Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 11 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 1

fyziologie smyslů

Fyziologie smyslů

Receptor reaguje na příslušný podnět změnou membránového napětí, označovanou jako generátorový (GP) nebo též receptorový potenciál (RP). Ten má charakter depolarizace (membránové napětí je méně negativní) nebo hyperpolarizace (membránové napětí je více negativní). Pokud je receptorem aferentní nerv nebo neuron s vlastním axonem, způsobí GP vznik akčního potenciálu (AP) na aferentním nervu, který se šíří do CNS.

 
autor: Jitka Švíglerová | FZS ZČU | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Vzdělávací materiály | klíčová slova: Fyziologie smyslů | příloh: 1 | zobrazeno: 379x | publikováno: 6.5.2020 | poslední úpravy: 21.5.2020

Atlas fyziologie a patofyziologie

Atlas fyziologie a patofyziologie

Internetové multimediální výukové pomůcky pro studijní programy lékařských fakult (magisterské i bakalářské studium) z oblasti normální a patologické fyziologie, který názornou cestou - prostřednictvím Internetu s využitím simulačních modelů - pomáhá vysvětlit funkci jednotlivých fyziologických systémů a příčiny a projevy jejich poruch. V interaktivních výukových programech využívajících simulační hry dnes nachází své uplatnění staré Komenského krédo – "škola hrou". Spojení multimediálního prostředí, sloužícího jako zvukové a vizuální uživatelské rozhraní, se simulačními modely totiž umožňuje názorně si "osahat" vykládaný problém ve virtuální realitě. Simulační hrou je možné bez rizika otestovat chování simulovaného objektu – např. zkusit přistávat virtuálním letadlem či léčit virtuálního pacienta nebo, jako v případě navrhovaného projektu, otestovat si chování jednotlivých částí respiračního systému, oběhového systému, vylučovacího systému apod.

 
autor: kolektiv: Laboratoř biokybernetiky a počítač. podpory výuky | 1.LF UK | disciplína: Fyziologie a patologická fyziologie | kategorie: Interaktivní simulátory, Výukové weby | příloh: 1 | zobrazeno: 21631x | publikováno: 20.5.2008 | poslední úpravy: 27.11.2009

Praktikum z patologické fyziologie

Praktikum z patologické fyziologie

Text Praktikum z patologické fyziologie je souborem návodů do praktických cvičení z Patologické fyziologie; kromě detailních postupů jednotlivých experimentálních praktických cvičení obsahuje i stručný úvod do problematiky a návod na statistické zpracování výsledků. Tento výukový materiál má formu skript, která jsou členěna do několika tematicky ucelených částí.

 
autor: Julie Bienertová Vašků, Dana Bučková, Lydie Izakovičová Hollá, Michal Jurajda, Kateřina Kaňková, Šárka Kuchtíčková, Lukáš Pácal, Anna Vašků, Vladimír Znojil | LF MU | disciplína: Fyziologie a patologická fyziologie | kategorie: Výukové publikace a autorská díla, Materiály k přednáškám | klíčová slova: patologická fyziologie, pokusy na zvířatech, laboratorní metody, statistické zpracování dat | příloh: 1 | zobrazeno: 23615x | publikováno: 16.2.2009 | poslední úpravy: 29.6.2018

fyziologie gastrointestinálního traktu

Fyziologie gastrointestinálního traktu

Výukový materiál je věnován fyziologii gastrointestinálního traktu (GIT). Skládá se z deseti kapitol, úvodní část je věnována obecným vlastnostem GIT, druhá kapitola pojednává o motilitě trávicí trubice, závěrečná kapitola je věnována humorální regulaci GIT a zbylé kapitoly se zabývají funkcí jednotlivých orgánů GIT. Materiál je určen pro studenty zubního lékařství.

 
autor: Jitka Švíglerová | LF UK Plzeň | disciplína: Fyziologie a patologická fyziologie | klíčová slova: gastrointestinální trakt, dutina ústní, žaludek, játra, slinivka břišní | příloh: 1 | zobrazeno: 12810x | publikováno: 23.6.2013 | poslední úpravy: 3.12.2014

