Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 2 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 4

Nádory spojovky

Nádory spojovky

Primárne nádory spojovky sú relatívne vzácne.
Ich rozvoj má nielen kozmetické súvislosti, ale v prípade zhubnej povahy ohrozujú zrak a často i život postihnutého. Nomenklatúra nádorov spojoviek nie je jednotná a hranica medzi benígnymi a malígnymi nie je ostrá.                            

 

 
autor: Alena Furdová | LF UK v Bratislave | disciplína: Oftalmologie, optometrie | kategorie: Pedagogické diela, Prednášky, Materiály k prednáškam | klíčová slova: malígne nádory spojovky, benígne nádory spojovky, nemelanocytárne nádory spojovky, melanocytárne nádory spojovky, melanóm | příloh: 2 | zobrazeno: 4114x | publikováno: 31.10.2012 | poslední úpravy: 31.3.2014

Onkologické ochorenia v detskom veku

Onkologické ochorenia v detskom veku

Cieľom predkladaného učebného textu je prehľadne priblížiť študentom medicíny pred záverečnou štátnou skúškou z pediatrie a lekárom v príprave na špecializačnú skúšku z pediatrie základné a najnovšie poznatky o klinickom priebehu, diagnostike a liečbe onkologických ochorení, ktoré sú typické pre detský vek.

 
autor: Alexandra Kolenová | LF UK v Bratislave | disciplína: Hematologie, Onkologie, radioterapie | kategorie: Pedagogické diela, Materiály k prednáškam | klíčová slova: Leukémia, lymfómy, extrakraniálne solídne nádory | příloh: 1 | zobrazeno: 2483x | publikováno: 26.3.2018
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 28 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 15

Vybrané kapitoly z oftalmológie
..agogické .. .. silami sa nám pre Vás - študentov všeobecného leká.. .. Žiak~autori.php?tid=124#Juraj Halička, Mária M.. .. Príloha Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé .. ..klíčová slova: metódy v oftalmológii, refrakčné vady, ochorenia orbity, ochorenia očných adnex, ochorenia s.. ..klíčová slova: orbity, ochorenia očných adnex, ochorenia spojovky a rohovky, ochorenia šošovky, glaukóm, ne.. ..klíčová slova: acie metódy v oftalmológii, refrakčné vady, och.. ..klíčová slova: ochorenia očných adnex, ochorenia spojovky a rohovky, ochorenia šošovky, glaukóm, neuro-oftalmológia, ..

Rohovka - 1.časť
..agogické .. .. seminár V práci sa rozoberá anatómia a základné ochorenia rohovky, možnosti liečby a operačné pos.. ..ácia - klinický seminár V práci sa rozoberá ana.. .. práci sa rozoberá anatómia a základné ochorenia rohovky, možnosti liečby a operačné postupy,  nap.. ..Alena Furdová~autori.php?tid=509#Ivajlo .. ..a (cornea) – tvorí 2/6 plochy fibróznej v.. .. 1 mm – tzv. limbus. Kolagénové lamely rohovky majú veľmi pravidelnú štruktúru z paralelne uspo.. ..klíčová slova: Ochorenia.. ..klíčová slova: a.. ..klíčová slova: rohovky..

Rohovka - 3. časť - KERATOPLASTIKA - PERFORAČNÁ
..agogické .. .. ochorenia rohovky, napríklad degeneratívne choroby (.. .. ochorenia rohovky, napríklad degeneratívne choroby (.. .. ochorenia rohovky, napríklad degeneratívne choroby (Fuchsova d.. ..Alena Furdová~autori.php?tid=509#Konštantín Peško, .. .. sú hlavne čas odberu od smrti, závažné infekčné ochorenia donora, počet endotelových buniek transplantátu a.. ..ansplantácia rohovky Mnohé choroby rohovky,  n.. .. rohovky Mnohé choroby rohovky,  napríklad d.. ..klíčová slova: a, keratoplastika, perforačná k..

Metódy merania vnútroočného tlaku
..ášky~clanky.php?s=Prednasky#Multimediálne p.. ..a merania VOT priamym meraním tlaku tekutiny sa .. ..an Rybář~autori.php?tid=523#Sekáč Juraj, LF UK.. ..adlá VOT sa nazývajú tonometre. Ich princíp je zal.. .. vyvolaným vonkajším tlakom dochádza k deformácii rohovky, ktorá sa deformuje menej, keď je VOT vyšší a nao.. ..klíčová slova: aukóm, meranie vnútroočného tlaku, metrológia, tono..

