Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 2

Odber a odosielanie biologického materiálu

Odber a odosielanie biologického materiálu

Vyšetrenia biologického materiálu, ochrana sestry pri odbere biologického materiálu, odosielanie a transport odobratého materiálu, pomôcky k odberu, odber krvi - posúdenie pacienta, odber krvi uzavretým systémom (VACUTAINER, S–MONOVETTE, KABAVETTE), odber krvi otvoreným systémom, biochemické vyšetrenie krvi, hematologické vyšetrenia krvi, odber kapilárnej krvi, vyšetrenie glykémie glukometrom, odber venóznej krvi, pomôcky k odberu moču, fyzikálne vyšetrenie moču, chemické vyšetrenie moču, odber stolice, fyzikálne vyšetrenie stolice, bristolská škála typov stolice, vyšetrenie stolice na parazity, odbery spúta, fyzikálne vyšetrenie spúta, výplach žalúdka, odber biologického materiálu z povrchu tela, slizníc a dutín.

 
autor: Petronela Osacká | JLF UK v Martine | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Prednášky, Materiály k prednáškam | klíčová slova: krv, moč, stolica, spútom, žalúdočný obsah, výtery, stery | příloh: 10 | zobrazeno: 10504x | publikováno: 5.2.2011 | poslední úpravy: 2.12.2011

Preendodontická dostavba z kompozitního materiálu

Preendodontická dostavba z kompozitního materiálu

Cílem endodontického ošetření je mechanické a chemické vyčištění systému kořenových kanálků zubu
a jeho následné hermetické zaplnění a utěsnění. Pro dosažení aseptického prostředí se doporučuje izolovat pracovní
pole kofferdamem a mezi jednotlivými návštěvami zhotovit dobře těsnící provizorní výplň. V mnoha případech je však
zub destruován do takové míry, že nasazení kofferdamu a zhotovení funkční provizorní výplně je velice obtížné, až
nemožné. V takových případech je vhodné před samotným opracováním kořenových kanálků provést tzv. preendodontické ošetření. Práce popisuje zhotovení preendodontické dostavby z kompozitního materiálu, která zajistí cirkulární ohraničení dřeňové dutiny a usnadní jak nasazení kofferdamu, tak i zhotovení těsnící provizorní výplně. Klíčová slova: preendodontické ošetření, kompozitní výplň, gingivektomie, endodontické ošetření.

 
autor: Michal Dudek | 1.LF UK | disciplína: Zubní lékařství | kategorie: Podklady k přednáškám | klíčová slova: preendodontické ošetření, kompozitní výplň, gingivektomie, endodontické ošetření | příloh: 1 | zobrazeno: 2922x | publikováno: 18.9.2015 | poslední úpravy: 19.10.2015
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 53 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 9

Základy ošetřovatelských postupů a intervencí (2. aktualizované a doplněné vydání)
.. a doplněná verze multimediálního elektronického materiálu „Základy ošetřovatelských postupů a inte.. ..klíčová slova: terapie, neinvazivní měření vitálních funkcí, odběry biologického materiálu, podávání léků ve zdravo.. ..klíčová slova: neinvazivní měření vitálních funkcí, odběry biologického materiálu, podávání léků ve zdravotnických zaříze.. ..klíčová slova: měření vitálních funkcí, odběry biologického materiálu, podávání léků ve zdravotnických zařízeních, tran..

Základy ošetřovatelských postupů a intervencí
..klíčová slova: neinvazivní měření vitálních funkcí, odběry biologického materiálu, podávání léků ve zdravo.. ..klíčová slova: neinvazivní měření vitálních funkcí, odběry biologického materiálu, podávání léků ve zdravotnických zaříze.. ..klíčová slova: měření vitálních funkcí, odběry biologického materiálu, podávání léků ve zdravotnických zařízeních, oxyg..

Automatizace - robotizace laboratorní preanalytické fáze
.. GENESIS FE500). Záznam obsahuje identifikaci biologického materiálu, centrifugaci, ověření kvality séra neb.. .. Záznam obsahuje identifikaci biologického materiálu, centrifugaci, ověření kvality séra nebo plazmy, ..

Laboratorní diagnostika - preanalytická fáze
.. v manuálním provedení: Příjem a identifikce biologického materiálu. Zadávání požadavků do LIS (manuálně, v.. .. provedení: Příjem a identifikce biologického materiálu. Zadávání požadavků do LIS (manuálně, v rámci obo..

