Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 3 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 3

Současný pohled na patogenezi spinocelulárního karcinomu dutiny ústní

Současný pohled na patogenezi spinocelulárního karcinomu dutiny ústní

Výukový text „Současný pohled na patogenezi spinocelulárního karcinomu dutiny ústní“ zpracovává současné informace o vývoji molekulárně genetických změn při vzniku tohoto nádoru a to včetně zevních faktorů, které se na jejich genezi podílí; vše toto je dáno do kontextu změn histologických. V samostatné kapitole jsou pak rozebrány změny, které se podílí na progresi růstu tumoru a jeho metastazování. Zvláštní kapitola je věnována p53, jeho struktuře, funkci a významu pro nádory hlavy a krku. Poslední kapitola dává studentům vizi o tom, jak všechny tyto poznatky mohou být využity pro klinickou praxi v péči o nemocné s takovými to tumory; to znamená zpřesnění diagnostického procesu, možnost predikce prognózy pacienta a jeho odpovědi na léčbu, k rozvoji terapeutických možností a potenciálně i k prevenci.

Výukový text je určený pro postgraduální přípravu v oboru maxilofaciální chirurgie a pro ostatní obory, které se zabývají léčbou karcinomů v oblasti hlavy a krku. Text je rovněž určený pro posluchače magisterského studia k výuce onkologické problematiky v oborech onkologie, otorinolaryngologie a zubní lékařství.

 

Arytmie - patogeneze, diagnostika, terapie

Arytmie - patogeneze, diagnostika, terapie

Materiál seznamuje formou PPT s patogenezí arytmií, vyšetřovacími metodami a terapií nejčastějších arytmií (tachyarytmie, bradyarytmie). Jednotlivé videosekvence dokreslují studentovi reálné situace vyšetření a současné nejmodernější terapeutické postupy jako jsou elektrofyziologické vyšetření, kardioverze, kardiostimulace, katetrizační ablace, implantace ICD a užití transtelefonního záznamníku. U každého výkonu je popsána příprava nemocného, pomůcky, průběh vyšetření a ošetření po výkonu.

 
autor: Jana Málková, Hana Svobodová | 3.LF UK | disciplína: Kardiologie, angiologie, Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Edukační weby, Digitální video | klíčová slova: Arytmie, kardiologie, interní ošetřovatelství | příloh: 7 | zobrazeno: 6931x | publikováno: 8.11.2010 | poslední úpravy: 23.11.2011

Diagnostika karcinomu prsu

Diagnostika karcinomu prsu

Prezentace seznamuje studenty s nejčastějšími diagnostickými zobrazovacími metodami při chorobách prsu se zaměřením na zjišťování časných stádií karcinomu. Jsou uváděny základy mamografie a způsoby vyšetřování prsu, část prezentace je také věnována mamografickému screeningu. Většinu diagnostických zobrazovacích metod budou mít studenti možnost poznat při praktických stážích v Centru diagnostiky chorob prsu.

 
autor: Jan Daneš | 1.LF UK | disciplína: Radiologie a zobrazovací metody | kategorie: Podklady k přednáškám, Ozvučené přednášky | klíčová slova: zobrazení prsu, mamografie, sonografie, intervenční výkony v prsu, mamografický screening | příloh: 1 | zobrazeno: 7071x | publikováno: 6.11.2006 | poslední úpravy: 26.4.2012
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 40 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 18

Vybrané kapitoly z miniinvazivní chirurgie formou videozáznamů
.. problematikou detekce sentinelové uzliny u karcinomu prsu, detekce sentinelové uzliny u karcinomu .. .. výukovém filmu Detekce sentinelové uzliny u karcinomu prsu jsou zobrazeny a v komentáři popsány pr..

Úvod do patologické fyziologie zubního lékařství
.. a základní terminologii. Etiologie a patogeneze nemoci: orgánová, buněčná a molekulární úroveň po.. ..klíčová slova: patologická fyziologie, etiologie, patogeneze, arteriovenozní ..

Operační léčba v onkogynekologii – karcinom hrdla, těla dělohy a ovaria
.. vzestupu ve srovnání s předchozími lety. Až 80 % karcinomů je diagnostikováno v časných stádiích. Karcinom o.. .. u karcinomu děložního hrdla připadá v úvahu do stádia, kdy ne.. .. ovariálního karcinomu spočívá v provedení laváže dutiny břišní s provedením extrafasciální hysterektomie ..

Karcinóm prsníka
.. Ti niekoľko kapitol z diagnostiky a liečby karcinómu prsníka. Tento text je určený pre lekárov pri..

