Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 1

Nervový systém a základy neuronálnych signalizácií

Nervový systém a základy neuronálnych signalizácií

Skriptá sú určené pre študentov 3. stupňa vysokoškolského štúdia (doktorandského) zo študijných odborov Klinická biochémia a Fyziológia živočíchov, ale tiež pre študentov 2. ročníka LF ako pomocné skriptá pre predmet Lekárska biochémia.

 
autor: Oľga Križanová | JLF UK v Martine | disciplína: Lékařská chemie a biochemie | kategorie: Pedagogické diela | klíčová slova: nervovy system, Synapsy Neurotransmitery, iónové kanály, metóda štúdia nervových buniek | příloh: 3 | zobrazeno: 3053x | publikováno: 26.10.2012 | poslední úpravy: 29.10.2012
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 10

Introduction to Biological Psychiatry
.. to describe cellular and molecular properties of neurons, mechanisms of psychotropic drugs action and.. ..klíčová slova: neuron, neurotransmitter, receptor, psychotropic drug,..

Fyziologie smyslů
.. Pokud je receptorem aferentní nerv nebo neuron s vlastním axonem, způsobí GP vznik akčního pote..

Biologická psychiatrie
..klíčová slova: neuron, synapse, neurotransmiter, neurotrofin,..

Základy obecné neurologie pro studenty bakalářského studia ošetřovatelství a porodní asistence
..klíčová slova: systém, periferní nervový systém, mozek, mícha, neuron, nerv, nervová dráha, sval, mozeček, autonomní ne..

Využití 3D zobrazení intrakraniálních procesů pro výuku studentů na NCHK LF MU
.. funkční neurochirurgie, stereotaxe, neuronavigace. 2. den se navazuje problematikou..

Zavedení technologie data miningu a analýzy dat genových expresních map do výuky
.. Statistica 8.12. Asociační pravidla 8.13. Neuronové sítě 8.14. Neuronové sítě v programu Stati..

Úvod do biologické psychiatrie
.. V této práci jsou shrnuty základní poznatky o neuronech, synapsích, neurotransmiterech a .. ..klíčová slova: neurony, neurotransmitery, receptory, psychofarmaka,..

Neural development and embryonic stem cell-based developmental modelling
..klíčová slova: stem cells, neural rosettes, neural progenitors, neurons, neural development, neural differentiation,..

Vybrané kapitoly z neurochirurgie
.. v neuroonkologii se dále užívá řada přístrojů (neuronavigace, elektrofyziologický monitoring, ..

Selected chapters from neurosurgery
.. in neurooncology, a number of devices (neuronavigation, electrophysiological monitoring,..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2021-10-28]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].