Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 2

odolnost ke stresu: Jak mateřské chování programuje genom

Odolnost ke stresu: Jak mateřské chování programuje genom

Videozáznam z přednášky Prof.MUDr. Cyril Höschla, DrSc.FRCPsych, doplněný PPT prezentací, na téma Odolnost ke stresu: Jak mateřské chování ovlivňuje genom. Přednáška pojednává a možnostech ovlivnění genetické informace vnějšími vlivy, vztahem časných traumat a působení stresu na lidskou psychopatologii.

 
autor: Cyril Höschl | 3.LF UK | disciplína: Lékařská genetika, Neurologie, Psychiatrie, psychologie, sexuologie | kategorie: Digitální video | klíčová slova: stres, odolnost ke stresu, genom, mateřské chování | příloh: 9 | zobrazeno: 5716x | publikováno: 4.10.2010 | poslední úpravy: 2.5.2012

Metodika ke zpracování závěrečné práce pro vybrané nelékařské zdravotnické obory

Metodika ke zpracování závěrečné práce pro vybrané nelékařské zdravotnické obory

Publikace s názvem „Metodika ke zpracování závěrečné práce pro vybrané nelékařské zdravotnické obory" je multimediální elektronický výukový materiál [webová stránka, skripta ke stažení Adobe Acrobat (PDF) a eBook reader (ePub)]. Cílem publikace je napomoci výzkumníkům orientovat se v základní metodologii výzkumu a realizaci jednotlivých výzkumných kroků. Kapitoly jsou řazeny v chronologickém sledu jednotlivých fází výzkumu tak, aby umožnily jednodušší průchod procesem zpracování výzkumné/závěrečné práce. V textu jsou reflektovány doporučené normy a zásady zpracování závěrečných prací. Publikace je určena studentům vybraných nelékařských zdravotnických oborů na LF MU.

 
autor: Natália Beharková, Dana Dolanová, Petra Juřeníková, Zdeňka Knechtová, Miroslava Kyasová, Edita Pešáková, Andrea Pokorná, Alena Pospíšilová, Simona Saibertová, Dana Soldánová, Marta Šenkyříková, Marie Zítková, Jiří Kratochvíl | LF MU | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Výukové publikace a autorská díla, Edukační weby | klíčová slova: výzkum, eticko-právní aspekty, mentoring závěrečné práce, struktura závěrečné práce, bibliografické citace, formátování závěrečné práce, nedostatky závěrečné práce, prezentační dovednosti | příloh: 1 | zobrazeno: 1887x | publikováno: 29.3.2019 | poslední úpravy: 3.9.2019
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 66 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 10

Metoda analýzy komet
.. stresu a protektivních účinků antioxidantů. Ke studiu genotoxicity ve studiích in vivo a in .. .. nádorové buňky, posuzování účinků oxidativního stresu a protektivních účinků antioxidantů. Ke studiu ge..

Magnetická rezonance
.. využívá fyzikálního principu nukleární magnetic rezonance (NMR) k zobrazení tkání nejen lidského ..

Základy biologické psychiatrie
.. výuku volitelného předmětu "Základy biologic psychiatrie" (B01363)doporučeného pro s.. .. vztažená k neuroplasticitě, neurotoxicitě, stresu, účinkům psychoaktivních látek (především antidep.. .. Klinicky citlivé [?] Licence Základy biologic psychiatrie 19.12.2013 uživatel vzdělávací sítě M..

Vybrané kapitoly z neurologie
.. studentům medicíny celkem 12 vybraných kazuistik obecně neurologických (s ..

Krevní skupiny
.. tohoto materiálu je usnadnit studentům přípravu ke zkoušce z ..

Psychiatrické vyšetření
.. Psychiatric vyšetření je určeno k výuce psychiatrické prope.. .. uživatel – – cílené psychiatric vyšetření - symptomy manie (1. část) | 10.3.2011 .. ..klíčová slova: vyšetření, bipolární afektivní porucha, psych..

Farmakologie vegetativního nervového systému - parasympatikus
.. (3. ročníku) jako podpora při výuce a přípravě ke zkoušce z farmakologie. Komplexní přednáška (odk..

Aktuální genetika / Current Genetics
.. učebnice, věnovaná aktuálním tématům lékařs biologie, genetiky a genomiky. Kapitoly jsou k.. .. – Pracoviště: Ústav biologie a lékařs genetiky 1.LF a..

Nukleární medicína v onkologii
.. (ultrazvuku, výpočetní tomografie, magnetic rezonance), moderních endoskopických metod, c.. .. pokroku v bodech: a. Rozvoj nukleárně medicíns zobrazovací techniky   vývoj d..

Stopové prvky
.. prvky jsou prvky anorganicho původu, které se vyskytují v tělesných teku.. ..klíčová slova: prvky, anorganic..

Obrazový průvodce RTG snímků horní končetiny - typy fraktur, luxace
.. 6. ročníku programu všeobecné lékařství na Lékařs fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a p..

