Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 10 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 2

Ultrazvuk - nejčastější normální nálezy a patologie

Ultrazvuk - nejčastější normální nálezy a patologie

Prezentace uvádí normální a nejčastější patologické změny při ultrasonografickém vyšetření nejběžnějších orgánů a oblastí, zejména při vyšetření břicha, retroperitonea včetně ledvin a měkkých částí. Připravila Radiodiagnostická klinika 1. LF UK v Praze. Přednáška obsahuje Ultrasonografii, normální a patologické obrazy, vyšetření břicha, vyšetření ledvin a vyšetření měkkých tkání.

 
autor: Martin Mašek, Petra Steyerová, Martin Mašek | 1.LF UK | disciplína: Radiologie a zobrazovací metody | kategorie: Podklady k přednáškám | klíčová slova: ultrasonografie, normální a patologické obrazy, vyšetření břicha, vyšetření ledvin, US vyšetření měkkých tkání | příloh: 1 | zobrazeno: 8210x | publikováno: 6.11.2006 | poslední úpravy: 9.1.2012

Praktikum z patologické fyziologie

Praktikum z patologické fyziologie

Text Praktikum z patologické fyziologie je souborem návodů do praktických cvičení z Patologické fyziologie; kromě detailních postupů jednotlivých experimentálních praktických cvičení obsahuje i stručný úvod do problematiky a návod na statistické zpracování výsledků. Tento výukový materiál má formu skript, která jsou členěna do několika tematicky ucelených částí.

 
autor: Julie Bienertová Vašků, Dana Bučková, Lydie Izakovičová Hollá, Michal Jurajda, Kateřina Kaňková, Šárka Kuchtíčková, Lukáš Pácal, Anna Vašků, Vladimír Znojil | LF MU | disciplína: Fyziologie a patologická fyziologie | kategorie: Výukové publikace a autorská díla, Materiály k přednáškám | klíčová slova: patologická fyziologie, pokusy na zvířatech, laboratorní metody, statistické zpracování dat | příloh: 1 | zobrazeno: 23129x | publikováno: 16.2.2009 | poslední úpravy: 29.6.2018

Praktikum z patologické fyziologie

Praktikum z patologické fyziologie

Praktikum z patologické fyziologie je učební text, který bude sloužit k výuce praktických cvičení studentů všeobecného lékařství a zubního lékařství. Text je rozdělen do dvou částí. První část je věnována experimentálním zvířecím modelům. Druhá část popisuje experimenty prováděné bez použití laboratorních zvířat.

 
autor: Michal Jurajda, Julie Bienertová Vašků, Lydie Izakovičová Hollá, Kateřina Kaňková, Michal Masařík, Lukáš Pácal, Monika Pávková Goldbergová, Anna Vašků | LF MU | disciplína: Fyziologie a patologická fyziologie | kategorie: Výukové publikace a autorská díla | klíčová slova: Patologická fyziologie, experiment na zvířeti, alternativní modely | příloh: 1 | zobrazeno: 8564x | publikováno: 18.1.2013 | poslední úpravy: 8.7.2013

RTG kostí – semiologie

Rtg kostí – semiologie

Výukový program je úvodem do interpretace rtg snímků v osteologii.
Úvodem jsou shrnuty současné možnosti radiologie při zobrazování kostí a jejich afekcí.
Po stručném uvedení základních poznatků o fysiopatologii kosti jsou rozebrány jednotlivé typy strukturálních i morfologických změn kosti a ilustrovány rtg nálezy u běžných afekcí kosti: metabolických, degenerativních, zánětlivých, nádorových, traumatických a vývojových včetně anomalií.
K programu je připojen kontrolní multiplechoice test.
 

 
autor: Jan Šprindrich | 3.LF UK | disciplína: Chirurgie, traumatologie, ortopedie, Radiologie a zobrazovací metody | kategorie: Materiály k přednáškám | klíčová slova: Rtg skeletu, strukturální změny skeletu, morfologické změny skeletu, osteoporóza, osteoskleróza, osteolýza, periostóza, anomálie skeletu | příloh: 2 | zobrazeno: 10195x | publikováno: 6.3.2011 | poslední úpravy: 23.11.2011

