Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 0
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 5

Praktický úvod do metodológie výskumnej práce
.. vysokoškolského štúdia predovšetkým v odbore pôrodná asistencia, informácie sú však aktuálne aj pre vi.. .. štúdia predovšetkým v odbore pôrodná asistencia, informácie sú však aktuálne aj pre viaceré príb.. ..klíčová slova: metodológia, pôrodná asistencia, zdravotnícke odbory, výskum, z.. ..klíčová slova: metodológia, pôrodná asistencia, zdravotnícke odbory, výskum, záverečné prác..

Inovácia obsahu, foriem a metód na podporu praktických zručností v pôrodnej asistencii
..klíčová slova: pôrodná.. ..klíčová slova: asistencia..

Psychológia v pôrodnej asistencii
..klíčová slova: psychológia, pôrodná asistencia, zdravotnícke odbory, psychológia v p.. ..klíčová slova: psychológia, pôrodná asistencia, zdravotnícke odbory, psychológia v pôrodníctve a..

Ošetrovateľský proces (teória a prax)
.. do výučby v študijnom programe Ošetrovateľstvo a Pôrodná asistencia. Informácie o metóde sú známe z rôz.. .. v študijnom programe Ošetrovateľstvo a Pôrodná asistencia. Informácie o metóde sú známe z rôznych zahr..

Vybrané kapitoly z detskej neurochirurgie I
..klíčová slova: kraniosynostóza, polohové deformity hlavy, pôrodná trauma novorodenca, kaudálne defekty neurálnej t..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2020-10-20]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].