Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 9

Ultrazvuk - nejčastější normální nálezy a patologie

Ultrazvuk - nejčastější normální nálezy a patologie

Prezentace uvádí normální a nejčastější patologické změny při ultrasonografickém vyšetření nejběžnějších orgánů a oblastí, zejména při vyšetření břicha, retroperitonea včetně ledvin a měkkých částí. Připravila Radiodiagnostická klinika 1. LF UK v Praze. Přednáška obsahuje Ultrasonografii, normální a patologické obrazy, vyšetření břicha, vyšetření ledvin a vyšetření měkkých tkání.

 
autor: Martin Mašek, Petra Steyerová, Martin Mašek | 1.LF UK | disciplína: Radiologie a zobrazovací metody | kategorie: Podklady k přednáškám | klíčová slova: ultrasonografie, normální a patologické obrazy, vyšetření břicha, vyšetření ledvin, US vyšetření měkkých tkání | příloh: 1 | zobrazeno: 8371x | publikováno: 6.11.2006 | poslední úpravy: 9.1.2012

Kostní traumatologie - základní rtg nálezy

Kostní traumatologie - základní rtg nálezy

Prezentace je zaměřena na RTG snímky skeletu, ukazuje normální a traumatické obrazy v jednotlivých lokalizacích. Dává stručný národ na správný popis snímků v traumatologii, část je věnována také posttraumatickým změnám a snímkům při různých typech léčení zlomenin a luxací. Prezentace je vhodnou pomůckou pro studenty připravující se na závěrečné státní zkoušky z Chirurgie.

 
autor: Martin Mašek | 1.LF UK | disciplína: Radiologie a zobrazovací metody | kategorie: Podklady k přednáškám | klíčová slova: traumatologie, normální a patologické RTG obrazy skeletu, fraktury, luxace, posttraumatické změny, léčení zlomenin | příloh: 1 | zobrazeno: 10934x | publikováno: 6.11.2006 | poslední úpravy: 26.4.2012

Magnetická rezonance - praktické využití, MR nálezy

Magnetická rezonance - praktické využití, MR nálezy

Prezentace uvádí základní indikace při vyšetření magnetickou rezonancí mimo neuroradiologii a seznamuje studenty se základní technikou vyšetření. Ukazuje normální a některé typické patologické obrazy při MRI se zaměřením na vyšetření břicha, žlučových cest, malé pánve, kloubů a prsu. Prezentace je zajímavou pomůckou nejenom při přípravě ke zkoušce z Radiodiagnostiky, ale také při prohlubování znalostí studentů se zájmem o radiologii.

 
autor: Manuela Vaněčková, Zdeněk Seidl | 1.LF UK | disciplína: Radiologie a zobrazovací metody | kategorie: Podklady k přednáškám | klíčová slova: magnetická rezonance, vyšetření kloubů, vyšetření břicha a malé pánve, MR mamografie | příloh: 1 | zobrazeno: 8503x | publikováno: 6.11.2006 | poslední úpravy: 26.4.2012

Radiology of Gastrointestinal tract (GIT)

Radiology of Gastrointestinal tract (GIT)

The PowerPoint presentation deals with the examination of GIT with X-ray, scintigraphy, ultrasonography and endoscopic techniques. It refers to the typical findings of radiodiagnostic and disease states briefly the possibilities of their treatment. Part of the article is also a test on a given topic, indicating the correct answers.

 
autor: Václav Janík | 3.LF UK | disciplína: Gastroenterologie, hepatologie, Radiologie a zobrazovací metody, Vnitřní lékařství | kategorie: Presentations | klíčová slova: radiology, gastrointestinal tract, imaging methods, patological findings of GIT | příloh: 2 | zobrazeno: 5786x | publikováno: 14.3.2011 | poslední úpravy: 23.11.2011

Zobrazovací metody gastrointestinálního traktu (GIT)

Zobrazovací metody gastrointestinálního traktu (GIT)

