Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 5 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 2

Choroby nadobličiek v detskom veku

Choroby nadobličiek v detskom veku

Nadobličky patria medzi najdôležitejšie žľazy s vnútornou sekréciou, ktorých správna činnosť je esenciálna pre funkciu všetkých ostatných orgánových systémov. Absolútny nedostatok nadobličkových hormónov je nezlučiteľný so životom, preto včasné rozpoznanie symptómov a adekvátna liečba sú nevyhnutné pre záchranu života a jeho následnú primeranú kvalitu. V predloženom učebnom texte sú opísané základné fyziologické poznatky o nadobličkách a ich hormónoch, ďalej etiológia, príznaky, súčasné možnosti diagnostiky a liečby pri nedostatku a nadbytku jednotlivých hormónov kôry a drene nadobličiek, pričom samostatnú kapitolu tvorí kongenitálna adrenálna hyperplázia. Verím, že tieto poznatky budú nápomocné pre študentov študujúcich v odbore Všeobecné lekárstvo, najmä v príprave na skúšku z pediatrie, ale aj pre iné príbuzné odbory.
 

 
autor: Jarmila Vojtková | JLF UK v Martine | disciplína: Pediatrie, neonatologie | kategorie: Pedagogické diela | klíčová slova: nadobličky, kortikoidy, detský vek, insuficiencia nadobličiek, hyperfunkcia nadobličiek, kongenitálna adrenálna hyperplázia | příloh: 4 | zobrazeno: 2082x | publikováno: 19.12.2017

Onkologické ochorenia v detskom veku

Onkologické ochorenia v detskom veku

Cieľom predkladaného učebného textu je prehľadne priblížiť študentom medicíny pred záverečnou štátnou skúškou z pediatrie a lekárom v príprave na špecializačnú skúšku z pediatrie základné a najnovšie poznatky o klinickom priebehu, diagnostike a liečbe onkologických ochorení, ktoré sú typické pre detský vek.

 
autor: Alexandra Kolenová | LF UK v Bratislave | disciplína: Hematologie, Onkologie, radioterapie | kategorie: Pedagogické diela, Materiály k prednáškam | klíčová slova: Leukémia, lymfómy, extrakraniálne solídne nádory | příloh: 1 | zobrazeno: 2787x | publikováno: 26.3.2018

Diferenciálna diagnostika opuchov v detskom veku

Diferenciálna diagnostika opuchov v detskom veku

Autori v súbornom referáte sumarizujú patofyziologické aspekty, najčastejšie príčiny, diagnostický a terapeutický manažment opuchových stavov v detskom veku. Osobitne rozoberajú generalizované a lokálne opuchy a uvádzajú ich diferenciálnodiagnostický postup. Prvým krokom racionálneho diagnostického algoritmu je detailný anamnestický rozbor a starostlivé fyzikálne vyšetrenie, ktoré poskytujú kľúčové informácie pre plánovanie laboratórnych vyšetrení a určenie kauzálnej liečby. Prognóza edémov v detskom veku je v drvivej väčšine prípadov dobrá, no zriedkavo sa za klinickým obrazom edému môže skrývať aj závažné životohrozujúce ochorenie.

 
autor: Ľudmila Podracká, Lászlo Kovács | UPJŠ LF v Košiciach | disciplína: Pediatrie, neonatologie | kategorie: Podklady k prednáškam | klíčová slova: opuchy v detskom veku, diagnostický algoritmus, kauzálna liečba | příloh: 1 | zobrazeno: 7116x | publikováno: 25.7.2008 | poslední úpravy: 13.10.2011

