Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 4

Patofyziologie dýchání

Patofyziologie dýchání

Základy etiologie a patogeneze dýchacích poruch z hlediska příčin, mechanismů rozvoje, projevů, kompenzačních možností a komplikací.

                                  
                                                                              

 
autor: František Vožeh | LF UK Plzeň | disciplína: Fyziologie a patologická fyziologie | klíčová slova: Apnoický reflex, dyspnoe, hypoxie | příloh: 1 | zobrazeno: 5966x | publikováno: 22.5.2013 | poslední úpravy: 9.9.2014

Atlas fyziologie a patofyziologie

Atlas fyziologie a patofyziologie

Internetové multimediální výukové pomůcky pro studijní programy lékařských fakult (magisterské i bakalářské studium) z oblasti normální a patologické fyziologie, který názornou cestou - prostřednictvím Internetu s využitím simulačních modelů - pomáhá vysvětlit funkci jednotlivých fyziologických systémů a příčiny a projevy jejich poruch. V interaktivních výukových programech využívajících simulační hry dnes nachází své uplatnění staré Komenského krédo – "škola hrou". Spojení multimediálního prostředí, sloužícího jako zvukové a vizuální uživatelské rozhraní, se simulačními modely totiž umožňuje názorně si "osahat" vykládaný problém ve virtuální realitě. Simulační hrou je možné bez rizika otestovat chování simulovaného objektu – např. zkusit přistávat virtuálním letadlem či léčit virtuálního pacienta nebo, jako v případě navrhovaného projektu, otestovat si chování jednotlivých částí respiračního systému, oběhového systému, vylučovacího systému apod.

 
autor: kolektiv: Laboratoř biokybernetiky a počítač. podpory výuky | 1.LF UK | disciplína: Fyziologie a patologická fyziologie | kategorie: Interaktivní simulátory, Výukové weby | příloh: 1 | zobrazeno: 21826x | publikováno: 20.5.2008 | poslední úpravy: 27.11.2009

Pulpa - morfologie a fyziologie, patomorfologie a patofyziologie

Pulpa - morfologie a fyziologie, patomorfologie a patofyziologie

Studijní materiál je určen pro studenty 3.-5. ročníku zubního lékařství. Seznámí je s potřebnými znalostmi o pulpě, její morfologii, fyziologii a zároveň i patologickými stavy. Obsahuje potřebné vědomosti jak pro průběžnou zkoušku tak státní zkoušku v oboru Konzervační zubní lékařství a endodoncie.

 
autor: Jan Netolický, Eva Záhlavová | LF UK Plzeň | disciplína: Zubní lékařství | klíčová slova: Pulpodentinální orgán, Periodoncium, Akutní záněty, Nekróza, Gangréna | příloh: 1 | zobrazeno: 4343x | publikováno: 30.10.2012 | poslední úpravy: 14.11.2012

Akutní infarkt myokardu - patofyziologie, diagnostika a léčba

Akutní infarkt myokardu - patofyziologie, diagnostika a léčba

Obsahem tohoto výukového filmu je stručný úvod do problematiky vzniku akutního infarktu myokardu, dále je ukázán postup koronarografického vyšetření a v poslední části filmu je ukázána léčba infarktu myokardu pomocí přímé koronární angioplastiky.

 
autor: Ladislav Groch | LF MU | disciplína: Kardiologie, angiologie | kategorie: Multimediální učební pomůcky, Digitální video | klíčová slova: angioplastika, koronarografie, stent | příloh: 1 | zobrazeno: 18950x | publikováno: 17.3.2006 | poslední úpravy: 7.6.2011
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 20

Úvod do patologické fyziologie zubního lékařství
.. lékařství obsahuje kromě jiného také cíle patofyziologie a základní terminologii. Etiologie a patogeneze n.. .. [?] Klinicky citlivé [?] Licence Úvod do patofyziologie pro zubní lékaře - PowerPoint prezentace 6... ..klíčová slova: Patofyziologie, patologická fyziologie, etiologie, patogeneze, ..

Vybrané kapitoly z farmakológie: Farmakoterapia kašľa
.. pomoc. Aj napriek výskumu v oblasti fyziológie, patofyziológie, farmakológie a ďalších vedných odvetví študu..

Poranění páteře a míchy
..Patofyziologie, diagnostika a léčba poranění páteře a míchy. Obe..

Poruchy acidobazické rovnováhy a metabolismu kalia
.. jejich diagnostiku a léčbu. Postupně je zmíněna patofyziologie acidobazické rovnováhy (ABR), respirační a met..

Poruchy metabolismu sodíku a vody
.. diagnostiku a léčbu. Nejprve je vysvětlena patofyziologie regulace vodní a sodíkové homeostázy a následně p..

Ileózní náhlé příhody břišní - se zaměřením na etiopatogenezi, patofyziologii a diagnostiku
..klíčová slova: etiopatogeneze, patofyziologie,..

Porod a pánevní dno
..klíčová slova: pánevní dno, prolaps pánevních orgánů, anatomie, patofyziologie..

Dysfunkční děložní krvácení
.. DEFINICE PATOFYZIOLOGIE VÝSKYT MORTALITA A MORBIDITA VĚK PŘÍČÍNY ..

Experimentálně navozená ateroskleróza u pokusného zvířete
..klíčová slova: patofyziologie, pokusná zvířata, etiologie, pa..

Pathophysiology practicals for General Medicine and Dental Medicine courses
..klíčová slova: patofyziologie, etiologie, patogeneze, experimentální m..

Výukový atlas patologické fyziologie, 1. část
.. 1. část shrnuje nejnovější poznatky z oblasti patofyziologie v obrazové formě s komentářem. V první části publ..

Základy klinickej neurogastroenterológie
.. ktorá sa dramaticky vyvíja, a to na poli patofyziológie, diagnostiky aj terapie. Poruchami a ochoreniami..

Vybrané kapitoly z popáleninové medicíny
.. s termickým traumatem, popáleninového šoku (patofyziologie, terapie), anestezie u popálených pacientů, in..

Artróza váhonosných kloubů ve světle medicíny založené na důkazu
.. části úvodní, v níž se dotkneme etiologie a patofyziologie artrózy, následuje část věnovaná klinickému obraz..

Schizofrénia
.. schizofrénie. Problematika etiológie a patofyziológie je spomenutá len okrajovo vo vzťahu ku konceptom ..

Praktické návody pre diagnostiku a liečenie popálenín
.. lege artis), by malo patriť poznanie základov patofyziológie, diagnostiky, klasifikácie, prvotného ošetrenia a..

Současný pohled na patogenezi spinocelulárního karcinomu dutiny ústní
.. – HNSCC). Předpokládá se, že významná část patofyziologie vzniku tohoto typu nádoru bude společná danému ty..

Využití 3D zobrazení intrakraniálních procesů pro výuku studentů na NCHK LF MU
.. vycházející z výuky anatomie, fyziologie a patofyziologie. Dalším výstupem je vytvoření obrazu virtuální en..

TELEHEMATOLOGIE: společné řešení pro edukační obrazový archiv a vzdálené konzultace
.. histologie, patologické anatomie, fyziologie, patofyziologie, vnitřního lékařství, pediatrie, onkologie, bios..

Digitální atlas normálních nálezů v DICOM formátu
.. pro studium anatomie, biofyziky, fyziologie, patofyziologie a samozřejmě klinických oborů. Současná medicína ..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2021-10-28]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].