Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 8 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 1

operační technika, základní výkony v neurochirurgii

Operační technika, základní výkony v neurochirurgii

Operační technika v neurochirugii má svá specifika, která vychází z anatomických a fyziologických podmínek nervového systému. Na počátku operace je nutno překonat jeho ochranné kostěnné a vazivové obaly, dále následuje vlastní výkon na mozku či míše a konec operace je věnován rekonstrukci s vodotěsným uzávěrem původních obalů nervového systému. Kromě základních operačních výkonů se většina operaci provádí mikrochirurgickou operační technikou. Nezbytnou podmínkou, kromě zvládnutí mikrochirurgické operační techniky, je nutnost adekvátního technického vybavení operačního sálu. Především v neuroonkologii se dále užívá řada přístrojů (neuronavigace, elektrofyziologický monitoring, peroperační zobrazovací metody), které pomáhají zvýšit radikalitu a bezpečnost resekčních výkonů.

 
autor: Marek Sova, Pavel Fadrus, Václav Vybíhal, Martin Smrčka | LF MU | disciplína: Neurochirurgie | kategorie: Multimediální učební pomůcky, Digitální video, Materiály k přednáškám | klíčová slova: kraniotomie, trepanace lebky, chronický subdurální hematom, akutní subdurální hematom, zevní komorová drenáž | příloh: 1 | zobrazeno: 1604x | publikováno: 21.6.2019 | poslední úpravy: 22.6.2019

Zlomeniny distálního radia, dlahová operační technika volárním přístupem

Zlomeniny distálního radia, dlahová operační technika volárním přístupem

Zlomeniny distálního radia patří mezi nejčastější zlomeniny v traumatologii. Většina těchto zlomenin se v posledních desetiletích léčí operačně. Předkládáme prezentaci ošetření zlomeniny distálního radia typu C podle AO klasifikace dlahovou technikou volárním přístupem. Při operaci byla použita dlaha Aptus s možností využití výkyvných a úhlově stabilních šroubů.

 
autor: Radek Veselý, Jan Trávník, Radomír Suchomel, Jaroslav Winkler, Radim Herůfek, Libor Paša | LF MU | disciplína: Chirurgie, traumatologie, ortopedie | kategorie: Multimediální učební pomůcky, Digitální video | klíčová slova: zlomenina, distální radius, volární přístup | příloh: 1 | zobrazeno: 4085x | publikováno: 13.7.2016

Histologická praktika a laboratorní technika

Histologická praktika a laboratorní technika

Prezentace inovovaného učebního textu „Histologická praktika a metody vyšetřování tkání a orgánů“ (kolektiv autorů, 1998) pro výuku v praktických cvičeních na stránkách internetu. Studijní materiál (text i schémata) byl aktualizován a doplněn o demonstrace preparátů barvených různými barvicími metodami pro usnadnění interpretace výsledků pozorování histologických preparátů ve světelném i elektronovém mikroskopu. Elektronická podoba skript má sloužit studentům magisterských i bakalářských oborů pro přípravu na praktická cvičení z histologie a embryologie a je hlavním studijním materiálem pro studenty nového bakalářského oboru: zdravotní laborant. Koncepcí navazuje na multimediální výukové texty Mikroskopická anatomie na Internetu a Obecná histologie na Internetu, jako součást projektu MedAtlas.

 
autor: Irena Lauschová, Miroslava Sedláčková, Lenka Krejčířová, Svatopluk Čech, Drahomír Horký, Jitka Šťastná, Ladislav Ilkovics | LF MU | disciplína: Histologie, embryologie | kategorie: Multimediální učební pomůcky, Edukační weby | klíčová slova: histologie, tkáň, metoidy vyšetření | příloh: 1 | zobrazeno: 13133x | publikováno: 29.10.2007 | poslední úpravy: 27.9.2011