Endoskopické vyšetrovacie metódy
.. metódy, ktoré umožňujú prehliadať priamo zrakom dutiny ľudského tela, orgány uložené v týchto dutinách a..

Základy dětské otorhinolaryngologie
.. nosu Choroby zevního nosu Choroby dutiny nosní a PND Nádory nosu v dětském věku ..

Patofyziologie dýchání
.. etiologie a patogeneze dýchacích poruch z hlediska příčin, mechanismů ro..

Karcinom endometria
.. prognózou. Práce shrnuje poznatky o etiopatogenezezi, diagnostice i léčbě tohoto onemocnění, je dopl.. .. je nejčastější gynekologickou malignitou (vyjma karcinomu prsu) ve vyspělých zemích. Jeho incidence trvale ..

Jak utěsnit kofferdam snadno a levně?
.. cíle je dráždivé povahy a při úniku do dutiny ústní může poškodit zasažené sliznice. První..

Onkogynekologie II - Zhoubné nádory dělohy a vulvy
.. Dále uvádí základní data o sarkomech dělohy a karcinomu..

Prekancerózy rodidel II - Prekancerózy děložního hrdla - 2.část
.. metody, možnosti prevence a screeningu karcinomu děložního hrdla včetně profylaktické HPV vakci..

Spánkové poruchy dýchania
.. informáciu o klasifikácii, epidemiológii, patogenéze, klinickom obraze, diagnostike a liečbe ..

Ochorenia prsníka
.. mali šancu na vyliečenie. Úspešné zvládnutie karcinómu prsníka si vyžaduje multimodálny prístup a úzku s..

Glaukomové onemocnění
.. [?] Klinicky citlivé [?] Licence 1_Etiopatogeneze a diagnostika glaukomového onemocnění 7.12.2006 p.. ..klíčová slova: etiologie, patogeneze,..

Totální laparoskopická hysterektomie pro karcinom děložního těla
.. vzestupu ve srovnání s předchozími lety. Až 80 % karcinomů je diagnostikováno v časných stádiích. Primární l..

Punkce kolene
.. a dále umožňuje aplikaci léčivého prostředku do dutiny..

Laparoskopická operace oboustranné tříselné kýly
.. zakládání kapnoperitonea a založení vstupů do dutiny břišní při laparoskopických výkonech. U pacienta ..

Experimentálně navozená ateroskleróza u pokusného zvířete
..klíčová slova: patofyziologie, pokusná zvířata, etiologie, patogeneze..

Pathophysiology practicals for General Medicine and Dental Medicine courses
..klíčová slova: etiologie, patogeneze, experimentální m..

Punkcie
.. je nabodnutie telovej dutiny, orgánu alebo patologického útvaru špeciálnou pun..

Základy receptury léčivých přípravků
.. určených k ošetřování zubů, parodontu a sliznice dutiny..

Vědecká příprava pro Zubní lékařství
.. bioaktivních látek v rámci prevence onemocnění dutiny ústní, Obstrukční spánková apnoe (nejen) u dětí z..

Anatomická pitva hlavy
.. pitvu měkkého patra, infratemporální jámy, ústní dutiny, hrtanu, nosní dutiny a ..

Základy neuroanatomie a nervových drah
.. Telencefalon Obaly CNS Dutiny CNS Obecná strukturální a fu..

Preendodontická dostavba z kompozitního materiálu
.. která zajistí cirkulární ohraničení dřeňové dutiny a usnadní jak nasazení kofferdamu, tak i z..

Vědecká příprava pro Zubní lékařství – cvičení
.. pacientů s onemocněním (nejenom) ústní dutiny. Studenti budou mít možnost si stanovit dva j..

Viscerálna patológia cievneho pôvodu
.. liečby ochorení arteriálneho systému brušnej dutiny od aneuryziem abdominálnej aorty, obliterujúcich ..

Otorinolaryngologie - semináře
.. do několika kapitol (ucho, nos a vedlejší dutiny nosní, hltan, hrtan, zevní k..

Imunopatogenéza a imunoterapia ulceróznej kolitídy
.. dlhodobo považovala za chorobu, na ktorej imunopatogenéze podieľajú Th2-lymfocyty. Novšie údaje ukazujú, že.. .. variant sa spája aj so zvýšeným rizikom vývoja karcinómu. Až na fulminantný priebeh, chorobný proces sa ob..

Vybrané kapitoly z hepatológie a gastroenterológie
.. a hrubého čreva, vrátane kolorektálneho karcinómu. Z pankreatológie spomíname najmä akútnu a&n..

MEF strana 1
1
strana 2
2
Další
 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2021-10-23]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].