Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 0
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 5

Endoskopická ventrikulostomie třetí komory
.. komory je operace, která se provádí u pacientů s obstrukčním hydrocefalem. Jedná se o miniinvazivní metodu s .. .. video z operace, která se provádí u pacientů s obstrukčním hydrocefalem. Jedná se o miniinvazivní metodu s .. ..klíčová slova: obstrukční hydrocefalus, ventrikulostomie třetí komory, e.. ..klíčová slova: hydrocefalus, obstrukční hydrocefalus, ventrikulostomie třetí ..

Implantace ventrikuloperitoneálního shuntu
.. používá se především u komunikujícího (neobstrukčního) hydrocefalu, protože u pacientů s obstrukčním .. ..klíčová slova: hydrocefalus, komunikující hydrocefalus, shunt, v..

Funkční testy u normotezního hydrocefalu
.. hydrocefalus je specifickou formou komunikujícího h.. ..klíčová slova: hydrocefalus, normotenzní hydrocefalus, tap test, lumbální in..

Význam transkraniálnej dopplerovskej sonografie v manažmente detského hydrocefalu
.. hydrocefalus predstavuje patologický stav, pri ktorom v .. ..klíčová slova: hydrocefalus, transkraniálna dopplerovská s..

eOtorinolaryngologie
.. dušení v ORL 15.8 Endoskopie v ORL 15.9 Obstrukční sleep apnoe syndrom (OSAS) 15.10..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2020-08-09]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].