Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 5 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 2

RTG kostí – semiologie

Rtg kostí – semiologie

Výukový program je úvodem do interpretace rtg snímků v osteologii.
Úvodem jsou shrnuty současné možnosti radiologie při zobrazování kostí a jejich afekcí.
Po stručném uvedení základních poznatků o fysiopatologii kosti jsou rozebrány jednotlivé typy strukturálních i morfologických změn kosti a ilustrovány rtg nálezy u běžných afekcí kosti: metabolických, degenerativních, zánětlivých, nádorových, traumatických a vývojových včetně anomalií.
K programu je připojen kontrolní multiplechoice test.
 

 
autor: Jan Šprindrich | 3.LF UK | disciplína: Chirurgie, traumatologie, ortopedie, Radiologie a zobrazovací metody | kategorie: Materiály k přednáškám | klíčová slova: Rtg skeletu, strukturální změny skeletu, morfologické změny skeletu, osteoporóza, osteoskleróza, osteolýza, periostóza, anomálie skeletu | příloh: 2 | zobrazeno: 10195x | publikováno: 6.3.2011 | poslední úpravy: 23.11.2011

Kostní traumatologie - základní RTG nálezy

Kostní traumatologie - základní rtg nálezy

Prezentace je zaměřena na RTG snímky skeletu, ukazuje normální a traumatické obrazy v jednotlivých lokalizacích. Dává stručný národ na správný popis snímků v traumatologii, část je věnována také posttraumatickým změnám a snímkům při různých typech léčení zlomenin a luxací. Prezentace je vhodnou pomůckou pro studenty připravující se na závěrečné státní zkoušky z Chirurgie.

 
autor: Martin Mašek | 1.LF UK | disciplína: Radiologie a zobrazovací metody | kategorie: Podklady k přednáškám | klíčová slova: traumatologie, normální a patologické RTG obrazy skeletu, fraktury, luxace, posttraumatické změny, léčení zlomenin | příloh: 1 | zobrazeno: 11221x | publikováno: 6.11.2006 | poslední úpravy: 26.4.2012

RTG dynamické metody a kontrastní látky

Rtg dynamické metody a kontrastní látky

 Komentovaná ppt prezentace podává přehled dynamických vyšetřovacích metod konvenční radiodiagnostiky. Zahrnuje též výklad o kontrastních látkách, principu jejich užití a ukázky hlavních vyšetřovacích metod s jejich použitím.
K prezentaci jsou připojeny kontrolní otázky formou multi-choice testu.

 
autor: Jan Šprindrich | 3.LF UK | disciplína: Radiologie a zobrazovací metody | kategorie: Materiály k přednáškám | klíčová slova: Skiaskopie přímá a nepřímá, seriografie, rtg kinematografie, videozáznam, RTG kontrastní látky | příloh: 3 | zobrazeno: 8241x | publikováno: 6.3.2011 | poslední úpravy: 2.5.2012

Skupina kvízů: zobrazovací metody RTG

Skupina kvízů: zobrazovací metody RTG.

