Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 11

Zobrazovací metody jater a žlučových cest

Zobrazovací metody jater a žlučových cest

Tato powerpointová učební prezentace je věnována vyšetřovacím metodám používaným při zobrazení patologických nálezů jater a žlučových cest. Zabývá se jak radiodignostickými, scintigrafickými, tak endoskopickými zobrazovacími metodami. Dále uvádí algoritmus vyšetření, možnosti léčebného ovlivnění a možné komplikace. Součástí je i soubor testových otázek k dané problematice.

 
autor: Václav Janík | 3.LF UK | disciplína: Gastroenterologie, hepatologie, Radiologie a zobrazovací metody | kategorie: Materiály k přednáškám | klíčová slova: radiologie, játra a žlučové cesty, zobrazovací metody, patologické nálezy jater a žlučových cest | příloh: 2 | zobrazeno: 6543x | publikováno: 14.3.2011 | poslední úpravy: 2.5.2012

Ultrazvuk - nejčastější normální nálezy a patologie

Ultrazvuk - nejčastější normální nálezy a patologie

Prezentace uvádí normální a nejčastější patologické změny při ultrasonografickém vyšetření nejběžnějších orgánů a oblastí, zejména při vyšetření břicha, retroperitonea včetně ledvin a měkkých částí. Připravila Radiodiagnostická klinika 1. LF UK v Praze. Přednáška obsahuje Ultrasonografii, normální a patologické obrazy, vyšetření břicha, vyšetření ledvin a vyšetření měkkých tkání.

 
autor: Martin Mašek, Petra Steyerová, Martin Mašek | 1.LF UK | disciplína: Radiologie a zobrazovací metody | kategorie: Podklady k přednáškám | klíčová slova: ultrasonografie, normální a patologické obrazy, vyšetření břicha, vyšetření ledvin, US vyšetření měkkých tkání | příloh: 1 | zobrazeno: 8368x | publikováno: 6.11.2006 | poslední úpravy: 9.1.2012

Kostní traumatologie - základní rtg nálezy

Kostní traumatologie - základní rtg nálezy

Prezentace je zaměřena na RTG snímky skeletu, ukazuje normální a traumatické obrazy v jednotlivých lokalizacích. Dává stručný národ na správný popis snímků v traumatologii, část je věnována také posttraumatickým změnám a snímkům při různých typech léčení zlomenin a luxací. Prezentace je vhodnou pomůckou pro studenty připravující se na závěrečné státní zkoušky z Chirurgie.

 
autor: Martin Mašek | 1.LF UK | disciplína: Radiologie a zobrazovací metody | kategorie: Podklady k přednáškám | klíčová slova: traumatologie, normální a patologické RTG obrazy skeletu, fraktury, luxace, posttraumatické změny, léčení zlomenin | příloh: 1 | zobrazeno: 10933x | publikováno: 6.11.2006 | poslední úpravy: 26.4.2012

Magnetická rezonance - praktické využití, MR nálezy

Magnetická rezonance - praktické využití, MR nálezy

Prezentace uvádí základní indikace při vyšetření magnetickou rezonancí mimo neuroradiologii a seznamuje studenty se základní technikou vyšetření. Ukazuje normální a některé typické patologické obrazy při MRI se zaměřením na vyšetření břicha, žlučových cest, malé pánve, kloubů a prsu. Prezentace je zajímavou pomůckou nejenom při přípravě ke zkoušce z Radiodiagnostiky, ale také při prohlubování znalostí studentů se zájmem o radiologii.

 
autor: Manuela Vaněčková, Zdeněk Seidl | 1.LF UK | disciplína: Radiologie a zobrazovací metody | kategorie: Podklady k přednáškám | klíčová slova: magnetická rezonance, vyšetření kloubů, vyšetření břicha a malé pánve, MR mamografie | příloh: 1 | zobrazeno: 8502x | publikováno: 6.11.2006 | poslední úpravy: 26.4.2012

Praktikum z patologické fyziologie

Praktikum z patologické fyziologie

Text Praktikum z patologické fyziologie je souborem návodů do praktických cvičení z Patologické fyziologie; kromě detailních postupů jednotlivých experimentálních praktických cvičení obsahuje i stručný úvod do problematiky a návod na statistické zpracování výsledků. Tento výukový materiál má formu skript, která jsou členěna do několika tematicky ucelených částí.

