Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 1

Forenzná patológia srdca a ciev

Forenzná patológia srdca a ciev

Predkladaná publikácia predstavuje prvý učebný text s tématikou forenznej kardiopatológie a náhlej srdcovej smrti na Slovensku. Cieľom tohto vysokoškolského učebného textu je ponúknuť zrozumiteľný a ucelený pohľad na aktuálne poznatky patológie srdca a zároveň objasniť princípy a príčiny náhlej srdcovej smrti. Zámerom autorského kolektívu bolo zdôrazniť klinicko-patologické a súdno-lekárske osobitosti uvedenej problematiky. Učebný text je prioritne určený poslucháčom lekárskych fakúlt, ktorý majú záujem o rozšírenie a doplnenie si odborných poznatkov z oblasti súdneho lekárstva a patológie srdcovo-cievneho systému. Celkovo je však text zostavený a koncipovaný tak, aby súčasne umožňoval jeho flexibilné použitie aj v iných príbuzných, klinicky zameraných lekárskych disciplínach (kardiológia, angiológia, kardiochirurgia, traumatológia, športová medicína). Uvedená publikácia je teda aj odporúčaným a vhodným zdrojom informácii pre lekárov zaradených do špecializačného odboru súdne lekárstvo.

 
autor: Martin Janík, Jozef Krajčovič, Ľubomír Straka, František Novomeský | JLF UK v Martine | disciplína: Patologie a soudní lékařství | kategorie: Pedagogické diela | klíčová slova: forenzná patológia srdca, forenzná patológia ciev | příloh: 4 | zobrazeno: 114x | publikováno: 7.1.2021
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 3

Multidisciplinárny pohľad na pečeň
..klíčová slova: anatómia, histológia, biochémia, fyziológia, patológia..

Základy bunkovej a molekulovej biológie vybraných nádorových ochorení a súvisiacich laboratórnych metód
.. patológia sa zaoberá mechanizmami vzniku a progresie ..

Multidisciplinárny pohľad na obličky
..klíčová slova: anatómia, histológia, biochémia, fyziológia, patológia..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2021-01-19]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].