http://portal.lf1.cuni.cz/clanek-470-kviz-diagnostice-zobrazovaci-metody-pri-vysetreni-zazivaciho-traktu-indikace http://portal.lf1.cuni.cz/clanek-459-kviz-diagnosticke-metody-pri-vysetreni-srdce-a-velkych-cev-indikace-normalni-a-patologicky-obraz http://portal.lf1.cuni.cz/clanek-462-kviz-diagnosticke-zobrazovaci-metody-pri-nahlych-prihodach-brisnich-diagnostika-a-lokalizace-ciziho-telesa http://portal.lf1.cuni.cz/clanek-458-kviz-diagnosticke-zobrazovaci-metody-pri-vysetreni-hrudniku-indikace-normalni-a-patologicky-obraz http://portal.lf1.cuni.cz/clanek-478-kviz-diagnosticke-zobrazovaci-metody-pri-vysetreni-pankreatu-jater-a-sleziny-indikace http://portal.lf1.cuni.cz/clanek-482-kviz-diagnosticke-zobrazovaci-metody-pri-vysetreni-perifernich-cev http://portal.lf1.cuni.cz/clanek-460-kviz-diagnosticke-zobrazovaci-metody-pri-vysetreni-retroperitonea-indikace http://portal.lf1.cuni.cz/clanek-471-kviz-diagnosticke-zobrazovaci-metody-pri-vysetreni-skeletu-a-kloubu-indikace http://portal.lf1.cuni.cz/clanek-476-kviz-diagnosticke-zobrazovaci-metody-pri-vysetreni-vyvodnych-mocovych-cest-indikace http://portal.lf1.cuni.cz/clanek-477-kviz-diagnosticke-zobrazovaci-metody-pri-vysetreni-zlucniku-a-zlucovych-cest-indikace http://portal.lf1.cuni.cz/clanek-481-kviz-diagnosticke-zobrazovaci-metody-v-orl http://portal.lf1.cuni.cz/clanek-480-kviz-diagnosticke-zobrazovaci-metody-v-senologii-gynekologii-a-porodnictvi-indikace http://portal.lf1.cuni.cz/clanek-398-kviz-principy-diagnostickych-zobrazovacich-metod-rtg-indikace-kontraindikace http://portal.lf1.cuni.cz/clanek-454-kviz-principy-diagnostickych-zobrazovacich-metod-us-ct-indikace-kontraindikace http://portal.lf1.cuni.cz/clanek-456-kviz-priprava-k-vysetreni-diagnostickymi-zobrazovacimi-metodami-rtg-ct-us http://portal.lf1.cuni.cz/clanek-461-kviz-invazivni-vysetrovaci-metody-indikace http://portal.lf1.cuni.cz/clanek-457-kviz-kontrastni-latky-pro-diagnosticke-zobrazovaci-metody http://portal.lf1.cuni.cz/clanek-479-kviz-neuroradiologicke-vysetrovaci-metody-mr-indikace-normalni-a-patologicky-obraz http://portal.lf1.cuni.cz/clanek-455-kviz-ochrana-pred-ionizujicim-zarenim-pri-radiodiagnostickych-vysetrenich http://portal.lf1.cuni.cz/clanek-483-kviz-pediatricka-radiologie-indikace-normalni-a-patologicky-obraz  

 

 
autor: Jana Červenková, Zuzana Džupinková | 1.LF UK | disciplína: Radiologie a zobrazovací metody | kategorie: E-learningové kurzy | klíčová slova: kvíz, kvíz, kvíz, kvíz, kvíz, kvíz, kvíz, kvíz | zobrazeno: 943x | publikováno: 10.6.2020

Obrazový průvodce RTG snímků horní končetiny - typy fraktur, luxace

Obrazový průvodce RTG snímků horní končetiny - typy fraktur, luxace

Autorka je studentkou 6. ročníku programu všeobecné lékařství na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a předkládá ke zveřejnění výsledky své studentské vědecké odborné činnosti na Radiologické klinice pod odborným vedením doc. MUDr. Jany Chmelové, Ph.D. s konzultační podporou MUDr. Zuzany Sedláčkové. Jedná se o kolekci téměř 100 rentgenových snímků s popisem, tématicky rozdělených do těchto sekcí:

1) Normální nálezy bez známek patologie,
2) Hodnocení fraktur,
3) Luxace a subluxace,
4) Fraktury dětského věku,
5) Eponyma fraktur horní končetiny.

 
autor: Kristýna Šťastná, Jana Chmelová, Zuzana Sedláčková | LF UP | disciplína: Radiologie a zobrazovací metody | kategorie: Tutoriály | klíčová slova: rtg, horní končetina, fraktury, luxace | příloh: 1 | zobrazeno: 5851x | publikováno: 7.4.2016
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 33 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 18

Diagnostické zobrazovací metody při vyšetření zažívacího traktu
..ady k.. ..ace seznamuje studenty s jednotlivými .. .. Ukazuje normální a typické patologické obrazy při vyšetření trávicí trubice a podává základy sp.. ..ana.. ..azy: Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: vyšetření jícnu, RTG vyšetření žaludku, RTG vyšetření tenkého střeva, irri.. ..klíčová slova: RTG vyšetření jícnu, RTG vyšetření žaludku, RTG vyšet..

Pomůcka pro výuku hodnocení radiologických vyšetření
..á.. ..a pro výuku hodnocení radiologických vyšetření obsa.. .. vyšetření obsahuje v interaktivním zpracování RTG snímky hrudníku, břicha a skeletu s grafickým ozn.. .. zpracování RTG snímky hrudníku, břicha a skeletu s grafickým označením míst nálezů. Každý snímek j.. ..av Heřman~autori.php?tid=28#Filip Čtvrtlík, Lukáš H.. ..azy: Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky c..

