Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 0
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 3 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 1

Stavba atomu - elektronový obal
.. dopady řešení Schrödingerovy rovnice, pojmy jako orbital, slupka, perioda, elektronegativita aj. a.. ..klíčová slova: obal, orbital, prvky, periodická soustava prvků, e..

Anatomical Dissection of the Head
..klíčová slova: region, temporal region, occipitofrontal region, orbital region, nasal region, oral region, oral cavity,..

Anatomická pitva hlavy
..klíčová slova: regio temporalis, regio occipitofrontalis, regio orbitalis, regio nasalis, regio oralis, cavitas oris,..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2021-07-31]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].