Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...




VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 12 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 8

Zajištění dýchacích cest

Zajištění dýchacích cest

E-learningová přednáška je určená pro studenty 5.ročníku, obor všeobecné lékařství, předmět neodkladná medicína. Přednáška pojednává o problematice zajištění dýchacích cest od nejjednodušších způsobů (trojitý manévr), přes instrumentální postupy. Důraz je kladen na téma intubace, včetně komplikací.

 
autor: Jan Bruthans | 1.LF UK | disciplína: Anesteziologie a intenzivní medicína | kategorie: Podklady k přednáškám, Ozvučené přednášky | klíčová slova: Neodkladná medicína, Zajištění dýchacích cest, trojitý manévr, intubace, laryngoskop, ET kanyla, dýchání | příloh: 1 | zobrazeno: 14648x | publikováno: 19.11.2008 | poslední úpravy: 26.4.2012

SIRS, Sepse a multiorgánová dysfunkce

SIRS, Sepse a multiorgánová dysfunkce

E-learningová přednáška je určená pro studenty 5. ročníku, obor všeobecné lékařství, předmět neodkladná medicína.  Pojednává o problematice SIRS, Sepse a MODS neboli takzvané (Multiple Organ Dysfunction Syndrome) podle aktuálních poznatků. V přednášce si vysvětlíme pojmy jako je těžká sepse, septický šok a další.

 
autor: Josef Závada | 1.LF UK | disciplína: Anesteziologie a intenzivní medicína | kategorie: Podklady k přednáškám, Ozvučené přednášky | klíčová slova: Neodkladná medicína, SIRS, Sepse, multiorgánová dysfunkce | příloh: 1 | zobrazeno: 17608x | publikováno: 31.1.2008 | poslední úpravy: 26.4.2012

Vrozená dysplasie kyčelních kloubů

Vrozená dysplasie kyčelních kloubů

Přednáška vysvětlující diagnosu, principy konservativní i operativní léčby vrozené dysplasie kyčelních kloubů.

 
autor: S. Popelka, Rastislav Hromádka | 1.LF UK | disciplína: Chirurgie, traumatologie, ortopedie | kategorie: Podklady k přednáškám, Ozvučené přednášky | klíčová slova: kyčelní kloub, dysplasie, vrozený, dětská ortopedie | příloh: 1 | zobrazeno: 12227x | publikováno: 14.2.2007 | poslední úpravy: 23.6.2009

Myopatie - vrozená muskulární dystrofie

Myopatie - vrozená muskulární dystrofie

Instruktážní videa o projevech vrozené muskulární dystrofie. Tato videa byla zpracována jako výukový materiál pro studenty 2. a 3. ročníku fyzioterapie 3.LF UK. Článek obsahuje tři videa zabývající se vyšetřením, klinickými projevy, možnostem terapie a kazuistikou. Všechna videa jsou doplněna odborným komentářem.

 
autor: Vendula Andrlová | 3.LF UK | disciplína: Neurologie, Rehabilitace, fyzioterapie, ergoterapie | kategorie: Edukační weby, Digitální video | klíčová slova: rehabilitace, myopatie, muskulární dystrofie | příloh: 3 | zobrazeno: 8294x | publikováno: 4.11.2010 | poslední úpravy: 23.11.2011

Dynamic X-ray methods. X-ray contrast agents

Dynamic X-ray methods. X-ray contrast agents

This ppt file overviews dynamic radiological procedures: principles of fluoroscopy, seriography, cineradiology and videorecording are presented.
The second part treats contrast agents currently employed in X-ray examinations of different organs.
The presentation is followed by control questions (multi-choice test).

 
autor: Jan Šprindrich | 3.LF UK | disciplína: Biofyzika, Radiologie a zobrazovací metody | kategorie: Presentations | klíčová slova: Fluoroscopy, seriography, cineradiography, videorecording. X-ray kontrast agents | příloh: 3 | zobrazeno: 3814x | publikováno: 4.3.2011 | poslední úpravy: 23.11.2011