Kostní traumatologie - základní RTG nálezy

Kostní traumatologie - základní rtg nálezy

Prezentace je zaměřena na RTG snímky skeletu, ukazuje normální a traumatické obrazy v jednotlivých lokalizacích. Dává stručný národ na správný popis snímků v traumatologii, část je věnována také posttraumatickým změnám a snímkům při různých typech léčení zlomenin a luxací. Prezentace je vhodnou pomůckou pro studenty připravující se na závěrečné státní zkoušky z Chirurgie.

 
autor: Martin Mašek | 1.LF UK | disciplína: Radiologie a zobrazovací metody | kategorie: Podklady k přednáškám | klíčová slova: traumatologie, normální a patologické RTG obrazy skeletu, fraktury, luxace, posttraumatické změny, léčení zlomenin | příloh: 1 | zobrazeno: 10785x | publikováno: 6.11.2006 | poslední úpravy: 26.4.2012

Úvod do patologické fyziologie zubního lékařství

Úvod do patologické fyziologie zubního lékařství

Úvod do patologické fyziologie zubního lékařství obsahuje kromě jiného také cíle patofyziologie a základní terminologii. Etiologie a patogeneze nemoci: orgánová, buněčná a molekulární úroveň poznání. Prezentace jsou dílem Ústavu patologické fyziologie, 1. lékařské fakulty, Univerzity Karlovy v Praze.
 

 

 
autor: Jan Živný | 1.LF UK | disciplína: Fyziologie a patologická fyziologie, Zubní lékařství | kategorie: Podklady k přednáškám, Ozvučené přednášky, Výukové video | klíčová slova: Patofyziologie, patologická fyziologie, etiologie, patogeneze, arteriovenozní malformace | příloh: 2 | zobrazeno: 11474x | publikováno: 14.5.2010 | poslední úpravy: 9.3.2013

RTG dynamické metody a kontrastní látky

Rtg dynamické metody a kontrastní látky

 Komentovaná ppt prezentace podává přehled dynamických vyšetřovacích metod konvenční radiodiagnostiky. Zahrnuje též výklad o kontrastních látkách, principu jejich užití a ukázky hlavních vyšetřovacích metod s jejich použitím.
K prezentaci jsou připojeny kontrolní otázky formou multi-choice testu.

 
autor: Jan Šprindrich | 3.LF UK | disciplína: Radiologie a zobrazovací metody | kategorie: Materiály k přednáškám | klíčová slova: Skiaskopie přímá a nepřímá, seriografie, rtg kinematografie, videozáznam, RTG kontrastní látky | příloh: 3 | zobrazeno: 8241x | publikováno: 6.3.2011 | poslední úpravy: 2.5.2012

Výukový atlas patologické fyziologie, 1. část

Výukový atlas patologické fyziologie, 1. část

Výuková publikace Výukový atlas patologické fyziologie, 1. část shrnuje nejnovější poznatky z oblasti patofyziologie v obrazové formě s komentářem. V první části publikace jsou shrnuty poznatky zahrnující kardiovaskulární systém, buněčnou smrt, kloubní zánět a vitamín D. Učební pomůcka je určena pro studenty Lékařské fakulty předmětu Patologické fyziologie, a to jak pro přednášky, tak i praktická cvičení (VSPF0521p, ZLPF0521p, VSPF0521c, ZLPF0521c, BVPF0321p), Nové trendy v Patologické fyziologii (DSNTz01) s přesahem do předmětu Fyziologie a Interní medicíny.

 
autor: Monika Pávková Goldbergová, Anna Vašků | LF MU | disciplína: Fyziologie a patologická fyziologie | kategorie: Výukové publikace a autorská díla | klíčová slova: patologická fyziologie, kardiovaskulární systém, buněčná smrt, kloub, zánět | příloh: 1 | zobrazeno: 8642x | publikováno: 25.9.2013 | poslední úpravy: 18.10.2013

Skupina kvízů: zobrazovací metody RTG

Skupina kvízů: zobrazovací metody RTG.

