Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 3

Zkušební testy z pediatrie

Zkušební testy z pediatrie

Studenti mají k dispozici na webovém rozhraní soubor ca. 2500 otázek z propedeutiky a všech specializací v rámci předmětu dětské lékařství. Zkušební test obsahuje vždy originální sadu 30 otázek, proporcionálně namíchaných. Po každém dalším spuštění se kombinace otázek a správnost odpovědí automaticky vygeneruje znova. Zkušební test je založen na metodě „multiple choice“, kdy student vybírá ze 4 možných odpovědí. Správná může být 1 nebo všechny čtyři. Časový limit pro splnění testu je 20 minut. Silnou stránkou testu je, že student může test několikrát opakovat, ale v důsledku generovaných změn složení odpovědí na danou otázku vede ke kreativnímu myšlení, nikoliv k memorování. Po vyhodnocení výsledku testu se zobrazí správné odpovědi. Jakékoliv pochybnosti může student v průběhu 4-týdenní studijního bloku konzultovat s pedagogy. Je vhodný i pro celoživotní vzdělávání. Slabou stránkou zůstává relativně malý počet otázek. Připravujeme obsahovou integraci s podobnými testy na jiných LF.

 
autor: Vladimír Mihál, Zapletalová Jiřina | LF UP | disciplína: Pediatrie, neonatologie | kategorie: Tutoriály | klíčová slova: Děti, Pediatrie, Testy | příloh: 1 | zobrazeno: 15069x | publikováno: 10.9.2009 | poslední úpravy: 10.11.2012

Interaktivní testy k tématům akutní medicíny

Interaktivní testy k tématům akutní medicíny

Edukační portál AKUTNE.CZ nabízí svým uživatelům mimo jiné také možnost, jak ověřit své znalosti v oblasti akutní medicíny. Testová agenda je součástí bohaté nabídky různých druhů výukových materiálů. V současnosti je na portálu AKUTNE.CZ šest autoevaluačních elektronických testů, které se tematicky dotýkají různých oborů akutní medicíny.

 
autor: Petr Štourač | LF MU | disciplína: Akutní medicína | kategorie: Multimediální učební pomůcky, Edukační weby | klíčová slova: akutní medicína, elektronický test | příloh: 1 | zobrazeno: 9255x | publikováno: 19.3.2010 | poslední úpravy: 19.11.2012

Molekulárně biologické a jiné testy používané v preventivním zubním lékařství

Molekulárně biologické a jiné testy používané v preventivním zubním lékařství

Výukový materiál bude sloužit k seznámení studentů s moderními molekulárně biologickými testy, které mohou být využívány v preventivním zubním lékařství. Mezi tyto testy se řadí komerční kity k určení rizika vzniku zubního kazu a parodontopatií. Principem většiny metod je amplifikace genu pro bakteriální 16SrRNA (nejčastěji), a tedy detekce a kvantifikace orálních bakterií. Studenti si prakticky vyzkouší odběr vzorku zubního plaku a sulkulární tekutiny, následně bude externě provedena laboratorní analýza několika vzorků, v nichž budou stanoveny vybrané kariogenní bakterie. Ve cvičení bude studentům ukázáno a vysvětleno několik vzorových závěrečných zpráv s laboratorním nálezem, aby je dokázali sami interpretovat. Klinický obraz a mikrobiologický nález bude doplněn o zjištěné vlastnosti sliny pacienta a ze všech těchto informací vyvodí studenti doporučení pro konkrétního pacienta.

 
autor: Petra Bořilová Linhartová, Michaela Bartošová | LF MU | disciplína: Zubní lékařství | kategorie: Výukové publikace a autorská díla | klíčová slova: prevence, zubní kaz, parodontitida, bakterie, slina, multiplexová PCR, behaviorální intervence | příloh: 1 | zobrazeno: 2140x | publikováno: 12.4.2019 | poslední úpravy: 28.5.2019
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 22 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 3

Screening KRCA-Stanovení Hb ve stolici
.. automatickém analyzátoru OC-Senzor Mikro - Eiken.Testy okultního krvácení ve stolici - TOKS, resp. FOBT .. .. testy - iTOKS reagují výhradně na lidský hemoglobin, js..