Anémie v dětském věku

Anémie v dětském věku

V dnešní době je problematika anémií velmi aktuálním tématem, a to i z důvodu migrace, neboť vedle běžných typů anémií přibývá pacientů s netypickými formami anémií a to i v oblastech, kde se dříve nevyskytovaly. Vzhledem k nedostatečným znalostem lékařské veřejnosti o této problematice dochází k diagnostickým omylům a léčebným pochybením. Počet anémií v dětské populaci je značný a možnosti novodobé diagnostiky stále rozšiřují spektrum diagnóz o nové typy anémií. Je třeba, aby studenti také byli komplexně obeznámeni s touto problematikou v rámci pregraduální přípravy, a to konkrétně v pátém ročníku, kdy absolvují povinný předmět Pediatrie zakončený státní zkouškou. Doposud tato problematika nebyla v dostatečné míře zahrnuta do studijních programů.

 
autor: Barbora Ludíková, Dagmar Pospíšilová | LF UP | disciplína: Pediatrie, neonatologie | kategorie: Tutoriály | klíčová slova: Děti, Dítě, Anémie | příloh: 6 | zobrazeno: 6231x | publikováno: 12.4.2011 | poslední úpravy: 26.10.2012

Klinická onkologie pro mediky: Solidní nádory, nádory dětského věku a hematologické malignity. Třetí, přepracované a doplněné vydání.

Klinická onkologie pro mediky: Solidní nádory, nádory dětského věku a hematologické malignity. Třetí, přepracované a doplněné vydání.

Předkládaný studijní text shrnuje aktuální poznatky o epidemiologii, rizikových faktorech, klinické symptomatologii, diagnostice a léčbě většiny známých onkologických onemocnění včetně nádorů dětského věku a hematologických malignit. V obecné části jsou rovněž diskutovány mechanismy vzniku a vývoje nádorového onemocnění, histopatologie nádorů, hereditární nádorové syndromy, dostupné modality lokální i systémové onkologické léčby a řešení její toxicity, principy paliativní péče a v neposlední řadě i komunikační a psychologické aspekty péče o onkologicky nemocné. Zvláštní důraz je kladen na akutní stavy v onkologii a možnosti jejich řešení. Svým rozsahem text pokrývá většinu informací požadovaných ke složení zkoušky z předmětu Klinická onkologie na LF MU v Brně.

 
autor: Igor Kiss, Radim Němeček, Michael Doubek, Rostislav Vyzula a kol. | LF MU | disciplína: Onkologie, radioterapie | kategorie: Výukové publikace a autorská díla, Materiály k přednáškám | klíčová slova: epidemiologie nádorů, biologie nádorů, nádorový staging, grading, rizikové faktory, prediktivní faktory, nádorové markery, TNM klasifikace, léčebná odpověď, chemoterapie, cílená onkologická léčba, imunoterapie, hormonální terapie, radioterapie | příloh: 1 | zobrazeno: 12806x | publikováno: 7.6.2021 | poslední úpravy: 15.6.2021
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 32 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 14

Horúčka
.. je nešpecifickým prejavom mnohých ochorení. Vo viac ako 90% ju vyvoláva i.. .. 38°C, je dôležitým príznakom chorôb v detskom veku a najčastejším dôvodom pre návštevu pedia.. .. dôležitým príznakom chorôb v detskom veku a najčastejším dôvodom pre návštevu pedia.. .. Podracká~autori.php?tid=107#Lászlo Kov.. .. a liečebné postupy.Prílohy: Príloha Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Lice..

Spánok
..verzita tretieho.. .. tretieho veku.. .. pre poslucháčov UTV zo dňa 11.12.2007. Definícia. Fyziológia sp.. .. V.. .. Príloha Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Lice.. .. – Predmety/kurzy Univerzita tretieho veku..

Polypektomia, akútna pankreatitída, vredy žalúdka
..verzita tretieho.. .. tretieho veku.. ..Vyšetrenia gastrointestinálneho traktu, choroby č.. .. Horákov.. .. Príloha Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Lice.. .. – Predmety/kurzy Univerzita tretieho veku.. ..klíčová slova: pankreatitída, vredy..

