Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 0
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 29 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 18

Eustachova trubice a pneumatický systém spánkové kosti

Aneuryzma abdominální aorty

Virtuální mikroskopický atlas

Preanalytická linka MPA Roche v laboratorním provozu

Počítače a zdraví

Topografická anatomie dolní končetiny

Metodika klinických štúdií a biomedicínska štatistika/Metodológia a bioštatistika

Základné ošetrovateľské techniky a postupy v chirurgii

Aplikácia injekcií

Spiroergometrie u zdravých a nemocných osob

Anémie v dětském věku

Laboratorní úlohy z lékařské biofyziky

Arteriální hypertenze a pohybová aktivita

Atlas histologie tvrdých tkání

Screening KRCA-Stanovení Hb ve stolici

NK- a NKT-bunky - ich charakteristika, biologický a medicínsky význam

Praktický úvod do metodológie výskumnej práce

Vybrané kapitoly z paliatívnej ošetrovateľskej starostlivosti

Multimediálna e-učebnica Ošetrovateľské postupy v špeciálnej chirurgii

Nekonvenčné T-lymfocyty

Imunopatogenéza a imunoterapia ulceróznej kolitídy

Funkčné vyšetrenie respiračného, kardiovaskulárneho a močového systému

Choroby nadobličiek v detskom veku

Praktické návody pre diagnostiku a liečenie popálenín

Stres a adaptácia

Vybrané kapitoly z dětské chirurgie

Ophthalmooncology - Pigmented Conjunctival Lesions

Metódy merania vnútroočného tlaku

Virtuálni pacienti v urgentnej medicíne

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2021-10-21]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].