http://portal.lf1.cuni.cz/clanek-470-kviz-diagnostice-zobrazovaci-metody-pri-vysetreni-zazivaciho-traktu-indikace http://portal.lf1.cuni.cz/clanek-459-kviz-diagnosticke-metody-pri-vysetreni-srdce-a-velkych-cev-indikace-normalni-a-patologicky-obraz http://portal.lf1.cuni.cz/clanek-462-kviz-diagnosticke-zobrazovaci-metody-pri-nahlych-prihodach-brisnich-diagnostika-a-lokalizace-ciziho-telesa http://portal.lf1.cuni.cz/clanek-458-kviz-diagnosticke-zobrazovaci-metody-pri-vysetreni-hrudniku-indikace-normalni-a-patologicky-obraz http://portal.lf1.cuni.cz/clanek-478-kviz-diagnosticke-zobrazovaci-metody-pri-vysetreni-pankreatu-jater-a-sleziny-indikace http://portal.lf1.cuni.cz/clanek-482-kviz-diagnosticke-zobrazovaci-metody-pri-vysetreni-perifernich-cev http://portal.lf1.cuni.cz/clanek-460-kviz-diagnosticke-zobrazovaci-metody-pri-vysetreni-retroperitonea-indikace http://portal.lf1.cuni.cz/clanek-471-kviz-diagnosticke-zobrazovaci-metody-pri-vysetreni-skeletu-a-kloubu-indikace http://portal.lf1.cuni.cz/clanek-476-kviz-diagnosticke-zobrazovaci-metody-pri-vysetreni-vyvodnych-mocovych-cest-indikace http://portal.lf1.cuni.cz/clanek-477-kviz-diagnosticke-zobrazovaci-metody-pri-vysetreni-zlucniku-a-zlucovych-cest-indikace http://portal.lf1.cuni.cz/clanek-481-kviz-diagnosticke-zobrazovaci-metody-v-orl http://portal.lf1.cuni.cz/clanek-480-kviz-diagnosticke-zobrazovaci-metody-v-senologii-gynekologii-a-porodnictvi-indikace http://portal.lf1.cuni.cz/clanek-398-kviz-principy-diagnostickych-zobrazovacich-metod-rtg-indikace-kontraindikace http://portal.lf1.cuni.cz/clanek-454-kviz-principy-diagnostickych-zobrazovacich-metod-us-ct-indikace-kontraindikace http://portal.lf1.cuni.cz/clanek-456-kviz-priprava-k-vysetreni-diagnostickymi-zobrazovacimi-metodami-rtg-ct-us http://portal.lf1.cuni.cz/clanek-461-kviz-invazivni-vysetrovaci-metody-indikace http://portal.lf1.cuni.cz/clanek-457-kviz-kontrastni-latky-pro-diagnosticke-zobrazovaci-metody http://portal.lf1.cuni.cz/clanek-479-kviz-neuroradiologicke-vysetrovaci-metody-mr-indikace-normalni-a-patologicky-obraz http://portal.lf1.cuni.cz/clanek-455-kviz-ochrana-pred-ionizujicim-zarenim-pri-radiodiagnostickych-vysetrenich http://portal.lf1.cuni.cz/clanek-483-kviz-pediatricka-radiologie-indikace-normalni-a-patologicky-obraz  

 

 
autor: Jana Červenková, Zuzana Džupinková | 1.LF UK | disciplína: Radiologie a zobrazovací metody | kategorie: E-learningové kurzy | klíčová slova: kvíz, kvíz, kvíz, kvíz, kvíz, kvíz, kvíz, kvíz | zobrazeno: 339x | publikováno: 10.6.2020

Obrazový průvodce RTG snímků horní končetiny - typy fraktur, luxace

Obrazový průvodce RTG snímků horní končetiny - typy fraktur, luxace

Autorka je studentkou 6. ročníku programu všeobecné lékařství na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a předkládá ke zveřejnění výsledky své studentské vědecké odborné činnosti na Radiologické klinice pod odborným vedením doc. MUDr. Jany Chmelové, Ph.D. s konzultační podporou MUDr. Zuzany Sedláčkové. Jedná se o kolekci téměř 100 rentgenových snímků s popisem, tématicky rozdělených do těchto sekcí:

1) Normální nálezy bez známek patologie,
2) Hodnocení fraktur,
3) Luxace a subluxace,
4) Fraktury dětského věku,
5) Eponyma fraktur horní končetiny.

