Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 8 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 2

Kostní traumatologie - základní rtg nálezy

Kostní traumatologie - základní rtg nálezy

Prezentace je zaměřena na RTG snímky skeletu, ukazuje normální a traumatické obrazy v jednotlivých lokalizacích. Dává stručný národ na správný popis snímků v traumatologii, část je věnována také posttraumatickým změnám a snímkům při různých typech léčení zlomenin a luxací. Prezentace je vhodnou pomůckou pro studenty připravující se na závěrečné státní zkoušky z Chirurgie.

 
autor: Martin Mašek | 1.LF UK | disciplína: Radiologie a zobrazovací metody | kategorie: Podklady k přednáškám | klíčová slova: traumatologie, normální a patologické RTG obrazy skeletu, fraktury, luxace, posttraumatické změny, léčení zlomenin | příloh: 1 | zobrazeno: 10934x | publikováno: 6.11.2006 | poslední úpravy: 26.4.2012

Semináře z Ortopedie a traumatologie pohybového aparátu

Semináře z Ortopedie a Traumatologie pohybového aparátu

Komentovaná videa seminářů z Ortopedie a Traumatologie pohybového aparátu. V těchto videích je zpracováno těchto pět témat: Artróza, akutní a chronická osteomyelitida, klinické vyšetření končetin, léčba zlomenin acetabula a léčba zlomenin pánve.

Každé téma obsahuje úvod do dané problematiky, klasifikace, případně možnosti terapie a komentované RTG snímky.

 
autor: Valér Džupa | 3.LF UK | disciplína: Chirurgie, traumatologie, ortopedie, Radiologie a zobrazovací metody | kategorie: Elearningové kurzy | klíčová slova: ortopedie, artróza, osteomyelitida, acetabulum, pánev, klinické vyšetření | příloh: 5 | zobrazeno: 9511x | publikováno: 14.12.2009 | poslední úpravy: 2.5.2012

Živé operace z Ortopedie a traumatologie pohybového aparátu

Živé operace z Ortopedie a Traumatologie pohybového aparátu

Dvě „živé“ operace z Ortopedie a Traumatologie pohybového aparátu zpracované do podoby digitálního videa. První video zachycuje průběh osteosyntézy hlezna (typ zlomeniny weber B), druhé průběh osteosyntézy pánve a acetabula z předního přístupu. Obě videa jsou doplněna komentářem Doc. MUDr. Valéra Džupy Csc. s důležitými poznatky k dané problematice.

 
autor: Valér Džupa | 3.LF UK | disciplína: Chirurgie, traumatologie, ortopedie | kategorie: Digitální video | klíčová slova: ortopedie, acetabulum, pánev, hlezno, osteosyntéza | příloh: 2 | zobrazeno: 9124x | publikováno: 14.12.2009 | poslední úpravy: 23.11.2011

Vybrané kapitoly z ortopedie a traumatologie pro studenty medicíny

Vybrané kapitoly z ortopedie a traumatologie pro studenty medicíny

Texty k otázkám z ortopedie a traumatologie pohybového aparátu k státní závěrečné zkoušce z chirurgických oborů na 3. LF UK, které svým rozsahem odpovídají požadovaným znalostem u státní závěrečné zkoušky. Úplný seznam otázek ze všech oborů a další studijní materiály se nachází na stránkách fakulty.

 

 
autor: Martin Krbec, Valér Džupa (Eds.) | 3.LF UK | disciplína: Chirurgie, traumatologie, ortopedie | kategorie: Edukační weby | klíčová slova: ortopedie, traumatologie | příloh: 30 | zobrazeno: 26197x | publikováno: 8.1.2011 | poslední úpravy: 23.11.2011

obecná histologie

Obecná histologie

Úkolem hypertextového Atlasu obecné histologie je uvést studující lékařství do studia mikroskopické a submikroskopické stavby buněk a tkání lidského těla, včetně krevních tělísek a seznámit je s vyšetřovacími postupy, jež jsou k tomuto účelu používány v praxi. Atlas sestává z textové a obrazové části, která zahrnuje 95 originálních elektronově mikroskopických snímků a barevných mikrofotografií s podrobnými vysvětlujícími popisy. Vystavený multimediální text lze používat ve dvou základních modech: a to režimu standardní učebnice s obrázky a režimu atlasu, jehož rozsah a kvalita odpovídají jiným histologickým atlasům, které jsou dostupné fyzicky nebo v on line verzích od různých vydavatelů.

