Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 5 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 1

Ultrazvuk - nejčastější normální nálezy a patologie

Ultrazvuk - nejčastější normální nálezy a patologie

Prezentace uvádí normální a nejčastější patologické změny při ultrasonografickém vyšetření nejběžnějších orgánů a oblastí, zejména při vyšetření břicha, retroperitonea včetně ledvin a měkkých částí. Připravila Radiodiagnostická klinika 1. LF UK v Praze. Přednáška obsahuje Ultrasonografii, normální a patologické obrazy, vyšetření břicha, vyšetření ledvin a vyšetření měkkých tkání.

 
autor: Martin Mašek, Petra Steyerová, Martin Mašek | 1.LF UK | disciplína: Radiologie a zobrazovací metody | kategorie: Podklady k přednáškám | klíčová slova: ultrasonografie, normální a patologické obrazy, vyšetření břicha, vyšetření ledvin, US vyšetření měkkých tkání | příloh: 1 | zobrazeno: 8371x | publikováno: 6.11.2006 | poslední úpravy: 9.1.2012

Praktikum z patologické fyziologie

Praktikum z patologické fyziologie

Text Praktikum z patologické fyziologie je souborem návodů do praktických cvičení z Patologické fyziologie; kromě detailních postupů jednotlivých experimentálních praktických cvičení obsahuje i stručný úvod do problematiky a návod na statistické zpracování výsledků. Tento výukový materiál má formu skript, která jsou členěna do několika tematicky ucelených částí.

 
autor: Julie Bienertová Vašků, Dana Bučková, Lydie Izakovičová Hollá, Michal Jurajda, Kateřina Kaňková, Šárka Kuchtíčková, Lukáš Pácal, Anna Vašků, Vladimír Znojil | LF MU | disciplína: Fyziologie a patologická fyziologie | kategorie: Výukové publikace a autorská díla, Materiály k přednáškám | klíčová slova: patologická fyziologie, pokusy na zvířatech, laboratorní metody, statistické zpracování dat | příloh: 1 | zobrazeno: 23405x | publikováno: 16.2.2009 | poslední úpravy: 29.6.2018

Praktikum z patologické fyziologie

Praktikum z patologické fyziologie

Praktikum z patologické fyziologie je učební text, který bude sloužit k výuce praktických cvičení studentů všeobecného lékařství a zubního lékařství. Text je rozdělen do dvou částí. První část je věnována experimentálním zvířecím modelům. Druhá část popisuje experimenty prováděné bez použití laboratorních zvířat.

 
autor: Michal Jurajda, Julie Bienertová Vašků, Lydie Izakovičová Hollá, Kateřina Kaňková, Michal Masařík, Lukáš Pácal, Monika Pávková Goldbergová, Anna Vašků | LF MU | disciplína: Fyziologie a patologická fyziologie | kategorie: Výukové publikace a autorská díla | klíčová slova: Patologická fyziologie, experiment na zvířeti, alternativní modely | příloh: 1 | zobrazeno: 8946x | publikováno: 18.1.2013 | poslední úpravy: 8.7.2013

Úvod do patologické fyziologie zubního lékařství

Úvod do patologické fyziologie zubního lékařství

Úvod do patologické fyziologie zubního lékařství obsahuje kromě jiného také cíle patofyziologie a základní terminologii. Etiologie a patogeneze nemoci: orgánová, buněčná a molekulární úroveň poznání. Prezentace jsou dílem Ústavu patologické fyziologie, 1. lékařské fakulty, Univerzity Karlovy v Praze.
 