 
autor: Julie Bienertová Vašků, Dana Bučková, Lydie Izakovičová Hollá, Michal Jurajda, Kateřina Kaňková, Šárka Kuchtíčková, Lukáš Pácal, Anna Vašků, Vladimír Znojil | LF MU | disciplína: Fyziologie a patologická fyziologie | kategorie: Výukové publikace a autorská díla, Materiály k přednáškám | klíčová slova: patologická fyziologie, pokusy na zvířatech, laboratorní metody, statistické zpracování dat | příloh: 1 | zobrazeno: 23403x | publikováno: 16.2.2009 | poslední úpravy: 29.6.2018

Praktikum z patologické fyziologie

Praktikum z patologické fyziologie

Praktikum z patologické fyziologie je učební text, který bude sloužit k výuce praktických cvičení studentů všeobecného lékařství a zubního lékařství. Text je rozdělen do dvou částí. První část je věnována experimentálním zvířecím modelům. Druhá část popisuje experimenty prováděné bez použití laboratorních zvířat.

 
autor: Michal Jurajda, Julie Bienertová Vašků, Lydie Izakovičová Hollá, Kateřina Kaňková, Michal Masařík, Lukáš Pácal, Monika Pávková Goldbergová, Anna Vašků | LF MU | disciplína: Fyziologie a patologická fyziologie | kategorie: Výukové publikace a autorská díla | klíčová slova: Patologická fyziologie, experiment na zvířeti, alternativní modely | příloh: 1 | zobrazeno: 8942x | publikováno: 18.1.2013 | poslední úpravy: 8.7.2013

Úvod do patologické fyziologie zubního lékařství

Úvod do patologické fyziologie zubního lékařství

Úvod do patologické fyziologie zubního lékařství obsahuje kromě jiného také cíle patofyziologie a základní terminologii. Etiologie a patogeneze nemoci: orgánová, buněčná a molekulární úroveň poznání. Prezentace jsou dílem Ústavu patologické fyziologie, 1. lékařské fakulty, Univerzity Karlovy v Praze.
 

 

 
autor: Jan Živný | 1.LF UK | disciplína: Fyziologie a patologická fyziologie, Zubní lékařství | kategorie: Podklady k přednáškám, Ozvučené přednášky, Výukové video | klíčová slova: Patofyziologie, patologická fyziologie, etiologie, patogeneze, arteriovenozní malformace | příloh: 2 | zobrazeno: 11599x | publikováno: 14.5.2010 | poslední úpravy: 9.3.2013

Výukový atlas patologické fyziologie, 1. část

Výukový atlas patologické fyziologie, 1. část

Výuková publikace Výukový atlas patologické fyziologie, 1. část shrnuje nejnovější poznatky z oblasti patofyziologie v obrazové formě s komentářem. V první části publikace jsou shrnuty poznatky zahrnující kardiovaskulární systém, buněčnou smrt, kloubní zánět a vitamín D. Učební pomůcka je určena pro studenty Lékařské fakulty předmětu Patologické fyziologie, a to jak pro přednášky, tak i praktická cvičení (VSPF0521p, ZLPF0521p, VSPF0521c, ZLPF0521c, BVPF0321p), Nové trendy v Patologické fyziologii (DSNTz01) s přesahem do předmětu Fyziologie a Interní medicíny.

 
autor: Monika Pávková Goldbergová, Anna Vašků | LF MU | disciplína: Fyziologie a patologická fyziologie | kategorie: Výukové publikace a autorská díla | klíčová slova: patologická fyziologie, kardiovaskulární systém, buněčná smrt, kloub, zánět | příloh: 1 | zobrazeno: 8826x | publikováno: 25.9.2013 | poslední úpravy: 18.10.2013

Zajištění dýchacích cest

Zajištění dýchacích cest

E-learningová přednáška je určená pro studenty 5.ročníku, obor všeobecné lékařství, předmět neodkladná medicína. Přednáška pojednává o problematice zajištění dýchacích cest od nejjednodušších způsobů (trojitý manévr), přes instrumentální postupy. Důraz je kladen na téma intubace, včetně komplikací.

