Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 7 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 1

Historie ošetřovatelství

Historie ošetřovatelství

Studijní materiál je stručnou procházkou do historie oboru ošetřovatelství, který má hluboké kořeny. Během svého vývoje bylo ošetřovatelství ovlivňováno společenskými, ekonomickými, kulturními, sociálními a politickými faktory. Neméně významnou roli sehrály válečné konflikty, vědecký rozvoj a některé osobnosti. Pochopení historie a historických souvislostí je nezbytné pro rozvoj současného moderního ošetřovatelství.

 
autor: Jana Kašpárková | LF UK Plzeň | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | klíčová slova: ošetřovatelství, laická péče, charitativní péče, profesionální péče | příloh: 1 | zobrazeno: 14020x | publikováno: 12.11.2009 | poslední úpravy: 24.9.2012

Ošetřovatelství jako vědní obor

Ošetřovatelství jako vědní obor

Studijní materiál předkládá základní předpoklady vědní disciplíny - její filozofii, teorii a praxi. Objasňuje základní vědní terminologii a vztahy mezi koncepcemi oboru Ošetřovatelství.                                                       

 
autor: Jana Kašpárková, Ivana Mádlová | LF UK Plzeň | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | klíčová slova: ošetřovatelství, Základní obory, Aplikované obory, Holistické zdraví, Metaparadigma, Paradigma, ošetřovatelství, Základní obory, Aplikované obory, Holistické zdraví, Metaparadigma, Paradigma | příloh: 1 | zobrazeno: 8945x | publikováno: 12.11.2009 | poslední úpravy: 20.11.2013

PRAXE ZALOŽENÁ NA DŮKAZECH V OŠETŘOVATELSTVÍ

PRAXE ZALOŽENÁ NA DŮKAZECH V OŠETŘOVATELSTVÍ

Výukový text EBP v ošetřovatelství se zabývá problematikou metodiky a aplikace praxe založené na důkazech v ošetřovatelství a v dalších zdravotnických oborech, jejichž absolventi se podílejí na poskytování přímé péče. Kurz zahrnuje zevrubný výklad k úvodním čtyřem krokům EBP (kritický postoj k praxi, formulace klinické otázky, systematické vyhledávání nejlepšího dostupného důkazu, kritické posouzení důkazu), je doplněn rozšiřujícími dokumenty a didaktickými materiály, které mohou posluchači prakticky využívat při studiu tématu praxe založené na důkazech.  
Kurz je určen pro pregraduální výuku v bakalářských a magisterských zdravotnických studijních programech a také pro postgraduální a celoživotní vzdělávání zdravotnických profesionálů.
 

 
autor: Darja Jarošová | LF UP | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Tutoriály | klíčová slova: praxe založená na důkazu (EBP), ošetřovatelství, zdravotní vědy, klinická otázka, vyhledání a hodnocení důkazu | příloh: 9 | zobrazeno: 36890x | publikováno: 25.2.2009 | poslední úpravy: 21.9.2012

Vnitřní lékařství pro bakalářské studium ošetřovatelství

Vnitřní lékařství pro bakalářské studium ošetřovatelství

Učebnice Vnitřní lékařství pro bakalářské studium ošetřovatelství si klade za cíl seznámit studenty se základními rysy interních chorob, jejich úvodními příznaky, s varovnými příznaky závažných komplikací, s diagnostickými metodami a základy diferenciální diagnostiky a terapie. Schopnost orientovat se ve výše uvedených oblastech vidím jako důležitou z pohledu budoucího postavení bakalářsky vzdělaných všeobecných sester, které by měly zastávat místa vedoucích pracovníků ošetřovatelských jednotek, seniorských zařízení apod., a tudíž by měly být schopné rozpoznat počínající závažné zhoršení stavu nemocného a zorganizovat pro něj optimální sled opatření.