Obväzový materiál a obväzová technika

Obväzový materiál a obväzová technika

Obväzový materiál, výrobky z netkaného textilu, náplasti, mobiderm, TgGrip, dlahy, ortézy, príprava pomôcok z mulu a vaty, kompresy, druhy obväzov podľa reálnej situácie a účelu, druhy obväzov podľa materiálu a techniky zhotovenia, posúdenie pacienta, fyziologické postavenie končatín pri obväzovaní, šatkové obväzy, prakové obväzy, ovínadlové obväzy, bandáž dolných končatín, prubanové obväzy, náplasťové obväzy. Taping. TIELLE*Xtra - hydropolymér.

 
autor: Petronela Osacká | JLF UK v Martine | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Prednášky, Materiály k prednáškam | klíčová slova: obväz | příloh: 4 | zobrazeno: 14878x | publikováno: 4.2.2011 | poslední úpravy: 2.12.2011

Záznam vybraoperační léčby v dětské chirurgii a neurochirurgii

Záznam vybrané operační léčby v dětské chirurgii a neurochirurgii

Vizuální zážitek a osobní zkušenost je jedna z nejlepších forem výuky. Je to vlastně poslední předstupeň před tím, aby uvedený výkon mohl provést člověk sám. V rámci chirurgie platí tato skutečnost ještě více, proto je nezbytně nutné, aby v dnešní moderní době existovala k základní chirurgické problematice výuková videa. Vedení dětské chirurgie a neurochirurgie se rozhodlo zpracovat první výukové materiály tohoto formátu (v rámci hlavních specializací) a navázat je na systém OPTIMED, který je jakousi databází toho, co se studenti mají naučit v průběhu svého studia. Jedná se o základní operace v dětské chirurgii (apendektomie), traumatologii (zlomenina lokte, zlomenina předloktí), urologii (operace hydronefrózy) a hrudní chirurgie (operace vpáčeného hrudníku). Materiál je určen pro studenty předmětu Chirurgie I a II ve 4. ročníku. Dále se jedná o specializované neurochirurgické výkony (operace krční páteře, kraniektomie, subdurální krvácení, mozkový a míšní tumor, cévní malformace mozku). Materiál je určen pro studenty předmětu Chirurgie III v 5. ročníku.

 
autor: Ladislav Plánka, Martin Smrčka | LF MU | disciplína: Chirurgie, traumatologie, ortopedie, Neurochirurgie, Pediatrie, neonatologie | kategorie: Multimediální učební pomůcky, Digitální video | klíčová slova: Operační video, dětská chirurgie, neurochirurgie | příloh: 13 | zobrazeno: 3499x | publikováno: 2.12.2015

Základy magnetické rezonance - MR technika

Základy magnetické rezonance - MR technika

Prezentace je určena především pro studenty oboru Zdravotnická technika (Zobrazovací technika), ale cenné informace zde naleznou i studenti lékařství s hlubším zájmem o radiologii. Jsou popisovány základní principy zobrazování magnetickou rezonancí a její techniky, podrobněji jsou rozebírány hlavní indikace a kontraindikace MRI.

 
autor: Manuela Vaněčková | 1.LF UK | disciplína: Radiologie a zobrazovací metody | kategorie: Podklady k přednáškám | klíčová slova: principy MRI, technika MRI, přístroje pro MRI, indikace a kontraindikace | příloh: 1 | zobrazeno: 9236x | publikováno: 6.11.2006 | poslední úpravy: 26.4.2012