Gramatická cvičení z latinské lékařské terminologie s klíčem – 1. část
.. obsahuje výklad a procvičení gramatic látky probírané v zimním semestru 1. ročníku v ná.. .. 29.3.2013 433.75 KB kdokoli – Klíč ke cvičení 29.3.2013 380.73 KB kdokoli – P..

Hormonální léčba děložních myomů
.. myomy jsou nejčastější benigní gynekologic nádory. V jejich léčbě v současné době dominuje l..

Perorální antidiabetika a jiné látky s hypoglykemizujícím účinkem používané k terapii diabetu mellitu 2. typu
.. perorálních antidiabetik a jiných látek s hypoglykemizujícím účinkem, často v kombinaci. Pokud není k.. .. Perorální antidiabetika a jiné látky s hypoglykemizujícím účinkem 9.4.2015 799.29 KB uživatel vzdě..

Hematopoeza, vybrané metody zkoumání krevních elementů
.. vývoje krevních elementů jsou znázorněna ta v přehledném barevném schématu. Modul doplňují me..

Základy kardiotokografie pro porodní asistentky
.. vyšetření je jedním z bezpečných způsobů, jak zji..

Magnetická rezonance - praktické využití, MR nálezy
.. vyšetření. Ukazuje normální a některé typic patologické obrazy při MRI se zaměřením na vyše.. .. [?] Licence Magnetická rezonance - praktic využití, MR nálezy 6.11.2006 přístup řízen na ext..

Chromatografie
.. vysvětleny a je zmíněno i jejich praktic.. .. je úvodem ke studiu chromatografie. Obsahuje základní i..

Elektroforéza
.. vysvětleny a je zmíněno i jejich praktic.. .. je úvodem ke studiu elektroforézy. Obsahuje základní in..

Stres a adaptácia
.. diela~clanky.php?s=Pedagogika#Materiály k .. .. podnetov, ktoré vyvolávajú stresovú reakciu. Aj keď sa môže zdať, že stres predstavuje niečo negat.. .. nešpecifickosti stresovej reakcie, že aj keď stresová reakcia vykazuje pri pôsobení rôznych s.. .. tak celulárnej a molekulárnej úrovni. Výskum stresu preukázal, na rozdiel od pôvodnej Selyeho d..

Distální femoro-popliteální bypass cévní protézou Omniflow
.. bypass vpravo s dobrou funkcí. Přesto došlo ke vzniku diabetické gangrény nohy a jako příčina is..

Interaktivní embryologický atlas člověka (3. vydání)
.. doplněním učebních textů embryologie. Atlas v čes i anglické verzi přehledně ilustruje prenatální v..

Vědecká příprava pro Zubní lékařství – cvičení
.. lékařství. Studenti ve cvičení získají praktic zkušenosti s molekulárně biologickými analýzami, .. .. příprava pro Zubní lékařství – cvičení (návod ke cvičení) 11.2.2021 926.13 KB kdokoli – P..

Vybrané kapitoly z fixní protetiky
.. témata. Jedná se o zásady preparace na metalokeramickou korunku, použití kovů v protetice, oš.. .. estetiky, typu cementování a krčkového uzávěru, odolnosti vůči frakturám a indikací. Vysoká estetika je po.. .. preparace na metalokeramickou korunku Účelem této práce bylo popsat kro.. ..klíčová slova: keramická korunka, keramika, kov, fixní náhrada, li..

Nukleární medicína v detekci zánětů
.. farmakokinetických mechanismech vedoucích ke kumulaci jednotlivých radiofarmak v zánětlivém lo.. .. kapitoly :  Třífázová scintigrafie skeletu  99mTc-nanokoloid,.. ..klíčová slova: medicína, Zobrazovací metody, Scintigrafie skeletu,..

Deprese, antidepresiva a membrány
.. s nitrobuněčnými elementy. Protože terapeutic účinky antidepresiv se projevují až po delší době..

Farmakologie vegetativního nervového systému - sympatikus
.. (3. ročníku) jako podpora při výuce a přípravě ke zkoušce z farmakologie. Komplexní přednáška (odk.. .. Lékové formy - Prezentace pro bakalářs obory Farmakoterapie diabetu mellitu -..

Smrtelná komplikace po intraartikulární aplikaci kortikoidů
.. kterou je možné provést kdykoliv a za jakoliv situace. Naopak zvažovat bychom měli o.. .. [?] Klinicky citlivé [?] Licence Soubor ke stažení a tisku 23.11.2011 715.98 KB uživatel vz..

Obecná a speciální psychiatrie
.. praktických výstupech našeho oboru dochází ke změnám. Texty seminářů z výuky psychiatrie se sna.. .. Přikryl, Radek Ryšánek, Pavel Theiner, Marta.. .. rozvoje komunikačních technologií v praktic aplikaci počítačové techniky ve výuce. Prez.. ..klíčová slova: vyšetření, poruchy emotivity, sc..

Myopatie - vrozená muskulární dystrofie
.. I. (Vyšetření a klinic projevy, délka 9:32) je zaměřeno na klinické pro..

MEF strana 1
1
strana 2
2
strana 3
3
Další
 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2021-05-10]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].