 

Vnitřní lékařství pro bakalářské studium ošetřovatelství - cyklus 25 přednášek

Vnitřní lékařství pro bakalářské studium ošetřovatelství - cyklus 25 přednášek

Cyklus 25 přednášek nazvaný Vnitřní lékařství pro bakalářské studium ošetřovatelství poskytuje základní přehled o problematice jednotlivých podoborů interny - pneumologie, kardiolgie, angiologie, imunologie, hematologie, revmatologie, gastroenterologie, nefrologie, metabolických chorob, endokrinolgie, interních akutních stavů a základy diferenciální diagnostiky. Pojetí tohoto přehledu je motivováno jednou z předpokládaných rolí vysokoškolsky vzdělané sestry - zachytit vznikající komplikace a adekvátně zareagovat.

 
autor: Hana Kubešová | LF MU | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy, Vnitřní lékařství | kategorie: Multimediální učební pomůcky, Materiály k přednáškám | klíčová slova: pneumologie, onemocnění srdce, angiologie, hypotenze, revmatologie, gastroenterologie, nefrologie, poruchy metabolizmu, onkologie | příloh: 45 | zobrazeno: 17271x | publikováno: 14.11.2005 | poslední úpravy: 12.4.2012

Základy speciální neurologie pro studenty bakalářského studia ošetřovatelství a porodní asistence

Základy speciální neurologie pro studenty bakalářského studia ošetřovatelství a porodní asistence

Učební text je zaměřen na základy speciální neurologie v rozsahu určeném pro potřeby studentů bakalářského studia ošetřovatelství a porodní asistence. Poskytuje základní informace o nejčastějších typech neurologických onemocnění dospělého i dětského věku. Důraz je kladen na klinické projevy jednotlivých onemocnění s cílem zajistit jejich správné rozpoznání ošetřujícím personálem v odpovídající klinické situaci (v relevantních případech včetně případných ošetřovatelských problémů a vhodného přístupu k nim). Pozornost je věnována také diagnostickým a terapeutickým možnostem jednotlivých diagnostických jednotek.

 
autor: Vlčková Eva, Blanka Adamová, Josef Bednařík, Yvonne Benešová, Martina Bočková, Katarína Česká, Irena Doležalová, René Jura, Zdeněk Kadaňka, David Kec, Lenka Krajčovičová, Lenka Krbková, Adéla Mitášová, Hana Ošlejšková, Iva Šrotová, Michaela Tomečková | LF MU | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy, Neurologie | kategorie: Výukové publikace a autorská díla | klíčová slova: epilepsie, epileptický záchvat, synkopa, tetanie, spánek, insomnie, parasomnie, cévní onemocnění mozku, cévní mozková příhoda, ischémie, hemoragie, bolest hlavy, migréna, nitrolební nádor, intraspinální nádor, roztroušená skleróza mozkomíšní, neuroinfekce | příloh: 1 | zobrazeno: 3164x | publikováno: 7.9.2018 | poslední úpravy: 22.11.2018

Základy obecné neurologie pro studenty bakalářského studia ošetřovatelství a porodní asistence

Základy obecné neurologie pro studenty bakalářského studia ošetřovatelství a porodní asistence

Učební text je zaměřen na základy obecné neurologie v rozsahu určeném pro potřeby studentů bakalářského studia ošetřovatelství a porodní asistence. Poskytuje základní informace o funkčním a anatomickém uspořádání nervového systému, typech jeho poruch a možnostech vyšetření. Důraz je kladen na klinické projevy postižení jednotlivých funkčních či anatomických systémů (v relevantních případech včetně případných ošetřovatelských problémů a vhodného přístupu k nim) a také na používané vyšetřovací metody, a to zejména z hlediska jejich kontraindikací a možných komplikací, s nimiž se ošetřovatelský personál může setkat.

 
autor: Vlčková Eva, Blanka Adamová, Josef Bednařík, Tomáš Horák, Magda Horáková, René Jura, Milena Košťálová, Adéla Mitášová, Hana Ošlejšková, Martin Pail, Hana Petrášová, Jana Raputová, Andrea Šprláková-Puková, Pavel Štourač, Michaela Tomečková | LF MU | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy, Neurologie | kategorie: Výukové publikace a autorská díla | klíčová slova: centrální nervový systém, periferní nervový systém, mozek, mícha, neuron, nerv, nervová dráha, sval, mozeček, autonomní nervový systém, extrapyramidový systém, motorický systém, paréza, senzitivní systém, porucha vědomí, smrt mozku, reflex, řeč | příloh: 1 | zobrazeno: 3617x | publikováno: 7.9.2018 | poslední úpravy: 22.11.2018
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 17 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 5

Den na operačním sále - sterilizace
.. - sterilizace" je určené studentům oboru ošetřovatelství a porodní asistence. Přiblíží studentům prost..

