Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 1 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 1

Ultrazvuk - nejčastější normální nálezy a patologie

Ultrazvuk - nejčastější normální nálezy a patologie

Prezentace uvádí normální a nejčastější patologické změny při ultrasonografickém vyšetření nejběžnějších orgánů a oblastí, zejména při vyšetření břicha, retroperitonea včetně ledvin a měkkých částí. Připravila Radiodiagnostická klinika 1. LF UK v Praze. Přednáška obsahuje Ultrasonografii, normální a patologické obrazy, vyšetření břicha, vyšetření ledvin a vyšetření měkkých tkání.

 
autor: Martin Mašek, Petra Steyerová, Martin Mašek | 1.LF UK | disciplína: Radiologie a zobrazovací metody | kategorie: Podklady k přednáškám | klíčová slova: ultrasonografie, normální a patologické obrazy, vyšetření břicha, vyšetření ledvin, US vyšetření měkkých tkání | příloh: 1 | zobrazeno: 8625x | publikováno: 6.11.2006 | poslední úpravy: 9.1.2012
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 27 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 2

Vývoj a morfologie smyslových orgánů - nervová zakončení
.. materiál obsahuje přehledné rozdělení aferentních nervových zakončení. Jednotlivé typy .. ..klíčová slova: nervová zakončení -opozdřená a neopouzdřená, rozdělení..

Kostní traumatologie - základní rtg nálezy
.. je zaměřena na RTG snímky skeletu, ukazuje normální a traumatické obrazy v jednotlivých l.. ..klíčová slova: normální a patologické RTG obrazy skeletu, fraktury, ..

Zobrazovací diagnostika hrudníku
.. a srdce i pomocí dalších metod. Jsou uvedeny normální a patologické změny na snímku hrudníku při chor.. ..klíčová slova: snímek hrudníku, normální a patologické obrazy, plíce, pleura, skelet h..

Skupina kvízů: zobrazovací metody RTG
..normalni-a-patologicky-obraz .. ..normalni-a-patologicky-obraz ..

Videoatlas anatomie
.. až na klinické sekvence, přímo na pitevně Ústavu normální anatomie LF UP v Olomouci za asistence mých .. .. 24.10.2018 kdokoli – Pracoviště: Ústav normální..

Analýza dat pro Neurovědy
..klíčová slova: popisná statistika, intervaly spolehlivosti, normální rozdělení, t-test, ANOVA, analýza kontingenčních .. ..klíčová slova: statistika, intervaly spolehlivosti, normální rozdělení, t-test, ANOVA, analýza kontingenčních tabulek, R..

Diagnostické zobrazovací metody při vyšetření zažívacího traktu
.. střeva, irrigografie, defekografie). Ukazuje normální a typické patologické obrazy při vyšetření trávi..

Ileózní náhlé příhody břišní - se zaměřením na etiopatogenezi, patofyziologii a diagnostiku
.. život ohrožující stavy. V přednášce je uvedeno rozdělení ileózních náhlých příhod břišních a probrána etio..

Fotografický interaktivní atlas člověka
.. 25.3.2011 kdokoli – Pracoviště: Ústav normální..

Obrazový průvodce RTG snímků horní končetiny - typy fraktur, luxace
.. tématicky rozdělených do těchto sekcí: 1) Normální nálezy bez známek patologie, 2) Hodnocení fr..

Biofyzika vidění
.. vnímání. Vnímání barev zajišťují čípky. V normálním lidském oku existují tři druhy čípků, lišící se ..

Magnetická rezonance - praktické využití, MR nálezy
.. se základní technikou vyšetření. Ukazuje normální a některé typické patologické obrazy při MRI se z..

Úvod do počítačových systémů
.. používané jednotky, kódování informace, základní rozdělení počítačů. Ve druhé části "Úvodu do počítač..

Biologická psychiatrie
.. u zvířat. Při duševních poruchách je změněn normální přenos nervového signálu, a to zvláště v oblasti ..

Elektroforéza
.. metod - o elektroforéze. Pojednává o způsobech rozdělení jednotlivých technik dle fyzikálně-chemických pri..

Radiologické zobrazovací metody
.. podobou a trendy jeho dalšího rozvoje. Podává rozdělení hlavních zobrazovacích modalit dle fyzikálních pr..

Atlas fyziologie a patofyziologie
.. (magisterské i bakalářské studium) z oblasti normální a patologické fyziologie, který názornou cestou -..

Spiroergometrie u zdravých a nemocných osob
.. sportovci a nemocnými osobami. Uvedeno rozdělení nemocných do skupin NYHA podle hodnot MET. ..

eAtlas klinického EKG s informační podporou výuky a studia
.. Tipy na vyhledávání Atlas EKG Normální EKG Abnormality vlny P Změny sinusového r..

Anémie v dětském věku
.. 12.4.2011 2.27 MB kdokoli – Přehled, rozdělení a základní poznatky o anémiích u dětí 12.4.2011 1..

Statistické hodnocení biodiverzity
.. biodiverzity, ale i méně často používané modely rozdělení druhových abundancí a problematiku využití dat tý..

Hypertextový atlas patologie kostní dřeně
.. kapitoly obsahu: Vyšetření kostní dřeně Normální kostní dřeň Nenádorové afekce kostní dřeně St..

Anatomická pitva - Úvod do pitevních cvičení
.. literatura: Karel Žlábek: Pitevní cvičení z normální anatomie. Brno 1993.Přílohy: Příloha Datum Vel..

Současný pohled na patogenezi spinocelulárního karcinomu dutiny ústní
.. nějaké noxy – kancerogenu, dojde ke změně normální buňky v buňku nádorovou. Ta byla v histologickém ..

Digitální atlas normálních nálezů v DICOM formátu
.. medicíny lze jistě najít mnohočetné využití normálních, nepatologických zobrazovacích studií v rámci v.. .. projekty, jedním z nich je vytváření databáze normálních radiologických nálezů a normálních variant dosp..

Základy plastickej chirurgie
.. vedomosti o hojení rán, transplantácii kože, rozdelení lalokov. Taktiež sa tento text zaoberá malígnymi ..

Vybrané kapitoly z fixní protetiky
.. historii použití kovů v zubním lékařství, obecné rozdělení kovů a jejich vlastnosti a na technologii jejich ..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2021-06-13]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].