Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 0
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 4

Základy mikroskopických technik v histologii a embryologii
..klíčová slova: optická mikroskopie, elektronová mikroskopie, optická m..

Optické metody používané v biochemii
..klíčová slova: nefelometrie a turbidimetrie, fluorescence, optická rotace, fotometrie, spektrofotometrie,.. ..klíčová slova: a turbidimetrie, fluorescence, optická rotace, fotometrie, spektrofotometrie, spektrofotometr,..

Využití 3D zobrazení intrakraniálních procesů pro výuku studentů na NCHK LF MU
.. a to základní operace s 3D obrazem (posuv, rotace, změna velikosti), mód tzv. virtuálního průchodu ..

Digitální atlas normálních nálezů v DICOM formátu
.. Brně a metropolitní brněnské oblasti je uložena optická kabelová síť specifikovaná pro metropolitní PACS..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2020-10-24]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].