 

 
autor: Jan Živný | 1.LF UK | disciplína: Fyziologie a patologická fyziologie, Zubní lékařství | kategorie: Podklady k přednáškám, Ozvučené přednášky, Výukové video | klíčová slova: Patofyziologie, patologická fyziologie, etiologie, patogeneze, arteriovenozní malformace | příloh: 2 | zobrazeno: 11604x | publikováno: 14.5.2010 | poslední úpravy: 9.3.2013

Výukový atlas patologické fyziologie, 1. část

Výukový atlas patologické fyziologie, 1. část

Výuková publikace Výukový atlas patologické fyziologie, 1. část shrnuje nejnovější poznatky z oblasti patofyziologie v obrazové formě s komentářem. V první části publikace jsou shrnuty poznatky zahrnující kardiovaskulární systém, buněčnou smrt, kloubní zánět a vitamín D. Učební pomůcka je určena pro studenty Lékařské fakulty předmětu Patologické fyziologie, a to jak pro přednášky, tak i praktická cvičení (VSPF0521p, ZLPF0521p, VSPF0521c, ZLPF0521c, BVPF0321p), Nové trendy v Patologické fyziologii (DSNTz01) s přesahem do předmětu Fyziologie a Interní medicíny.

 
autor: Monika Pávková Goldbergová, Anna Vašků | LF MU | disciplína: Fyziologie a patologická fyziologie | kategorie: Výukové publikace a autorská díla | klíčová slova: patologická fyziologie, kardiovaskulární systém, buněčná smrt, kloub, zánět | příloh: 1 | zobrazeno: 8828x | publikováno: 25.9.2013 | poslední úpravy: 18.10.2013
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 51 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 3

Kostní traumatologie - základní rtg nálezy
..ady k.. .. je zaměřena na RTG snímky skeletu, ukazuje normální a traumatické obrazy v jednotlivých l.. ..ace je zaměřena na RTG snímky skeletu, ukazuje no.. .. snímky skeletu, ukazuje normální a traumatické obrazy v jednotlivých lokalizacích. Dává stručný národ n.. ..artin.. ..azy: Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: normální a patologické RTG obrazy skeletu, fraktury, .. ..klíčová slova: aumatologie, normální a patologické RTG obrazy sk.. ..klíčová slova: normální a patologické RTG obrazy skeletu, fraktury, luxace,.. ..klíčová slova: normální a patologické RTG obrazy skeletu, fraktury, luxace, posttraumatické ..

Zobrazovací diagnostika hrudníku
..ady k.. .. a srdce i pomocí dalších metod. Jsou uvedeny normální a patologické změny na snímku hrudníku při chor.. ..ace je věnována klasickému standardnímu snímku hrud.. .. i pomocí dalších metod. Jsou uvedeny normální a patologické změny na snímku hrudníku při chorobách plic, pleu.. ..aroslav Ort~autor-59-jaroslav-ort#Martin.. ..azy: Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: snímek hrudníku, normální a patologické obrazy, plíce, pleura, skelet h.. ..klíčová slova: snímek hrudníku, normální a patologické obrazy, plíce, pleura, skelet hr.. ..klíčová slova: snímek hrudníku, normální a patologické obrazy, plíce, pleura, skelet hrudníku, choroby s.. ..klíčová slova: snímek hrudníku, normální a patologické obrazy, plíce, pleura, skelet hrudníku, choroby s..

Diagnostické zobrazovací metody při vyšetření zažívacího traktu
..ady k.. .. střeva, irrigografie, defekografie). Ukazuje normální a typické patologické obrazy při vyšetření trávi.. ..ace seznamuje studenty s jednotlivými .. .. defekografie). Ukazuje normální a typické patologické obrazy při vyšetření trávicí trubice a podává zák.. .. Ukazuje normální a typické patologické obrazy při vyšetření trávicí trubice a podává základy sp.. ..ana.. ..azy: Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: vyšetření jícnu, RTG vyšetření žaludku, RTG vyšetření tenkého střeva, irri..

Magnetická rezonance - praktické využití, MR nálezy
..ady k.. .. se základní technikou vyšetření. Ukazuje normální a některé typické patologické obrazy při MRI se z.. ..ace uvádí základní indikace při vyšetření magneti.. .. vyšetření. Ukazuje normální a některé typické patologické obrazy při MRI se zaměřením na vyšetření břicha, .. .. Ukazuje normální a některé typické patologické obrazy při MRI se zaměřením na vyšetření břicha, žlučový.. ..anuela Vaněčková~autor-48-manuela-vaneckova#Zdeněk .. ..azy: Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: agnetická rezonance, vyšetření kloubů, vyšetření bř..