Úvod do Pediatrie
.. pre nelekárske smery. Celý ľudský život možno rozdeliť v zásade na tri obdobia: ob.. .. je veľmi dynamické a medzi deťmi rozličného veku sú podstatne väčšie rozdiely ako medzi dospelými .. .. Košťálová~autori.php?tid=108#László Kovács a kol.. .. detského veku Telesný rast a vývoj P.. .. detského veku Telesný rast a vývoj Psychomotorický vý.. ..klíčová slova: výživa, v..

Problematika alergických stavov a imunológie
..verzita tretieho.. .. tretieho veku.. .. pre poslucháčov UTV zo dňa 26.02.2008. Imunita. Novodobá h.. .. V.. .. Príloha Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Lice.. .. – Predmety/kurzy Univerzita tretieho veku..

Vyšetrovacie metódy v rádiodiagnostike
..verzita tretieho.. .. tretieho veku.. .. pre poslucháčov UTV zo dňa 22.04.2008. História. Zobrazovacie d.. .. Príloha Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Lice.. .. – Predmety/kurzy Univerzita tretieho veku..

Schönleinova-Henochova nefritída – zvláštnosti klinického priebehu
.. v prehľadnom článku uvádzajú epidemiológiu, klini.. .. je najčastejšie sa vyskytujúcou vaskulitídou v detskom veku. Zameriavajú sa osobitne na .. .. sa vyskytujúcou vaskulitídou v detskom veku. Zameriavajú sa osobitne na .. .. Podracká~autori.php?tid=107#Miroslav Anton.. ..va-Henochova purpura (SHP, v staršej literatúre o.. ..klíčová slova: va-Henochova purpura, liečba, ..

Kašeľ, dobrý sluha - zlý pán
..verzita tretieho.. .. tretieho veku.. .. pre poslucháčov UTV zo dňa 27.11.2007. Bronchiálny strom a p.. .. Príloha Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Lice.. .. – Predmety/kurzy Univerzita tretieho veku..

Základy dětské otorhinolaryngologie
..Výukové publikace a autorská dí.. ..Výukový text Základy dětské otorinolaryngologie ob.. .. věnovány tumorům a expanzivním procesům dětského věku a také problematice hlasu a .. ..vo Šlapák~autor-23213-ivo-slapak#Dalibor Janeček, L.. .. ucha Klinická anatomie ucha Vyšetřovací metody ucha Vrozené vývojové vady.. .. vnitřního ucha Nádory ucha v dětském věku Poranění ucha Otogenní zánětlivé komp.. ..klíčová slova: otolaryngologie, klinická anatomie, fyziologie, vyšetřovací metody, vrozené vývojové vady, terap..

Aktuálna problematika infekčných ochorení
..verzita tretieho.. .. tretieho veku.. .. pre poslucháčov UTV zo dňa 29.4.2008. Antiinfektíva v klinickej a.. .. Anton van Leeuwenhoek, Luis Pasteur, Robert Koch, Paul.. .. – Predmety/kurzy Univerzita tretieho veku..

Hypertextový atlas vzácných lymfomů
..vý atlas obsahuje klinické i histologické obrazy ně.. .. hematologických a lymfatických malignit dětského věku. K histologickým obrazům se přistupuje pomocí roz.. .. Křen, Mojmír Moulis, Zdenka Křenov.. ..vý atlas histologie vzácných hematologických mal.. .. vzácných hematologických malignit dětského věku obsahuje stručné klinické informace o je..

Pohybová aktivita v prevenci nemocí
..vodní přednáška se zabývá významem pohybové aktivit.. .. medicíně. Pojednává o kalendářním a biologickém věku jedince. Jsou uvedeny základní pohybové vl.. ..Václav .. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Li.. ..klíčová slova: vá ..

Obrazový průvodce RTG snímků horní končetiny - typy fraktur, luxace
.. je studentkou 6. ročníku programu všeobecné lékařství na Lékařské fakultě Univerzity .. .. Luxace a subluxace, 4) Fraktury dětského věku, 5) Eponyma fraktur horní .. .. Šťastná~autori.php?tid=41#Jana Chmelová, Zuzana .. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Li..