operační léčba v onkogynekologii – karcinom hrdla, těla dělohy a ovaria

Operační léčba v onkogynekologii – karcinom hrdla, těla dělohy a ovaria

Za rok 2014 bylo v rámci ČR nově hlášeno celkem 823 nádorů děložního hrdla, tj. standardizovaná incidence (v přepočtu na 100.000 žen) činila 15,4. Incidence i mortalita vykazují v posledních letech jednoznačně klesající tendenci. Nejvyšší incidence byla ve věkové skupině 40 - 44 let. Nejčastěji je onemocnění diagnostikováno v I. stádiu (47 % v roce 2014), následují stádia III. (20 %), II. a IV. (shodně 13 %). U 7 % nově hlášených případů v roce 2014 nebylo stadium v době diagnózy určeno. Podle nejnovějších údajů portálu www.svod.cz bylo za rok 2014 v rámci ČR nově hlášeno celkem 1963 nádorů děložního těla, tj. standardizovaná incidence činila 36,7, což ukazuje na trend mírného vzestupu ve srovnání s předchozími lety. Až 80 % karcinomů je diagnostikováno v časných stádiích. Karcinom ovaria se vyskytuje ve všech věkových skupinách žen. Incidence karcinomu ovaria dle NOR (Národní onkologický registr) v České republice 20,2/100000 žen. Téměř 70 % případů je stále diagnostikovaných v pokročilých stádiích FIGO III – IV. Pacientky v I. klinickém stádiu dosahují 5-letého přežití v 80 - 90 %, 60 % pacientek ve II. klinickém stádiu přežije 5 let, ve III. stádiu se jedná o 23 % a ve IV. stádiu o méně než 15 % pacientek.

Cílem souboru obsahujícího pět samostatných videí je názorně demonstrovat problematiku chirurgické léčby karcinomu děložního hrdla, těla a ovaria.

 
autor: Vít Weinberger, Luboš Minář, Petra Vinklerová | LF MU | disciplína: Onkologie, radioterapie, Porodnictví a gynekologie | kategorie: Multimediální učební pomůcky, Digitální video | klíčová slova: gynekologie, onkogynkologie, karcinom hrdla dělohy, karcinom těla dělohy, karcinom ovaria, operační léčba | příloh: 5 | zobrazeno: 3641x | publikováno: 4.10.2017 | poslední úpravy: 28.5.2019

MIPO technika LCP dlahou 4,5/5,0, zlomenina proximální tibie typ 41 C3

MIPO technika LCP dlahou 4,5/5,0, zlomenina proximální tibie typ 41 C3

Video znázorňuje ošetření nitrokloubní zlomeniny proximální tibie typu AO 41-C3 miniinvazivním způsobem, MIPO technika LCP dlahou 4,5/5,0, která funguje na principu vnitřního fixatéru. Velmi důležitou roli hraje v tomto procesu samotná poloha pacienta. Repozice a následná stabilizace je během operace kontrolována pomocí rentgenového zesilovače.

 
autor: Libor Paša, Peter Wendsche, Ján Kočiš, Andrej Bilik, Radek Veselý | LF MU | disciplína: Chirurgie, traumatologie, ortopedie | kategorie: Multimediální učební pomůcky, Digitální video | klíčová slova: traumatologie, operační zákrok, zlomenina | příloh: 2 | zobrazeno: 11163x | publikováno: 26.10.2007 | poslední úpravy: 27.10.2011
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 45 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 2

Chirurgie štítné žlázy
..ady k přednáškám~sekce-pkp#Ozvučené předn.. .. štítné žlázy je náročný výkon, který vyžaduje od chirurga zk.. .. Klofa.. ..azy: Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: anatomie, operační technika a taktika, komplikace,.. ..klíčová slova: anatomie, operační technika a taktika, komplikace,.. ..klíčová slova: anatomie, operační technika a taktika, komplikace, .. ..klíčová slova: anatomie, operační technika a taktika, komplikace,..

Artroskopie zápěstí
..ální učební po.. .. zápěstí je progresivně rozvíjející se operační technika, která má v oboru chirurgie ruky n.. .. zápěstí je progresivně rozvíjející se operační technika, která má v oboru chirurgie ruky nezastupitelnou .. ..Artroskopie zápěstí je progresivně rozvíjející se o.. .. Čižmář~autor-40-igor-cizmar#Jaroslav Pilný, Martin R.. ..azy: Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: artroskopie,..

