Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 1 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 4

Onkologické ochorenia v detskom veku

Onkologické ochorenia v detskom veku

Cieľom predkladaného učebného textu je prehľadne priblížiť študentom medicíny pred záverečnou štátnou skúškou z pediatrie a lekárom v príprave na špecializačnú skúšku z pediatrie základné a najnovšie poznatky o klinickom priebehu, diagnostike a liečbe onkologických ochorení, ktoré sú typické pre detský vek.

 
autor: Alexandra Kolenová | LF UK v Bratislave | disciplína: Hematologie, Onkologie, radioterapie | kategorie: Pedagogické diela, Materiály k prednáškam | klíčová slova: Leukémia, lymfómy, extrakraniálne solídne nádory | příloh: 1 | zobrazeno: 2483x | publikováno: 26.3.2018
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 33 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 14

Neurooftalmológia
.. Základy anatómie oka pre medikov Ochorenia ciev sietnice, oftalmogerontológia, .. ..klíčová slova: terč zrakového nervu, ochorenia zrakového nervu, zrenica, diplopia, ptóza, z.. ..klíčová slova: terč zrakového nervu, ochorenia zrakového nervu, zrenica, .. ..klíčová slova: terč zrakového nervu, ochorenia zrakového nervu, zrenica, diplopia, ..

Dětská oftalmologie - 1.díl
.. - onemocnění víček a očnice, rohovky, sítnice a zrakového nervu u dětí, retinopatie nedonošených, dětský gl.. .. víček a očnice, rohovky, sítnice a zrakového nervu u dětí, retinopatie nedonošených, dětský glaukom .. .. Dětská oftalmologie I - kap3: Choroby sítnice a zrakového nervu u dětí 30.7.2008 240.09 KB uživatel vz.. .. I - kap3: Choroby sítnice a zrakového nervu u dětí 30.7.2008 240.09 KB uživatel vzdělávací sí..

Rizikové faktory vzniku kardiovaskulárnych ochorení
..klíčová slova: neinfekčné ochorenia. Kardiovaskulárne ochorenia, kardiovaskulárne r..

Pitva oka - stáže z oftalmológie - 1.časť
.. celkový tvar, úpony okohybných svalov a výstup zrakového nervu z oka a jeho obaly. Potom sa až odstránia o.. .. tvar, úpony okohybných svalov a výstup zrakového nervu z oka a jeho obaly. Potom sa až odstránia o..

Vybrané kapitoly z oftalmológie
..klíčová slova: metódy v oftalmológii, refrakčné vady, ochorenia orbity, ochorenia očných adnex, ochorenia s..

Základy mamológie
..klíčová slova: ochorenia prsníkov, diagnostika, liečba, ochorenia p..

Aktuálna problematika infekčných ochorení
.. a ambulantnej praxi. Ideálna infekcia. Infekčné ochorenia - história, súčasnosť. Všeobecná problematika ant.. .. [?] Klinicky citlivé [?] Licencia Infekčné ochorenia 5.5.2008 18.61 MB ktokoľvek – – ..

Demonstrace působení n.vagus na srdce potkana
.. negativně chronotropní účinek bloudivého nervu u..

Vybrané kapitoly z angiológie
.. ochorenia patria k základným príčinám morbidity a mort..

Choroby gingív
.. ochorenia gingív patria medzi najrozšírenejšie formy záp.. ..klíčová slova: zápalové ochorenia,..

Fyziologie smyslů
.. GP vznik akčního potenciálu (AP) na aferentním nervu, který se šíří do CNS...

The Health of the Roma People in Central and Eastern Europe
.. a parametrov z nasledovných skupín: infekčné ochorenia, štúdie rastu a vývinu detskej populácie a rep.. ..klíčová slova: populácia, zdravie, infekčné ochorenia..

Anatomická pitva - Úvod do pitevních cvičení
.. k poškození povrchově probíhajících cév a nervů. Po odkrytí kůže je třeba vyhledat v podkožním va..

