Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 1

Onkologické screeningové programy: výukové využití informačních systémů

Onkologické screeningové programy: výukové využití informačních systémů

Programy prevence zhoubných nádorů prsu, tlustého střeva a konečníku a děložního hrdla představují dle výsledků klinických a epidemiologických studií účinný způsob, jak snížit úmrtnost na uvedená onemocnění. Nezbytným předpokladem dosažení viditelných výsledků v reálné praxi je náležitá erudice lékařského i nelékařského personálu zapojeného do těchto programů. Organizovaná sekundární prevence zhoubných novotvarů je tedy významným edukačním tématem, a to jak pro studenty lékařských fakult, tak pro všechny lékaře zapojené do screeningu. Pro účely komunikace s laickou i odbornou veřejností připravil Institut biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity ve spolupráci s příslušnými lékařskými společnostmi portály, které se věnují preventabilním zhoubným nádorovým onemocněním.

 
autor: Ondřej Májek, Jan Daneš, Miroslav Zavoral, Vladimír Dvořák, Daniel Klimeš, Daniel Schwarz, Lenka Šnajdrová, Jakub Gregor, Ladislav Dušek | LF MU | disciplína: Epidemiologie, preventivní lékařství, hygiena, Onkologie, radioterapie | kategorie: Edukační weby | klíčová slova: organizované screeningové programy, publikační portály, lékařské vzdělávání, karcinom prsu, kolorektální karcinom, karcinom hrdla děložního | příloh: 3 | zobrazeno: 4348x | publikováno: 30.5.2012 | poslední úpravy: 9.5.2014
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 7

Funkčné vyšetrenie respiračného, kardiovaskulárneho a močového systému
.. Klinická propedeutika, nelekárske študijné programy, 1. ročník Pracoviská: Ústav oše..

Vybrané kapitoly z ošetrovateľskej teórie I
.. východiskovou literatúrou určenou pre študijné programy I.a II. stupňa vysokoškolského vzdelávania v&n..

Průkaz okultního krvácení, detekce krve ve stolici
.. který splňuje stanovená kriteria. Depistážní programy jsou založeny na opakovaném stanovení v pr..

Atlas fyziologie a patofyziologie
.. multimediální výukové pomůcky pro studijní programy lékařských fakult (magisterské i bakalářské studi..

Epidemiologie zhoubných nádorů v České republice
.. a analýz Související články: Onkologické screeningové programy: výukové využití informačních systé.. .. články: Onkologické screeningové programy: výukové využití informačních systé..

Základy biostatistiky
.. bakalářské, magisterské i doktorské studijní programy na lékařských fakultách a ostatních vysokých škol.. .. z biostatistiky je i kurz „Statistické programy“, který obsahuje návod a ukázky jak pr..

Topografická anatomie dolní končetiny
.. Po sběru dat přichází práce s grafickými programy, v případě videozáznamů práce se střihovým softwa..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2021-01-28]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].