Den na operačním sále - sterilizace
..ávací .. .. "Den na operačním sále - sterilizace" je určené studentům obo.. .. "Den na operačním sále - sterilizace" je určené stud.. ..ateřina Ratislavová~autori.php?tid=41#Bc. Blanka D.. ..az na.. ..klíčová slova: operační sál, perioperační péče, sest.. ..klíčová slova: ační sál, perioperační péče, sestra..

Miniinvasivní léčba stresové inkontinece moči - TVTo
..ální učební po.. .. obsahuje operační úpravu hypermobility a hypotonie uretry. .. ..áznam obsahuje operační úpravu hypermobility a hy.. ..Atanas-Ivan.. ..azy: Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky c..

Profesní sebeobrana
..ávací .. ..áplní prezentace Profesní sebeobrana je uvést st.. ..áclav.. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: ana, prostředek, taktika, nutná obrana, z.. ..klíčová slova: prostředek, taktika, nutná obrana, zdravotník, konflikt, a..

Magnetická rezonance - praktické využití, MR nálezy
..ady k.. ..ace uvádí základní indikace při vyšetření magneti.. ..anuela Vaněčková~autor-48-manuela-vaneckova#Zdeněk .. .. pro stomatology [B01058] Zobrazovací technika 1 T [B00812] Zobrazovací technika 2 T [B00813] .. ..azy: Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: agnetická rezonance, vyšetření kloubů, vyšetření bř..

Using MIPO technique, LCP 4,5/5,0, to treat intraarticular proximal tibia fracture
..a~section-multimedia#Digital.. ..aarticular proximal tibia fracture is usualy very.. .. Paša~author-82780-libor-pasa#Peter Wendsche, Ján K.. .. [?] Clinically sensitive [?] Licence MIPO technika LCP dlahou 4,5/5,0, zlomenina proximální tibie t.. ..Attachments: Attachment Date Size Availability.. ..klíčová slova: aumatology, surgical intervention,..

Kapitoly z ortopedie
..ální učební po.. .. z ortopedie. Konkrétně se jedná o artroskopii, poperační a protetické možnosti léčení kostní nádorové bole.. .. detailně popisuje vybrané kapitoly z ortopedie. K.. ..ard Chaloupka~autor-41512-richard-chaloupka#Martin.. .. artroskopií, indikace a možnosti. Výukový text Operační a protetické možnosti léčení kostní nádorové bole.. .. výukovém textu Artroskopie jsou popsány principy diagnostických a.. ..klíčová slova: diagnostika, léčení konzervativní, léčení operační.. ..klíčová slova: artroskopie diagnostické, artroskopické operace, n..

Metody celulárních separací
..ální učební po.. .. fluorescenčně aktivovaného cell sortingu (FACS). Technika imunomagnetické separace využívá vazby sup.. .. pokrokem v aplikacích celulární terapie v nejrůznějších oborec.. ..artin.. ..azy: Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: agnetická separace, celulární te..

Oxygenoterapia, inhalácie, termoterapia
..ášky~clanky.php?s=prednasky#Materiály k p.. .. kyslíka, aplikátory kyslíka, posúdenie pacienta, technika aplikácie kyslíka, chyby pri podávaní kyslíka, pu.. ..apia - podmienky úspešnej oxygenoterapie, prívod ky.. ..a.. .. Príloha Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé .. ..klíčová slova: apia, inhalácie, ..

Aplikácia injekcií
..ášky~clanky.php?s=prednasky#Materiály k p.. .. injekcia (s.c.), uhly vpichov -s.c. injekcia, technika aplikácie klasickej s.c. injekcie, aplikácia i.. ..á ihla a striekačka, druhy ihiel, druhy .. ..a.. .. Príloha Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé .. ..klíčová slova: akutánna injekcia, subkutánna injekcia, i..

Onkogynekologie III - Zhoubné nádory ovária
..ady k přednáškám~sekce-pkp#Ozvučené předn.. .. uvedena jeho incidence a mortalita, diagnostika, operační léčba a chemoterapie. Doplněna je i léčba rela.. ..astějším ZN vaječníku je karcinom - uvedena jeho in.. ..avel.. ..azy: Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: arium - nádory, farmakoterapie adjuvantní, g..