Selhání imunitní tolerance: alergie a autoimunita
..ady k přednáškám~sekce-pkp#E-learningové kurz.. ..anná imunitní reakce a imunitní to.. .. antigenů okolního prostředí vede k rozvoji patologické imunitní reakce: autoimunity nebo .. ..an.. ..av patologické fyziologie, 1. lékařská fak.. .. patologické fyziologie, 1. lékařská fakulta, Univerzita .. ..klíčová slova: tolerance, negativní selekce, lymfocyty, cytokiny, ..

Atlas fyziologie a patofyziologie
..aktivní simulátory~sekce-simulatory#Výukové web.. .. (magisterské i bakalářské studium) z oblasti normální a patologické fyziologie, který názornou cestou -.. .. multimediální výukové pomůcky pro studijní programy léka.. .. i bakalářské studium) z oblasti normální a patologické fyziologie, který názornou cestou - p.. .. Laboratoř biokybernetiky a počítač. podpory výu.. ..azy: Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky c.. .. na externím úložišti – Pracoviště: Ústav patologické.. ..áleno Ediční komisí LF UK..

Skupina kvízů: zobrazovací metody RTG
..arningové .. ..normalni-a-patologicky-obraz .. ..a kvízů: zobrazovací metody RTG. ht.. ..ana Červenková~autor-29-jana-cervenkova#Zuzana D.. ..normalni-a-patologicky-obraz .. ..a..

Hypertextový atlas patologie kostní dřeně
..ální učební po.. .. atlas obsahuje klinické i histologické obrazy n.. .. atlas obsahuje klinické i histologické obrazy některých forem patologie kostní dřeně. K hist.. .. Feit~autor-23164-josef-feit#Mojmír .. .. kapitoly obsahu: Vyšetření kostní dřeně Normální kostní dřeň Nenádorové afekce kostní dřeně St.. ..atopatologie je úzce specializovaná oblast p.. .. histologické. Obrazovou část tvoří histologické obrazy, které se připravují snímáním výše uvedených řezů.. ..klíčová slova: atlas, patologie, kostní ..

Magnetická rezonance - neuroradiologie
..ady k.. ..ace je určena pro studenty se zájmem o n.. .. a lékaře. Ukazuje nejčastější neuroradiologické obrazy při vyšetření magnetickou rezonancí, soustřeďuje .. .. Seidl~autor-51-zdenek-seidl#Manuela.. ..azy: Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: adiologie, MRI, cévní mozková příhoda, intr..

Virtuální mikroskop
..ální učební po.. .. atlasy budované na Ústavu patologie jsou k d.. .. již od roku 1998. Obsahují stručné texty a obrazy. Obrazová část pochází z různých vyšetřovacích a .. .. Feit~autor-23164-josef-feit#Werner Kempf, Hana.. .. snímání jsou využívána různá rozlišení mikroskopických .. .. má uživatel možnost snímek proostřovat (obrazy jsou snímány ve více rovinách). Většina obrazů je.. ..klíčová slova: atopatologie, fetální patologie, novorozenecká pa..

Mechanické vlastnosti kosterního svalu
..ady k přednáškám~sekce-pkp#Výukové weby~.. ..aktivní výukový simulátor, provázený vysvětlujícím .. .. biokybernetiky a počítačové podpory výuky Ústavu patologické fyziologie - na internetové adrese: .. ..áš Kripner~autor-128-tomas-kripner#Zdeněk Wunsch, J.. ..azy: Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky c.. .. na externím úložišti – Pracoviště: Ústav patologické.. ..klíčová slova: svalu, Kontraktilní aparát, Simulátor, e-..

Hypertextový atlas vzácných lymfomů
..ální učební po.. .. atlas obsahuje klinické i histologické obrazy n.. .. atlas obsahuje klinické i histologické obrazy některých vzácných hematologických a lymf.. .. Feit~autor-23164-josef-feit#Leoš Křen, Mojmír Moulis, Zd.. .. atlas histologie vzácných hematologických malignit .. .. o jednotlivých případech a dále histologické obrazy bioptických vzorků těchto tumorů, včetně výsle.. ..klíčová slova: atlas, patologie,..