 
autor: Kristýna Šťastná, Jana Chmelová, Zuzana Sedláčková | LF UP | disciplína: Radiologie a zobrazovací metody | kategorie: Tutoriály | klíčová slova: rtg, horní končetina, fraktury, luxace | příloh: 1 | zobrazeno: 5128x | publikováno: 7.4.2016
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 61 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 12

Diagnostické zobrazovací metody při vyšetření zažívacího traktu
..ady k.. .. střeva, irrigografie, defekografie). Ukazuje normální a typické patologické obrazy při vyšetření trávi.. ..ace seznamuje studenty s jednotlivými .. .. defekografie). Ukazuje normální a typické patologické obrazy při vyšetření trávicí trubice a podává zák.. .. Ukazuje normální a typické patologické obrazy při vyšetření trávicí trubice a podává základy sp.. ..ana.. ..azy: Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: vyšetření jícnu, RTG vyšetření žaludku, RTG vyšetření tenkého střeva, irri.. ..klíčová slova: RTG vyšetření jícnu, RTG vyšetření žaludku, RTG vyšet..

Zobrazovací diagnostika hrudníku
..ady k.. .. a srdce i pomocí dalších metod. Jsou uvedeny normální a patologické změny na snímku hrudníku při chor.. ..ace je věnována klasickému standardnímu snímku hrud.. .. i pomocí dalších metod. Jsou uvedeny normální a patologické změny na snímku hrudníku při chorobách plic, pleu.. ..aroslav Ort~autor-59-jaroslav-ort#Martin.. ..azy: Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: snímek hrudníku, normální a patologické obrazy, plíce, pleura, skelet h.. ..klíčová slova: snímek hrudníku, normální a patologické obrazy, plíce, pleura, skelet hr.. ..klíčová slova: snímek hrudníku, normální a patologické obrazy, plíce, pleura, skelet hrudníku, choroby s.. ..klíčová slova: snímek hrudníku, normální a patologické obrazy, plíce, pleura, skelet hrudníku, choroby s..

Magnetická rezonance - praktické využití, MR nálezy
..ady k.. .. se základní technikou vyšetření. Ukazuje normální a některé typické patologické obrazy při MRI se z.. ..ace uvádí základní indikace při vyšetření magneti.. .. vyšetření. Ukazuje normální a některé typické patologické obrazy při MRI se zaměřením na vyšetření břicha, .. .. Ukazuje normální a některé typické patologické obrazy při MRI se zaměřením na vyšetření břicha, žlučový.. ..anuela Vaněčková~autor-48-manuela-vaneckova#Zdeněk .. ..azy: Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: agnetická rezonance, vyšetření kloubů, vyšetření bř..

Pomůcka pro výuku hodnocení radiologických vyšetření
..á.. ..a pro výuku hodnocení radiologických vyšetření obsa.. .. vyšetření obsahuje v interaktivním zpracování RTG snímky hrudníku, břicha a skeletu s grafickým ozn.. .. zpracování RTG snímky hrudníku, břicha a skeletu s grafickým označením míst nálezů. Každý snímek j.. ..av Heřman~autori.php?tid=28#Filip Čtvrtlík, Lukáš H.. ..azy: Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky c..

Databáze obrazů v gastroenterologii
..ady k přednáškám~sekce-pkp#Výukové weby~.. ..atabáze zahrnuje vybrané endoskopické, so.. .. endoskopické, sonografické, endosonografické a RTG obrazy z obrazové dokumentace 4.interní kliniky V.. .. sonografické, endosonografické a RTG obrazy z obrazové dokumentace 4.interní kliniky VFN a 1.. .. Kocna~autor-5-petr-kocna#Martin Bortlík, Milan Lukáš, S.. ..azy: Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: atabáze, gastroenterologie, lékařská informatika, e.. ..klíčová slova: data, databáze, gastroenterologie, endoskopie, RTG, sonografie, endo-sonografie, lékařská in..

Magnetická rezonance - neuroradiologie
..ady k.. ..ace je určena pro studenty se zájmem o n.. .. změnám páteře, kde je uváděn i klinický obraz RTG a MR nálezy. V poslední části prezentace jsou typ.. .. a lékaře. Ukazuje nejčastější neuroradiologické obrazy při vyšetření magnetickou rezonancí, soustřeďuje .. .. Seidl~autor-51-zdenek-seidl#Manuela.. ..azy: Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: adiologie, MRI, cévní mozková příhoda, intr..