Odstranění lipomu na operačním sále
..ální učební po.. .. zobrazuje operační postup při odstranění velkého nezhoubného nádoru .. .. zobrazuje operační postup při odstranění velkého nezho.. .. Vokurka~autor-22840-jiri-vokurka#Jaroslav.. .. citlivé [?] Licence Odstranění lipomu na operačním sále 7.4.2016 kdokoli – Pracoviště: I. ch.. ..azy: Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: ace, lipom,..

Poranění pánve a acetabula
..ální .. .. poranění LS páteře a pánve, navigace při operační léčbě zlomenin pánve, komplikace léčby zlomenin p.. ..áznam přednášek z AO symposia "Poranění pánve .. ..alér .. .. uživatel – – Navigace při operační léčbě zlomenin pánve, S.Taller | 8.11.2010 35.08 .. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: pánve, sympozium..

Screening KRCA-Stanovení Hb ve stolici
..anovení Hb ve stolici na automatickém analyzátoru O.. .. Kocna.. .. Předměty/kurzy Klinická biochemie a laboratorní technika 1 T [B00807] Klinická biochemie a laboratorní t.. .. testy - iTOKS reagují výhradně na lidský hemoglobin, jsou mnohem ci.. ..klíčová slova: test, analyzátor, karcinom, ..

Vybrané kapitoly z ortopedie a traumatologie pro studenty medicíny
..ační w.. .. k otázkám z ortopedie a traumatologie pohybového a.. ..artin Krbec~autori.php?tid=115#Valér Džupa (.. .. 43 KB registrovaný uživatel – – 15. Operační léčení zlomenin (osteosyntéza) a její komplikace .. .. – – 14. Obvazová a sádrovací technika, extenze, její komplikace | 25.11.2010 43 KB .. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: tra..

Meranie a záznam vitálnych funkcií
..ášky~clanky.php?s=prednasky#Materiály k p.. .. Meranie a záznam pulzu, miesta merania pulzu, technika merania pulzu na a. radialis, meranie pulzu.. ..anie a záznam telesnej teploty - druhy teplomerov, .. ..a.. .. Príloha Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé .. ..klíčová slova: a, pulz, dych, tlak,..

Laparoskopická operace oboustranné tříselné kýly
..ální učební po.. .. Při uzavření peritonea je užita alternativní technika rekonstrukce.. .. názorně popisuje techniku zakládání kapnoperitonea a.. .. Rovný~autor-53-ivo-rovny#Jaroslav.. ..azy: Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: aparoskopie, tříselná ký..

Urogynekologie - Inkontinence moči u žen
..ady k přednáškám~sekce-pkp#Ozvučené předn.. ..á přednáška "Inkontinence moči u žen" je .. ..Alois.. ..azy: Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: inkontinence moči u žen, konzervativní léčba, operační léčba, p.. ..klíčová slova: - inkontinence, ženy, terapie, inkontinence moči u žen, konzervativní lé..

Laboratorní diagnostika v gastroenterologii, kurz-kazuistiky-přednášky a test
.. weby~sekce-weby#E-learningové kurzy~sekce-elearning#Ozvučené př.. .. laboratorní diagnostiky v gastroenterologii je .. .. Kocna.. .. [B00114] Klinická biochemie a laboratorní technika 1 T [B00807] Klinická biochemie a laboratorní t.. ..azy: Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: á biochemie, gastroenterologie, screening, funkční ..

Perioperační ošetřovatelská péče
..ální učební po.. .. slouží jako edukační materiál nejen pro perioperační sestry na operačních sálech, ale pro všeobecné se.. ..avené videozáznamy s doplněnými texty slouží jako e.. ..aroslava.. .. slouží jako edukační materiál nejen pro perioperační sestry na operačních sálech, ale pro všeobecné se.. ..a rukou hand hygiene Hygiena rukou je velmi.. ..klíčová slova: operační péče, bezpečnost, pacient, perioperační sestra, z.. ..klíčová slova: ační péče, bezpečnost, pacient, perioperační sestra..

