Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 0
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 12 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 3

Sádra v zubní laboratoři
.. vhodná pro daný model? Praktická ukázka výroby modelu nás seznámí se správným výběrem druhu sádry pro k.. ..klíčová slova: laboratoř, sádra, odlévání modelů, zpracování sá.. ..klíčová slova: laboratoř, sádra, odlévání modelů, zpracování s..

Ošetrovateľstvo
.. sú zamerané na charakteristiku biomedicínskeho modelu, hlavné východiská konceptuálnych modelov, def..

Úvod do matematického modelování s využitím Maple
.. a metody pro řešení vybraných biologických modelů. Je možné ji využívat ve studiu matematického mod.. .. více do oblasti praktického řešení biologických modelů pomocí systému počítačové algebry Maple, včetně ř..

Obecné základy kultivace buněk v tkáňové kultuře
.. základů kultivace buněčných linií a buněčných modelů nádorové transformace. Materiál je rozdělen do 7 ..

Experimentálně navozená ateroskleróza u pokusného zvířete
.. experimentální postup vytvoření zvířecího modelu aterosklerózy, operační postup a instrumentárium ..

Behaviorální metody v neuropsychofarmakologii
.. a Parkinsonovy choroby a postupy vyvolání modelů příslušných onemocnění u hlodavců. Behaviorální t..

Atlas fyziologie a patofyziologie
.. prostřednictvím Internetu s využitím simulačních modelů - pomáhá vysvětlit funkci jednotlivých fyz..

Vybrané kapitoly z fixní protetiky
.. kovů a jejich vlastnosti a na technologii jejich odlévání. Součástí práce jsou i fotografie, které jsou umí..

INTERAKTÍVNY 3D ATLAS ĽUDSKÝCH KOSTÍ – SKELETOPEDIA
.. na internete by bolo nemožné. Na zhotovenie modelu lebky sme použili inú metódu získavania dát, a to..

Laboratorní úlohy z lékařské biofyziky
.. je vysvětlena funkce přístroje CT na jednoduchém modelu a podán zevrubný popis generací přístrojů CT v re..

Využití 3D zobrazení intrakraniálních procesů pro výuku studentů na NCHK LF MU
.. materiálů založených na vytvoření počítačových modelů postihujících topografickou anatomii různých čás..

PRAXE ZALOŽENÁ NA DŮKAZECH V OŠETŘOVATELSTVÍ
.. je odlišný od standardního biomedicínského modelu. Sestra poskytuje holistickou péči, pracuje s..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2021-07-31]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].