Interaktivní výuka anatomie
.. web anatomického ústavu nabízí pohled na anatomické čás.. .. anatomické části různými zobrazovacími metodami RTG, CT, NMR atd. Stránky jsou zaměřeny na in.. .. výuku anatomie. Databáze obsahuje popsané obrazy, které jsou seřazeny do několika částí. K jedno.. ..astislav Hromádka~autor-73-rastislav-hromadka#Ivan .. ..Autor projektu MUDr. Rastislav Hromádka Anatomický .. ..klíčová slova: anatomie, RTG, CT,.. ..klíčová slova: RTG, CT,..

Selhání imunitní tolerance: alergie a autoimunita
..ady k přednáškám~sekce-pkp#E-learningové kurz.. ..anná imunitní reakce a imunitní to.. .. antigenů okolního prostředí vede k rozvoji patologické imunitní reakce: autoimunity nebo .. ..an.. ..av patologické fyziologie, 1. lékařská fak.. .. patologické fyziologie, 1. lékařská fakulta, Univerzita .. ..klíčová slova: tolerance, negativní selekce, lymfocyty, cytokiny, ..

Atlas fyziologie a patofyziologie
..aktivní simulátory~sekce-simulatory#Výukové web.. .. (magisterské i bakalářské studium) z oblasti normální a patologické fyziologie, který názornou cestou -.. .. multimediální výukové pomůcky pro studijní programy léka.. .. i bakalářské studium) z oblasti normální a patologické fyziologie, který názornou cestou - p.. .. Laboratoř biokybernetiky a počítač. podpory výu.. ..azy: Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky c.. .. na externím úložišti – Pracoviště: Ústav patologické.. ..áleno Ediční komisí LF UK..

Studijní materiály k předmětu IC - radiologie
..ateriály k .. .. powerpointových prezentací k přednáškám z předmětu  "IC - radiol.. .. zářením, základy skiagrafie, dynamické RTG metody a kontrastní látky, výpořetní tomografie, .. ..an.. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky c.. .. uživatel – – Základy skiagrafie, rtg snímkování | 23.11.2010 1.33 MB registrovaný uži.. ..klíčová slova: adiologie, diagnostika, ct, rtg, ultrasonografie,.. ..klíčová slova: diagnostika, ct, rtg, ultrasonografie, magnetická rezonance, ..

Otorinolaryngologie - semináře
..ální učební po.. .. výukových prezentacích jsou uvedeny základní an.. .. Dále jsou demonstrovány fyziologické a některé patologické nálezy onemocnění ORL. Výuková pomůcka je rozčl.. ..avel Smilek~autor-22949-pavel-smilek#Radan.. .. dokumentace převzata z Kliniky zobrazovacích metod LF MU a .. ..Rtg dokumentace převzata z Kliniky zobrazovacích m.. ..klíčová slova: anatomie a fyziologie orgánů ORL, diagnostika, v.. ..klíčová slova: diagnostika, vyšetřovací metody, fyziologické a patologické nálezy při vyšetření orgánů ORL..

Radiologické zobrazovací metody
..ační weby~clanky.php?cat=edukacni-weby#Materiály k .. ..aná ppt prezentace je úvodem do výuky radiologie a .. .. analogovému i digitálnímu obrazu a zásadám rtg projekcí. K prezentaci jsou připojeny kontrolní .. ..an.. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: adiologie, zobrazovací modality, skiagrafie, rtg .. ..klíčová slova: zobrazovací modality, skiagrafie, rtg snímkování, rtg projekce, analogový a digitální o..

Nukleární medicína v detekci zánětů
..á.. .. a určení lokalizace zánětlivého ložiska v organ.. ..avel Koranda~autori.php?tid=26#Miroslav.. .. kapitoly :  Třífázová scintigrafie ske.. .. kapitoly :  Třífázová scintigrafie skeletu  99mTc-nanokoloid, 99mTc-liposomy  .. ..klíčová slova: ární medicína, Zobrazovací metody, Scintigrafie sk.. ..klíčová slova: medicína, Zobrazovací metody, Scintigrafie skeletu,..