 
autor: Jan Bruthans | 1.LF UK | disciplína: Anesteziologie a intenzivní medicína | kategorie: Podklady k přednáškám, Ozvučené přednášky | klíčová slova: Neodkladná medicína, Zajištění dýchacích cest, trojitý manévr, intubace, laryngoskop, ET kanyla, dýchání | příloh: 1 | zobrazeno: 14412x | publikováno: 19.11.2008 | poslední úpravy: 26.4.2012

Urolitiáza, tumory ledvin, obstrukce močových cest

Urolitiáza, tumory ledvin, obstrukce močových cest

Přednáška shnruje problematiku urolitiázy, tumorů ledvin a obstrukce močových cest z hlediska internisty a nefrologa. Probrány jsou jednotlivé typy urolitiázy, jejich etiopatogeneza a léčba, dále základní přehled o tumorech ledvin a diagnostice a léčbě obstrukce močových cest. Materiál je určen studentům a zájemncům o obor nefrologie.

 
autor: Jakub Závada, Martina Peiskerová | 1.LF UK | disciplína: Nefrologie | kategorie: Podklady k přednáškám, Ozvučené přednášky | klíčová slova: Urolitiáza, tumory ledvin, obstrukce močových cest, konkrement | příloh: 1 | zobrazeno: 11297x | publikováno: 29.11.2006 | poslední úpravy: 15.5.2012

Urologie pro studenty všeobecného lékařství - Urolitiáza, uroonkologie, onemocnění retroperitonea, onemocnění dolních cest močových

Urologie pro studenty všeobecného lékařství - Urolitiáza, uroonkologie, onemocnění retroperitonea, onemocnění dolních cest močových

Urologie je dynamicky se vyvíjející obor. Od pouhé odnože chirurgie se stala během druhé poloviny 20. století zcela samostatným oborem s vlastním systémem postgraduálního vzdělávání. Existuje atestace z urologie I. a II. stupně a nástavbová atestace z dětské urologie. V rámci všeobecného lékařství je na 1. a 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy již urologie vyučována pregraduálně samostatně a je ukončena i samostatnou zkouškou.

 
autor: Milan Hora, Viktor Eret, Václav Janda, Jiří Klečka, Petr Stránský, Ivan Trávníček, Tomáš Ürge | LF UK Plzeň | disciplína: Urologie | klíčová slova: Urologická symptomatologie, bilharzióza | příloh: 1 | zobrazeno: 8969x | publikováno: 12.12.2011 | poslední úpravy: 25.4.2014
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 52 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 1

Zobrazovací metody gastrointestinálního traktu (GIT)
..ateriály k .. .. Poukazuje na typické radiodiagnostické nálezy jednotlivých onemocnění a stručně uvádí i možnos.. ..ato powerpointová prezentace se zabývá vyšetřením G.. ..áclav.. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: gastrointestinální trakt, zobrazovací metody, patologické nálezy .. ..klíčová slova: trakt, zobrazovací metody, patologické nálezy.. ..klíčová slova: adiologie, gastrointestinální trakt, zobrazovací me..

Otorinolaryngologie - semináře
..ální učební po.. .. Dále jsou demonstrovány fyziologické a některé patologické nálezy onemocnění ORL. Výuková pomůcka je rozčl.. .. demonstrovány fyziologické a některé patologické nálezy onemocnění ORL. Výuková pomůcka je rozčleněna do .. .. výukových prezentacích jsou uvedeny základní an.. ..avel Smilek~autor-22949-pavel-smilek#Radan.. .. dokumentace převzata z Kliniky zobrazovacích metod LF MU a .. ..klíčová slova: diagnostika, vyšetřovací metody, fyziologické a patologické nálezy při vyšetření orgánů ORL.. ..klíčová slova: vyšetřovací metody, fyziologické a patologické nálezy při vyšetření orgánů ORL.. ..klíčová slova: anatomie a fyziologie orgánů ORL, diagnostika, v..

Zobrazovací metody uropoetického traktu
..ato ppt učební prezentace je věnována vyšetřovacím .. ..áclav.. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: uropoetický trakt, zobrazovací metody, patologické nálezy uropoetického t.. ..klíčová slova: trakt, zobrazovací metody, patologické nálezy uropoetického .. ..klíčová slova: adiologie, uropoetický trakt, zobrazovací metody, p..