Databáze obrazů v gastroenterologii
..ady k přednáškám~sekce-pkp#Výukové weby~.. ..atabáze zahrnuje vybrané endoskopické, so.. .. endoskopické, sonografické, endosonografické a RTG obrazy z obrazové dokumentace 4.interní kliniky V.. .. sonografické, endosonografické a RTG obrazy z obrazové dokumentace 4.interní kliniky VFN a 1.. .. Kocna~autor-5-petr-kocna#Martin Bortlík, Milan Lukáš, S.. ..azy: Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: atabáze, gastroenterologie, lékařská informatika, e.. ..klíčová slova: data, databáze, gastroenterologie, endoskopie, RTG, sonografie, endo-sonografie, lékařská in..

Magnetická rezonance - neuroradiologie
..ady k.. ..ace je určena pro studenty se zájmem o n.. .. změnám páteře, kde je uváděn i klinický obraz RTG a MR nálezy. V poslední části prezentace jsou typ.. .. a lékaře. Ukazuje nejčastější neuroradiologické obrazy při vyšetření magnetickou rezonancí, soustřeďuje .. .. Seidl~autor-51-zdenek-seidl#Manuela.. ..azy: Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: adiologie, MRI, cévní mozková příhoda, intr..

Interaktivní výuka anatomie
.. web anatomického ústavu nabízí pohled na anatomické čás.. .. anatomické části různými zobrazovacími metodami RTG, CT, NMR atd. Stránky jsou zaměřeny na in.. .. výuku anatomie. Databáze obsahuje popsané obrazy, které jsou seřazeny do několika částí. K jedno.. ..astislav Hromádka~autor-73-rastislav-hromadka#Ivan .. ..Autor projektu MUDr. Rastislav Hromádka Anatomický .. ..klíčová slova: anatomie, RTG, CT,.. ..klíčová slova: RTG, CT,..

Ultrazvuk - nejčastější normální nálezy a patologie
..ady k.. ..ace uvádí normální a nejčastější patologické změny .. .. normální a patologické obrazy, vyšetření břicha, vyšetření ledvin a vyšetření m.. ..artin Mašek~autor-53-martin-masek#Petra Steyerová, .. ..azy: Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: asonografie, normální a patologické obrazy, vy.. ..klíčová slova: normální a patologické obrazy, vyšetření břicha, vyšetření ledvin, US vyšetř..

Studijní materiály k předmětu IC - radiologie
..ateriály k .. .. powerpointových prezentací k přednáškám z předmětu  "IC - radiol.. .. zářením, základy skiagrafie, dynamické RTG metody a kontrastní látky, výpořetní tomografie, .. ..an.. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky c.. .. uživatel – – Základy skiagrafie, rtg snímkování | 23.11.2010 1.33 MB registrovaný uži.. ..klíčová slova: adiologie, diagnostika, ct, rtg, ultrasonografie,.. ..klíčová slova: diagnostika, ct, rtg, ultrasonografie, magnetická rezonance, ..

Radiologické zobrazovací metody
..ační weby~clanky.php?cat=edukacni-weby#Materiály k .. ..aná ppt prezentace je úvodem do výuky radiologie a .. .. analogovému i digitálnímu obrazu a zásadám rtg projekcí. K prezentaci jsou připojeny kontrolní .. ..an.. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: adiologie, zobrazovací modality, skiagrafie, rtg .. ..klíčová slova: zobrazovací modality, skiagrafie, rtg snímkování, rtg projekce, analogový a digitální o..

Nukleární medicína v detekci zánětů
..á.. .. a určení lokalizace zánětlivého ložiska v organ.. ..avel Koranda~autori.php?tid=26#Miroslav.. .. kapitoly :  Třífázová scintigrafie ske.. .. kapitoly :  Třífázová scintigrafie skeletu  99mTc-nanokoloid, 99mTc-liposomy  .. ..klíčová slova: ární medicína, Zobrazovací metody, Scintigrafie sk.. ..klíčová slova: medicína, Zobrazovací metody, Scintigrafie skeletu,..

Virtuální mikroskop
..ální učební po.. .. atlasy budované na Ústavu patologie jsou k d.. .. již od roku 1998. Obsahují stručné texty a obrazy. Obrazová část pochází z různých vyšetřovacích a .. .. Feit~autor-23164-josef-feit#Werner Kempf, Hana.. .. snímání jsou využívána různá rozlišení mikroskopických .. .. má uživatel možnost snímek proostřovat (obrazy jsou snímány ve více rovinách). Většina obrazů je.. ..klíčová slova: atopatologie, fetální patologie, novorozenecká pa..

