Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 9

patologie buňky – vybrané kapitoly

Patologie buňky – vybrané kapitoly

Texty soustředěné v tématickém celku „Patologie buňky – vybrané kapitoly“ představují multidisplininárně koncipované a postupně doplňované kapitoly z vybraných oblastí biologie ale zejména patologie buňky.

Snahou autorů bylo popsané procesy prezentovat v základních rysech nejen na úrovni molekulární, subcelulární, celulární a integrativně orgánové, ale také z pohledu klinicko-diagnostických dopadů. Vše s důrazem na představení vybraných procesů pokud možno v obecnější „biologické“ rovině. Každá kapitola je vybavena četnými schématy a obrazovou dokumentací.

 
autor: Milan Elleder, Jakub Sikora | 1.LF UK | disciplína: Biologie, Gastroenterologie, hepatologie, Hematologie, Histologie, embryologie, Lékařská chemie a biochemie, Onkologie, radioterapie, Patologie a soudní lékařství, Pediatrie, neonatologie | klíčová slova: biologie buňky, patologie buňky, molekulární patologie | příloh: 6 | zobrazeno: 9699x | publikováno: 16.11.2009 | poslední úpravy: 18.8.2011

Imunokompetentní buňky

Imunokompetentní buňky

Výukový materiál určený pro studenty všeobecného a zubního lékařství 2. ročníku na LF UK v Plzni. Obsahuje základní charakteristiku a funkce imunokompetentních buněk. Vysvětluje pojmy a definice s tímto tématem spojené.                                                 

 
autor: Eliška Mistrová | LF UK Plzeň | disciplína: Fyziologie a patologická fyziologie | klíčová slova: Imunita, Cytokiny | příloh: 1 | zobrazeno: 5645x | publikováno: 2.4.2013 | poslední úpravy: 14.1.2015

NK- a NKT-bunky - ich charakteristika, biologický a medicínsky význam

NK- a NKT-bunky - ich charakteristika, biologický a medicínsky význam

   Lymfocyty predstavujú veľmi heterogénnu populáciu buniek. Obyčajne si ich delíme na B- a T-lymfocyty a trochu zabúdame na ďalšie, dnes už veľmi dobre definované skupiny buniek – NK- a NKT-bunky.
   NK-bunky sa diferencujú v kostnej dreni, ale časť môže vznikať aj v týmuse. Morfologicky sa NK-aktivita spája s bunkami, ktoré označujeme ako veľké granulárne lymfocyty - LGL (large granular lymphocytes). Sú to bunky s priemerom 10  - 12 µm, s veľkým obličkovým jadrom a bohatou cytoplazmou, v ktorej sa nachádzajú azurofilné granuly. V periférnej krvi je ich približne 5 až 10 % z celkového množstva lymfocytov. Dokážu zničiť celé spektrum nádorových a vírusom infikovaných buniek a svojou produkciou početných cytokínov sa zapájajú aj do regulácie imunitných procesov. NK-bunky pod vplyvom IL-2 sa diferencujú do agresívnejšej skupiny buniek, ktoré označujeme ako LAK (lymphokine activated killer cells); im sa podobajú TIL (tumour infiltrating lymphocytes).
NKT-bunky predstavujú nezávislú populáciu buniek; dozrievajú v týmuse. Stoja niekde na polceste medzi NK-bunkami a alfa/beta T-lymfocytmi, pretože vlastnia súčasne antigénový receptor oboch. Najtypickejšou vlastnosťou NKT-buniek je, že po stimulácii dokážu veľmi rýchlo produkovať veľké množstvá cytokínov, čo naznačuje, že NKT-bunky sa podieľajú na modulácii imunitnej odpovede. Majú aj výraznú lytickú aktivitu, podobne ako CTL a NK-bunky a môžu sa tak spolu s nimi zúčastňovať na obrane proti nádorom. Rozpoznávajú baktérie, ktoré vo svojej stene nemajú lipopolysacharid, čo naznačuje na ich špecializovanú účasť v antimikrobiálnej imunite. V krvi dospelého jedinca sa ich počet pohybuje na úrovni 0,1 % z T-lymfocytovej populácie. Je tu značná interindividuálna variabilita – od 0,01 % až po 1 %, pričom u žien je ich viac.
Na imunitných reakciách sa napokon zúčastňujú aj K-bunky (killer cells). Morfologicky nepredstavujú samostatnú populáciu a tento pojem znamená skôr funkčné označenie buniek, ktoré sa zúčastňujú na ADCC-reakcii (antibody-dependent cell-mediated cytolysi = – bunkami sprostredkovaná cytotoxicita závislá od protilátky). Patria sem bunky, ktoré vlastnia receptor pre protilátky, t. j. neutrofily, eozinofily, makrofágy a predovšetkým NK-bunky. Po nadviazaní sa na protilátku, ktorá už predtým reagovala s antigénmi na terčovej bunke, sa K-bunky aktivujú a uvoľňujú cytotoxické molekuly, ktoré terčovú bunku usmrcujú.
 

 
autor: Milan Buc | LF UK v Bratislave | disciplína: Imunologie, alergologie | kategorie: Pedagogické diela, Prednášky | klíčová slova: Bunky NK, NKT, LAK, TIL, MAIT, lymfocyty | příloh: 1 | zobrazeno: 13366x | publikováno: 9.4.2013 | poslední úpravy: 13.5.2013

