Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 3

Odběr krve

Odběr krve

Videozáznam je určen pro doplnění výuky v biomedicínských oborech a zabývá se popisem postupů při odběru a zpracování krve pro klinicko-biochemické vyšetření. Stručně dokumentuje přípravu pacienta před odběrem a postup při odběru žilní krve. Je zdůrazněno použití uzavřeného odběrového systému. Dále je zmíněn transport a uchování vzorků, postupy při odběru plazmy a séra, získání a zpracování kapilární krve. Vytvořeno za podpory FRVŠ, projekt 443-F3.

 
autor: Eva Táborská, Hana Bochořáková, Hana Paulová, Josef Tomandl, Jaroslav Winkler | LF MU | disciplína: Lékařská chemie a biochemie, Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Multimediální učební pomůcky, Digitální video | klíčová slova: krev, odběr krve | příloh: 1 | zobrazeno: 22264x | publikováno: 2.5.2006 | poslední úpravy: 23.3.2012

Analyzátor na stanovení glykémie z kapilární krve SuperG2

Analyzátor na stanovení glykémie z kapilární krve SuperG2

Výukové video o automatických biochemických analyzátorech vzniklo ve spolupráci OKBH FN Brno, Biochemického ústavu a Centra výpočetní techniky LF MU v Brně. Je opatřeno mluveným komentářem jednak v rámci statického popisu jednotlivých součástí analyzátorů , jednak komentářem provázejícím ukázky funkce. Je zde popsán a při funkci ukázán jednoúčelový analyzátor na stanovení glykémie z kapilární krve SuperG2, délka videa 2 min.

 
autor: Milan Dastych, Jaroslav Winkler | LF MU | disciplína: Lékařská chemie a biochemie, Patologie a soudní lékařství | kategorie: Multimediální učební pomůcky, Digitální video | klíčová slova: automatizace, klinická biochemie, analyzátor, SuprG2 | příloh: 1 | zobrazeno: 8093x | publikováno: 10.11.2005 | poslední úpravy: 27.10.2011

Průkaz okultního krvácení, detekce krve ve stolici

Průkaz okultního krvácení, detekce krve ve stolici

Screening, jako úvodní metoda depistážních programů pro vyhledávání kolorektálních nádorů u asymptomatických jedinců, je nutno provádět testem, který splňuje stanovená kriteria. Depistážní programy jsou založeny na opakovaném stanovení v pravidelných intervalech jednoho až dvou let. V případě pozitivního výsledku testu musí následovat cílené gastroenterologické (endoskopické) vyšetření k objasnění příčiny pozitivity testu. Z těchto důvodů nelze pro screening použít testů imunochemických, které mají výrazně vyšší citlivost a poskytují 4 – 7 % falešnou pozitivitu. Zásadní otázkou pro použití testů detekce okultního krvácení je proto správná indikace tohoto stanovení.

 
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 15 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 1

Srpkovitá anémie a malárie
.. z obecné biologie a genetiky, tak z fyziologie krve..

Postup při provádění sternální punkce
.. získání dostatečného množství aspirátu dřeňové krve. Přístup sternální punkce je nejčastěji v oblas..

Odběr a zpracování kostní dřeně pro transplantaci krvetvorby
.. a zpracování kostní dřeně pro transplantaci krvetvorby, délka  videa 7 min. Video pojednává o.. .. a zpracování kostní dřeně pro transplantaci krvetvorby 7.4.2016 kdokoli – Pracoviště: I..

Srdeční cyklus
.. mechanické změny v srdci včetně směru toku krve, v pravé části je diagram, který obsahuje tla..

Dechový test s močovinou značenou uhlíkem 13C ( 13C-UBT)
.. články: Průkaz okultního krvácení, detekce krve ve..

Automatizace v klinické biochemii
.. analyzátor na stanovení glykémie z kapilární krve SuperG2, automatický programovatelný autosampler ..

Metoda analýzy komet
.. pro svou dostupnost jsou používány buňky krve. Toto instruktážní video názorně ukazuje postupy ..

Základy anesteziologie
.. i limitace. V případě nutnosti zajišťuje podání krve a krevních derivátů. V případě plánované větší kr..

Screening KRCA-Stanovení Hb ve stolici
.. články: Průkaz okultního krvácení, detekce krve ve..

Distální femoro-popliteální bypass cévní protézou Omniflow
.. stehu bylo třeba z protézy zpětným tokem krve vypudit vzduch. Kontrolní peroperační an..

Návody k praktickým cvičením z biochemie
.. uživatel vzdělávací sítě MEFANET – Průkaz krve a krevního barviva v moči.pdf 6.11.2009 141.64 K..

Vnitřní lékařství pro bakalářské studium ošetřovatelství - cyklus 25 přednášek
.. 175 KB registrovaný uživatel – Nemoci krve 11.1.2006 841 KB registrovaný uživatel – Z..

TELEHEMATOLOGIE: společné řešení pro edukační obrazový archiv a vzdálené konzultace
.. archivu zahrnuje: ukázky odběru periferní krve ukázky odběrů kostní dřeně (punkce, biopsie) ..

Cytogenetika - stanovení karyotypu
.. Ph.D. Při stanovení karyotypu z periferní krve je prováděna analýza chromosomů jednotlivých T-l..

Vybrané kapitoly z neurochirurgie
.. mozku (starší pacienti) a poruchou srážlivosti krve (např. warfarinizovaní pacienti). Zpočátku vzn..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2021-09-26]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].