Hypertextový atlas vzácných lymfomů
..ální učební po.. .. atlas obsahuje klinické i histologické obrazy n.. .. atlas obsahuje klinické i histologické obrazy některých vzácných hematologických a lymf.. .. Feit~autor-23164-josef-feit#Leoš Křen, Mojmír Moulis, Zd.. .. atlas histologie vzácných hematologických malignit .. .. o jednotlivých případech a dále histologické obrazy bioptických vzorků těchto tumorů, včetně výsle.. ..klíčová slova: atlas, patologie,..

Hypertextový atlas patologie kostní dřeně
..ální učební po.. .. atlas obsahuje klinické i histologické obrazy n.. .. atlas obsahuje klinické i histologické obrazy některých forem patologie kostní dřeně. K hist.. .. Feit~autor-23164-josef-feit#Mojmír .. ..atopatologie je úzce specializovaná oblast p.. .. histologické. Obrazovou část tvoří histologické obrazy, které se připravují snímáním výše uvedených řezů.. ..klíčová slova: atlas, patologie, kostní ..

Hypertextový atlas patologie
..ální učební po.. ..Atlas vychází ze staršího Hypertextového atlasu der.. .. Feit~autor-23164-josef-feit#Věra Feitová, Karel Dvořák, .. .. texty atlasu Zdrojové texty atlasu jsou ve formátu XML. B.. .. textu, zejména však následují klinické údaje (rtg snímky), makroskopické popisy a popisy h.. .. jednostranný i oboustranný tisk). Popisy obrázků Obrazy jsou popisovány v samostatném souboru. Popis k.. ..klíčová slova: atlas,..

Zobrazovací diagnostika hrudníku
..ady k.. ..ace je věnována klasickému standardnímu snímku hrud.. ..aroslav Ort~autor-59-jaroslav-ort#Martin.. ..azy: Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: snímek hrudníku, normální a patologické obrazy, plíce, pleura, skelet hr.. ..klíčová slova: snímek hrudníku, normální a patologické obrazy, plíce, pleura, skelet hrudníku, choroby s..

Zdravotní péče o brněnské obyvatele v 18. a 19. století
.. publikace a autorská .. .. textu monografie Zdravotní péče o brněnské obyvatele v 18. a 19.. .. jsou uvedeny přímé doklady chorob ze studií skeletů jedinců, nalezených na čtyřech brněnských arche.. ..a Vargová~autor-22540-lenka-vargova#Ladislava .. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: v 18.-19. století, brněnští lékaři, brněnské špitály, paleopatologie, historie med..

Magnetická rezonance - praktické využití, MR nálezy
..ady k.. ..ace uvádí základní indikace při vyšetření magneti.. .. Ukazuje normální a některé typické patologické obrazy při MRI se zaměřením na vyšetření břicha, žlučový.. ..anuela Vaněčková~autor-48-manuela-vaneckova#Zdeněk .. ..azy: Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: agnetická rezonance, vyšetření kloubů, vyšetření bř..

Coxa vara adolescentium
..ady k přednáškám~sekce-pkp#Ozvučené předn.. ..ální prezentace určená pregraduálním studentům popi.. .. vypadá diagnostika, klinický obraz, dělení dle RTG obrazu, následnou léčbu a komplikace které mohou .. .. Hach~autor-174-j-hach#Rastislav.. ..azy: Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: á ortopedie, kyčelní kloub, Ortopedie, e..

Vyšetřovací metody nukleární medicíny
..ální .. ..ad podává základní informace o diagnostických meto.. .. Lang~autori.php?tid=100#Ivana.. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky c.. .. uživatel – – scintigrafie skeletu | 15.11.2010 17.37 MB registrovaný uživatel &.. ..klíčová slova: afie, vyšetřovací metody, ra..

Vyšetrovacie metódy v rádiodiagnostike
..ášky~clanky.php?s=prednasky#Univerzita tretieho .. ..áška pre poslucháčov UTV zo dňa 22... .. Kočner~a.. .. Príloha Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé .. .. 5.5.2008 6.17 KB ktokoľvek – – Prvá rtg snímka ruky 5.5.2008 46.19 KB ktokoľvek – &.. ..klíčová slova: angiografia, tomografia, magnetická rezonancia, ..

Semináře z Ortopedie a Traumatologie pohybového aparátu
..arningové .. ..aná videa seminářů z Ortopedie a Traumatologie poh.. .. případně možnosti terapie a komentované RTG.. ..alér .. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: artróza, osteomyelitida, acetabulum, pánev, k..