Laboratorní diagnostika v gastroenterologii, kurz-kazuistiky-přednášky a test
.. 28.1.2013 kdokoli – 3. Exokrinní testy pankreatu, 14 minutová přednáška 28.1.2013 kdo.. ..klíčová slova: biochemie, gastroenterologie, screening, funkční testy, Helicobacter pylori, celiakie, pankreatitída, ..

E-klinická biochemie
..klíčová slova: učební texty, prezentace s mluveným komentářem, testy..

Zavedení technologie data miningu a analýzy dat genových expresních map do výuky
.. dat 4.8.  Provádění odhadů 4.9.  Testy hypotéz – úvod 4.10. Předpoklady a po..

Funkčné vyšetrenie respiračného, kardiovaskulárneho a močového systému
..klíčová slova: spirometria, ergometria, Holter, obličkové testy..

Behaviorální metody v neuropsychofarmakologii
.. příslušných onemocnění u hlodavců. Behaviorální testy se zaměřují na zhodnocení depresi podobného feno..

Profesionální onemocnění horních končetin
.. materiálu. Látku doplňují kazuistiky a testy k ověření znalostí. Jsou vyznačeny informace pro ..

Psychosociální vývoj
.. Součástí uvedených webových stránek jsou testy znalostí z předmětu „Psychosociální vývo..

Epomed.cz: E-learning popáleninové medicíny
.. na výukovou část navazují kazuistiky a cvičné testy k ověření získaných znalostí. Předností projektu ..

Praktické cvičenia z laparoskopickej chirurgie
.. realite. Súčasťou sú aj autodidaktické testy na upevnenie získaných poznatkov. Šoltés M., Rad..

Pediatrické ošetrovateľstvo
.. Súčasťou lekcií sú aj problémové úlohy a autotesty, ktoré poskytujú študentom možnosť overenia nado.. .. výkladové texty ale nemôžete napr. vykonávať testy alebo sa zapájať do diskusných skupín) alebo pož..

Vybrané kapitoly z fixní protetiky

Metodika klinických štúdií a biomedicínska štatistika/Metodológia a bioštatistika
.. hypotéz, parametrické a neparametrické testy, závislosti štatistických znakov – je..

Vybrané kapitoly z neurochirurgie
.. ventrikulostomii třetí komory, funkční testy u normotenzního hydrocefalu, implantaci .. .. obstrukce v komorovém systému.   Funkční testy u normotenzního hydrocefalu Autoři: Václav Vy..

Ošetrovanie chronických rán
.. výkladové texty ale nemôžete napr. vykonávať testy alebo sa zapájať do diskusných skupín) alebo pož..

Lékařská chemie, biochemie a molekulární biologie. Praktická cvičení I a II.
.. přístroji s jednoduchým ovládáním. Měření a testy provádějí často pracovníci bez specializovaného l..

Topografická anatomie dolní končetiny
.. Moodle, nebo přímo v Moodlu vytvářeny on-line (testy, ankety). Všechny zmíněné kurzy jsou rozděleny na..

Hypertextový atlas patologie
.. atlasu o další prvky (především kontrolní testy, ale také o kasuistiky) a doufáme, že postupně zí..

Interactive algorithms in the education of selected acute medicine topics
.. Related contributions: Interaktivní testy k tématům akutní medicíny AKUTNE.CZ – vzděl..

Laboratorní úlohy z lékařské biofyziky
.. K ověření znalostí slouží on-line testy vytvořené rovněž v systému Moodle, které stude..

Multimediální výukový atlas poruch řeči a příbuzných kognitivních funkcí
.. obtížnosti a jeho efektivita bude ověřována testy znalostí. Celý materiál je koncipován jako mod..

Interaktivní algoritmy pro výuku vybraných témat akutní medicíny
.. medicíny Související články: Interaktivní testy k tématům akutní medicíny AKUTNE.CZ – vzděl..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2021-10-22]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].