Hypertextový atlas patologie kostní dřeně
..ální učební po.. .. atlas obsahuje klinické i histologické obrazy n.. .. atlas obsahuje klinické i histologické obrazy některých forem patologie kostní dřeně. K hist.. .. Feit~autor-23164-josef-feit#Mojmír .. .. kapitoly obsahu: Vyšetření kostní dřeně Normální kostní dřeň Nenádorové afekce kostní dřeně St.. ..atopatologie je úzce specializovaná oblast p.. .. histologické. Obrazovou část tvoří histologické obrazy, které se připravují snímáním výše uvedených řezů.. ..klíčová slova: atlas, patologie, kostní ..

Virtuální mikroskop
..ální učební po.. .. atlasy budované na Ústavu patologie jsou k d.. .. již od roku 1998. Obsahují stručné texty a obrazy. Obrazová část pochází z různých vyšetřovacích a .. .. Feit~autor-23164-josef-feit#Werner Kempf, Hana.. .. snímání jsou využívána různá rozlišení mikroskopických .. .. má uživatel možnost snímek proostřovat (obrazy jsou snímány ve více rovinách). Většina obrazů je.. ..klíčová slova: atopatologie, fetální patologie, novorozenecká pa..

Mechanické vlastnosti kosterního svalu
..ady k přednáškám~sekce-pkp#Výukové weby~.. ..aktivní výukový simulátor, provázený vysvětlujícím .. .. biokybernetiky a počítačové podpory výuky Ústavu patologické fyziologie - na internetové adrese: .. ..áš Kripner~autor-128-tomas-kripner#Zdeněk Wunsch, J.. ..azy: Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky c.. .. na externím úložišti – Pracoviště: Ústav patologické.. ..klíčová slova: svalu, Kontraktilní aparát, Simulátor, e-..

Hypertextový atlas vzácných lymfomů
..ální učební po.. .. atlas obsahuje klinické i histologické obrazy n.. .. atlas obsahuje klinické i histologické obrazy některých vzácných hematologických a lymf.. .. Feit~autor-23164-josef-feit#Leoš Křen, Mojmír Moulis, Zd.. .. atlas histologie vzácných hematologických malignit .. .. o jednotlivých případech a dále histologické obrazy bioptických vzorků těchto tumorů, včetně výsle.. ..klíčová slova: atlas, patologie,..

Videoatlas anatomie
.. video~cla.. .. až na klinické sekvence, přímo na pitevně Ústavu normální anatomie LF UP v Olomouci za asistence mých .. .. studenti, vážení kolegové, dovoluji si Vám předložit Video.. ..Alžběta H.. .. 24.10.2018 kdokoli – Pracoviště: Ústav normální.. ..azy: Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: anatomie, výukové v..

Experimentálně navozená ateroskleróza u pokusného zvířete
..ální učební po.. .. film “Experimentálně navozená ateroskleróza u pokusného zvířete &nd.. .. vyučujícím a studentům praktických cvičení z patologické fyziologie Všeobecného (VL) a Zubního lékařství (.. ..ateřina Kaňková~autor-43033-katerina-kankova#Šárka .. ..azy: Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky c.. .. II - přednáška [ZLPF0622p] Pracoviště: Ústav patologické.. ..klíčová slova: ateroskleróza, patofyziologie, pokusná zvířata, eti..

Pathophysiology practicals for General Medicine and Dental Medicine courses
.. publikace a autorská .. .. text je souborem aktuálních návodů do praktických cvičení z Patolo.. .. aktuálních návodů do praktických cvičení z Patologické fyziologie v anglickém jazyce. Obsahuje stručný ú.. ..ateřina Kaňková~autor-43033-katerina-kankova#Lukáš .. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky c.. .. I - cvičení [ZLPF0521c] Pracoviště: Ústav patologické.. ..klíčová slova: atofyziologie, etiologie, patogeneze,..