Ošetrovateľská starostlivosť o pacientov s vybranými ochoreniami dýchacieho systému
.. a pneumónia. Uvedená je charakteristika ochorenia, príčiny vzniku, symptomatológia, diagnostika, te.. .. starostlivosť o pacientov s vybranými ochoreniami dýchacieho systému - skripta 26.10.2012 987.17 ..

Vybrané kapitoly z neurologie
.. mozku, dystonií, tiky nebo parézou hlavového nervu. Výhodou je zejména zařazení videa ke každé diagn..

Vybrané kapitoly z hepatológie a gastroenterológie
.. vydania aktuálne poznatky o najčastejších ochoreniach a problémoch spojených so zažívacím trak..

Sprievodca všeobecného lekára Hematoonkologickými ochoreniami
.. sú pomerne neurčité a ľahko zameniteľné s inými ochoreniami. Preto je veľmi dôležité, aby sme boli inf.. .. všeobecného lekára hematoonkologickými ochoreniami veľmi zrozumiteľne a prakticky informuje o s..

Edukácia a kompliancia pacienta s chronickým ochorením so zameraním na bronchiálnu astmu
.. pre naplnenie cieľov self-manažmentu a kontroly ochorenia. Kompliancia a adherencia u pacienta s..

Rohovka - 1.časť
.. seminár V práci sa rozoberá anatómia a základné ochorenia rohovky, možnosti liečby a operačné pos.. ..klíčová slova: Ochorenia..

Imunopatogenéza a imunoterapia sclerosis multiplex
.. bielej hmote mozgu, obzvlášť v oblasti optického nervu, periventrikulových oblastí, mozgového kmeňa mie.. .. bielej hmote mozgu, obzvlášť v oblasti optického nervu, periventrikulových oblastí, mozgového kmeňa mie..

Transkraniálna magnetická stimulácia
.. dráh, hodnotenie závažnosti a progresie ochorenia, eventuálne zhodnotenie efektu liečby). Súčasťou ..

Vybrané biochemické a molekulárne-biologické metódy v lekárskom výskume a medicínskej diagnostike
.. metódy pre alergiu a autoimunitné ochorenia  67  Záver ..

Transnazální exstirpace adenomu hypofýzy
.. Nad hypofýzou se nachází křížení zrakových nervů (chiasma opticum). Hypotalamo-hypofyzární systém ..

Nervus vagus
.. a úloha v etiopatogenéze chorôb. Označenie nervus vagus, blúdivý nerv, vychádza z latinského slo.. .. výrazný nárast množstva poznatkov o zapojení nervus vagus do regulácie činnosti organizmu nás vi.. ..klíčová slova: Nervus vagus,..

Schizofrénia
.. je spomenutá len okrajovo vo vzťahu ku konceptom ochorenia a symptómom. Do textu sú začlenené obrázky, prič..

Základy neuroanatomie a nervových drah
.. Úroveň spinálních segmentů a odstup spinálních nervů Strukturální organizace hřbetní míchy ..

Rohovka - 3. časť - KERATOPLASTIKA - PERFORAČNÁ
.. ochorenia rohovky, napríklad degeneratívne choroby (.. .. sú hlavne čas odberu od smrti, závažné infekčné ochorenia donora, počet endotelových buniek transplantátu a..

Novinky v infektológii
.. ako i infektológom a záujemcom o infekčné ochorenia. Veríme, že čitateľ nájde v publikácii aktuálne i..

Syndroma caudae equinae discogenes
..klíčová slova: ochorenia medzistavcových platničiek, komplikácie, syndróm ..

Základy anatómie oka pre medikov
.. vysielajú nervové impulzy zrakovým nervom (lat. nervus opticus) do.. .. injekcií do sklovca pri degeneratívnych ochoreniach sietnice a makuly Glaukómové ochorenie ..

MEF strana 1
1
strana 2
2
Další
 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2020-10-28]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].