Praktikum z patologické fyziologie

Praktikum z patologické fyziologie

Praktikum z patologické fyziologie je učební text, který bude sloužit k výuce praktických cvičení studentů všeobecného lékařství a zubního lékařství. Text je rozdělen do dvou částí. První část je věnována experimentálním zvířecím modelům. Druhá část popisuje experimenty prováděné bez použití laboratorních zvířat.

 
autor: Michal Jurajda, Julie Bienertová Vašků, Lydie Izakovičová Hollá, Kateřina Kaňková, Michal Masařík, Lukáš Pácal, Monika Pávková Goldbergová, Anna Vašků | LF MU | disciplína: Fyziologie a patologická fyziologie | kategorie: Výukové publikace a autorská díla | klíčová slova: Patologická fyziologie, experiment na zvířeti, alternativní modely | příloh: 1 | zobrazeno: 9160x | publikováno: 18.1.2013 | poslední úpravy: 8.7.2013

Základy fyziologie srdeční mechaniky

Základy fyziologie srdeční mechaniky

Studijní materiál je určen pro studenty všeobecného lékařství 2. ročníku. Obsahem materiálu jsou základní informace o mechanismech kontrakce srdečního svalu, srdečním cyklu a zevních projevech srdeční činnosti.                                                                                                                                                              

 
autor: Lukáš Nalos | LF UK Plzeň | disciplína: Fyziologie a patologická fyziologie | klíčová slova: kontrakce srdečního svalu, srdeční cyklus, srdeční výdej | příloh: 1 | zobrazeno: 4109x | publikováno: 8.7.2014 | poslední úpravy: 13.1.2017

Protokoly k praktickým cvičením z lékařské fyziologie

Protokoly k praktickým cvičením z lékařské fyziologie

Principy, pracovní postupy, protokoly pro výsledky, kontrolní otázky. Vhodné pro tisk a vyplňování během cvičení. Velmi užitečným a ve cvičeních i textu učebnic často používaným způsobem, jak zapsat data, jsou grafy. Na poměrně malém prostoru mohou nahradit jeden či více odstavců textu nebo řadu výsledků a přitom mohou být velmi přehledné. To platí pouze v případě, pokud jsou grafy správně konstruovány a reprodukovány. Naše zkušenosti z výuky a zkoušení nás vedou k připomenutí několika základních pravidel, jichž je výhodné se při vytváření grafů držet.

 
autor: kolektiv: Fyziologického ústavu | 1.LF UK | disciplína: Fyziologie a patologická fyziologie | kategorie: Podklady k přednáškám | klíčová slova: Praktická cvičení, Fyziologie, návody, praktika | příloh: 1 | zobrazeno: 7628x | publikováno: 24.11.2006 | poslední úpravy: 27.4.2012

Úvod do patologické fyziologie zubního lékařství

Úvod do patologické fyziologie zubního lékařství

Úvod do patologické fyziologie zubního lékařství obsahuje kromě jiného také cíle patofyziologie a základní terminologii. Etiologie a patogeneze nemoci: orgánová, buněčná a molekulární úroveň poznání. Prezentace jsou dílem Ústavu patologické fyziologie, 1. lékařské fakulty, Univerzity Karlovy v Praze.
 

 

 
autor: Jan Živný | 1.LF UK | disciplína: Fyziologie a patologická fyziologie, Zubní lékařství | kategorie: Podklady k přednáškám, Ozvučené přednášky, Výukové video | klíčová slova: Patofyziologie, patologická fyziologie, etiologie, patogeneze, arteriovenozní malformace | příloh: 2 | zobrazeno: 11753x | publikováno: 14.5.2010 | poslední úpravy: 9.3.2013

Pulpa - morfologie a fyziologie, patomorfologie a patofyziologie

Pulpa - morfologie a fyziologie, patomorfologie a patofyziologie

Studijní materiál je určen pro studenty 3.-5. ročníku zubního lékařství. Seznámí je s potřebnými znalostmi o pulpě, její morfologii, fyziologii a zároveň i patologickými stavy. Obsahuje potřebné vědomosti jak pro průběžnou zkoušku tak státní zkoušku v oboru Konzervační zubní lékařství a endodoncie.

 
autor: Jan Netolický, Eva Záhlavová | LF UK Plzeň | disciplína: Zubní lékařství | klíčová slova: Pulpodentinální orgán, Periodoncium, Akutní záněty, Nekróza, Gangréna | příloh: 1 | zobrazeno: 4206x | publikováno: 30.10.2012 | poslední úpravy: 14.11.2012

