Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 3

ošetrovateľská starostlivosť o pacientov s vybranými ochoreniami dýchacieho systému

Ošetrovateľská starostlivosť o pacientov s vybranými ochoreniami dýchacieho systému

Predkladané učebné texty prezentujú problematiku štyroch vybraných nozologických jednotiek z akútnych a chronických ochorení dýchacej sústavy – bronchiálna astma, chronická obštrukčná choroba pľúc, pľúcna tuberkulóza a pneumónia. Uvedená je charakteristika ochorenia, príčiny vzniku, symptomatológia, diagnostika, terapia farmakologická aj nefarmakologická, ošetrovateľská starostlivosť a edukácia pacienta. Text obsahuje prehľadové tabuľky a odkazy na rôzne typy literárnych dokumentov.

 
autor: Ivana Bóriková | JLF UK v Martine | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Pedagogické diela | klíčová slova: bronchiálna astma, chronická obštrukčná choroba pľúc, pľúcna tuberkulóza, pneumónia, diagnostika, terapia, ošetrovateľská starostlivosť, edukácia | příloh: 3 | zobrazeno: 4501x | publikováno: 20.9.2012 | poslední úpravy: 26.10.2012

Terminologia graeco-latina medica pro studijní obor porodní asistentka

Terminologia graeco-latina medica pro studijní obor porodní asistentka

Učebnice je určena studentům prvního semestru bakalářského oboru porodní asistentka, jimž má na začátku studia poskytnout základní orientaci v řecko-latinské lékařské terminologii. Její nedílnou součástí je samostatná gramatická příručka, na jejíž strany či paragrafy je na začátku každé lekce odkazováno. Každá z deseti lekcí je koncipována jako soubor cvičení pro práci na semináři i pro samostatnou domácí přípravu k seminářům: lekce začíná obecnějším překladovým cvičením (v první části učebnice je zaměřeno především na anatomickou terminologii, od 7. lekce pak na terminologii klinickou); po něm vždy následuje řada drobnějších cvičení, jež mají za úkol přiblížit nejenom jednotlivé gramatické jevy, ale také slovní zásobu charakteristickou pro obor gynekologie a porodnictví. Materiál pro přípravu většiny cvičení byl excerpován z autentické lékařské dokumentace poskytnuté pro tento účel Fakultní nemocnicí Brno, pražskou Thomayerovou nemocnicí a Ústavem jazyků LF UK v Hradci Králové.

 
autor: Jozefa Artimová, Kateřina Pořízková, Libor Švanda, Eva Dávidová | LF MU | disciplína: Anatomie, Porodnictví a gynekologie | kategorie: Výukové publikace a autorská díla | klíčová slova: Latinská lékařská terminologie, anatomické názvosloví, klinická terminologie | příloh: 2 | zobrazeno: 3067x | publikováno: 6.6.2016

Terminologia graeco-latina medica pro studijní obory fyzioterapie a všeobecná sestra

Terminologia graeco-latina medica pro studijní obory fyzioterapie a všeobecná sestra

Učebnice je určena především studentům prvního semestru bakalářských oborů fyzioterapie a všeobecná sestra, jimž má na začátku studia poskytnout základní orientaci v řecko-latinské lékařské terminologii. Její nedílnou součástí je samostatná gramatická příručka, na jejíž strany či paragrafy je na začátku každé lekce odkazováno. Každá z deseti lekcí je koncipována jako soubor cvičení pro práci na semináři i pro samostatnou domácí přípravu k seminářům: lekce začíná obecnějším překladovým cvičením (v první části učebnice je zaměřeno především na anatomickou terminologii, od 7. lekce pak na terminologii klinickou); po něm vždy následuje řada drobnějších cvičení, jež mají studentům přiblížit jednotlivé gramatické jevy a pomoci jim osvojit si základní slovní zásobu. Materiál pro přípravu většiny cvičení byl excerpován z autentické lékařské dokumentace poskytnuté pro tento účel Fakultní nemocnicí Brno, pražskou Thomayerovou nemocnicí a Ústavem jazyků LF UK v Hradci Králové.

 
autor: Libor Švanda, Kateřina Pořízková, Jozefa Artimová, Eva Dávidová | LF MU | disciplína: Anatomie, Rehabilitace, fyzioterapie, ergoterapie, Veřejné zdravotnictví, sociální lékařství | kategorie: Výukové publikace a autorská díla | klíčová slova: Latinská lékařská terminologie, anatomické názvosloví, klinická terminologie | příloh: 2 | zobrazeno: 5392x | publikováno: 1.6.2016 | poslední úpravy: 8.6.2016
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 10 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 1

Vybrané kapitoly z ošetrovateľskej teórie I
.. (nástroje jej zabezpečenia); štandardná ošetrovateľská terminológia a klasifikačné systémy v&n.. .. jej zabezpečenia); štandardná ošetrovateľská terminológia a klasifikačné systémy v ošetrovateľstve. Ka..

Fyzická mobilita a imobilita
.. v pronačnej polohe, polohovacie hodiny. Ošetrovateľská rehabilitácia, ortostatický test, izometrické cv.. .. 2.12.2011 230.88 KB ktokoľvek – – Ošetrovateľská rehabilitácia - prezentácia 9.11.2011 2.04 MB k..

Ošetrovateľský proces (teória a prax)
..Ošetrovateľská starostlivosť je starostlivosť poskytovaná se.. ..klíčová slova: proces, ošetrovateľská..

Ošetrovateľstvo v neurológii
..klíčová slova: neurológia, ošetrovateľstvo v neurológii, ošetrovateľská..

Multimediálna e-učebnica Ošetrovateľské postupy v špeciálnej chirurgii
..klíčová slova: ošetrovateľské postupy, perioperačná ošetrovateľská..

Ošetrovanie chronických rán
.. študijného programu sústavného vzdelávania Ošetrovateľská starostlivosť o chronické r.. .. rán [2-JOS-131] Program sústavného vzdelávania - Ošetrovateľská starostlivosť o chronické rany [PSV-OChR] P..

Vybrané kapitoly z paliatívnej ošetrovateľskej starostlivosti
..klíčová slova: ošetrovateľská starostlivosť, nevyliečiteľne chorý, umierajúci, ..

Filozofia a etika v ošetrovateľstve - súbor prezentácií
.. – – 9. Bioetika, lekárska etika a ošetrovateľská etika 15.2.2016 901.95 KB ktokoľvek – ..

Starostlivosť o pomôcky
..klíčová slova: sterilizácia, bariérová ošetrovateľská starostlivosť, posteľ p..

Pediatrické ošetrovateľstvo
..klíčová slova: pediatria, ošetrovateľská..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2020-06-03]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].