Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 1

Klinická onkologie pro mediky: solidní nádory a nádory dětského věku

Klinická onkologie pro mediky: solidní nádory a nádory dětského věku

Ve výukovém textu jsou zpracována základní témata obecné a speciální onkologie v rozsahu, který považujeme za dostatečný v rámci pregraduální výuky. V obecné části jsou představeny základy nádorové epidemiologie, biologie, prevence, principy protinádorové léčby, zásady podpůrné a paliativní péče v onkologii. Ve speciální části jsou popsány nejčastější typy solidní ch a dětských nádorů z hlediska incidence, klinického obrazu, diagnostiky a léčby.

 
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 9 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 1

Karcinóm prsníka
.. pripravujúcich sa na atestáciu z klinickej onkológie. Má slúžiť ako základná kostra pre pochopenie pro..

Onkologické ochorenia v detskom veku
.. na tieto neľahké otázky. Úvod do detskej onkológie Najčastejšie onkologické ochorenia v detskom ve..

Vnitřní lékařství pro bakalářské studium ošetřovatelství - cyklus 25 přednášek
.. 117 KB registrovaný uživatel – Klinická onkologie, geriatrie 11.1.2006 104 KB registrovaný .. ..klíčová slova: nefrologie, poruchy metabolizmu, onkologie..

Elektronická učebnice dětské medicíny
.. dětská neurologie, dětské oční lékařství, dětská onkologie, dětská otorinolaryngologie, pediatrie, g.. .. Šenková, Ph.D., MUDr. Barbora Varadyová Dětská onkologie Výukový text popisuje problematiku dětské onk.. ..klíčová slova: radiologie, neurologie, oční lékařství, onkologie, otorinolaryngologie, pediatrie,..

Kapitoly z lékařské etiky
..klíčová slova: etika, transplantace, onkologie, práva pacientů, marná léčba, intenzivní medic..

Vybrané kapitoly z rekonstrukční chirurgie
.. - předpromoční praxe [VLCH11Xpp] Klinická onkologie - cvičení [VLON9X1c] Chirurgie [BFCH031] O..

Současný pohled na patogenezi spinocelulárního karcinomu dutiny ústní
.. k výuce onkologické problematiky v oborech onkologie, otorinolaryngologie a zubní ..

Využití 3D zobrazení intrakraniálních procesů pro výuku studentů na NCHK LF MU
.. Vytváření pomůcek se zaměřením pro účely výuky onkologie, chirurgické propedeutiky, neurochirurgie a .. .. problematikou endoskopické neurochirurgie, neuroonkologie, degenerativní postižení páteře. 3. den je vyhr..

TELEHEMATOLOGIE: společné řešení pro edukační obrazový archiv a vzdálené konzultace
.. patofyziologie, vnitřního lékařství, pediatrie, onkologie, biostatistiky, informačních technologií a v řa..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2021-05-10]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].