Rizikové faktory vzniku kardiovaskulárnych ochorení
..ášky~clanky.php?s=prednasky#Materiály k p.. .. materiál prezentuje v prehľade problematiku r.. ..ana.. .. Príloha Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé .. ..klíčová slova: neinfekčné ochorenia. Kardiovaskulárne ochorenia, kardiovaskulárne r.. ..klíčová slova: neinfekčné ochorenia. Kardiovaskulárne ochorenia, kardiovaskulárne r..

Základy mamológie
..agogické .. ..a poskytujúca učebný text pre študentov 5.a 6. roč.. ..amil.. ..a.. ..klíčová slova: ochorenia prsníkov, diagnostika, liečba, ochorenia p.. ..klíčová slova: a prsníkov, diagnostika, liečba, ochorenia p..

Aktuálna problematika infekčných ochorení
..ášky~clanky.php?s=prednasky#Univerzita tretieho .. .. a ambulantnej praxi. Ideálna infekcia. Infekčné ochorenia - história, súčasnosť. Všeobecná problematika ant.. ..áška pre poslucháčov UTV zo dňa 29... ..an.. .. [?] Klinicky citlivé [?] Licencia Infekčné ochorenia 5.5.2008 18.61 MB ktokoľvek – – .. .. Anton van Leeuwenhoek, Luis Pasteur, Robert Koch,..

Pitva oka - stáže z oftalmológie - 1.časť
..álne pomôcky~clanky.php?s=Multimedia#Digitálne v.. .. deň  stáže z oftalmológie na Klinike oftalmológie LFUK si .. ..Alena Furdová~autori.php?tid=509#Adriána Furdová, X.. .. a UN Bratislava Súvisiace články: Nádory spojovky Refrakčné chyby oka Niektoré aspekty .. .. pitve očnej gule sa najskôr pozoruje celkový tvar, úpony okohybných s.. .. Ďalej si treba všimnúť pomer priehľadnej rohovky (tvorí 1/6 fibrózneho obalu) oproti n.. ..klíčová slova: á guľa, šošovka, rohovka, bielko, sklovec, si..

Dětská oftalmologie - 1.díl
.. publikace a autorská .. .. text - vybrané kapitoly z dětské oftalmologie - onemocnění víč.. .. dětské oftalmologie - onemocnění víček a očnice, rohovky, sítnice a zrakového nervu u dětí, retinopatie ne.. .. A.. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky c.. .. – Dětská oftalmologie I - kap2: Choroby rohovky u dětí 30.7.2008 200.96 KB uživatel vzdělávací sí.. ..klíčová slova: oční choroby, víčka, orbita, rohovka, sítnice, zrakový nerv, g.. ..áleno Ediční komisí LF MU..

Rohovka - 2. časť - KERATOPLASTIKA - LAMELÁRNA
..álne pomôcky~clanky.php?s=Multimedia#Digitálne v.. ..amelárna keratoplastika je typ keratoplastiky, pri .. .. pri ktorom je selektívne odstránená predná časť rohovky pri rôznych patologických zmenách spôsobujúcich u.. ..ajlo Popov~autori.php?tid=465#Zoltán Oláh, Alena F.. ..á lamelárna keratoplastika ALK (Anterior Lamellar .. .. pri ktorom je selektívne odstránená predná časť rohovky pri rôznych patologických zmenách spôsobujúcich u.. ..klíčová slova: a, keratoplastika, lamelárna ..

Neurooftalmológia
..ášky~clanky.php?s=Prednasky#Materiály k p.. ..almológia sa zameriava na choroby nervového s.. ..a.. .. Základy anatómie oka pre medikov Ochorenia ciev sietnice, oftalmogerontológia, .. .. Príloha Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé .. ..klíčová slova: terč zrakového nervu, ochorenia zrakového nervu, zrenica, diplopia, ptóza, z.. ..klíčová slova: almologia, terč zrakového nervu, ochorenia z..