Rtg dynamické metody a kontrastní látky

Rtg dynamické metody a kontrastní látky

 Komentovaná ppt prezentace podává přehled dynamických vyšetřovacích metod konvenční radiodiagnostiky. Zahrnuje též výklad o kontrastních látkách, principu jejich užití a ukázky hlavních vyšetřovacích metod s jejich použitím.
K prezentaci jsou připojeny kontrolní otázky formou multi-choice testu.

 
autor: Jan Šprindrich | 3.LF UK | disciplína: Radiologie a zobrazovací metody | kategorie: Materiály k přednáškám | klíčová slova: Skiaskopie přímá a nepřímá, seriografie, rtg kinematografie, videozáznam, RTG kontrastní látky | příloh: 3 | zobrazeno: 8241x | publikováno: 6.3.2011 | poslední úpravy: 2.5.2012

Dysfunkční děložní krvácení

Dysfunkční děložní krvácení

Učební text je určen pro pregraduální studium gynekologie na lékařských fakultách. Přehledně shrnuje problematiku dysfunkčního děložního krvácení a je zpracován pomocí technologie FlipViewer. Tato technologie umožňuje individuální práci s digitálním textem, jako je např. zvýraznění pasáží, vkládání vlastních poznámek a uložení na paměťové médium.

 
autor: Radovan Pilka | LF UP | disciplína: Porodnictví a gynekologie | kategorie: Tutoriály | klíčová slova: abnormální děložní krvácení | příloh: 2 | zobrazeno: 4822x | publikováno: 26.4.2012 | poslední úpravy: 10.11.2012

Ošetrovateľská starostlivosť o pacientov s vybranými ochoreniami dýchacieho systému

Ošetrovateľská starostlivosť o pacientov s vybranými ochoreniami dýchacieho systému

Predkladané učebné texty prezentujú problematiku štyroch vybraných nozologických jednotiek z akútnych a chronických ochorení dýchacej sústavy – bronchiálna astma, chronická obštrukčná choroba pľúc, pľúcna tuberkulóza a pneumónia. Uvedená je charakteristika ochorenia, príčiny vzniku, symptomatológia, diagnostika, terapia farmakologická aj nefarmakologická, ošetrovateľská starostlivosť a edukácia pacienta. Text obsahuje prehľadové tabuľky a odkazy na rôzne typy literárnych dokumentov.

 
autor: Ivana Bóriková | JLF UK v Martine | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Pedagogické diela | klíčová slova: bronchiálna astma, chronická obštrukčná choroba pľúc, pľúcna tuberkulóza, pneumónia, diagnostika, terapia, ošetrovateľská starostlivosť, edukácia | příloh: 3 | zobrazeno: 5394x | publikováno: 20.9.2012 | poslední úpravy: 26.10.2012

Spánkové poruchy dýchania

Spánkové poruchy dýchania

Tento materiál je určený najmä ako učebná pomôcka pre poslucháčov všeobecného lekárstva v 6. ročníku štúdia v rámci prípravy na štátnu skúšku z vnútorných chorôb. Podáva komplexnú informáciu o klasifikácii, epidemiológii, patogenéze, klinickom obraze, diagnostike a liečbe spánkových porúch dýchania v rozsahu postačujúcom pre uvedenú skúšku.

 
autor: Robert Vyšehradský | JLF UK v Martine | disciplína: Vnitřní lékařství, Pneumologie | kategorie: Multimediálne pomôcky, Prednášky, Materiály k prednáškam | klíčová slova: Sleep Apnea Syndromes, spánok, dýchanie, apnoe, chrápanie | příloh: 1 | zobrazeno: 4173x | publikováno: 14.10.2012 | poslední úpravy: 4.3.2013

Fyziológia a patofyziológia nosa, jej význam pre funkciu dolných dýchacích ciest

Fyziológia a patofyziológia nosa, jej význam pre funkciu dolných dýchacích ciest

Nosová dutina je prvou časťou dýchacieho systému, ktorá sa dostáva do kontaktu s vdychovaným vzduchom, monitoruje jeho kvalitu, podieľa sa na jeho zohrievaní, zvlhčovaní, odstraňovaní korpuskulárnych nečistôt, a tak chráni dolné dýchacie cesty a pľúca pred prienikom týchto potenciálne nebezpečných faktorov. Chladný a suchý vzduch, alergény, korpuskulárne znečisteniny, chemikálie – všetky uvedené skupiny ovplyvňujú fyziológiu dolných dýchacích ciest a môžu viesť k vzniku patologických procesov, ktoré ovplyvňujú kvalitu života pacientov.

