Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 11 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 2

Zobrazovací metody uropoetického traktu

Zobrazovací metody uropoetického traktu

Tato ppt učební prezentace je věnována vyšetřovacím metodám používaným při zobrazení patologických nálezů uropoetického traktu.

 

Ultrazvuk - nejčastější normální nálezy a patologie

Ultrazvuk - nejčastější normální nálezy a patologie

Prezentace uvádí normální a nejčastější patologické změny při ultrasonografickém vyšetření nejběžnějších orgánů a oblastí, zejména při vyšetření břicha, retroperitonea včetně ledvin a měkkých částí. Připravila Radiodiagnostická klinika 1. LF UK v Praze. Přednáška obsahuje Ultrasonografii, normální a patologické obrazy, vyšetření břicha, vyšetření ledvin a vyšetření měkkých tkání.

 
autor: Martin Mašek, Petra Steyerová, Martin Mašek | 1.LF UK | disciplína: Radiologie a zobrazovací metody | kategorie: Podklady k přednáškám | klíčová slova: ultrasonografie, normální a patologické obrazy, vyšetření břicha, vyšetření ledvin, US vyšetření měkkých tkání | příloh: 1 | zobrazeno: 8368x | publikováno: 6.11.2006 | poslední úpravy: 9.1.2012

Kostní traumatologie - základní rtg nálezy

Kostní traumatologie - základní rtg nálezy

Prezentace je zaměřena na RTG snímky skeletu, ukazuje normální a traumatické obrazy v jednotlivých lokalizacích. Dává stručný národ na správný popis snímků v traumatologii, část je věnována také posttraumatickým změnám a snímkům při různých typech léčení zlomenin a luxací. Prezentace je vhodnou pomůckou pro studenty připravující se na závěrečné státní zkoušky z Chirurgie.

 
autor: Martin Mašek | 1.LF UK | disciplína: Radiologie a zobrazovací metody | kategorie: Podklady k přednáškám | klíčová slova: traumatologie, normální a patologické RTG obrazy skeletu, fraktury, luxace, posttraumatické změny, léčení zlomenin | příloh: 1 | zobrazeno: 10933x | publikováno: 6.11.2006 | poslední úpravy: 26.4.2012

Magnetická rezonance - praktické využití, MR nálezy

Magnetická rezonance - praktické využití, MR nálezy

Prezentace uvádí základní indikace při vyšetření magnetickou rezonancí mimo neuroradiologii a seznamuje studenty se základní technikou vyšetření. Ukazuje normální a některé typické patologické obrazy při MRI se zaměřením na vyšetření břicha, žlučových cest, malé pánve, kloubů a prsu. Prezentace je zajímavou pomůckou nejenom při přípravě ke zkoušce z Radiodiagnostiky, ale také při prohlubování znalostí studentů se zájmem o radiologii.

 
autor: Manuela Vaněčková, Zdeněk Seidl | 1.LF UK | disciplína: Radiologie a zobrazovací metody | kategorie: Podklady k přednáškám | klíčová slova: magnetická rezonance, vyšetření kloubů, vyšetření břicha a malé pánve, MR mamografie | příloh: 1 | zobrazeno: 8502x | publikováno: 6.11.2006 | poslední úpravy: 26.4.2012

Praktikum z patologické fyziologie

Praktikum z patologické fyziologie

Text Praktikum z patologické fyziologie je souborem návodů do praktických cvičení z Patologické fyziologie; kromě detailních postupů jednotlivých experimentálních praktických cvičení obsahuje i stručný úvod do problematiky a návod na statistické zpracování výsledků. Tento výukový materiál má formu skript, která jsou členěna do několika tematicky ucelených částí.

 
autor: Julie Bienertová Vašků, Dana Bučková, Lydie Izakovičová Hollá, Michal Jurajda, Kateřina Kaňková, Šárka Kuchtíčková, Lukáš Pácal, Anna Vašků, Vladimír Znojil | LF MU | disciplína: Fyziologie a patologická fyziologie | kategorie: Výukové publikace a autorská díla, Materiály k přednáškám | klíčová slova: patologická fyziologie, pokusy na zvířatech, laboratorní metody, statistické zpracování dat | příloh: 1 | zobrazeno: 23403x | publikováno: 16.2.2009 | poslední úpravy: 29.6.2018