Tato powerpointová prezentace se zabývá vyšetřením GIT rentgenovými, scintigrafickými, ultrazvukovými a endoskopickými technikami. Poukazuje na typické radiodiagnostické nálezy jednotlivých onemocnění a stručně uvádí i možnosti jejich léčby. Součástí článku je i test na dané téma s uvedením správných odpovědí.

 
autor: Václav Janík | 3.LF UK | disciplína: Gastroenterologie, hepatologie, Radiologie a zobrazovací metody | kategorie: Materiály k přednáškám | klíčová slova: radiologie, gastrointestinální trakt, zobrazovací metody, patologické nálezy GIT | příloh: 2 | zobrazeno: 7074x | publikováno: 14.3.2011 | poslední úpravy: 2.5.2012

Praktikum z patologické fyziologie

Praktikum z patologické fyziologie

Text Praktikum z patologické fyziologie je souborem návodů do praktických cvičení z Patologické fyziologie; kromě detailních postupů jednotlivých experimentálních praktických cvičení obsahuje i stručný úvod do problematiky a návod na statistické zpracování výsledků. Tento výukový materiál má formu skript, která jsou členěna do několika tematicky ucelených částí.

 
autor: Julie Bienertová Vašků, Dana Bučková, Lydie Izakovičová Hollá, Michal Jurajda, Kateřina Kaňková, Šárka Kuchtíčková, Lukáš Pácal, Anna Vašků, Vladimír Znojil | LF MU | disciplína: Fyziologie a patologická fyziologie | kategorie: Výukové publikace a autorská díla, Materiály k přednáškám | klíčová slova: patologická fyziologie, pokusy na zvířatech, laboratorní metody, statistické zpracování dat | příloh: 1 | zobrazeno: 23405x | publikováno: 16.2.2009 | poslední úpravy: 29.6.2018

Praktikum z patologické fyziologie

Praktikum z patologické fyziologie

Praktikum z patologické fyziologie je učební text, který bude sloužit k výuce praktických cvičení studentů všeobecného lékařství a zubního lékařství. Text je rozdělen do dvou částí. První část je věnována experimentálním zvířecím modelům. Druhá část popisuje experimenty prováděné bez použití laboratorních zvířat.

 
autor: Michal Jurajda, Julie Bienertová Vašků, Lydie Izakovičová Hollá, Kateřina Kaňková, Michal Masařík, Lukáš Pácal, Monika Pávková Goldbergová, Anna Vašků | LF MU | disciplína: Fyziologie a patologická fyziologie | kategorie: Výukové publikace a autorská díla | klíčová slova: Patologická fyziologie, experiment na zvířeti, alternativní modely | příloh: 1 | zobrazeno: 8946x | publikováno: 18.1.2013 | poslední úpravy: 8.7.2013

Úvod do patologické fyziologie zubního lékařství

Úvod do patologické fyziologie zubního lékařství

Úvod do patologické fyziologie zubního lékařství obsahuje kromě jiného také cíle patofyziologie a základní terminologii. Etiologie a patogeneze nemoci: orgánová, buněčná a molekulární úroveň poznání. Prezentace jsou dílem Ústavu patologické fyziologie, 1. lékařské fakulty, Univerzity Karlovy v Praze.
 

 

 
autor: Jan Živný | 1.LF UK | disciplína: Fyziologie a patologická fyziologie, Zubní lékařství | kategorie: Podklady k přednáškám, Ozvučené přednášky, Výukové video | klíčová slova: Patofyziologie, patologická fyziologie, etiologie, patogeneze, arteriovenozní malformace | příloh: 2 | zobrazeno: 11604x | publikováno: 14.5.2010 | poslední úpravy: 9.3.2013

Výukový atlas patologické fyziologie, 1. část

Výukový atlas patologické fyziologie, 1. část

Výuková publikace Výukový atlas patologické fyziologie, 1. část shrnuje nejnovější poznatky z oblasti patofyziologie v obrazové formě s komentářem. V první části publikace jsou shrnuty poznatky zahrnující kardiovaskulární systém, buněčnou smrt, kloubní zánět a vitamín D. Učební pomůcka je určena pro studenty Lékařské fakulty předmětu Patologické fyziologie, a to jak pro přednášky, tak i praktická cvičení (VSPF0521p, ZLPF0521p, VSPF0521c, ZLPF0521c, BVPF0321p), Nové trendy v Patologické fyziologii (DSNTz01) s přesahem do předmětu Fyziologie a Interní medicíny.

