Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 2

Analysis of genomic and proteomic data

Analysis of genomic and proteomic data

This e-learning educational textbook is dedicated to analysis of data from genomic and proteomic high-throughput experiments, such as microarrays, MASS spectrometry, 2-D gel eletrophoresis and DNA sequencing.The book discuss all the important analytical steps from pre-processing through differential gene(protein)-expression to pathways and meta-analysis of multiple experiments. Interactive examples in R and lectures in video format are provided. This educational material contains contributions of different experts in the field from all over the Europe. The content in this e-learning material will be up-dated and extended so that it reflects the latest knowledge in this field.

 

 
autor: Eva Budinská | LF MU | disciplína: Biologie, Lékařská genetika, Lékařská informatika a informační věda | kategorie: Educational works, Educational websites | klíčová slova: genomics, proteomics, gene expression, dna, microarray, data analysis, regression, prediction | příloh: 1 | zobrazeno: 5362x | publikováno: 13.1.2010

Zavedení technologie data miningu a analýzy dat genových expresních map do výuky

Zavedení technologie data miningu a analýzy dat genových expresních map do výuky

Data mining (DM; dolování z dat nebo vytěžování dat) je široce používanou metodikou pro práci s rozsáhlými datovými soubory, často však provázenou nepochopením nebo s přehnaným očekáváním. Výjimkou není ani klinický výzkum pracující s rozsáhlými a heterogenními soubory dat. DM obecně využívá metod, které jsou dostupné i v běžných statistických nástrojích, nicméně nabízí jednotlivé postupy v souvislostech a vazbách, které ve formě standardizované komplexní metodiky pokrývají všechny fáze zpracování dat od sběru až po interpretaci. Ve skutečnosti jde tedy o metodický koncept zahrnující velkou šíři metod a způsobů práce. Celý systém je podřízen jedinému cíli, nalézt v datech zajímavé, netriviálně skryté, ale potenciálně užitečné informace. Hovoříme-li o dolování z dat, máme tedy na mysli spíše než speciální statistické metody jejich tvůrčí skloubení. Tato koncepce byla využita i při přípravě výukového kurzu „Zavedení technologie data miningu a analýzy dat genových expresních map do výuky“ dostupného v rámci e-learningového portálu Lékařské fakulty Masarykovy univerzity

 
autor: Jiří Jarkovský, Danka Némethová, Eva Gelnarová, Eva Budinská, Klára Kubošová, Lukáš Kokrment, Ladislav Dušek | LF MU | disciplína: Lékařská informatika a informační věda | kategorie: Multimediální učební pomůcky, E-learning | klíčová slova: data mining, statistika, vícerozměrná analýza, velké datové soubory, databáze | zobrazeno: 8740x | publikováno: 25.11.2005 | poslední úpravy: 25.10.2011
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 23 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 7

Databases in MS Access
.. database tools allow collecting, storage, handling.. .. of the tools to create and operate databases is Microsoft Office Access, a software.. ..klíčová slova: database, table, form, filter, query,..

Databáze obrazů v gastroenterologii
..Databáze zahrnuje vybrané endoskopické, sonografické, .. .. Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence Databáze obrazů v gastroenterologii 12.12.2006 k.. ..klíčová slova: databáze, gastroenterologie, lékařská informatika, end..

ABC of Informatics
.. of computer networks, Data protection – basic principles of.. ..klíčová slova: ECDL, Hardware, Software, Computer Network, Data..

Biokybernetika - Základy měření a zpracování biosignálů ve fyziologii
.. přírodních věd se medicína opírá o empirická data získaná měřením. Naprostá většina těchto měření j..

International Research Interdisciplinary School IRIS
.. Population and Outcomes (Study Outcome) Data collection and analysis (Study design,..

Onkogynekologie II - Zhoubné nádory dělohy a vulvy
.. až po jeho léčbu. Dále uvádí základní data o sarkomech dělohy a karcinomu ..

Epidemiology of malignant tumours in the Czech Republic
.. the primary objective to provide representative data on this topic. Providing relevant information on.. .. scientific analyses of population-based cancer data. Following these population-based data, any..

Hospital information system
.. provides easy and fast access to the patient data, patient’s history of illness and.. .. the needs of various departments by managing the data related for example to the clinic, laboratory,..

Analýza dat pro Neurovědy
..klíčová slova: dat, statistika, testování hypotéz, medicínská data, obrazová data, popisná statistika, intervaly s..

Protokoly k praktickým cvičením z lékařské fyziologie
.. učebnic často používaným způsobem, jak zapsat data, jsou grafy. Na poměrně malém prostoru mohou na..

Lineární a adaptivní zpracování dat
..Data, o jejichž analýzu a zpracování se ve všech kapi..

CYTOCHROME P-450: genetic and population aspects
.. based on the analysis of own and literary data of the central link of drug..

Automatic urinalysis
.. in Brno, the Dept. of Biochemistry, and the Data Processing Centre of the MU Fac. of Medicine in..

Course on Biomedical research - online
.. knowledge Study Population and Outcomes Data Collection and Analysis (Study design;..

Epidemiologie zhoubných nádorů v České republice
.. primárním cílem je poskytovat reprezentativní data o incidenci a mortalitě zhoubných nádorů v ČR. Da.. .. daty. V návaznosti na tato populační data mohou být analyzovány jakékoli další údaje o rizi..

Vědecké výpočty v biologii a biomedicíně
.. včetně ukázky vyhledávání z genetických databází a dolování znalosti z dat, která lze snadno z.. ..klíčová slova: učení, dolování dat, machine learning, data..

Využití 3D zobrazení intrakraniálních procesů pro výuku studentů na NCHK LF MU
.. připojení v blízké budoucnosti. Obrazová data se z operačních sálů přenáší v digitální podobě p..

Analýza a klasifikace dat
.. nesou i anglický originální název „data mining“ a v české kotlině vyvstává prob..

Interactive algorithms in the education of selected acute medicine topics
.. in this way into a XML file then serves as the data background for a single key node which is..

Digitální atlas normálních nálezů v DICOM formátu
.. prostoru metropolitního PACSu je využívána pro databázi a správu výukových obrazových studií, které j..

Topographical anatomy of limbs
.. followed by photography and drawing. After data capturing there is the time for work with..

INTERAKTÍVNY 3D ATLAS ĽUDSKÝCH KOSTÍ – SKELETOPEDIA
.. HTML5, Javascriptu, programovacieho jazyka PHP a databázou MySQL. Na získanie polygonálnych modelov bo.. .. ľudské kosti, ich prezeranie v internetovej databáze nikdy plne nenahradí vlastnú skúsenosť osob..

E-LEARNING COURSE: DONATION AND HARVEST OF CELLS AND TISSUES
.. the course. The third topic is represented by a database for uploading seminar theses. The previous.. .. the course. The third topic is represented by a database for uploading theses presented by students..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2021-10-26]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].