Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 0
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 20

Přehled embryologie člověka v obrazech
..klíčová slova: člověka, obrazová.. ..klíčová slova: člověka, obrazová dokumentace..

Databáze obrazů v gastroenterologii
.. endosonografické a RTG obrazy z obrazové dokumentace 4.interní kliniky VFN a 1.LF UK, Praha. Pro .. ..klíčová slova: endoskopie, endosonografie, rentgenový obraz, Obrazová data, databáze, gastroenterologie, endoskopie, ..

Multimediální atlas pro výuku stomatologické chirurgie - retence zubů a vývojové odontogenní cysty
.. cyst. Kromě části textové je její součástí i obrazová a filmová dokumentace. Bez možností, které při.. .. textové je její součástí i obrazová a filmová dokumentace. Bez možností, které přináší webová prezentace hy..

Vybrané kapitoly z pediatrie – aktualizované a rozšířené vydání
.. témata jsou obohacena množstvím obzové dokumentace, grafů, tabulek a videosekvencí. Jako praktický d..

Atlas histologie tvrdých tkání
.. s výhodami a nevýhodami jednotlivých variant. Obrazová část atlasu obsahuje 69 mikro- a makrofotografií ..

Otorinolaryngologie - semináře
.. dokumentace převzata z Kliniky zobrazovacích metod LF MU a FN u sv. Anny v BrněPřílohy: Př.. .. dokumentace převzata z Kliniky zobrazovacích metod LF MU a F..

Základné princípy laparoskopickej chirurgie
.. a tréning v laparoskopickej chirurgii Obrazová príloha Publikácia bola vydaná s podporou grantu ..

Terminologia graeco-latina medica pro studijní obor porodní asistentka
.. cvičení byl excerpován z autentické lékařské dokumentace poskytnuté pro tento účel Fakultní nemocnicí Brno..

Terminologia graeco-latina medica pro studijní obory fyzioterapie a všeobecná sestra
.. cvičení byl excerpován z autentické lékařské dokumentace poskytnuté pro tento účel Fakultní nemocnicí Brno..

Praktické cvičenia z laparoskopickej chirurgie
.. šitie a uzlenie v laparoskopickej chirurgii Obrazová príloha Publikácia bola vydaná s podporou grantu ..

Elektronická učebnice dětské medicíny
.. jiné typy zlomenin než dospělí. Naše texty a obrazová dokumentace je určena všem, kdo mají zájem sez.. .. typy zlomenin než dospělí. Naše texty a obrazová dokumentace je určena všem, kdo mají zájem seznámit se s prob..

Analýza dat pro Neurovědy
.. programů Neurovědy, Neurologie, Radiologie-zobrazovací metody a Psychiatrie, pro něž je předmět prim.. ..klíčová slova: statistika, testování hypotéz, medicínská data, obrazová data, popisná statistika, intervaly ..

Virtuální mikroskop
.. od roku 1998. Obsahují stručné texty a obrazy. Obrazová část pochází z různých vyšetřovacích a zobrazov..

O vedeckom bádaní v medicíne
.. ho písať – Kouřilová M., Hulín I. Obrazová dokumentácia – Hulín I., Surovčiaková R. ..

Lineární a adaptivní zpracování dat
.. diskrétních signálů a posloupností, jako jsou obrazová, prostorová nebo sekvenční data. Zcela záměrně je..

Využití 3D zobrazení intrakraniálních procesů pro výuku studentů na NCHK LF MU
.. na variabilnost připojení v blízké budoucnosti. Obrazová data se z operačních sálů přenáší v digitální pod..

Základy plastickej chirurgie
.. Logicky a prehľadne členený text dopĺňa obrazová..

Turnerův syndrom – pacientské informace
.. lékaři v databázovém prostředí. Původní česká dokumentace je obohacena o vybrané zahraniční pacientské inf..

eOtorinolaryngologie
.. 15.24 Topograficko-anatomická schémata a zobrazovací metody 15.25 Nekrotizující externí otitida .. .. V učebnici je použito množství obrazové dokumentace. Vedle převážně vlastních obrázků byly použity ob..

Digitální atlas normálních nálezů v DICOM formátu
.. mnohočetné využití normálních, nepatologických zobrazovacích studií v rámci výuky nejen vlastní radi.. .. mnohočetné využití normálních, nepatologických zobrazovacích studií v rámci výuky nejen vlastní radi..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2021-01-23]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].