Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 1 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 2

Fyzikální základy zobrazování v nukleární medicíně a radiační ochrana

Fyzikální základy zobrazování v nukleární medicíně a radiační ochrana

Tento výukový program představuje pro studenty pomůcku k porozumění základům fyziky a skladby zobrazovacích přístrojů se zaměřením na znalosti ulehčující porozumění vyšetřovacím postupům pomocí radioaktivních látek – radiofarmak, které jsou demonstrovány na praktických cvičeních věnovaných zejména způsobům jak se výsledky zobrazovacích metod v klinické praxi získávají a interpretují. Byla soustředěna pozornost na určující a často rušivé jevy, které vstupují do přenosu informací zprostředkovaných ionizujícím zářením na cestě od orgánu nebo tkáně přes zobrazovací přístroj až do počítače, který poskytuje výsledný obraz. Někdy může ovlivnění obrazu rušivými vlivy ztěžovat správnou klinickou interpretaci.

 
autor: Václav Hušák, Pavel Koranda, Miroslav Mysliveček, Milan Kamínek, Jaroslav Ptáček | LF UP | disciplína: Nukleární medicína, Radiologie a zobrazovací metody | kategorie: Tutoriály | klíčová slova: Fyzikální přístroje, Diagnostika, Zobrazovací metody, Nukleární medicína, Radiologie, Radiační ochrana | příloh: 1 | zobrazeno: 8137x | publikováno: 10.9.2009 | poslední úpravy: 10.11.2012
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 37 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 6

Působení zvuku na zdraví
.. a preventivními opatřeními, která se při ochraně před nepříznivými účinky hluku provádějí a možnými nás.. ..klíčová slova: hluku na zdraví, ztráta sluchu způsobená hlukem, ochrana před hlukem, .. ..klíčová slova: zdraví, ztráta sluchu způsobená hlukem, ochrana před hlukem,.. ..klíčová slova: hluku na zdraví, ztráta sluchu způsobená hlukem, ochrana před hlukem, ..

Studijní materiály k předmětu IC - radiologie
.. k před.. .. na témata: Lékařské zobrazovací metody, ochrana před ionizujícím zářením, základy skiagrafie, dyn.. .. powerpointových prezentací k přednáškám z předmětu  "IC - radi.. .. 5.91 MB registrovaný uživatel – – Ochrana před ionizujícím zářením, základy radiobiologie |.. .. registrovaný uživatel – – Ochrana před ionizujícím zářením, základy radiobiologie | 23.1..

Termoterapie
.. k před.. .. efektivity fyzioterapeutických postupů, např. před LTV, masáží, před redresí, trakcí, pro zmírnění b..

Specifická bariérová péče a preventivní opatření u pacientů s infekčním onemocněním
.. dalších opatření směřující k ochraně obyvatel. Předmětem výukové podpory jsou odborné texty obs.. .. [?] Klinicky citlivé [?] Licence Nejnižší ochrana před běžnými infekcemi – BSL 1 (ústenka a empír) .. .. v rámci projektu MUNI/FR/0921/2016 Inovace předmětu Intenzivní ošetřovatelská péče v infekčním lé..

Může chlorhexidin zlepšovat dlouhodobou prognózu kompozitních výplní?
.. k před.. .. aplikací chlorhexidinu do vypreparované kavity před nanesením total-etch adheziv. V článku je popsán ..

Preendodontická dostavba
.. dostavby destruované korunkové části zubu před endodontickým ošetřením. Horní molár s chron..

Dětská oftalmologie - 1.díl
.. autorská díla~sekce-pedagogicka-dila#Materiály k před.. .. nedonošených, dětský glaukom pro studenty LF MU před zkouškou z očního lékařství, pro lékaře před ates.. .. KB uživatel vzdělávací sítě MEFANET – Předměty/kurzy Nauka o refrakci II - cvičení [B..

Základy informačných technológií
.. k pred.. .. a komunikačných technológií. Sú určené predovšetkým pre začiatočníkov, ale užitočné informá.. .. a výmeny informácií na Internete, Bezpečnosť a ochrana údajov - faktory ovplyvňujúce informačnú bezp.. .. 152.26 KB registrovaný používateľ – Predmety/kurzy Informačné technológie [IT-LM] In..

Testové otázky z histologie a embryologie - příručka pro písemnou zkoušku studentů
.. slouží k revizi znalostí před písemnou zkouškou studentů všeobecného a zubního ..

Embryologické metody asistované reprodukce
.. asistovaný hatchning (AH) zona pellucida embrya před embryotransferem. Dále je zobrazena metoda ..

