Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 3 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 1

Základy elektrofyziologie srdce

Základy elektrofyziologie srdce

Materiál je určen pro studenty všeobecného lékařství 2. ročníku. Obsahem materiálu jsou základní informace o iontových kanálech a membránovém a akčním napětí srdečních buněk. Třetí kapitola podává stručný výklad principu elektrokardiografie. Závěrečná kapitola pojednává o řízení elektrických vlastností srdce.

 
autor: Lukáš Nalos | LF UK Plzeň | disciplína: Fyziologie a patologická fyziologie | klíčová slova: převodní srdeční systém | příloh: 1 | zobrazeno: 6571x | publikováno: 2.4.2013 | poslední úpravy: 13.1.2017

Izolované srdce podle Langendorffa

Izolované srdce podle Langendorffa

Výukový film byl vytvořen k prezentaci základních metodik používaných v experimentální kardiologii, které vychází z izolovaných srdcí perfundovaných podle Langendorffa. Videonahrávka podává komplexní přehled o experimentálních metodikách prováděných v souladu se současnými světovými trendy. Film je určen pro posluchače lékařských fakult. Tento výukový materiál byl vytvořen za přispění Fondu rozvoje vysokých škol MŠMT číslo G3 1271/2008. Video obsahuje ukázku z 26-ti minutového filmu.

 
autor: Kateřina Fialová, Marie Nováková | LF MU | disciplína: Fyziologie a patologická fyziologie, Kardiologie, angiologie | kategorie: Multimediální učební pomůcky, Digitální video, Materiály k přednáškám | klíčová slova: fyziologie, experimentální kardiologie, izolované srdce, pokusy na zvířatech, Langendorff | příloh: 1 | zobrazeno: 8179x | publikováno: 18.2.2009 | poslední úpravy: 27.10.2011

Demonstrace působení n.vagus na srdce potkana

Demonstrace působení n.vagus na srdce potkana

Ve výukovém filmu je demonstrován negativně chronotropní účinek bloudivého nervu u potkana.  

                                                                                                                                                                                      

 
autor: Milan Štengl, Tomáš Ťupa, Jitka Švíglerová, Ivana Hajdúková | LF UK Plzeň | disciplína: Fyziologie a patologická fyziologie | klíčová slova: chronotropní účinek, bloudivý nerv | příloh: 1 | zobrazeno: 3722x | publikováno: 7.4.2011 | poslední úpravy: 3.1.2013
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 14 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 5

Zobrazovací diagnostika hrudníku
.. nastíněny možnosti diagnostiky chorob hrudníku a srdce i pomocí dalších metod. Jsou uvedeny normální a p.. ..klíčová slova: obrazy, plíce, pleura, skelet hrudníku, choroby srdce..

Soubor studijních materiálů k přednáškám z dětské kardiologie nejen pro pediatry
.. kardiologie I je zaměřena převážně na onemocnění srdce u dětí, především na vrozené srdeční vady, jejich..

Základy fyziologie srdeční mechaniky
.. citlivé [?] Licence Základ biomechaniky srdce 13.1.2017 1 MB uživatel vzdělávací sítě MEFANET &..

Vnitřní lékařství pro bakalářské studium ošetřovatelství - cyklus 25 přednášek
.. 561 KB registrovaný uživatel – Onemocnění srdce I 11.1.2006 3.73 MB registrovaný uživatel &.. ..klíčová slova: onemocnění srdce, angiologie, hypotenze, revmatologie,..

Těhotenství a chlopenní vady
.. naší populaci onemocnění srdce postihuje přibližně 0,4 - 4% všech těhotenství. P..

Elektrofyziologické vyšetření srdečního převodního systému
..klíčová slova: převodního systému srdce, vyšetření ar..

Hrudní chirurgie
.. řeší dětští chirurgové, zatímco problematika srdce a velkých cév spadá do péče kardiochirurgů. Praco..

Skupina kvízů: zobrazovací metody RTG
..srdce.. ..srdce..

Zvuky srdca
..klíčová slova: srdce,..

Artróza váhonosných kloubů ve světle medicíny založené na důkazu
.. důvodem pracovní neschopnosti po onemocněních srdce. Několik slov k vlastní struktuře knížky. Po nezb..

eAtlas klinického EKG s informační podporou výuky a studia
.. Obecné elektrofyziologické jevy Změny polohy srdce v hrudníku Osobnosti, historie  Přílohy: ..

Laboratorní úlohy z lékařské biofyziky
.. je postaven na konceptu MSL. Elektrická aktivita srdce, EKG, krevní tlak Jde o MSL kurz, který se v..

Hypertextový atlas fetální patologie
.. systémů: centrálního nervového systému, srdce, ledvin a vývodných cest močových, gas..

Turnerův syndrom – pacientské informace
.. * Kožní řasa na krku (pterygium colli) * Srdce a cévy * Ledviny * Nehty * Neprospívání * Tur..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2021-10-26]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].