Výukový atlas patologické fyziologie, 1. část

Výukový atlas patologické fyziologie, 1. část

Výuková publikace Výukový atlas patologické fyziologie, 1. část shrnuje nejnovější poznatky z oblasti patofyziologie v obrazové formě s komentářem. V první části publikace jsou shrnuty poznatky zahrnující kardiovaskulární systém, buněčnou smrt, kloubní zánět a vitamín D. Učební pomůcka je určena pro studenty Lékařské fakulty předmětu Patologické fyziologie, a to jak pro přednášky, tak i praktická cvičení (VSPF0521p, ZLPF0521p, VSPF0521c, ZLPF0521c, BVPF0321p), Nové trendy v Patologické fyziologii (DSNTz01) s přesahem do předmětu Fyziologie a Interní medicíny.

 
autor: Monika Pávková Goldbergová, Anna Vašků | LF MU | disciplína: Fyziologie a patologická fyziologie | kategorie: Výukové publikace a autorská díla | klíčová slova: patologická fyziologie, kardiovaskulární systém, buněčná smrt, kloub, zánět | příloh: 1 | zobrazeno: 9010x | publikováno: 25.9.2013 | poslední úpravy: 18.10.2013

fyziologie svalstva pro zubní lékařství

Fyziologie svalstva  pro zubní lékařství

Výukový materiál Fyziologie svalstva je určen pro studenty zubního lékařství. Zabývá se morfologií a funkcí kosterní a hladké svaloviny. Samostatná kapitola je věnována nervosvalovému spojení, včetně poruch a možností farmakologického ovlivnění této synapse. 

                                    

 
autor: Jitka Švíglerová, Lukáš Nalos, Milan Štengl | LF UK Plzeň | disciplína: Fyziologie a patologická fyziologie | klíčová slova: Fyziologie kosterní svaloviny | příloh: 1 | zobrazeno: 2567x | publikováno: 26.2.2015
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 46 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 6

Experimentálně navozená ateroskleróza u pokusného zvířete
.. a studentům praktických cvičení z patologické fyziologie Všeobecného (VL) a Zubního lékařství (ZL). Přehl.. .. zvířete 7.4.2016 kdokoli – Předměty/kurzy Patologická fyziologie I - přednáška [VSPF0521p] Patologická .. .. kdokoli – Předměty/kurzy Patologická fyziologie I - přednáška [VSPF0521p] Patologická fyziologie .. ..klíčová slova: patofyziologie, pokusná zvířata, etiologie, pa..

Pathophysiology practicals for General Medicine and Dental Medicine courses
.. návodů do praktických cvičení z Patologické fyziologie v anglickém jazyce. Obsahuje stručný úvod do dan.. .. vzdělávací sítě MEFANET – Předměty/kurzy Patologická fyziologie I - přednáška [VSPF0521p] Patologická .. .. sítě MEFANET – Předměty/kurzy Patologická fyziologie I - přednáška [VSPF0521p] Patologická fyziologie .. ..klíčová slova: fyziologie, etiologie, patogeneze, experimentální m..

Selhání imunitní tolerance: alergie a autoimunita
.. na externím úložišti – Předměty/kurzy Patologická fyziologie 2 [B00385] Pracoviště: Ústav pa.. .. patologické fyziologie, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v P..

Simulačná a virtuálna výučba vo fyziológii, patologickej fyziológii a farmakológii
.. vedomostí z kľúčových funkčných predmetov, t.j. fyziológie, patologickej fyziológie a farmakológie. R.. .. – Pracoviská: Ústav farmakológie, Ústav fyziológie, Ústav patologickej .. ..klíčová slova: patofyziológia, farmakológia, patologická fyziológia, simulačná výučba, videofilm, kazu..

Hypertextový atlas vzácných lymfomů
.. Předměty/kurzy Patologie I - cvičení [VSPA0521c] Patologická anatomie [VSPA052] Patologická anatomie I ..

Mechanické vlastnosti kosterního svalu
.. a počítačové podpory výuky Ústavu patologické fyziologie - na internetové adrese: www.physiome.cz. .. .. úložišti – Pracoviště: Ústav patologické fyziologie.. ..klíčová slova: Fyziologie svalu, Kontraktilní aparát, Simulátor, e-..