Fyziologie gastrointestinálního traktu

Fyziologie gastrointestinálního traktu

Výukový materiál je věnován fyziologii gastrointestinálního traktu (GIT). Skládá se z deseti kapitol, úvodní část je věnována obecným vlastnostem GIT, druhá kapitola pojednává o motilitě trávicí trubice, závěrečná kapitola je věnována humorální regulaci GIT a zbylé kapitoly se zabývají funkcí jednotlivých orgánů GIT. Materiál je určen pro studenty zubního lékařství.

 
autor: Jitka Švíglerová | LF UK Plzeň | disciplína: Fyziologie a patologická fyziologie | klíčová slova: gastrointestinální trakt, dutina ústní, žaludek, játra, slinivka břišní | příloh: 1 | zobrazeno: 12514x | publikováno: 23.6.2013 | poslední úpravy: 3.12.2014

Praktikum z patologické fyziologie

Praktikum z patologické fyziologie

Praktikum z patologické fyziologie je učební text, který bude sloužit k výuce praktických cvičení studentů všeobecného lékařství a zubního lékařství. Text je rozdělen do dvou částí. První část je věnována experimentálním zvířecím modelům. Druhá část popisuje experimenty prováděné bez použití laboratorních zvířat.

 
autor: Michal Jurajda, Julie Bienertová Vašků, Lydie Izakovičová Hollá, Kateřina Kaňková, Michal Masařík, Lukáš Pácal, Monika Pávková Goldbergová, Anna Vašků | LF MU | disciplína: Fyziologie a patologická fyziologie | kategorie: Výukové publikace a autorská díla | klíčová slova: Patologická fyziologie, experiment na zvířeti, alternativní modely | příloh: 1 | zobrazeno: 8942x | publikováno: 18.1.2013 | poslední úpravy: 8.7.2013

Úvod do patologické fyziologie zubního lékařství

Úvod do patologické fyziologie zubního lékařství

Úvod do patologické fyziologie zubního lékařství obsahuje kromě jiného také cíle patofyziologie a základní terminologii. Etiologie a patogeneze nemoci: orgánová, buněčná a molekulární úroveň poznání. Prezentace jsou dílem Ústavu patologické fyziologie, 1. lékařské fakulty, Univerzity Karlovy v Praze.
 

 

 
autor: Jan Živný | 1.LF UK | disciplína: Fyziologie a patologická fyziologie, Zubní lékařství | kategorie: Podklady k přednáškám, Ozvučené přednášky, Výukové video | klíčová slova: Patofyziologie, patologická fyziologie, etiologie, patogeneze, arteriovenozní malformace | příloh: 2 | zobrazeno: 11599x | publikováno: 14.5.2010 | poslední úpravy: 9.3.2013

Zobrazovací metody gastrointestinálního traktu (GIT)

Zobrazovací metody gastrointestinálního traktu (GIT)

Tato powerpointová prezentace se zabývá vyšetřením GIT rentgenovými, scintigrafickými, ultrazvukovými a endoskopickými technikami. Poukazuje na typické radiodiagnostické nálezy jednotlivých onemocnění a stručně uvádí i možnosti jejich léčby. Součástí článku je i test na dané téma s uvedením správných odpovědí.

 
autor: Václav Janík | 3.LF UK | disciplína: Gastroenterologie, hepatologie, Radiologie a zobrazovací metody | kategorie: Materiály k přednáškám | klíčová slova: radiologie, gastrointestinální trakt, zobrazovací metody, patologické nálezy GIT | příloh: 2 | zobrazeno: 7074x | publikováno: 14.3.2011 | poslední úpravy: 2.5.2012

Výukový atlas patologické fyziologie, 1. část

Výukový atlas patologické fyziologie, 1. část

Výuková publikace Výukový atlas patologické fyziologie, 1. část shrnuje nejnovější poznatky z oblasti patofyziologie v obrazové formě s komentářem. V první části publikace jsou shrnuty poznatky zahrnující kardiovaskulární systém, buněčnou smrt, kloubní zánět a vitamín D. Učební pomůcka je určena pro studenty Lékařské fakulty předmětu Patologické fyziologie, a to jak pro přednášky, tak i praktická cvičení (VSPF0521p, ZLPF0521p, VSPF0521c, ZLPF0521c, BVPF0321p), Nové trendy v Patologické fyziologii (DSNTz01) s přesahem do předmětu Fyziologie a Interní medicíny.