 
autor: Monika Pávková Goldbergová, Anna Vašků | LF MU | disciplína: Fyziologie a patologická fyziologie | kategorie: Výukové publikace a autorská díla | klíčová slova: patologická fyziologie, kardiovaskulární systém, buněčná smrt, kloub, zánět | příloh: 1 | zobrazeno: 8828x | publikováno: 25.9.2013 | poslední úpravy: 18.10.2013
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 44 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 2

Fyziologie gastrointestinálního traktu
.. věnován fyziologii gastrointestinálního traktu (GIT). Skládá se z deseti kapitol, úvodní část je věno..

Otorinolaryngologie - semináře
.. Dále jsou demonstrovány fyziologické a některé patologické nálezy onemocnění ORL. Výuková pomůcka je rozčl.. .. demonstrovány fyziologické a některé patologické nálezy onemocnění ORL. Výuková pomůcka je rozčleněna do .. ..klíčová slova: diagnostika, vyšetřovací metody, fyziologické a patologické nálezy při vyšetření orgánů ORL.. ..klíčová slova: vyšetřovací metody, fyziologické a patologické nálezy při vyšetření orgánů ORL..

Zobrazovací metody uropoetického traktu
..klíčová slova: uropoetický trakt, zobrazovací metody, patologické nálezy uropoetického t.. ..klíčová slova: trakt, zobrazovací metody, patologické nálezy uropoetického ..

Selhání imunitní tolerance: alergie a autoimunita
.. antigenů okolního prostředí vede k rozvoji patologické imunitní reakce: autoimunity nebo .. .. patologické fyziologie, 1. lékařská fakulta, Univerzita ..

Zobrazovací metody jater a žlučových cest
..klíčová slova: játra a žlučové cesty, zobrazovací metody, patologické nálezy jater a žlučových ces.. ..klíčová slova: a žlučové cesty, zobrazovací metody, patologické nálezy jater a žlučových ce..

HG léze v kolposkopickém obraze
.. V prezentaci jsou doloženy vlastní kolposkopické nálezy, rozebrány kasuistiky jednotlivých p.. .. V prezentaci jsou doloženy vlastní kolposkopické nálezy, rozebrány kasuistiky jednotlivých p..

Mechanické vlastnosti kosterního svalu
.. biokybernetiky a počítačové podpory výuky Ústavu patologické fyziologie - na internetové adrese: .. .. na externím úložišti – Pracoviště: Ústav patologické..

Zvuky srdca
.. pomôcky~clanky.php?s=multimedialne-pomocky#Digitálne .. .. propedeutika. K dispozícii sú najdôležitejšie patologické auskultačné nálezy - prídatné ozvy a šele.. .. sú najdôležitejšie patologické auskultačné nálezy - prídatné ozvy a šelesty u vrodených a zís.. .. mitrálnu stenózu alebo aortovú regurgitáciu. Dôležitejšie je si všimnúť pri opakovanom po..

Zobrazovací diagnostika hrudníku
.. i pomocí dalších metod. Jsou uvedeny normální a patologické změny na snímku hrudníku při chorobách plic, pleu.. ..klíčová slova: snímek hrudníku, normální a patologické obrazy, plíce, pleura, skelet hrudníku, choroby s..

Experimentálně navozená ateroskleróza u pokusného zvířete
.. pomůcky~sekce-multimedialni-ucebni-pomucky#Digitální v.. .. vyučujícím a studentům praktických cvičení z patologické fyziologie Všeobecného (VL) a Zubního lékařství (.. .. II - přednáška [ZLPF0622p] Pracoviště: Ústav patologické..

Pathophysiology practicals for General Medicine and Dental Medicine courses
.. aktuálních návodů do praktických cvičení z Patologické fyziologie v anglickém jazyce. Obsahuje stručný ú.. .. I - cvičení [ZLPF0521c] Pracoviště: Ústav patologické..