Hypertextový atlas dermatopatologie
.. Předměty/kurzy Patologie I - cvičení [VSPA0521c] Patologická anatomie [VSPA052] Patologická anatomie I ..

Hypertextový atlas novorozenecké patologie
.. Předměty/kurzy Patologie I - cvičení [VSPA0521c] Patologická anatomie [VSPA052] Patologická anatomie I ..

Fyziológia a patofyziológia nosa, jej význam pre funkciu dolných dýchacích ciest
.. patologickej fyziológie JLF UK sa v rámci svojho výskumného zamerania ve.. .. Centrálny zverinec, Ústav patologickej fyziológie..

Hypertextový atlas patologie kostní dřeně
.. Předměty/kurzy Patologie I - cvičení [VSPA0521c] Patologická anatomie [VSPA052] Patologická anatomie I ..

Patofyziologie dýchání
.. Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence Fyziologie dýchání 22.5.2013 657.17 KB uživatel vzdělávací s..

Biokybernetika - Základy měření a zpracování biosignálů ve fyziologii
.. je i několikaletá zkušenost z praktické výuky fyziologie s využitím univerzálního elektronického systému B.. .. vzdělávací sítě MEFANET – Pracoviště: Fyziologie..

Vybrané kapitoly z klinickej farmakológie: Antimikrobiálne látky I. - farmakológia
.. zdrojov, najmä z oblasti lekárskej biochémie, fyziológie a patologickej fyziológie ako aj mikrobiológie. K..

Hypertextový atlas fetální patologie
.. Předměty/kurzy Patologie I - cvičení [VSPA0521c] Patologická anatomie [VSPA052] Patologická anatomie I ..

Základy dětské otorhinolaryngologie
.. k embryologii nosu Klinická anatomie a fyziologie nosu Vyšetřovací metody nosu Vrozené .. ..klíčová slova: dětská otolaryngologie, klinická anatomie, fyziologie, vyšetřovací metody, vrozené vývojové vady, terap..

Krevní skupiny
.. je usnadnit studentům přípravu ke zkoušce z fyziologie..

Srpkovitá anémie a malárie
.. lékařů jak z obecné biologie a genetiky, tak z fyziologie..

Lymfatický systém a imunoglobuliny
.. vzdělávací sítě MEFANET – Pracoviště: Fyziologie..

Farmakologie vegetativního nervového systému - parasympatikus
.. přednáška (odkaz přiložen) obsahuje popis fyziologie vegetativního nervového systému, jeho členění, ne..

Genetika v zubním lékařství
.. cvičení [ZLGE061c] Pracoviště: Ústav patologické fyziologie..

Genetika pro nutriční terapeuty
.. Genetika [BVGE061] Pracoviště: Ústav patologické fyziologie..

Základné metódy hodnotenia vedomostí a zručností študentov pregraduálneho medicínskeho štúdia
.. – – Pracoviská: Ústav patologickej fyziológie..

Nervový systém a základy neuronálnych signalizácií
.. – – Pracoviská: Ústav molekulárnej fyziológie a..

Izolované srdce podle Langendorffa
..klíčová slova: fyziologie, experimentální kardiologie, izolované srdce, po..

Srdeční cyklus
.. 4.11.2014 1.1 MB kdokoli – Pracoviště: Fyziologie..

Vědecká příprava pro Zubní lékařství – cvičení
.. Stomatologická klinika, Ústav patologické fyziologie, Ústav lékařské genetiky a genomiky, Klinika úst..

Fyziológia a patofyziológia nosa, jej význam pre funkciu dolných dýchacích ciest
.. – – Pracoviská: Ústav patologickej fyziológie..

Gnatológia v prehľade
.. syntézu poznatkov z anatómie, histológie, fyziológie a patológie. Bauer a Gutowski (1975) definovali ..

Syndróm akútnej respiračnej tiesne (ARDS): aktuálne trendy v diagnostike
.. KB ktokoľvek – – Pracoviská: Ústav fyziológie, Ústav ..

Farmakologie vegetativního nervového systému - sympatikus
.. přednáška (odkaz přiložen) obsahuje popis fyziologie vegetativního nervového systému, jeho členění, ne..

MEF strana 1
1
strana 2
2
Další
 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2021-05-12]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].