Kašeľ, dobrý sluha - zlý pán
..Prednášky~clanky.php?s=prednasky#Univerzita tretieho v.. .. dýchacích ciest a alveol. Dýchacie orgány a ich ochrana proti noxám. Obranné systémy a poškodzujúce fakt.. ..Prednáška pre poslucháčov UTV zo dňa 27.1.. .. Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia Prednáška kašeľ 6.4.2008 2.65 MB ktokoľvek – &nd..

Retrakční vlákna a hemostatika ve stomatologické praxi
.. jsou vhodné pro stavění sulkulárního krvácení před otiskováním, po gingivektomii při zhotovování sub..

Odběr krve
.. vyšetření. Stručně dokumentuje přípravu pacienta před odběrem a postup při odběru žilní krve. Je zdůr..

Skupina kvízů: zobrazovací metody RTG
.. http://portal.lf1.cuni.cz/clanek-455-kviz-ochrana.. ..pred.. .. http://portal.lf1.cuni.cz/clanek-455-kviz-ochrana.. ..pred..

Vyšetřovací metody nukleární medicíny
.. registrovaný uživatel – – radiační ochrana | 15.11.2010 7.66 MB registrovaný uživatel &..

Hormonální léčba děložních myomů
.. době se stále nejvíce používají analoga GnRH před myomektomií nebo jako tzv. pretreatment. Pokud ..

Základy kardiotokografie pro porodní asistentky
.. k před.. .. potřebují ke správnému zhodnocení stavu plodu před porodem i během něj. Kardiotokografie je z..

Zobrazovací technologie CBCT ve stomatologické praxi
.. a provádět přesná měření (např. tloušťka kosti před implantologickým zákrokem). Výřet základních možn..

Čelistní anomálie
.. k před.. ..Přednáška podává přehled o léčbě čelistních anomálií a.. .. MB uživatel vzdělávací sítě MEFANET – Předměty/kurzy Stomatologická chirurgie - p..

Zdravotní péče o brněnské obyvatele v 18. a 19. století
.. u Nemocnice Milosrdných bratří, ze hřbitova před Veselou bránou (nároží Žerotínova náměstí a Jošto..

Preendodontická dostavba z kompozitního materiálu
.. k před.. .. až nemožné. V takových případech je vhodné před samotným opracováním kořenových kanálků prov..

Distální femoro-popliteální bypass cévní protézou Omniflow
.. byl rovněž případ prezentovaného pacienta. Před 7 lety mu byl implantován iliako-femorální by..

Odber a odosielanie biologického materiálu
..Prednášky~clanky.php?s=prednasky#Materiály k pr.. .. biologického materiálu, ochrana sestry pri odbere biologického materiálu, o..

Smrtelná komplikace po intraartikulární aplikaci kortikoidů
.. zvažovat bychom měli obstřik pokaždé, když před sebou máme pacienta, kterému byly kortikoidy o..

Jak napsat bakalářskou práci
.. a doporučení pro studenty, kteří stojí před úkolem zpracovat a prezentovat svou bakalářskou p.. .. KB uživatel vzdělávací sítě MEFANET – Předměty/kurzy Propedeutika bakalářské práce I [BZB..

Patologie buňky – vybrané kapitoly
.. buňky – vybrané kapitoly“ představují multidisplininárně koncipované a postupně .. .. je k dispozici 6 kapitol. Další kapitoly jsou před dokončením.Odkazy: Odkaz Datum Přístupnost [?] ..

Záznam vybrané operační léčby v dětské chirurgii a neurochirurgii
.. z nejlepších forem výuky. Je to vlastně poslední předstupeň před tím, aby uvedený výkon mohl provést čl.. .. – ESIN 16.12.2015 kdokoli – – Předměty/kurzy Chirurgie I - cvičení [VLCH0731c] Ch..

Topografie horní a dolní končetiny
.. uživatel vzdělávací sítě MEFANET – Útvary před mediálním kotníkem, útvary za mediálním kotníkem ..

Operační technika, základní výkony v neurochirurgii
.. video~kat-digitalni-video#Materiály k před.. .. technického vybavení operačního sálu. Především v neuroonkologii se dále užívá řada přístr.. .. i problematice polohování a fixace pacienta před neurochirurgickým operačním výkonem. Součástí vid..

Medicína založená na důkazu v doktorském studijním programu
.. byl připraven a prakticky ověřen studijní předmět B006 -Medicína založená na důkazu, který je so..

MEF strana 1
1
strana 2
2
Další
 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2020-10-01]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].