Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 4

ošetrovateľská starostlivosť o pacientov s vybranými ochoreniami dýchacieho systému

Ošetrovateľská starostlivosť o pacientov s vybranými ochoreniami dýchacieho systému

Predkladané učebné texty prezentujú problematiku štyroch vybraných nozologických jednotiek z akútnych a chronických ochorení dýchacej sústavy – bronchiálna astma, chronická obštrukčná choroba pľúc, pľúcna tuberkulóza a pneumónia. Uvedená je charakteristika ochorenia, príčiny vzniku, symptomatológia, diagnostika, terapia farmakologická aj nefarmakologická, ošetrovateľská starostlivosť a edukácia pacienta. Text obsahuje prehľadové tabuľky a odkazy na rôzne typy literárnych dokumentov.

 
autor: Ivana Bóriková | JLF UK v Martine | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Pedagogické diela | klíčová slova: bronchiálna astma, chronická obštrukčná choroba pľúc, pľúcna tuberkulóza, pneumónia, diagnostika, terapia, ošetrovateľská starostlivosť, edukácia | příloh: 3 | zobrazeno: 5206x | publikováno: 20.9.2012 | poslední úpravy: 26.10.2012

ošetrovateľská diagnostika – prepojenie teórie a klinickej ošetrovateľskej praxe

Ošetrovateľská diagnostika – prepojenie teórie a klinickej ošetrovateľskej praxe

Učebnica je určená predovšetkým študentom odboru ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia. Zároveň ju odporúčame aj sestrám poskytujúcim ošetrovateľskú starostlivosť, mentorkám zapojeným do profesionálnej prípravy sestier, frekventantom špecializačného štúdia, certifikačnej prípravy, akreditovaných študijných programoch sústavného vzdelávania na prehĺbenie poznatkov, tréningu zručností v problematike ošetrovateľskej diagnostiky a výberu intervencií v zhode so súčasnými poznatkami a kompetenciami sestier.
Učebnica vychádza z dlhoročných pedagogických a výskumných aktivít autorského kolektívu a tiež zo skúseností z prípravy elektronických učebníc. Použité ošetrovateľské diagnózy sú uvedené so súhlasom NANDA-International.
Veríme, že naše pedagogické dielo umožní rozšíriť prezenčnú i dištančnú formu vzdelávania v klinických predmetoch o trénovanie kritického a klinického myslenia, podporí diskusiu medzi študentmi a pedagógmi v kontexte ošetrovateľskej diagnostiky, umožní získať študentom informácie zrozumiteľnejším, atraktívnejším a ľahšie spracovateľným spôsobom.
 

 
autor: Martina Tomagová, Katarína Žiaková a kol. | JLF UK v Martine | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Pedagogické diela | klíčová slova: ošetrovateľská diagnostika | příloh: 4 | zobrazeno: 498x | publikováno: 2.3.2021

starostlivosť o pomôcky

Starostlivosť o pomôcky

Dezinfekcia - skupiny dezinfekčných prostriedkov, príprava dezinfekčných prostriedkov, tekuté dezinfekčné prostriedky, antiseptiká, práškové dezinfekčné prostriedky, dezinfekčné vane, stroje na dezinfekciu, odporúčaná koncentrácia aexpozícia dezinfekčných prostriedkov.
Sterilizácia - obalový materiál, opakovane použiteľný sterilizačný obal, obaly k sterilizácií, sterilizácia parou pod tlakom, odporúčané parametre pri sterilizácií pomôcokv autoklávoch, horúcovzduchový sterilizátor, odporúčané parametre sterilizácie vhorúcovzduchových sterlizitároch, plazmová sterilizácia, centrálna sterilizácia, sterilizačná zóna, sklad sterilizovaného materiálu.
Nozokomiálne nákazy - pôvodcovia nozokomiálnych nákaz, endogenne aexogenne faktory nozokomiálnych nákaz, tranzietná flóra na rukách, štandard hygieny rúk.
Starostlivosť o posteľ - typy postelí, doplnky postele, vozítky a lehátka, typy detských postieľok, detské postieľky - pre novorodencov, matrace, nočné stolíky, pomôcky kuľahčeniu pohybu na posteli, pomôcky kuľahčeniu pohybu mimo postele, pomôcky k prevencii dekubitov, podložky z ovčieho rúna, pomôcky k úprave polohy, pomôcky k zaisteniu bezpečia, pomôcky k zvýšeniu komfortu, pomôcky uľahčujúce komunikáciu.