Robotický systém daVinci v gynekologické operativě
..ální učební po.. .. je horkou světovou novinkou v miniinvazivních operačních přístupech. Výrazně zdokonaluje a posunuje mož.. .. za hranicemi, kterými je dnešní laparoskopická technika.. .. systém da Vinci je horkou světovou novinkou v .. .. Rotter~autor-85105-leopold-rotter#Pavel Ventruba, Igor.. ..azy: Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: a Vinci, gynekologická operativa, robotický s..

Embryologické metody asistované reprodukce
..ální učební po.. .. je zobrazena metoda kultivace embryí in vitro a technika odběru blastomer pro jejich vyšetření technikou p.. ..a tomto videu jsou znázorněny laboratorní techniky .. ..ana Žáková~autor-50439-jana-zakova#Martin Huser, Ig.. ..azy: Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: asistovaná reprodukce, mikromanipulace, ..

Pečetění fisur
.. fisur je minimálně invazivní technika ošetření zubů. Jejím cílem je zabránit vzniku kaz.. .. fisur je minimálně invazivní technika ošetření zubů. Jejím cílem .. ..al.. ..azy: Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: stomatologie, ošetření zubů, foramina cae..

Experimentálně navozená ateroskleróza u pokusného zvířete
..ální učební po.. .. postup vytvoření zvířecího modelu aterosklerózy, operační postup a instrumentárium a následné zpracování ma.. .. film “Experimentálně navozená ateroskleróza u pokusného zvířete &nd.. ..ateřina Kaňková~autor-43033-katerina-kankova#Šárka .. ..azy: Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: ateroskleróza, patofyziologie, pokusná zvířata, eti..

TEM - transanální endoskopická mikrochirurgie
.. publikace a autorská .. .. fakult a lékařům se zájmem o chirurgii využití operačního rektoskopu v chirurgické léčbě zhoubných a nezh.. ..ační video "TEM - transanální ednoskopická mik.. ..artin Ondrák~autor-84949-martin-ondrak#Fiala .. .. 24.4.2017 kdokoli – Pracoviště: Klinika operačních.. ..azy: Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky c..

Řešení hlubokého infektu endoprotéz
..ady k přednáškám~sekce-pkp#Ozvučené předn.. .. endoprotéza kyčelního kloubu je operační metoda, při které se provádí náhrada těžce poškoz.. ..áška zabývající se základy diagnostiky a léčby infe.. ..astislav.. ..azy: Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: endoprotéza, komplikace,..

Komplexní léčba dekubitů
.. publikace a autorská .. .. chirurgické řešení a přístupy v rámci strategie operační léčby a možností rekonstrukce u pacientů s prol.. ..ace Komplexní léčba dekubitů je určena jako učební .. ..Alica Hokynková~autor-179993-alica-hokynkova#Petr .. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: proleženina, nekrektomie, rekonstrukční techniky, lalokové pl..

Cytológia a všeobecná histológia
.. publikácie a autorské .. ..a "Cytológia a všeobecná histológia" pre.. ..a Mechírová~autori.php?tid=216#Iveta Domoráková, Št.. .. obsahuje tieto kapitoly: - Histologická technika - Cytológia - Epitelove tkanivo - Väzivo - C.. .. vydaní "Mikroskopickej anatómie" sme boli m.. ..klíčová slova: a, histológia, epitelove tkanivo, väzivo, chrupka, .. ..álené Edičnou komisiou L..

Průkaz okultního krvácení, detekce krve ve stolici
..ady k přednáškám~sekce-pkp#Výukové weby~.. .. jako úvodní metoda depistážních programů pro vyhle.. .. Kocna.. .. [B00114] Klinická biochemie a laboratorní technika 2 T [B01120] Pracoviště: Ústav klinické bio.. ..azy: Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: ální nádory, střevo tlusté, okultní krev, scre..

MEF strana 1
1
strana 2
2
Další
 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2021-01-28]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].