Výživa dětí
..Výukové publikace a autorská dí.. .. jsou věnována výživě v dětském věku. Jsou určena student.. .. jsou věnována výživě v dětském věku. Jsou určena studentům lékařských fakult, nutr.. .. Procházková~autor-73270-dagmar-prochazkova#Zlata Kapounová a.. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Li.. ..klíčová slova: dorost, výživa, léčebná výživa, nutriční stav, nutriční péč..

Eustachova trubice a pneumatický systém spánkové kosti
..Výukové publikace a autorská dí.. ..vé postižení v oblasti pneumatického systému spán.. .. se vyskytujícím chorobám především v dětském věku, ale zároveň není nevýznamné také u dospělé popul.. ..vo Šlapák~autor-23213-ivo-slapak#Dalibor J.. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Li.. ..klíčová slova: systém, spánková ..

Leukoencefalopatie indukovaná cytostatickou léčbou
.. prezentují přehledový tutorial Leukoencefalopatie indukovaná c.. .. oblastí mozku. Může se vyskytovat v jakémkoliv věku. Součástí tohoto tutorialu jsou i tři vlastní kaz.. ..Vladimír Mihál~autori.php?tid=3#Kamila M.. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Li.. ..klíčová slova: iindukovaná cytostatickou léčbou, Metotrexátem indukovaná ..

Syndróm akútnej respiračnej tiesne (ARDS): aktuálne trendy v diagnostike
.. diela~clanky.php?s=pedagogika#Univerzita tretieho.. .. tretieho veku.. .. týchto učebných textov bolo priniesť prehľad najnovších poznatkov o pat.. .. Príloha Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Lice..

Význam transkraniálnej dopplerovskej sonografie v manažmente detského hydrocefalu
.. hydrocefalus predstavuje patologický stav, pri ktorom v dôsledku n.. .. študentom postgraduálneho štúdia nové poznatky o detskom hydrocefale, ktoré sa uplatňujú v klinickej pr.. ..v.. .. vzdelávacieho materiálu neprešiel špecializovanou t.. ..klíčová slova: hydrocefalus, transkraniálna dopplerovská ..

E-learningový kurz geriatrie
.. poskytuje základní vhled do specifických rysů chorob vyššího věku, jej.. .. vhled do specifických rysů chorob vyššího věku, jejich diagnostiky a terapie s ohledem na.. .. Kubešová~autor-25440-hana-kubesova#Pavel Weber, Katarína .. .. Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence E-learningový kurz geriatrie 3.. ..klíčová slova: polyfarmakoterapie, soběstačnost, intelektové poruchy, deprese, malnutrice, sarkopenie, ..

Fyziológia a patofyziológia nosa, jej význam pre funkciu dolných dýchacích ciest
..verzita tretieho.. .. tretieho veku.. ..v patologickej fyziológie JLF UK sa v rámci svojho .. .. Brozmanová~autori.php?tid=169#Jana .. .. Príloha Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Lice..

Artróza váhonosných kloubů ve světle medicíny založené na důkazu
.. je nejčastějším kloubním onemocněním lidí ve středním a starším věku. Je pro ni typická přede.. .. kloubním onemocněním lidí ve středním a starším věku. Je pro ni typická především bolest provázená růz.. .. Gallo~autori.php?tid=11#Pavel Horák, Alois Krobot, Jindra .. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Li.. ..klíčová slova: Váhonosné klouby, Medicína založená na důkazu, Rizi..

Vybrané kapitoly z dětské chirurgie
.. soubor výukových materiálů je věnován vybraným tématům z o.. ..v Plánka~autor-179948-ladislav-planka#Jana .. .. chirurgie Převážně obrazový materiál k různým typům úrazů u dětí.. .. vývojové vady, plastická chirurgie v dětském věku:Definice atestačního oboru plastické chirurgie. T.. ..klíčová slova: chirurgie, chirurgie novorozence, obecná traumatologie, viscerální tr.. ..klíčová slova: vývojové vady, plastická chirurgie v dětském věku, popáleniny, dětská onkochirurgie, syndrom tý..