 
autor: Monika Pávková Goldbergová, Anna Vašků | LF MU | disciplína: Fyziologie a patologická fyziologie | kategorie: Výukové publikace a autorská díla | klíčová slova: patologická fyziologie, kardiovaskulární systém, buněčná smrt, kloub, zánět | příloh: 1 | zobrazeno: 8826x | publikováno: 25.9.2013 | poslední úpravy: 18.10.2013

Diagnostické zobrazovací metody při vyšetření zažívacího traktu

Diagnostické zobrazovací metody při vyšetření zažívacího traktu

Prezentace seznamuje studenty s jednotlivými diagnostickými metodami s použitím baryové kontrastní látky (vyšetření jícnu, žaludku, tenkého střeva, irrigografie, defekografie). Ukazuje normální a typické patologické obrazy při vyšetření trávicí trubice a podává základy správného popisu snímků.

 
autor: Jana Červenková | 1.LF UK | disciplína: Radiologie a zobrazovací metody | kategorie: Podklady k přednáškám | klíčová slova: RTG vyšetření jícnu, RTG vyšetření žaludku, RTG vyšetření tenkého střeva, irrigografie, defekografie | příloh: 1 | zobrazeno: 7231x | publikováno: 6.11.2006 | poslední úpravy: 26.4.2012
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 48 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 5

Otorinolaryngologie - semináře
.. Dále jsou demonstrovány fyziologické a některé patologické nálezy onemocnění ORL. Výuková pomůcka je rozčl.. .. demonstrovány fyziologické a některé patologické nálezy onemocnění ORL. Výuková pomůcka je rozčleněna do .. ..klíčová slova: diagnostika, vyšetřovací metody, fyziologické a patologické nálezy při vyšetření orgánů ORL.. ..klíčová slova: vyšetřovací metody, fyziologické a patologické nálezy při vyšetření orgánů ORL..

Selhání imunitní tolerance: alergie a autoimunita
.. antigenů okolního prostředí vede k rozvoji patologické imunitní reakce: autoimunity nebo .. .. patologické fyziologie, 1. lékařská fakulta, Univerzita ..

Zobrazovací metody jater a žlučových cest
..klíčová slova: játra a žlučové cesty, zobrazovací metody, patologické nálezy jater a žlučových ces.. ..klíčová slova: a žlučové cesty, zobrazovací metody, patologické nálezy jater a žlučových ce..

HG léze v kolposkopickém obraze
.. V prezentaci jsou doloženy vlastní kolposkopické nálezy, rozebrány kasuistiky jednotlivých p.. .. V prezentaci jsou doloženy vlastní kolposkopické nálezy, rozebrány kasuistiky jednotlivých p..

Mechanické vlastnosti kosterního svalu
.. biokybernetiky a počítačové podpory výuky Ústavu patologické fyziologie - na internetové adrese: .. .. na externím úložišti – Pracoviště: Ústav patologické..

Zvuky srdca
.. propedeutika. K dispozícii sú najdôležitejšie patologické auskultačné nálezy - prídatné ozvy a šele.. .. sú najdôležitejšie patologické auskultačné nálezy - prídatné ozvy a šelesty u vrodených a zís..

Zobrazovací diagnostika hrudníku
.. i pomocí dalších metod. Jsou uvedeny normální a patologické změny na snímku hrudníku při chorobách plic, pleu.. ..klíčová slova: snímek hrudníku, normální a patologické obrazy, plíce, pleura, skelet hrudníku, choroby s..

Experimentálně navozená ateroskleróza u pokusného zvířete
.. vyučujícím a studentům praktických cvičení z patologické fyziologie Všeobecného (VL) a Zubního lékařství (.. .. II - přednáška [ZLPF0622p] Pracoviště: Ústav patologické..