Vybrané kapitoly z psychiatrie pro zubní lékařství
.. na externím úložišti – Předměty/kurzy Ošetřovatelství v psychiatrii [BDPY071b] Ošetřovatelství v ps..

Prevence infekcí ve vztahu k ošetřovatelské péči
.. MB registrovaný uživatel – Předměty/kurzy Ošetřovatelství [001] Pracoviště: Katedra ošetřovatelství, Kate.. ..klíčová slova: infekce, sterilizace, Prevence infekcí, ošetřovatelství, infekce spojené se zdravotní p..

Základy ošetřovatelských postupů a intervencí (2. aktualizované a doplněné vydání)
.. vnitřním lékařství - cvičení [BROV0211c] Základy ošetřovatelství - cvičení [BVZO021c] Základy ošetřovatelství - př..

Sipping – inovativní využití v prevenci a léčbě malnutrice
.. 3.35 MB kdokoli – Předměty/kurzy Základy ošetřovatelství - cvičení [BVZO021c] Základy ošetřovatelství - př..

Základy ošetřovatelských postupů a intervencí
.. fotodokumentace v souladu s nejnovějšími trendy ošetřovatelství. K dispozici je přehled základních oš.. .. lékařství - přednáška [BROV0211p] Základy ošetřovatelství - cvičení [BVZO021c] Základy ošetřovatelství - př..

Vybrané kapitoly z bezpečnosti perioperační péče
.. MB registrovaný uživatel – Předměty/kurzy Ošetřovatelství [001] Pracoviště: Katedra ošetřovatelství, Kate.. ..klíčová slova: péče, Perioperační péče, Bezpečnost, Ošetřovatelství,..

Arytmie - patogeneze, diagnostika, terapie
.. III.interní-kardiologická klinika, Ústav ošetřovatelství.. ..klíčová slova: kardiologie, interní ošetřovatelství..

Výuková videa – urologie
.. [VLVL076] Gynekologie a porodnictví [MFGP071] Ošetřovatelství v interních oborech [BDOI032b] Ošetřovatelství v ..

Audiovizuální studijní opora pro stáže organizované na operačních sálech
.. sálech 15.4.2021 kdokoli – Předměty/kurzy Ošetřovatelství v chirurgických oborech - cvičení [BSOC0421c] Od..

Perioperační ošetřovatelská péče
.. sálech, ale pro všeobecné sestry i studenty ošetřovatelství a lékařství. Zahrnují oblast hygieny rukou, zák.. .. sálech, ale pro všeobecné sestry i studenty ošetřovatelství a lékařství. Dezinfekce rukou Mytí rukou C..

Kapitoly z lékařské etiky
.. aspekty v geriatrii - seminář [MGET031] Etika v ošetřovatelství [BSET051] Etika ve zdravotnictví - přednáška [BP..

Vybrané kapitoly z infekčního lékařství a cestovní medicíny pro studenty nelékařských zdravotnických oborů
.. sítě MEFANET – Pracoviště: Katedra ošetřovatelství a porodní ..

Komplexní léčba dekubitů
.. Chirurgie III - přednáška [VLCH9X33p] Základy ošetřovatelství [VLPP3X1] Pracoviště: Klinika popálenin a pl..

Metodika ke zpracování závěrečné práce pro vybrané nelékařské zdravotnické obory
.. - odborná praxe [BSBP0622] Pracoviště: Katedra ošetřovatelství a porodní ..

Specifická bariérová péče a preventivní opatření u pacientů s infekčním onemocněním
.. - cvičení [MIKIL031c] Pracoviště: Katedra ošetřovatelství a porodní ..

Multimediální výukový atlas poruch řeči a příbuzných kognitivních funkcí
.. orientovaných směrů bakalářského studia (ošetřovatelství, rehabilitace aj.), ale i lékaři a další pra..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2021-05-12]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].