Transkraniálna magnetická stimulácia
.. diela~clanky.php?s=pedagogika#Univerzita tretieho.. .. tretieho veku.. .. práca prináša pohľad na základný princíp fungovania TMS pri stimulácii motorického kortexu u č.. .. Turčanová .. .. Príloha Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Lice..

Turnerův syndrom – pacientské informace
.. informačních materiálů pro pacientky s Turnerovým syndromem nabízí původní podrobný přehled o pov.. .. Zapletalová~autori.php?tid=40#Jan Lebl, Jarmila .. .. zdroje Lebl J., Zapletalová J. Text pro dívky a ženy s Turnerovým syndromem .. .. 2007Aug 1;76(3):405-10 Sledování v dětském věku. Frías JL, Davenport ML; Committee on Genetics .. ..klíčová slova: v syndrom, pacientské informace, diagnostika a ..

Základy speciální neurologie pro studenty bakalářského studia ošetřovatelství a porodní asistence
..Výukové publikace a autorská dí.. .. text je zaměřen na základy speciální neurologie v rozsahu určeném pro potřeby studentů bak.. .. neurologických onemocnění dospělého i dětského věku. Důraz je kladen na klinické projevy j.. ..Vlčková Eva~autor-179989-vlckova-eva#Blanka A.. .. byla vytvořena ve spolupráci všech brněnských neur.. ..klíčová slova: epileptický záchvat, synkopa, tetanie, spánek, insomnie, ..

Vybrané kapitoly z anestezie, resuscitace a intenzivní medicíny
.. oboru anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny. Čtenář se prostřednictvím powerp.. .. Bruthans~autor-178-jan-bruthans#Josef Závada, Jan Bláha, Pavel Herda, Michal Dobiáš, Lubor .. .. Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence Kardiopulmonální resuscitace 31.. .. intenzivní a resuscirační péče v dětském věku 5.2.2010 přístup řízen na externím úložišti &ndas.. ..klíčová slova: anestezie, resuscitace, intenzivní medicína, celková anestézie, regionální, perio.. ..váleno Ediční komisí LF UK~..

Vybrané kapitoly z ortopedie a traumatologie pro studenty medicíny
.. k otázkám z ortopedie a traumatologie pohybového aparátu k státní závěrečné zkoušce z chirurgi.. .. Krbec~autori.php?tid=115#Valér Džupa (.. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Li.. .. – 3. Onemocnění kyčelního kloubu dětského věku s výjimkou VDK | 25.11.2010 49.5 KB registrovaný ..

Elektronická učebnice dětské medicíny
..Výukové publikace a autorská dí.. .. elektronických výukových materiálů pro studenty lékařské fakulty s.. ..vo Šlapák~autor-23213-ivo-slapak#Rudolf Autrata, Z.. .. učebnice dětské medicíny byla vytvořena v rámci Operačního programu Vzdělávání pr.. .. poznatky o infekčních nemocech v dětském věku. Infekční nemoci typické pro dospělou medicínu js.. ..klíčová slova: chirurgie, infekční lékařství, radiologie, neurologie, oční lékařství, onkol..

Vyšetrovacie metódy v osteológii
.. rokov 2000-2010 bolo nazvané Svetovou Zdravotníckou O.. .. 40 percent žien vo veku nad 50 rokov utrpí osteoporotickú z.. .. 40 percent žien vo veku nad 50 rokov utrpí osteoporotickú zlomeninu. O.. ..klíčová slova: fyzikálne vyšetrenie ..

Úvod do nemocničnej medicíny
..Vysokoškolské skriptá pre študentov lekárskych fakú.. .. Úvod do nemocničnej medicíny sú doplnkom učebníc int.. .. ochorení, po operácii, alebo vo vyššom veku oslabení („krehkí“, &.. ..klíčová slova: vanie zdravotnej starostlivosti, vyšetrenie ..

MEF strana 1
1
strana 2
2
Další
 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2021-10-26]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].