Vybrané kapitoly z angiológie
.. publikácie a autorské .. .. ochorenia patria k základným príčinám morbidity a mort.. ..ardiovaskulárne ochorenia patria k základným pr.. ..ária.. .. jednotlivých kapitolách sú stručne analyzované rizikové faktory o.. ..klíčová slova: angiológia, aneuryzma, abdominálna aorta, p..

Choroby gingív
..ady k.. .. ochorenia gingív patria medzi najrozšírenejšie formy záp.. ..ápalové ochorenia gingív patria medzi n.. .. Ďurovič~autori.php?tid=153#Silvia Slovinská, Andrea .. ..Autori v príspevku rozoberajú problematiku k.. ..klíčová slova: zápalové ochorenia,.. ..klíčová slova: a, zápalové ochorenia, g..

The Health of the Roma People in Central and Eastern Europe
.. publikácie a autorské .. .. a parametrov z nasledovných skupín: infekčné ochorenia, štúdie rastu a vývinu detskej populácie a rep.. .. predkladanej vedeckej monografie je zhrnutie základných p.. ..ava.. ..afia predstavuje komplexnú vedeckú prácu na 99 st.. ..klíčová slova: populácia, zdravie, infekčné ochorenia.. ..klíčová slova: a populácia, zdravie, infekčné oc.. ..álené Edičnou komisiou L..

Ošetrovateľská starostlivosť o pacientov s vybranými ochoreniami dýchacieho systému
..agogické .. .. a pneumónia. Uvedená je charakteristika ochorenia, príčiny vzniku, symptomatológia, diagnostika, te.. ..adané učebné texty prezentujú problematiku štyroch .. ..ana.. .. starostlivosť o pacientov s vybranými ochoreniami dýchacieho systému - skripta 26.10.2012 987.17 .. .. Príloha Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé .. ..klíčová slova: álna astma, chronická obštrukčná choroba pľúc, pľúc..

Vybrané kapitoly z hepatológie a gastroenterológie
.. publikácie a autorské .. .. učebné texty sú zamerané na pregraduálnych študentov medicíny a&n.. ..a Dražilová~autori.php?tid=385#Laura Gombošová, Mar.. .. vydania aktuálne poznatky o najčastejších ochoreniach a problémoch spojených so zažívacím trak.. .. učebné texty "Vybrané kapitoly z hepatológie a.. ..klíčová slova: ažerák, žalúdok, tenké črevo, pankreatitída, klinic..

Sprievodca všeobecného lekára Hematoonkologickými ochoreniami
..agogické diela~clanky.php?s=Pedagogika#Materiály k .. .. sú pomerne neurčité a ľahko zameniteľné s inými ochoreniami. Preto je veľmi dôležité, aby sme boli inf.. ..agnostikovať hematoonkologické ochorenie v rannom š.. .. Masár~autori.php?tid=35#Katarína M.. .. všeobecného lekára hematoonkologickými ochoreniami veľmi zrozumiteľne a prakticky informuje o s.. ..ácia Sprievodca všeobecného lekára he.. ..klíčová slova: atoonkológia, ..

Edukácia a kompliancia pacienta s chronickým ochorením so zameraním na bronchiálnu astmu
..ášky~clanky.php?s=prednasky#Materiály k p.. .. pre naplnenie cieľov self-manažmentu a kontroly ochorenia. Kompliancia a adherencia u pacienta s.. ..ácia pacientov s bronchiálnou astmou Príspevok sa z.. ..ana.. .. Príloha Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé .. ..klíčová slova: ochorenie, bronchiálna astma, legislatívne aspekty, právo na i..

Transkraniálna magnetická stimulácia
..agogické diela~clanky.php?s=pedagogika#Univerzita .. .. dráh, hodnotenie závažnosti a progresie ochorenia, eventuálne zhodnotenie efektu liečby). Súčasťou .. ..áto práca prináša pohľad na základný princíp fungov.. ..a Turčanová K.. .. Príloha Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé .. ..klíčová slova: anskraniálna magnetická stimulácia, TM..

Vybrané biochemické a molekulárne-biologické metódy v lekárskom výskume a medicínskej diagnostike
..agogické .. ..á sú určené pre študentov doktorandského štúdia z v.. ..a.. .. metódy pre alergiu a autoimunitné ochorenia  67  Záver .. ..AH GENETICKÉ A MOLEKULÁRNE B.. ..klíčová slova: azova retazova reakcia, sekvenovanie, Western blot..