Detekce nádorových biomarkerů v molekulárně biologické laboratoři
.. práce v laboratoři M.Khoylou: Zpracování biologického materiálu J.Srovnal: Izolace RNA .. .. laboratoři M.Khoylou: Zpracování biologického materiálu J.Srovnal: Izolace RNA fenol-chloroformovou..

Vícerozměrné statistické metody v biologii
.. metod se tak stala potřebnou součástí biologického.. .. analýze dat. Dostupnost nových studijních materiálů, kterých je v současné době stále nedostatek, by ..

Biologická psychiatrie
.. psychiatrie, která zkoumá duševní poruchy z biologického, tj. chemického i fyzikálního hlediska. Význam st..

Cévy břicha a pánve
.. navazujících klinických oborů. V přiloženém PDF materiálu se nacházejí přehledové tabulky tepen hlavy, krk..

Základy elektrofyziologie srdce
.. všeobecného lékařství 2. ročníku. Obsahem materiálu jsou základní informace o iontových kanálech a me..

Základy fyziologie srdeční mechaniky
.. všeobecného lékařství 2. ročníku. Obsahem materiálu jsou základní informace o mechanismech kontrakce ..

Tříselný kanál
.. Pro zobrazení materiálu je nutné mít nainstalovaný Flash player. Možnost ..

Krevní skupiny
.. a využití v transfuzním lékařství. Úkolem tohoto materiálu je usnadnit studentům přípravu ke zkoušce z fyz..

MedicalMedia.eu
.. distribuci citlivých výukových multimediálních materiálů..

Výukové materiály - první pomoci
.. několika e –learningových materiálů, jejichž cílem je podpora výuky první pomoci (re..

Přehled lymfatického systému
.. navazujících klinických oborů. V přiloženém PDF materiálu se nacházejí přehledové tabulky regionálních mízn..

Obecná psychopatologie
.. – jednání - osobnost. Součástí výukového materiálu je znalostní ..

Zhotovení western blotu
.. kroky jsou přehledně uspořádány od přípravy materiálu až po odečet hotové reakce. Výukové video zach..

Vyšetření urologického pacienta
.. výukového materiálu je přiblížit studentům medicíny základní aspekty ..

Analýza dat pro Neurovědy
.. i při další vědecké činnosti. Příprava výukových materiálů byla finančně podporována prostředky projektu FRV..

Vybrané kapitoly z pediatrie – aktualizované a rozšířené vydání
.. byl výběr, příprava a zpracování výukových materiálů z oboru dětského lékaství, které jsou vhodné pro ..

Cévní mozkové příhody v ČR: vzdělávací síť iktových center
.. projektu vzniká také velké množství edukačních materiálů, které jsou pravidelně vyvěšovány na webu IKTA..

AKUTNE.CZ – vzdělávací portál pro oblast akutní medicíny
.. a dalších elektronicky publikovaných výukových materiálů. Zárukou kvality a rozvoje algoritmů jsou d.. .. snaží prostřednictvím videozáznamů a obrazového materiálu uživateli poskytnout názorný pohled na danou pr..

Obväzový materiál a obväzová technika
.. reálnej situácie a účelu, druhy obväzov podľa materiálu a techniky zhotovenia, posúdenie pacienta, ..

Český národní hemofilický program: vzdělávací síť hemofilických center
.. projektu vzniká také velké množství edukačních materiálů, které jsou pravidelně vyvěšovány na webu Česk..

Experimentálně navozená ateroskleróza u pokusného zvířete
.. postup a instrumentárium a následné zpracování materiálu. Je koncipován jako úvod k vlastní praktické prá..

Sádra v zubní laboratoři
.. laboratoře se zpracovává jeden ze základních materiálů ve stomatologii - sádra. Co je to vlastně sádra a..

Laboratorní úlohy z lékařské biofyziky
.. z důvodu nutnosti aktualizace podkladových materiálů pro praktická cvičení pregraduálních studentů prv..

Hypertextový atlas patologie kostní dřeně
.. atlasu je přispět k rozšíření nabídky výukových materiálů, které se zabývají poměrně specifickou oblastí he.. .. mezi které patří zejména nedostatečné množství materiálu (malé fragmentované válečky kosti) a sub..

Profesionální onemocnění horních končetin
.. slov umožňuje snadnou orientaci v předkládaném materiálu. Látku doplňují kazuistiky a testy k ověření znal..

Význam transkraniálnej dopplerovskej sonografie v manažmente detského hydrocefalu
.. vzdelávacieho materiálu neprešiel špecializovanou terminologickou, j..

MEF strana 1
1
strana 2
2
Další
 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2020-08-05]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].