 
autor: Svatopluk Čech, Drahomír Horký, Ladislav Ilkovics, Irena Lauschová | LF MU | disciplína: Histologie, embryologie | kategorie: Multimediální učební pomůcky, Edukační weby | klíčová slova: buňka, tkáň, tělní tekutiny | příloh: 1 | zobrazeno: 21521x | publikováno: 17.5.2006 | poslední úpravy: 27.9.2011

obecná psychopatologie

Obecná psychopatologie

Přehled psychopatologie v kontextu základních okruhů psychiky: vědomí a orientace – vnímání – myšlení – paměť – emoce – pudy – inteligence – jednání - osobnost. Součástí výukového materiálu je znalostní test.

                                                                                                                                   

 
autor: Ján Praško | LF UP | disciplína: Psychiatrie, psychologie, sexuologie | kategorie: Tutoriály | klíčová slova: Psychopatologie, Psychika, Duševní poruchy | příloh: 2 | zobrazeno: 7361x | publikováno: 5.12.2009 | poslední úpravy: 10.11.2012

obecná a speciální psychiatrie

Obecná a speciální psychiatrie Psychiatrie je součástí neurověd, které zaznamenávají dynamický rozvoj. I když jsou v současné době k dispozici dvě velmi kvalitní učebnice psychiatrie, v některých praktických výstupech našeho oboru dochází ke změnám.

Texty seminářů z výuky psychiatrie se snaží tyto změny zachytit, předložit Vám nejnovější poznatky potřebné ke zvládnutí základních znalostí a budou pravidelně inovovány. Texty nenahrazují předepsané učebnice, ale slouží k rychlé orientaci v základních tématech psychiatrie. Předpokládáme jejich využití k přípravě na výuku psychiatrie a také by měly sloužit k opakování probrané látky.

 
autor: Alexandra Žourková, Eva Češková, Ivana Drtílková, Tomáš Kašpárek, Hana Kučerová, Lucie Pilařová, Radovan Přikryl, Radek Ryšánek, Pavel Theiner, Markéta Žáčková | LF MU | disciplína: Psychiatrie, psychologie, sexuologie | kategorie: Výukové publikace a autorská díla, Materiály k přednáškám | klíčová slova: psychiatrické vyšetření, poruchy emotivity, schizofrenie | příloh: 20 | zobrazeno: 31071x | publikováno: 12.1.2006 | poslední úpravy: 2.6.2011

Urologie pro studenty všeobecného lékařství - obecná urologie, vrozené vady, infekce

Urologie pro studenty všeobecného lékařství - Obecná urologie, vrozené vady, infekce

Urologie je dynamicky se vyvíjející obor. Od pouhé odnože chirurgie se stala během druhé poloviny 20. století zcela samostatným oborem s vlastním systémem postgraduálního vzdělávání. Existuje atestace z urologie I. a II. stupně a nástavbová atestace z dětské urologie. V rámci všeobecného lékařství je na 1. a 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy již urologie vyučována pregraduálně samostatně a je ukončena i samostatnou zkouškou.

 
autor: Milan Hora, Viktor Eret, Václav Janda, Jiří Klečka, Petr Stránský, Ivan Trávníček, Tomáš Ürge | LF UK Plzeň | disciplína: Urologie | klíčová slova: Urologické symptomy, Infekce močových a pohlavních cest | příloh: 1 | zobrazeno: 5969x | publikováno: 14.10.2013 | poslední úpravy: 25.4.2014
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 19 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 2

MIPO technika LCP dlahou 4,5/5,0, zlomenina proximální tibie typ 41 C3
.. uživatel – Pracoviště: Klinika traumatologie.. ..klíčová slova: traumatologie, operační zákrok, zl..

