Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 1 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 1

Urologie pro studenty všeobecného lékařství - Nenádorová onemocnění mužského genitálu, andrologie, urologenitální trauma, akutní stavy v urologii, další zdroje v urologii

Urologie pro studenty všeobecného lékařství - Nenádorová onemocnění mužského genitálu, andrologie, urologenitální trauma, akutní stavy v urologii, další zdroje v urologii

Urologie je dynamicky se vyvíjející obor. Od pouhé odnože chirurgie se stala během druhé poloviny 20. století zcela samostatným oborem s vlastním systémem postgraduálního vzdělávání. Existuje atestace z urologie I. a II. stupně a nástavbová atestace z dětské urologie. V rámci všeobecného lékařství je na 1. a 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy již urologie vyučována pregraduálně samostatně a je ukončena i samostatnou zkouškou.

 
autor: Milan Hora, Viktor Eret, Václav Janda, Jiří Klečka, Petr Stránský, Ivan Trávníček, Tomáš Ürge | LF UK Plzeň | disciplína: Urologie | klíčová slova: Andrologie, Urogenitální trauma, Akutní stavy v urologii | příloh: 1 | zobrazeno: 4219x | publikováno: 14.10.2013 | poslední úpravy: 25.4.2014
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 14 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 3

Vybrané kapitoly z detskej neurochirurgie I
.. polohovými deformitami hlavy, pôrodnou traumou novorodenca, kaudálnymi defektami neurálnej trubice a.. ..klíčová slova: kraniosynostóza, polohové deformity hlavy, pôrodná trauma novorodenca, kaudálne defekty neurálnej t.. ..klíčová slova: polohové deformity hlavy, pôrodná trauma novorodenca, kaudálne defekty neurálnej trubice, .. ..klíčová slova: polohové deformity hlavy, pôrodná trauma novorodenca, kaudálne defekty neurálnej trubice, i..

Traumakurz
.. prezentace a skripta na téma ,,Popáleninové trauma" kliniky popáleninové medicíny 3. LF UK.. .. Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence Traumakurz | 25.11.2010 38.64 MB registrovaný uživatel &.. ..klíčová slova: popáleninové trauma, proces hojení, první p..

Současné možnosti diagnostiky a terapie u pacientů s inhalačním traumatem
.. trauma představuje akutní postižení dýchacích cest způso.. .. diagnostiky a terapie u pacientů s inhalačním traumatem 14.6.2017 1.62 MB kdokoli –.. ..klíčová slova: trauma, bronchoskopie, komplikace,..

Praktický úvod do metodológie výskumnej práce
.. vysokoškolského štúdia predovšetkým v odbore pôrodná asistencia, informácie sú však aktuálne aj pre vi.. ..klíčová slova: metodológia, pôrodná asistencia, zdravotnícke odbory, výskum, z..

Vybrané kapitoly z popáleninové medicíny
.. nejen historie vývoje terapie popáleninového traumatu, ale také anatomie a fyziologie kůže ve vztahu ..

Poranění pánve a acetabula
.. – historical perspective of pelvic trauma management - M.Tile | 29.10.2010 49.62 MB..

Inovácia obsahu, foriem a metód na podporu praktických zručností v pôrodnej asistencii
..klíčová slova: pôrodná..

Psychológia v pôrodnej asistencii
..klíčová slova: psychológia, pôrodná asistencia, zdravotnícke odbory, psychológia v p..

Hypertext atlas of Neonatal Pathology
.. of prematurity Birth asphyxia Birth trauma Perinatal infection Stillbirth and perinatal..

Selected chapters from paediatric surgery
.. minor surgery, neonatal surgery, introduction to traumatology, visceral traumatology, acute abdomen,.. .. brachial plexus paresis). Introduction to traumatology Specialty definition, epidemiology and.. ..klíčová slova: surgery, neonatal surgery, introduction to traumatology, visceral traumatology, acute abdomen,..

Ošetrovateľský proces (teória a prax)
.. do výučby v študijnom programe Ošetrovateľstvo a Pôrodná asistencia. Informácie o metóde sú známe z rôz..

Interactive algorithms in the education of selected acute medicine topics
.. 15.2.2013 anyone – Craniocerebral trauma 15.2.2013 anyone – Basic life support:.. ..klíčová slova: car accident, head injury, craniocerebral trauma, central venous catheter, basic life support,..

Interaktivní algoritmy pro výuku vybraných témat akutní medicíny
.. 12.5.2012 kdokoli – Kraniocerebrální trauma 12.5.2012 kdokoli – Invazivní zajištění kr.. ..klíčová slova: nehoda, poranění hlavy, kraniocerebrální trauma, centrální žilní katétr, BLS, seps..

Vybrané kapitoly z fixní protetiky
.. zajištěna dostatečná retence korunky, nedošlo k traumatizaci měkkých tkání a nebyla ohrožena vitalita pa..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2020-10-28]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].