Schizofrénia
..agogické .. ..a – koncepty, symptómy, diagnostické k.. ..án.. .. je spomenutá len okrajovo vo vzťahu ku konceptom ochorenia a symptómom. Do textu sú začlenené obrázky, prič.. ..á je problematika rôznych koncepcií schizofrénie ta.. ..klíčová slova: a,..

Novinky v infektológii
.. publikácie a autorské .. ..ačná publikácia "Novinky v infektológii" .. ..avol Jarčuška~autori.php?tid=91#Pavol Kristian, Z.. .. ako i infektológom a záujemcom o infekčné ochorenia. Veríme, že čitateľ nájde v publikácii aktuálne i.. ..áciu napísal kolektív spolupracovníkov z Kliniky in.. ..klíčová slova: atitída C, infekcie, zoonózy, bazilárna me..

Syndroma caudae equinae discogenes
.. publikácie a autorské .. ..á monografia "Syndroma caudae equinae.. .. Šulla~autori.php?tid=21#Imrich Lukáč, Igor Š.. ..afia je určená neurológom, ortopédom, neu.. ..klíčová slova: ochorenia medzistavcových platničiek, komplikácie, syndróm .. ..klíčová slova: a medzistavcových platničiek, komplikácie, syndróm .. ..álené Edičnou komisiou L..

Základy anatómie oka pre medikov
..ášky~clanky.php?s=Prednasky#Materiály k p.. ..a ľudského oka sa úplne prispôsobuje potrebe zao.. ..avol.. .. injekcií do sklovca pri degeneratívnych ochoreniach sietnice a makuly Glaukómové ochorenie .. .. vstupuje cez rohovku, do oblasti vyplnenej komorovou vodou (lat. aquaeus.. ..klíčová slova: anatómia oka, orbita, okohybné svaly, stavba očnej ..

Vyšetrovacie metódy v osteológii
..agogické diela~clanky.php?s=Pedagogika#Materiály k .. .. bolesti a fyzickej disability. Za hlavné ochorenia, ktorým sa venovala zvýšená pozornosť, boli vybr.. .. rokov 2000-2010 bolo nazvané Svetovou Zdravotníckou Organizáciou dekádou .. ..artin Kužma~autori.php?tid=480#Peter Jackuliak, .. ..Až 40 percent žien vo veku nad 50 rokov utrpí os.. ..klíčová slova: a, fyzikálne vyšetrenie p..

Úvod do nemocničnej medicíny
..agogické diela~clanky.php?s=Pedagogika#Materiály k .. .. zdravotná starostlivosť pacientom s najťažšími ochoreniami, úrazmi, alebo ak je potrebná operácia. V ne.. .. skriptá pre študentov lekárskych fakúlt. Nemocnice tv.. .. Ka.. .. najmä pacientom s najťažšími akútnymi ochoreniami, úrazmi, alebo ak je potrebná náročnejšia oper.. ..á Úvod do nemocničnej medicíny sú doplnkom učebníc .. ..klíčová slova: anie zdravotnej starostlivosti, vyšetrenie ..

Elektronická učebnice dětské medicíny
.. publikace a autorská .. .. elektronických výukových materiálů pro studenty lékařské fakulty se zájmem o .. .. Šlapák~autor-23213-ivo-slapak#Rudolf Autrata, Zdeněk .. ..á učebnice dětské medicíny byla vytvořena v rámci O.. .. informace, které se týkají problematiky chorob rohovky, včetně obrazové dokumentace. Uvádí také onemo.. ..klíčová slova: anesteziologie, chirurgie, infekční lékařství, radi..

Predná očná komora a dúhovkovorohovkový uhol
..ášky~clanky.php?s=Prednasky#Materiály k p.. ..á očná komora predstavuje priestor medzi zadnou p.. .. komora predstavuje priestor medzi zadnou plochou rohovky a prednou plochou dúhovky. Za normálnych o.. ..aj Sekáč~autori.php?tid=522#Rybár Ján, Ferková Syl.. ..a (iris) Anatómia a fyziológia dúhovky Dúhovka pre.. ..klíčová slova: á komora, komorový mok, cirkulácia, d..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2020-10-28]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].