Cholecystektomie laparoskopicky
..ální učební po.. .. cest a cévního zásobení žlučníku a přilehlého jaterního parenchymu. Je zachycena preparace uvedených .. ..áběry z průběhu laparoskopické cholecystektomie uka.. .. operace jsou dobře vidět struktury žlučníku, žlučových cest a cévního zásobení žlučníku a přilehlého jat.. .. jsou dobře vidět struktury žlučníku, žlučových cest a cévního zásobení žlučníku a přilehlého jaterníh.. ..áclav.. ..azy: Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: la..

Skupina kvízů: zobrazovací metody RTG
..arningové .. ..jater-a-sleziny-indikace .. ..a kvízů: zobrazovací metody RTG. ht.. ..zlucovych-cest-indikace .. ..cest-indikace .. ..ana Červenková~autor-29-jana-cervenkova#Zuzana D.. ..jater-a-sleziny-indikace .. ..a.. ..zlucovych-cest-indikace .. ..cest-indikace ..

Selhání imunitní tolerance: alergie a autoimunita
..ady k přednáškám~sekce-pkp#E-learningové kurz.. .. antigenů okolního prostředí vede k rozvoji patologické imunitní reakce: autoimunity nebo .. ..anná imunitní reakce a imunitní to.. ..an.. .. patologické fyziologie, 1. lékařská fakulta, Univerzita .. ..av patologické fyziologie, 1. lékařská fak.. ..klíčová slova: tolerance, negativní selekce, lymfocyty, cytokiny, ..

HG léze v kolposkopickém obraze
.. V prezentaci jsou doloženy vlastní kolposkopické nálezy, rozebrány kasuistiky jednotlivých p.. ..áce podává přehled nové kolposkopické nomenklatury .. ..artin Pešek~autori.php?tid=116#Jiří Bo.. .. V prezentaci jsou doloženy vlastní kolposkopické nálezy, rozebrány kasuistiky jednotlivých p.. ..áce podává přehled nové kolposkopické nomenklatury .. ..klíčová slova: high-grade léze, ..

Mechanické vlastnosti kosterního svalu
..ady k přednáškám~sekce-pkp#Výukové weby~.. .. biokybernetiky a počítačové podpory výuky Ústavu patologické fyziologie - na internetové adrese: .. ..aktivní výukový simulátor, provázený vysvětlujícím .. ..áš Kripner~autor-128-tomas-kripner#Zdeněk Wunsch, J.. .. na externím úložišti – Pracoviště: Ústav patologické.. ..azy: Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: svalu, Kontraktilní aparát, Simulátor, e-..

Zvuky srdca
..álne učebné p.. .. propedeutika. K dispozícii sú najdôležitejšie patologické auskultačné nálezy - prídatné ozvy a šele.. .. sú najdôležitejšie patologické auskultačné nálezy - prídatné ozvy a šelesty u vrodených a zís.. ..ávací materiál pre študentov lekárskej fak.. .. Gonsorčík~autori.php?tid=77#Anton Farkaš, Pavol .. ..ámerom tohto e-learningu nie je presne.. ..klíčová slova: a..

Zobrazovací diagnostika hrudníku
..ady k.. .. i pomocí dalších metod. Jsou uvedeny normální a patologické změny na snímku hrudníku při chorobách plic, pleu.. ..ace je věnována klasickému standardnímu snímku hrud.. ..aroslav Ort~autor-59-jaroslav-ort#Martin.. ..azy: Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: snímek hrudníku, normální a patologické obrazy, plíce, pleura, skelet hrudníku, choroby s.. ..klíčová slova: snímek hrudníku, normální a patologické obrazy, plíce, pleura, skelet hr..

Experimentálně navozená ateroskleróza u pokusného zvířete
..ální učební po.. .. vyučujícím a studentům praktických cvičení z patologické fyziologie Všeobecného (VL) a Zubního lékařství (.. .. film “Experimentálně navozená ateroskleróza u pokusného zvířete &nd.. ..ateřina Kaňková~autor-43033-katerina-kankova#Šárka .. .. II - přednáška [ZLPF0622p] Pracoviště: Ústav patologické.. ..azy: Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: ateroskleróza, patofyziologie, pokusná zvířata, eti..

