Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 1

AKUTNE.CZ – vzdělávací portál pro oblast akutní medicíny

AKUTNE.CZ – vzdělávací portál pro oblast akutní medicíny

Rozsáhlý internetový výukový portál AKUTNE.CZ se již od svého počátku orientuje na výuku akutní medicíny formou interaktivních multimediálních algoritmů a dalších elektronicky publikovaných výukových materiálů. Zárukou kvality a rozvoje algoritmů jsou dohled odborníků na akutní medicínu příslušných odborností a garanti jednotlivých kapitol portálu.

 
autor: Petr Štourač | LF MU | disciplína: Akutní medicína | kategorie: Multimediální učební pomůcky, Edukační weby | klíčová slova: akutní medicína, interaktivní algoritmy | příloh: 1 | zobrazeno: 7698x | publikováno: 19.3.2010 | poslední úpravy: 22.9.2015
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 18 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 1

Morfologie orofaciálního systému pro studenty zubního lékařství
.. zubní lékaře a označují se obvykle jako „orofaciální systém“ (též jako orofaciální oblast). Patř.. .. anatomie, histologie a embryologie těch oblastí a struktur, které mají význam pro zubní lékaře a.. ..klíčová slova: orofaciální oblast, hlava a krk, anatomie, topografie,.. ..klíčová slova: oblast, hlava a krk, anatomie, topografie,..

Endometrióza
.. Důraz je kladen zejména na klinickou oblast, tedy diagnostiku a medikamentózní a c..

Vývoj a morfologie smyslových orgánů - UCHO
.. pohledu anatomie, histologie a embryologie. Tato oblast je přiblížena popisně a přehledně jak v tabul..

Fotografický interaktivní atlas člověka
.. člověka představuje výukový portál zaměřený na oblast topografické a systematické anatomie člověka. Je ..

Výukový atlas zubů člověka
.. si klade za cíl rozšířit studijní materiály v oblasti morfonologie zubů člověka a její variability stu.. .. z důvodu terminologie se zaměřením na oblast zubního lékařství (ZL) a na oblast dentální antro..

Inovácia obsahu, foriem a metód na podporu praktických zručností v pôrodnej asistencii
.. multimediálna e-učebnica sa zameriava na oblasť techník v pôrodnej asistencii, ktoré sú kon..

Vědecká příprava pro Zubní lékařství
.. & ortodontisty, Vrozené vývojové anomálie orofaciální oblasti, Výzkum a vývoj moderní orální lékové for.. .. Vrozené vývojové anomálie orofaciální oblasti, Výzkum a vývoj moderní orální lékové formy, Muk..

Interaktivní testy k tématům akutní medicíny
.. jiné také možnost, jak ověřit své znalosti v oblasti akutní medicíny. Testová agenda je součástí boha.. .. - Weill Cornell. Elektronické testy ze všech oblastí jsou koncipovány podobně. Základem je vyg..

Hypertextový atlas patologie kostní dřeně
.. materiálů, které se zabývají poměrně specifickou oblastí hematopatologie. Atlas je k dispozici v .. .. je úzce specializovaná oblast patologie, která se zabývá mimo jiné onemocněním ..

Základy anatómie oka pre medikov
.. vstupuje cez rohovku, do oblasti vyplnenej komorovou vodou (lat. aquaeus..

Anatomická pitva - Úvod do pitevních cvičení
.. kterých budou schopni preparovat kteroukoliv oblast lidského těla, pod dohledem zkušeného učitele an.. .. o tom, jak se provádějí kožní řezy ve vybraných oblastech těla a jakým způsobem se správně odlučuje kůže..

Perioperační ošetřovatelská péče
.. i studenty ošetřovatelství a lékařství. Zahrnují oblast hygieny rukou, základní informace ke vstupu do p..

DIOS - Dose Intensity as Oncology Standard
.. lékaře, ale i pro studenty medicíny se zájmem o oblast protinádorové léčby. Knihovna chemorežimů je vyba..

Lineární a adaptivní zpracování dat
.. jak lze efektivně řešit vybrané úlohy z této oblasti pomocí výpočetních nástrojů v prostředí MATLAB... .. včetně jejich vzorkování – zájemci o tuto oblast nechť využijí jiné dostupné literární prameny. Sy..

PRAXE ZALOŽENÁ NA DŮKAZECH V OŠETŘOVATELSTVÍ
.. dvě složky formátu (I) – intervence nebo oblast zájmu a (C) - stav nebo porovnání zájmu jsou zko..

Interactive algorithms in the education of selected acute medicine topics
.. medicíny AKUTNE.CZ – vzdělávací portál pro oblast akutní ..

Interaktivní algoritmy pro výuku vybraných témat akutní medicíny
.. medicíny AKUTNE.CZ – vzdělávací portál pro oblast akutní ..

Nekonvenčné T-lymfocyty
.. ako natívne molekuly, pretože majú dlhú CDR3-oblasť, podobne ako protilátky. Vd1 T-lymfocyty ..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2021-01-19]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].