Digitální atlas normálních nálezů v DICOM formátu
..ální učební po.. .. výuce pregraduálních studentů medicíny lze jistě najít mnoho.. ..an.. .. Od r. 1993 se v Brně buduje metropolitní síť a metropolitní PACS (Picture Archiving and .. .. HEAD AND BRAIN GENERAL Rtg     CT .. .. aby pak mohli posuzovat patologické odchylky. Obrazy z DICOM studií se dají volně konvertovat do JPEG .. ..klíčová slova: PACS,..

Otorinolaryngologie - semináře
..ální učební po.. .. výukových prezentacích jsou uvedeny základní an.. ..avel Smilek~autor-22949-pavel-smilek#Radan.. .. dokumentace převzata z Kliniky zobrazovacích metod LF MU a .. ..Rtg dokumentace převzata z Kliniky zobrazovacích m.. ..klíčová slova: anatomie a fyziologie orgánů ORL, diagnostika, v..

Multimediální atlas pro výuku stomatologické chirurgie - retence zubů a vývojové odontogenní cysty
.. publikace a autorská .. ..anagement retinovaných zubů patří k základním součá.. .. Liberda~autor-51321-ondrej-liberda#Vojtěch Peřina, Milan .. ..ahem této učebnice je základní přehled o etio.. .. hypertextových dokumentů, by zejména kapitoly o RTG diagnostice a chirurgických postupech při e.. ..klíčová slova: chirurgická extrakce, třetí moláry, cysta, odontogenní, dia..

Hypertextový atlas novorozenecké patologie
..ální učební po.. .. atlas obsahuje klinické i histologické obrazy n.. .. atlas obsahuje klinické i histologické obrazy některých forem patologie novorozence. K h.. ..arta Ježová~autor-145691-marta-jezova#Sylva H.. .. atlas novorozenecké patologie je výuková a re.. ..klíčová slova: atologie, fetus, neonatální, novorozenec, t..

Chirurgická propedeutika
..ální učební po.. .. jednotlivých prezentacích jsou zpracována všechna základní témata chiru.. ..adislav Plánka~autor-179948-ladislav-planka#David .. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky c.. .. vzdělávací sítě MEFANET – Endoskopie RTG a UZ 7.1.2009 1.37 MB uživatel vzdělávací sítě ME.. ..klíčová slova: á propedeutika, chirurgie, dětská traumatologie, r..

Analýza a klasifikace dat
.. publikace a autorská .. ..a celou dobu, po kterou se rozvíjejí metody a.. .. Ve skutečnosti ale nejde o žádné obrazy ve smyslu děl Leonarda da Vinci či jiných ve.. .. Holčík~a.. .. obecný název disciplíny – „vícerozměrné sta.. ..klíčová slova: analýza dat, klasifikace ..

Hypertextový atlas fetální patologie
..ální učební po.. ..Atlas fetální a novorozenecké patologie je dílem ko.. .. atlas obsahuje klinické i histologické obrazy některých forem vývojových poruch. K his.. ..arta Ježová~autor-145691-marta-jezova#Sylva H.. ..ální patologie je samostatné odvětví patologie, kte.. ..klíčová slova: atologie, fetopatologie, fetus, neonatální, f..

Základy plastickej chirurgie
..agogické .. ..á učebnica Základy plastickej chirurgie časť I. spr.. ..ahomír .. ..astická chirurgia je relatívne mladý medicínsky odb.. .. malignity, ale aj pacienti po resekcii tumorov skeletu s následnou rekonštrukciou vaskularizovaným ko.. ..klíčová slova: astika, hojenie rán, ..

Diferenciální diagnostika změn ST-T úseku na EKG
..á.. .. úsek představuje část EKG křivky, jejíž změny jsou, co se týče.. .. Číhalík~autori.php?tid=18#Bohdana Řeháková a kol.. .. Cílem našeho sdělení je multimediální, přehledná a komple.. .. pak konfrontovány s literárně publikovanými EKG obrazy spojovanými s danou etiologií. Výsledky: ST se.. ..klíčová slova: ardiologie, EKG..

Kapitoly z ortopedie
..ální učební po.. .. detailně popisuje vybrané kapitoly z ortopedie. K.. ..ard Chaloupka~autor-41512-richard-chaloupka#Martin.. .. výukovém textu Artroskopie jsou popsány principy diagnostických a.. .. a úrazů páteře obsahuje diagnostiku – rtg, CT, MRI, u nádorů páteře a těžkých poranění páte.. ..klíčová slova: artroskopie diagnostické, artroskopické operace, n..

MEF strana 1
1
strana 2
2
Další
 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2021-10-23]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].