Digitální atlas normálních nálezů v DICOM formátu
..ální učební po.. .. medicíny lze jistě najít mnohočetné využití normálních, nepatologických zobrazovacích studií v rámci v.. .. výuce pregraduálních studentů medicíny lze jistě najít mnoho.. .. vypadá normální zobrazovací vyšetření a jeho nepatologické varianty lze pokročit k posuzování patologických .. ..an.. .. projekty, jedním z nich je vytváření databáze normálních radiologických nálezů a normálních variant dosp.. .. Od r. 1993 se v Brně buduje metropolitní síť a metropolitní PACS (Picture Archiving and .. .. vypadá normální zobrazovací vyšetření a jeho nepatologické varianty lze pokročit k posuzování patologických .. .. HEAD AND BRAIN GENERAL Rtg     CT .. .. aby pak mohli posuzovat patologické odchylky. Obrazy z DICOM studií se dají volně konvertovat do JPEG .. ..klíčová slova: PACS,..

Hypertextový atlas patologie
..ální učební po.. ..Atlas vychází ze staršího Hypertextového atlasu der.. .. o vysokém rozlišení. Na rozdíl od atlasu dermatopatologického je Atlas patologie cílený na pregraduální výu.. .. Feit~autor-23164-josef-feit#Věra Feitová, Karel Dvořák, .. .. texty atlasu Zdrojové texty atlasu jsou ve formátu XML. B.. .. Feit J., Dvořák K., Habanec B., Testy pro výuku patologické anatomie, ČS patologie, vol. 33, pp. .. .. textu, zejména však následují klinické údaje (rtg snímky), makroskopické popisy a popisy h.. .. jednostranný i oboustranný tisk). Popisy obrázků Obrazy jsou popisovány v samostatném souboru. Popis k.. ..klíčová slova: atlas,..

Fotografický interaktivní atlas člověka
..á.. ..afický interaktivní atlas člověka představuje výuk.. ..áček Libor~autori.php?tid=36#Jakub Konečný, Libor M.. .. 25.3.2011 kdokoli – Pracoviště: Ústav normální.. ..azy: Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: Anatomie,..

Zobrazovací metody uropoetického traktu
..ato ppt učební prezentace je věnována vyšetřovacím .. ..áclav.. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: adiologie, uropoetický trakt, zobrazovací metody, p.. ..klíčová slova: uropoetický trakt, zobrazovací metody, patologické nálezy uropoetického t..

Biofyzika vidění
..ady k přednáškám~sekce-pkp#Ozvučené předn.. .. vnímání. Vnímání barev zajišťují čípky. V normálním lidském oku existují tři druhy čípků, lišící se .. ..áška se zabývá základními principy vidění, princi.. ..aroslava.. ..azy: Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: vidění, biofyzika..

Zdravotní péče o brněnské obyvatele v 18. a 19. století
.. publikace a autorská .. .. textu monografie Zdravotní péče o brněnské obyvatele v 18. a 19.. .. jsou uvedeny přímé doklady chorob ze studií skeletů jedinců, nalezených na čtyřech brněnských arche.. ..a Vargová~autor-22540-lenka-vargova#Ladislava .. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: v 18.-19. století, brněnští lékaři, brněnské špitály, paleopatologie, historie med..

Coxa vara adolescentium
..ady k přednáškám~sekce-pkp#Ozvučené předn.. ..ální prezentace určená pregraduálním studentům popi.. .. vypadá diagnostika, klinický obraz, dělení dle RTG obrazu, následnou léčbu a komplikace které mohou .. .. Hach~autor-174-j-hach#Rastislav.. ..azy: Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: á ortopedie, kyčelní kloub, Ortopedie, e..

Biologická psychiatrie
..á.. .. u zvířat. Při duševních poruchách je změněn normální přenos nervového signálu, a to zvláště v oblasti .. ..áhlé zpracování problematiky biologické psy.. ..án.. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: atrie, Modelové systémy, Nervový př..

Vyšetřovací metody nukleární medicíny
..ální .. ..ad podává základní informace o diagnostických meto.. .. Lang~autori.php?tid=100#Ivana.. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky c.. .. uživatel – – scintigrafie skeletu | 15.11.2010 17.37 MB registrovaný uživatel &.. ..klíčová slova: afie, vyšetřovací metody, ra..

Zobrazovací metody gastrointestinálního traktu (GIT)
..ateriály k .. ..ato powerpointová prezentace se zabývá vyšetřením G.. ..áclav.. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: adiologie, gastrointestinální trakt, zobrazovací me.. ..klíčová slova: gastrointestinální trakt, zobrazovací metody, patologické nálezy ..

MEF strana 1
1
strana 2
2
strana 3
3
Další
 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2020-10-20]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].