 
autor: Jana Plevková | JLF UK v Martine | disciplína: Fyziologie a patologická fyziologie | kategorie: Pedagogické diela | klíčová slova: horné dýchacie cesty, funkcia, reflex, zápal, dolné dýchacie cesty, kašeľ | příloh: 4 | zobrazeno: 3086x | publikováno: 8.10.2013 | poslední úpravy: 10.10.2013

Patofyziologie dýchání

Patofyziologie dýchání

Základy etiologie a patogeneze dýchacích poruch z hlediska příčin, mechanismů rozvoje, projevů, kompenzačních možností a komplikací.

                                  
                                                                              

 
autor: František Vožeh | LF UK Plzeň | disciplína: Fyziologie a patologická fyziologie | klíčová slova: Apnoický reflex, dyspnoe, hypoxie | příloh: 1 | zobrazeno: 5957x | publikováno: 22.5.2013 | poslední úpravy: 9.9.2014

Fyziológia a patofyziológia nosa, jej význam pre funkciu dolných dýchacích ciest

Fyziológia a patofyziológia nosa, jej význam pre funkciu dolných dýchacích ciest

Ústav patologickej fyziológie JLF UK sa v rámci svojho výskumného zamerania venuje problematike ochorení respiračného systému už niekoľko dekád. Jednou z nosných tém sú aj patologické procesy v nosovej dutine a ich vplyv na funkciu dolných dýchacích ciest predovšetkým vo vzťahu k astme a syndrómu chronického kašľa. Pracovisko školí množstvo doktorandov ako aj študentov v rámci ŠVOČ, ktorí so záujmom pracujú v laboratóriách ústavu patologickej fyziológie, píšu svoje diplomové práce a z mnohých sa stávajú naši doktorandi a následne kolegovia.
Druhé, obohatené vydanie sme pripravili ako učebnicu venovanú predovšetkým im – študentom prichádzajúcim na naše pracovisko v rámci ŠVOČ a prípravy diplomovej práce a tým, ktorých zaujíma problematika komplexných vzťahov horných a dolných dýchacích ciest.

 
autor: Mariana Brozmanová, Jana Plevková | JLF UK v Martine | disciplína: Fyziologie a patologická fyziologie | kategorie: Prednášky, Materiály k prednáškam, Univerzita tretieho veku | klíčová slova: fyziológia a patofyziológia nosa | příloh: 3 | zobrazeno: 982x | publikováno: 24.8.2020




VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 54 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 38

Základy anesteziologie

Mikroskopická anatómia - Elektronická učebnica pre medikov

General and specialized psychiatry

eOtorinolaryngologie

Obecná a speciální psychiatrie

Vnitřní lékařství pro bakalářské studium ošetřovatelství - cyklus 25 přednášek

Multimediální výukový atlas poruch řeči a příbuzných kognitivních funkcí

Aktuálna problematika infekčných ochorení

Spánok

Kašeľ, dobrý sluha - zlý pán

Sexualita u nemocných s psychickými poruchami

PRAXE ZALOŽENÁ NA DŮKAZECH V OŠETŘOVATELSTVÍ

Psychiatrie: psychoterapeutické školy a přístupy

Pediatric otorhinolaryngology

Orthopaedics

Kapitoly z ortopedie

Choroby gingív

Kazuistika založená na důkazu ve výuce pediatrie

Vybrané kapitoly z anestezie, resuscitace a intenzivní medicíny

Studijní materiály k předmětu IC - radiologie

Cytológia a všeobecná histológia

Study materials for modul IC - Radiology

Vybrané kapitoly z ortopedie a traumatologie pro studenty medicíny

Meranie a záznam vitálnych funkcií

Fyzická mobilita a imobilita

Determination of Plasma Volume

Endoskopické vyšetrovacie metódy

Interaktivní algoritmy pro výuku vybraných témat akutní medicíny

Ošetrovateľstvo

Farmakológia oxidu dusnatého

MEF strana 1
1
strana 2
2
Další
 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2021-10-22]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].