Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 0
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 4 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 1

Biologická psychiatrie
..klíčová slova: synapse, neurotransmiter, neurotrofin,..

Úvod do biologické psychiatrie
.. základní poznatky o neuronech, synapsích, neurotransmiterech a receptorových systémech uplatňujících se při.. ..klíčová slova: neurotransmitery, receptory, psychofarmaka, schizofrenie,..

Deprese, antidepresiva a membrány
.. adaptivní buněčné změny vedoucí ke změnám funkce neurotransmiterových systémů v mozku. V této práci jsou shrnuty v..

Nervový systém a základy neuronálnych signalizácií
..klíčová slova: system, Synapsy Neurotransmitery, iónové kanály, metóda štúdia nervových buniek..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2021-01-28]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].