Pathophysiology practicals for General Medicine and Dental Medicine courses
.. aktuálních návodů do praktických cvičení z Patologické fyziologie v anglickém jazyce. Obsahuje stručný ú.. .. I - cvičení [ZLPF0521c] Pracoviště: Ústav patologické..

Polypektomia, akútna pankreatitída, vredy žalúdka
.. gastrointestinálneho traktu, choroby čreva a pankreasu. Prednáška pre UTV zo ..

Atlas fyziologie a patofyziologie
.. i bakalářské studium) z oblasti normální a patologické fyziologie, který názornou cestou - p.. .. na externím úložišti – Pracoviště: Ústav patologické..

Vyšetření urologického pacienta
.. a zobrazující obvyklé i méně časté urologické nálezy. Výukový materiál má pomoci správnému a kompl..

Perimetrie
.. pro časnou diagnostiku glaukomu a také typické nálezy v zorném poli u různých očních onem..

Atlas onemocnění hlasu a řeči
.. které jsou doplněny v záložkách konkrétními nálezy a analýzami. Audiovizuální ukázky - pohled do hrt..

Endoskopické vyšetrovacie metódy
.. dýchacích ciest. Endoskopia tráviaceho traktu. Rektoskopia. Kolonoskopia. Endoskopiská ..

Obrazový průvodce RTG snímků horní končetiny - typy fraktur, luxace
.. rozdělených do těchto sekcí: 1) Normální nálezy bez známek patologie, 2) Hodnocení fraktur, 3) L..

Rtg kostí – semiologie
.. i morfologických změn kosti a ilustrovány rtg nálezy u běžných afekcí kosti: metabolických, dege..

Genetika v zubním lékařství
.. lékařství - cvičení [ZLGE061c] Pracoviště: Ústav patologické..

Genetika pro nutriční terapeuty
.. Genetika [BVGE061] Pracoviště: Ústav patologické..

Skupina kvízů: zobrazovací metody RTG
..traktu-indikace .. ..traktu-indikace ..

Magnetická rezonance - neuroradiologie
.. páteře, kde je uváděn i klinický obraz RTG a MR nálezy. V poslední části prezentace jsou typické obrazy ..

Vyšetřovací metody nukleární medicíny
.. uživatel – – scintigrafie trávicího traktu | 15.11.2010 20.33 MB registrovaný uživatel &..

Vyprázdňovanie moču a stolice
.. pacienta -poruchy a ťažkosti pri mikcii, patologické prímesi a zmeny moču, pomôcky k vyprázdňovaniu mo..

Hypertextový atlas fetální patologie
.. atlasu jsou makroskopické snímky pořízené ve fetopatologické laboratoři digitálním fotoaparátem a obrázky hist.. .. a vývodných cest močových, gastrointestinálního traktu, respiračního traktu včetně bránice. Začleněna je..

Vnitřní lékařství pro bakalářské studium ošetřovatelství
.. pro žilní systém, jsou zařazeny typické nálezy pro jednotlivé druhy diagnóz žilních postižení, j..

Multimediální výukový atlas poruch řeči a příbuzných kognitivních funkcí
.. Písemné materiály (kazuistiky, zobrazovací nálezy) jsou přísně anonymní. Videonahrávky poruch řeči ..

Vědecká příprava pro Zubní lékařství – cvičení
.. Pracoviště: Stomatologická klinika, Ústav patologické fyziologie, Ústav lékařské genetiky a genomiky, K..

Chronický subdurální hematom – trepanace
.. tkání a dochází tak k výraznému nárůstu objemu patologické tekutiny v subdurálním prostoru. V těchto př.. .. tkání a dochází tak k výraznému nárůstu objemu patologické tekutiny v subdurálním prostoru. V těchto př..

Aplikácia injekcií
.. aplikácie, aplikácia injekcie metódou Z –traktu, komplikácie i.m. injekcií. Intravenózna in..

Vybrané kapitoly z dětské chirurgie
.. vrozené vývojové vady gastrointestinálního traktu a zmíněn je i syndrom týraného dít.. .. Prevence vzniku hypertrofických jizev a kontraktur. Principy a kontraindikace fyzioterapie...

MEF strana 1
1
strana 2
2
Další
 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2021-01-22]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].