 
autor: Petronela Osacká | JLF UK v Martine | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Prednášky, Materiály k prednáškam | klíčová slova: dezinfekcia, sterilizácia, bariérová ošetrovateľská starostlivosť, posteľ pacienta | příloh: 8 | zobrazeno: 11819x | publikováno: 4.2.2011 | poslední úpravy: 2.12.2011

Hygienická starostlivosť

Hygienická starostlivosť

Hygienická starostlivosť - typy pacientov podľa celkového stavu, posudzovanie pacienta: Koža - farba kože, štruktúra kože, uniformita kože, teplota kože, vlhkosť kože, turgor kože, kožné lézie, krvácanie do kože a slizníc, edém. Dutina ústna - zápach z úst, pery a jazyk, ďasná, chrup, vlasy, nechty. Starostlivosť o chrup, špecifiká starostlivosti o dutinu ústnu. Kúpeľ pacienta - pod sprchou, vo vani, na posteli, sprchovací panel, kozmetické prípravky pre imobilných chorých, česanie, odvšivovanie, starostlivosť o nechty, postup vyzliekania pacienta s infúziou, umývanie vlasov, špecifiká ošetrovania nôh. Hygienická starostlivosť dojčaťa - technika držania a prenášania dojčaťa, umývanie dojčaťa vo vaničke, umývanie dojčaťa na prebaľovacom stole, starostlivosť po kúpeli, prebaľovanie. Starostlivosť o zubnú protézu. Vyberanie kontaktných šošoviek, vsadenie kontaktných šošoviek. Druhy naslúchacích aparátov. Masáž chrbta - smer hmatov, trenie chrbta otvorenou dlaňou, trenie lopatky a ramena, postupy vytierania a roztierania chrbta, spôsoby hnetenia, tepanie –„šklbanie “prstami a hrsťou, tepanie –päsťou a prstami, záverečné vytieranie. Prevencia intertriga a dekubitov - faktory podporujúce vznik dekubitu, mechanizmus vzniku dekubitu, predilekčné miesta vsupinačnej, pronačnej, semipronačnej a laterálnej polohe, predilekčné miesta vpolosede a v sede, klasifikácia dekubitov podľa EPUAP, klasifikácia dekubitu podľaTorrancce.

 
autor: Petronela Osacká | JLF UK v Martine | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Prednášky, Materiály k prednáškam | příloh: 6 | zobrazeno: 14061x | publikováno: 4.2.2011 | poslední úpravy: 2.12.2011
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 19 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 3

Ošetrovateľský proces (teória a prax)
..Ošetrovateľská starostlivosť je starostlivosť poskytovaná se.. .. starostlivosť je starostlivosť poskytovaná sestrou/pôrodnou as.. ..klíčová slova: proces, ošetrovateľská.. ..klíčová slova: proces, ošetrovateľská starostlivosť..

Ošetrovateľstvo v neurológii
.. i špeciálnej neurológie, o ošetrovateľskej starostlivosti poskytovanej pacientom s vybranými .. ..klíčová slova: neurológia, ošetrovateľstvo v neurológii, ošetrovateľská.. ..klíčová slova: ošetrovateľstvo v neurológii, ošetrovateľská starostlivosť..

Multimediálna e-učebnica Ošetrovateľské postupy v špeciálnej chirurgii
.. s ošetrovateľskými postupmi perioperačnej starostlivosti v rámci chirurgickej propedeutiky. .. ..klíčová slova: ošetrovateľské postupy, perioperačná ošetrovateľská.. ..klíčová slova: postupy, perioperačná ošetrovateľská starostlivosť..

Ošetrovanie chronických rán
.. študijného programu sústavného vzdelávania Ošetrovateľská starostlivosť o chronické r.. .. programu sústavného vzdelávania Ošetrovateľská starostlivosť o chronické .. .. rán [2-JOS-131] Program sústavného vzdelávania - Ošetrovateľská starostlivosť o chronické rany [PSV-OChR] P.. .. Program sústavného vzdelávania - Ošetrovateľská starostlivosť o chronické rany [PSV-OChR] Pracoviská: Ústav oš..