Pathophysiology practicals for General Medicine and Dental Medicine courses
.. publikace a autorská .. .. aktuálních návodů do praktických cvičení z Patologické fyziologie v anglickém jazyce. Obsahuje stručný ú.. .. text je souborem aktuálních návodů do praktických cvičení z Patolo.. ..ateřina Kaňková~autor-43033-katerina-kankova#Lukáš .. .. I - cvičení [ZLPF0521c] Pracoviště: Ústav patologické.. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: atofyziologie, etiologie, patogeneze,..

Současné možnosti diagnostiky a terapie u pacientů s inhalačním traumatem
.. publikace a autorská .. ..alační trauma představuje akutní postižení dýcha.. .. trauma představuje akutní postižení dýchacích cest způsobené inhalací produktu hoření nebo páry. I k.. ..av Lipový~autor-87971-bretislav-lipovy#Jakub .. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: alační trauma, bronchoskopie, komplikace, i..

RFA jaterních metastáz otevřeným přístupem
..ální učební po.. .. indikovanou v terapii neresekabilních nádorů jater. Principem metody je využití vysokofrekvenčního p.. ..adiofrekvenční ablace otevřeným přístupem je jedno.. .. či laparoskopickým přístupem, tak i otevřenou cestou v průběhu otevřeného operačního výkon.. .. Kaplan~autor-41-zdenek-kaplan#Igor Penka, Michal.. .. [?] Klinicky citlivé [?] Licence RFA jaterních metastáz otevřeným přístupem 7.4.2016 kdoko.. ..azy: Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: A, ablace,..

RFA jaterních malignit perkutánním přístupem
..ální učební po.. .. ablace jaterních malignit perkutánním přístupem. Radi.. ..adiofrekvenční ablace jaterních malignit pe.. .. resekcí) i miniinvazivní laparoskopickou cest.. .. Kaplan~autor-41-zdenek-kaplan#Igor Penka, Martin.. .. [?] Klinicky citlivé [?] Licence RFA jaterních malignit perkutánním přístupem 7.4.2016 kdok.. ..azy: Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: A, ablace,..

Atlas fyziologie a patofyziologie
..aktivní simulátory~sekce-simulatory#Výukové web.. .. i bakalářské studium) z oblasti normální a patologické fyziologie, který názornou cestou - p.. .. multimediální výukové pomůcky pro studijní programy léka.. .. a patologické fyziologie, který názornou cestou - prostřednictvím Internetu s využitím sim.. .. Laboratoř biokybernetiky a počítač. podpory výu.. .. na externím úložišti – Pracoviště: Ústav patologické.. ..azy: Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky c.. ..áleno Ediční komisí LF UK..

Vyšetření urologického pacienta
..ální učební po.. .. a zobrazující obvyklé i méně časté urologické nálezy. Výukový materiál má pomoci správnému a kompl.. .. výukového materiálu je přiblížit studentům medicíny základní a.. ..al Fedorko~autor-179994-michal-fedorko#Dalibor.. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: ální vyšetření, příznaky, urolo..

Perimetrie
.. publikace a autorská .. .. pro časnou diagnostiku glaukomu a také typické nálezy v zorném poli u různých očních onem.. .. je důležitou vyšetřovací metodou nejen v oftalmologii, ale i neurologii .. ..arolína .. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky c..

Plicní ventilace
.. materiál je určen pro studenty zubního lékařství. Pr.. .. část je věnována anatomii a funkci dýchacích cest, druhá část vysvětluje podstatu plicní ventilace .. ..ana Slavíková~autori.php?tid=77#Jitka Š.. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: ací cesty, plicní ventilace, dýchací svaly, dec.. ..klíčová slova: cesty, plicní ventilace, dýchací svaly, dechový cyk..

Atlas onemocnění hlasu a řeči
.. které jsou doplněny v záložkách konkrétními nálezy a analýzami. Audiovizuální ukázky - pohled do hrt.. .. spolupráci Foniatrické kliniky 1. LF UK a VFN a Katedry .. ..áš .. ..azy: Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: ace, onemocnění, hlas, hlasivky, p..