Atlas fyziologie a patofyziologie
.. i bakalářské studium) z oblasti normální a patologické fyziologie, který názornou cestou - p.. .. na externím úložišti – Pracoviště: Ústav patologické..

Vyšetření urologického pacienta
.. a zobrazující obvyklé i méně časté urologické nálezy. Výukový materiál má pomoci správnému a kompl..

Perimetrie
.. pro časnou diagnostiku glaukomu a také typické nálezy v zorném poli u různých očních onem..

Atlas onemocnění hlasu a řeči
.. které jsou doplněny v záložkách konkrétními nálezy a analýzami. Audiovizuální ukázky - pohled do hrt..

Obrazový průvodce RTG snímků horní končetiny - typy fraktur, luxace
.. rozdělených do těchto sekcí: 1) Normální nálezy bez známek patologie, 2) Hodnocení fraktur, 3) L..

Rtg kostí – semiologie
.. i morfologických změn kosti a ilustrovány rtg nálezy u běžných afekcí kosti: metabolických, dege..

Metastatický kolorektální karcinom - Onkologická indikační komise
.. pomůcky~sekce-multimedialni-ucebni-pomucky#Digitální v.. .. citlivé [?] Licence Záznam zasedání komise GIT 26.7.2011 58.03 MB kdokoli – Pracoviště: ..

Diagnostické zobrazovací metody při vyšetření zažívacího traktu
.. defekografie). Ukazuje normální a typické patologické obrazy při vyšetření trávicí trubice a podává zák..

Genetika v zubním lékařství
.. lékařství - cvičení [ZLGE061c] Pracoviště: Ústav patologické..

Genetika pro nutriční terapeuty
.. Genetika [BVGE061] Pracoviště: Ústav patologické..

Magnetická rezonance - neuroradiologie
.. páteře, kde je uváděn i klinický obraz RTG a MR nálezy. V poslední části prezentace jsou typické obrazy ..

Vyprázdňovanie moču a stolice
.. pacienta -poruchy a ťažkosti pri mikcii, patologické prímesi a zmeny moču, pomôcky k vyprázdňovaniu mo..

Vnitřní lékařství pro bakalářské studium ošetřovatelství
.. a autorská díla~sekce-pedagogicka-dila#Digitální video~kat-digitalni-video#Materiály k př.. .. pro žilní systém, jsou zařazeny typické nálezy pro jednotlivé druhy diagnóz žilních postižení, j..

Multimediální výukový atlas poruch řeči a příbuzných kognitivních funkcí
.. weby~kat-edukacni-weby#Digitální v.. .. Písemné materiály (kazuistiky, zobrazovací nálezy) jsou přísně anonymní. Videonahrávky poruch řeči ..

Vědecká příprava pro Zubní lékařství – cvičení
.. Pracoviště: Stomatologická klinika, Ústav patologické fyziologie, Ústav lékařské genetiky a genomiky, K..

Chronický subdurální hematom – trepanace
.. pomůcky~sekce-multimedialni-ucebni-pomucky#Digitální video~kat-digitalni-video#Materiály k př.. .. tkání a dochází tak k výraznému nárůstu objemu patologické tekutiny v subdurálním prostoru. V těchto př.. .. tkání a dochází tak k výraznému nárůstu objemu patologické tekutiny v subdurálním prostoru. V těchto př..

Fyziológia a patofyziológia nosa, jej význam pre funkciu dolných dýchacích ciest
.. patologickej fyziológie JLF UK sa v rámci svojho výskumného z.. .. – Pracoviská: Centrálny zverinec, Ústav patologickej..

Forenzná patológia srdca a ciev
.. autorského kolektívu bolo zdôrazniť klinicko-patologické a súdno-lekárske osobitosti uvedenej p..

Patologie buňky – vybrané kapitoly
.. na externím úložišti – Stavy vedoucí k patologické akumulaci lipidů - steatosy 6.2.2013 přístup ří..

MEF strana 1
1
strana 2
2
Další
 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2021-01-24]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].