Fyzická mobilita a imobilita
.. v pronačnej polohe, polohovacie hodiny. Ošetrovateľská rehabilitácia, ortostatický test, izometrické cv.. .. 2.12.2011 230.88 KB ktokoľvek – – Ošetrovateľská rehabilitácia - prezentácia 9.11.2011 2.04 MB k..

Vybrané kapitoly z paliatívnej ošetrovateľskej starostlivosti
.. ako aj sestrám a pedagógom, ktorí sa venujú starostlivosti a edukácii o nevyliečiteľne chorých v domácom pr.. .. Vybrané kapitoly z paliatívnej ošetrovateľskej starostlivosti - skripta 28.10.2013 1.12 MB ktokoľvek – .. ..klíčová slova: ošetrovateľská starostlivosť, nevyliečiteľne chorý, umierajúci, .. ..klíčová slova: ošetrovateľská starostlivosť, nevyliečiteľne chorý, umierajúci, obťažujúce sym..

Pediatrické ošetrovateľstvo
..klíčová slova: pediatria, ošetrovateľská.. ..klíčová slova: pediatria, ošetrovateľská starostlivosť..

Úvod do nemocničnej medicíny
.. hospitalizácie poskytuje nepretržitá zdravotná starostlivosť pacientom s najťažšími ochoreniami, úrazmi, aleb.. .. a v nemocniciach poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Venujú sa zásadám bezpečného poskytovania zdra.. ..klíčová slova: zdravotnej starostlivosti, vyšetrenie ..

Vybrané kapitoly z ošetrovateľskej teórie I
.. (nástroje jej zabezpečenia); štandardná ošetrovateľská terminológia a klasifikačné systémy v&n.. .. prax a vzdelávanie; kvalita ošetrovateľskej starostlivosti (nástroje jej zabezpečenia); štandardná oše..

Vyprázdňovanie moču a stolice
.. mechúra, čistá intermitentná autokatetrizácia, starostlivosť o defekáciu, poruchy a ťažkosti pacienta pri vy..

Peritoneálna dialýza u detí
.. očisťovania krvi. Je to komplexná špecializovaná starostlivosť o pacienta s obličkovým zlyhávaním. Prináša so se..

Praktické návody pre diagnostiku a liečenie popálenín
.. 600 popálených vyžaduje vysoko špecializovanú starostlivosť, ktorú je možné poskytnúť len v popáleninových ce.. .. popáleninových úrazov Popáleninová choroba Starostlivosť o pacienta v neodkladnom (šokovom) období S..

Úvod do Pediatrie
.. t.j. obdobie zostupu. Náplňou pediatrie je starostlivosť o človeka v prvom období, v období rozvoja. Ob..

Vybrané hodnotiace a meracie techniky v ošetrovateľstve
.. tiež pre sestry poskytujúce ošetrovateľskú starostlivosť v zdravotníckych a sociálnych zariadeniach. H..

Filozofia a etika v ošetrovateľstve - súbor prezentácií
.. – – 9. Bioetika, lekárska etika a ošetrovateľská etika 15.2.2016 901.95 KB ktokoľvek – ..

Hygienické zabezpečenie rúk v zdravotníckej starostlivosti (metodické usmernenie)
.. sa taktiež ďalšie aspekty hygieny rúk – starostlivosť o nechty, nosenie arteficiálnych nechtov, .. .. Hygienické zabezpečenie rúk v zdravotníckej starostlivosti..

Vybrané kapitoly z hepatológie a gastroenterológie
.. na lôžkových oddeleniach poskytujúcich zdravotnú starostlivosť pre týchto pacientov. Dražilová S., Gombošová L.,..

Význam transkraniálnej dopplerovskej sonografie v manažmente detského hydrocefalu
.. medicínskych odborov, ktorí poskytujú zdravotnú starostlivosť deťom s ..

Onkologické ochorenia v detskom veku
.. detskú onkológiu a hematológiu zabezpečuje, aby starostlivosť o detských pacientov prebiehala na území celej Sl..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2021-05-12]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].