Videoatlas anatomie
.. video~cla.. .. až na klinické sekvence, přímo na pitevně Ústavu normální anatomie LF UP v Olomouci za asistence mých .. .. studenti, vážení kolegové, dovoluji si Vám předložit Video.. ..Alžběta H.. .. 24.10.2018 kdokoli – Pracoviště: Ústav normální.. ..azy: Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: anatomie, výukové v..

Experimentálně navozená ateroskleróza u pokusného zvířete
..ální učební po.. .. film “Experimentálně navozená ateroskleróza u pokusného zvířete &nd.. .. vyučujícím a studentům praktických cvičení z patologické fyziologie Všeobecného (VL) a Zubního lékařství (.. ..ateřina Kaňková~autor-43033-katerina-kankova#Šárka .. ..azy: Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky c.. .. II - přednáška [ZLPF0622p] Pracoviště: Ústav patologické.. ..klíčová slova: ateroskleróza, patofyziologie, pokusná zvířata, eti..

Pathophysiology practicals for General Medicine and Dental Medicine courses
.. publikace a autorská .. .. text je souborem aktuálních návodů do praktických cvičení z Patolo.. .. aktuálních návodů do praktických cvičení z Patologické fyziologie v anglickém jazyce. Obsahuje stručný ú.. ..ateřina Kaňková~autor-43033-katerina-kankova#Lukáš .. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky c.. .. I - cvičení [ZLPF0521c] Pracoviště: Ústav patologické.. ..klíčová slova: atofyziologie, etiologie, patogeneze,..

Otorinolaryngologie - semináře
..ální učební po.. .. výukových prezentacích jsou uvedeny základní an.. .. Dále jsou demonstrovány fyziologické a některé patologické nálezy onemocnění ORL. Výuková pomůcka je rozčl.. ..avel Smilek~autor-22949-pavel-smilek#Radan.. .. dokumentace převzata z Kliniky zobrazovacích metod LF MU a .. ..klíčová slova: anatomie a fyziologie orgánů ORL, diagnostika, v.. ..klíčová slova: diagnostika, vyšetřovací metody, fyziologické a patologické nálezy při vyšetření orgánů ORL..

Fotografický interaktivní atlas člověka
..á.. ..afický interaktivní atlas člověka představuje výuk.. ..áček Libor~autori.php?tid=36#Jakub Konečný, Libor M.. .. 25.3.2011 kdokoli – Pracoviště: Ústav normální.. ..azy: Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: Anatomie,..

Obrazový průvodce RTG snímků horní končetiny - typy fraktur, luxace
..á.. .. tématicky rozdělených do těchto sekcí: 1) Normální nálezy bez známek patologie, 2) Hodnocení fr.. ..Autorka je studentkou 6. ročníku programu v.. ..a Šťastná~autori.php?tid=41#Jana Chmelová, Zuzana S.. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: horní končetina, fraktury,..

Zobrazovací metody uropoetického traktu
..ato ppt učební prezentace je věnována vyšetřovacím .. ..áclav.. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: adiologie, uropoetický trakt, zobrazovací metody, p.. ..klíčová slova: uropoetický trakt, zobrazovací metody, patologické nálezy uropoetického t..

Biofyzika vidění
..ady k přednáškám~sekce-pkp#Ozvučené předn.. .. vnímání. Vnímání barev zajišťují čípky. V normálním lidském oku existují tři druhy čípků, lišící se .. ..áška se zabývá základními principy vidění, princi.. ..aroslava.. ..azy: Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: vidění, biofyzika..

Biologická psychiatrie
..á.. .. u zvířat. Při duševních poruchách je změněn normální přenos nervového signálu, a to zvláště v oblasti .. ..áhlé zpracování problematiky biologické psy.. ..án.. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: atrie, Modelové systémy, Nervový př..

Zobrazovací metody gastrointestinálního traktu (GIT)
..ateriály k .. ..ato powerpointová prezentace se zabývá vyšetřením G.. ..áclav.. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: adiologie, gastrointestinální trakt, zobrazovací me.. ..klíčová slova: gastrointestinální trakt, zobrazovací metody, patologické nálezy ..