Obrazový průvodce RTG snímků horní končetiny - typy fraktur, luxace
..á.. .. rozdělených do těchto sekcí: 1) Normální nálezy bez známek patologie, 2) Hodnocení fraktur, 3) L.. ..Autorka je studentkou 6. ročníku programu v.. ..a Šťastná~autori.php?tid=41#Jana Chmelová, Zuzana S.. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: horní končetina, fraktury,..

Urologie pro studenty všeobecného lékařství - Obecná urologie, vrozené vady, infekce
.. je dynamicky se vyvíjející obor. Od pouhé odnože chir.. ..an Hora~autori.php?tid=42#Viktor Eret, Václav .. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: symptomy, Infekce močových a pohlavních .. ..klíčová slova: symptomy, Infekce močových a pohlavních cest..

Rtg kostí – semiologie
..ateriály k .. .. i morfologických změn kosti a ilustrovány rtg nálezy u běžných afekcí kosti: metabolických, dege.. .. program je úvodem do interpretace rtg snímků v os.. ..an.. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: skeletu, strukturální změny skeletu, morfologické změny skeletu, ost..

Vybrané kapitoly z dětské chirurgie
..ální učební po.. .. soubor výukových materiálů je věnován vybraným tématům z oblasti děts.. ..adislav Plánka~autor-179948-ladislav-planka#Jana .. .. poranění břicha, poranění sleziny, poranění jater, poranění pankreatu, poranění ledviny, poranění d.. ..alá chirurgie Převážně obrazový materiál k různým t.. .. pylorostenóza, atrézie duodena, atrézie žlučových cest, cysta choledochu, atrézie tenkého a t.. .. atrézie duodena, atrézie žlučových cest, cysta choledochu, atrézie tenkého a tlustého st.. ..klíčová slova: alá chirurgie, chirurgie novorozence, obecná t..

Diagnostické zobrazovací metody při vyšetření zažívacího traktu
..ady k.. .. defekografie). Ukazuje normální a typické patologické obrazy při vyšetření trávicí trubice a podává zák.. ..ace seznamuje studenty s jednotlivými .. ..ana.. ..azy: Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: vyšetření jícnu, RTG vyšetření žaludku, RTG vyšetření tenkého střeva, irri..

Genetika v zubním lékařství
.. publikace a autorská .. .. text „Genetika v zubním lékařství“ shrnuje základní pojmy .. ..a Pávková G.. .. lékařství - cvičení [ZLGE061c] Pracoviště: Ústav patologické.. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: a, gen, dědičnost, komplexní on..

Genetika pro nutriční terapeuty
.. publikace a autorská .. .. text „Genetika ve výživě“ je první výukový původní text pr.. .. Bienertová Vašků~autor-52224-julie-bienertova-vasku#Jan N.. .. Genetika [BVGE061] Pracoviště: Ústav patologické.. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: a, gen, výživa, polymorfismus, komplexní on..

Magnetická rezonance - neuroradiologie
..ady k.. .. páteře, kde je uváděn i klinický obraz RTG a MR nálezy. V poslední části prezentace jsou typické obrazy .. ..ace je určena pro studenty se zájmem o n.. .. Seidl~autor-51-zdenek-seidl#Manuela.. ..azy: Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: adiologie, MRI, cévní mozková příhoda, intr..

Základy anesteziologie
..ální učební po.. ..Anesteziologie je obor, který se za pomocí f.. .. Štoura.. ..aný anesteziolog musí bezpodmínečně zvládnout zajiš.. .. musí bezpodmínečně zvládnout zajištění dýchacích cest, a to i v případě obtížně zajistitelných dýchac.. ..klíčová slova: Anesteziologie, akutní ..

Vyprázdňovanie moču a stolice
..ášky~clanky.php?s=prednasky#Materiály k p.. .. pacienta -poruchy a ťažkosti pri mikcii, patologické prímesi a zmeny moču, pomôcky k vyprázdňovaniu mo.. .. pacienta -poruchy a ťažkosti pri mikcii, p.. ..a.. .. Príloha Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé .. ..klíčová slova: a,..

MEF strana 1
1
strana 2
2
Další
 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2021-01-22]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].