Chirurgická propedeutika
.. KB uživatel vzdělávací sítě MEFANET – Traumatologie u dětí 7.1.2009 7 MB uživatel vzdělávací sítě MEF.. ..klíčová slova: propedeutika, chirurgie, dětská traumatologie, rány, krevní t..

Vybrané kapitoly z dětské chirurgie
.. kosti pažní, paréza brachiálního plexu). Obecná traumatologie Definice oboru, epidemiologie a.. .. kosti pažní, paréza brachiálního plexu). Obecná traumatologie Definice oboru, epidemiologie a klasifikace.. ..klíčová slova: chirurgie, chirurgie novorozence, obecná traumatologie, viscerální traumatologie, náhlé př.. ..klíčová slova: chirurgie, chirurgie novorozence, obecná traumatologie, viscerální traumatologie, náhlé příhody břišní, ..

Základy neuroanatomie a nervových drah
.. Hlavové nervy Mozeček Obecná strukturální a funkční charakteristika hřbetní mí..

Histologická praktika a laboratorní technika
.. texty Mikroskopická anatomie na Internetu a Obecná histologie na Internetu, jako součást projektu M.. .. články: Mikroskopická anatomie Obecná..

Kapitoly z ortopedie
.. páteře, osteoporózu, léčení deformit páteře a traumatologie.. .. rovině – především kyfózy. Výukový text Traumatologie páteře obsahuje diagnostiku, klasifikaci a l..

Zlomeniny distálního radia, dlahová operační technika volárním přístupem
.. kdokoli – – Pracoviště: Klinika traumatologie..

Testové otázky z obecné a speciální patologie
..klíčová slova: speciální patologie, obecná patologie, test, testové ..

Základy neurověd v zubním lékařství
.. univerzity. V úvodní části textu je popsána obecná stavba a vývoj nervové soustavy, základní pri..

Psychiatrie: pro 5. ročník
.. Zahájení, úvod - Psychiatrie a společnost; Obecná psychopatologie; Organicky podmíněné duševní poru..

Psychiatrická propedeutika
.. u nemocných s psychickými poruchami Obecná a speciální p..

Farmakologie pro studenty bakalářských oborů na LF MU
.. pro jednotlivé bakalářské studijní obory. Obecná farmakologie je doplněna kapitolami shrnujícími z..

Epomed.cz: E-learning popáleninové medicíny
..klíčová slova: popáleniny, traumatologie, plastická ..

Příklady uplatnění moderních forem léčby v dětské ortopedii
.. Klinika dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie..

Záznam vybrané operační léčby v dětské chirurgii a neurochirurgii
.. Klinika dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie..

eOtorinolaryngologie
.. hlasu a řeči 11 Nemoci zevního krku 12 ORL traumatologie 13 ORL systematika a algoritmy 14.. ..klíčová slova: hrtan, hltan, nosohltan, jícen, hlas, nemoc, traumatologie, otorinolaryngologie, anatomie, fyziologie,..

Manuál pro zvýšení publikační gramotnosti pro potřeby pregraduálních a postgraduálních studentů MU
.. čtyřmi částmi. První část je koncipována jako obecná, provádí tvorbou publikace od zrodu myšlenky, př..

Elektronická učebnice dětské medicíny
.. Peter Košut, Ph.D Dětská chirurgie, ortopedie a traumatologie Dětská chirurgie včetně traumatologie je dnes sam..

Funkčná histológia, vývin a evolúcia lymfatického systému človeka
.. Jacquesom Millerom. Veď ešte v učebnici „Obecná a speciální pathologie a pathologická an..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2021-01-23]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].