Interaktivní výuka anatomie
.. web anatomického ústavu nabízí pohled na anatomické čás.. .. výuku anatomie. Databáze obsahuje popsané obrazy, které jsou seřazeny do několika částí. K jedno.. ..astislav Hromádka~autor-73-rastislav-hromadka#Ivan .. ..Autor projektu MUDr. Rastislav Hromádka Anatomický .. ..klíčová slova: anatomie, RTG, CT,..

Genetika v zubním lékařství
.. publikace a autorská .. .. text „Genetika v zubním lékařství“ shrnuje základní pojmy .. ..a Pávková G.. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky c.. .. lékařství - cvičení [ZLGE061c] Pracoviště: Ústav patologické.. ..klíčová slova: a, gen, dědičnost, komplexní on..

Genetika pro nutriční terapeuty
.. publikace a autorská .. .. text „Genetika ve výživě“ je první výukový původní text pr.. .. Bienertová Vašků~autor-52224-julie-bienertova-vasku#Jan N.. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky c.. .. Genetika [BVGE061] Pracoviště: Ústav patologické.. ..klíčová slova: a, gen, výživa, polymorfismus, komplexní on..

Hypertextový atlas patologie
..ální učební po.. ..Atlas vychází ze staršího Hypertextového atlasu der.. .. o vysokém rozlišení. Na rozdíl od atlasu dermatopatologického je Atlas patologie cílený na pregraduální výu.. .. Feit~autor-23164-josef-feit#Věra Feitová, Karel Dvořák, .. .. texty atlasu Zdrojové texty atlasu jsou ve formátu XML. B.. .. Feit J., Dvořák K., Habanec B., Testy pro výuku patologické anatomie, ČS patologie, vol. 33, pp. .. .. jednostranný i oboustranný tisk). Popisy obrázků Obrazy jsou popisovány v samostatném souboru. Popis k.. ..klíčová slova: atlas,..

Zobrazovací metody jater a žlučových cest
..ateriály k .. ..ato powerpointová učební prezentace je věnována vyš.. ..áclav.. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: adiologie, játra a žlučové cesty, zobrazovací meto.. ..klíčová slova: játra a žlučové cesty, zobrazovací metody, patologické nálezy jater a žlučových ces..

Databáze obrazů v gastroenterologii
..ady k přednáškám~sekce-pkp#Výukové weby~.. ..atabáze zahrnuje vybrané endoskopické, so.. .. sonografické, endosonografické a RTG obrazy z obrazové dokumentace 4.interní kliniky VFN a 1.. .. Kocna~autor-5-petr-kocna#Martin Bortlík, Milan Lukáš, S.. ..azy: Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: atabáze, gastroenterologie, lékařská informatika, e..

Digitální atlas normálních nálezů v DICOM formátu
..ální učební po.. .. medicíny lze jistě najít mnohočetné využití normálních, nepatologických zobrazovacích studií v rámci v.. .. výuce pregraduálních studentů medicíny lze jistě najít mnoho.. .. vypadá normální zobrazovací vyšetření a jeho nepatologické varianty lze pokročit k posuzování patologických .. ..an.. .. projekty, jedním z nich je vytváření databáze normálních radiologických nálezů a normálních variant dosp.. .. Od r. 1993 se v Brně buduje metropolitní síť a metropolitní PACS (Picture Archiving and .. .. vypadá normální zobrazovací vyšetření a jeho nepatologické varianty lze pokročit k posuzování patologických .. .. aby pak mohli posuzovat patologické odchylky. Obrazy z DICOM studií se dají volně konvertovat do JPEG .. ..klíčová slova: PACS,..

Vyprázdňovanie moču a stolice
..ášky~clanky.php?s=prednasky#Materiály k p.. .. pacienta -poruchy a ťažkosti pri mikcii, p.. .. pacienta -poruchy a ťažkosti pri mikcii, patologické prímesi a zmeny moču, pomôcky k vyprázdňovaniu mo.. ..a.. .. Príloha Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé .. ..klíčová slova: a,..

MEF strana 1
1
strana 2
2
Další
 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2021-01-24]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].