Hypertextový atlas patologie

Hypertextový atlas patologie

Atlas vychází ze staršího Hypertextového atlasu dermatopatologie, který je postupně budován od roku 1998, kdy byla na Internet uploadována první verze. S tímto atlasem sdílí základní vlastnosti: XML formát zdrojových textů, programové vybavení pro konverzi zdrojových textů do HTML formátu a uživatelské rozhraní umožňující přístup uživatele k obrazům o vysokém rozlišení. Na rozdíl od atlasu dermatopatologického je Atlas patologie cílený na pregraduální výuku patologie. Atlas je budovaný v rámci e-learningového projektu a v rámci tohoto projektu bylo doplněno i počítačové vybavení učebny Ústavu patologie ve FN Brno.

 
autor: Josef Feit, Věra Feitová, Karel Dvořák, Eva Hladká, Luděk Matyska | LF MU | disciplína: Patologie a soudní lékařství | kategorie: Multimediální učební pomůcky, Edukační weby | klíčová slova: atlas, patologie | příloh: 1 | zobrazeno: 22220x | publikováno: 14.11.2005 | poslední úpravy: 2.2.2010

Hypertextový atlas fetální patologie

Hypertextový atlas fetální patologie

Atlas fetální a novorozenecké patologie je dílem kolektivu autorů Ústavu patologie LF MU a FN Brno pod vedením MUDr. Marty Ježové. Pro přístup k velkým histologickým obrazům využívá rozhraní virtuálního mikroskopu. Hypertextový atlas obsahuje klinické i histologické obrazy některých forem vývojových poruch. K histologickým obrazům se přistupuje pomocí rozhraní virtuálního mikroskopu. Atlas je k dispozici v angličtině a v češtině.

 
autor: Marta Ježová, Sylva Hotárková, Katarína Múčková, Ondřej Souček, Pavel Vlašín, Josef Feit | LF MU | disciplína: Anatomie, Patologie a soudní lékařství, Pediatrie, neonatologie | kategorie: Multimediální učební pomůcky, Edukační weby | klíčová slova: neonatologie, fetopatologie, fetus, neonatální, fetální, novorozenec, těhotenství, plod | příloh: 2 | zobrazeno: 13989x | publikováno: 17.4.2008 | poslední úpravy: 2.2.2010

Hypertextový atlas novorozenecké patologie

Hypertextový atlas novorozenecké patologie

Hypertextový atlas obsahuje klinické i histologické obrazy některých forem patologie novorozence. K histologickým obrazům se přistupuje pomocí rozhraní virtuálního mikroskopu. Patologie novorozence je odvětví patologie, které se věnuje časnému postnatálnímu vývoji.  Toto dílo je od roku 2009 vytvářeno kolektivem autorů z Ústavu patologie FN Brno. Přístup k atlasu je chráněn registračním formulářem. Po registraci, která je zdarma, je atlas veřejně přístupný. Atlas je k dispozici v angličtině a v češtině.

 
autor: Marta Ježová, Sylva Hotárková, Katarína Múčková, Ondřej Souček, Pavel Vlašín, Josef Feit | LF MU | disciplína: Anatomie, Patologie a soudní lékařství, Pediatrie, neonatologie | kategorie: Multimediální učební pomůcky, Edukační weby | klíčová slova: neonatologie, fetus, neonatální, novorozenec, těhotenství, plod | příloh: 1 | zobrazeno: 11430x | publikováno: 27.1.2010 | poslední úpravy: 27.9.2011

Ultrazvuk - nejčastější normální nálezy a patologie

Ultrazvuk - nejčastější normální nálezy a patologie

Prezentace uvádí normální a nejčastější patologické změny při ultrasonografickém vyšetření nejběžnějších orgánů a oblastí, zejména při vyšetření břicha, retroperitonea včetně ledvin a měkkých částí. Připravila Radiodiagnostická klinika 1. LF UK v Praze. Přednáška obsahuje Ultrasonografii, normální a patologické obrazy, vyšetření břicha, vyšetření ledvin a vyšetření měkkých tkání.

 
autor: Martin Mašek, Petra Steyerová, Martin Mašek | 1.LF UK | disciplína: Radiologie a zobrazovací metody | kategorie: Podklady k přednáškám | klíčová slova: ultrasonografie, normální a patologické obrazy, vyšetření břicha, vyšetření ledvin, US vyšetření měkkých tkání | příloh: 1 | zobrazeno: 8427x | publikováno: 6.11.2006 | poslední úpravy: 9.1.2012

Hypertextový atlas patologie kostní dřeně

Hypertextový atlas patologie kostní dřeně

Hypertextový atlas obsahuje klinické i histologické obrazy některých forem patologie kostní dřeně. K histologickým obrazům se přistupuje pomocí rozhraní virtuálního mikroskopu. Cílem tohoto atlasu je přispět k rozšíření nabídky výukových materiálů, které se zabývají poměrně specifickou oblastí hematopatologie. Atlas je k dispozici v angličtině a v češtině.

 
autor: Josef Feit, Mojmír Moulis | LF MU | disciplína: Patologie a soudní lékařství | kategorie: Multimediální učební pomůcky, Edukační weby | klíčová slova: atlas, patologie, kostní dřeň | příloh: 1 | zobrazeno: 7666x | publikováno: 21.1.2010 | poslední úpravy: 2.2.2010

Testové otázky z obecné a speciální patologie

Testové otázky z obecné a speciální patologie

Online a offline verze testových otázek z patologie (cca. 1500 otázek pokrývajících všechny kapitoly patologie). Databáze testových otázek pokrývá především speciální patologii a v menší míře patologii obecnou. Vyžaduje registraci uživatele a v případě offline verze i aktivaci programu. Podpořeno grantem FRVŠ 593/2010.
 

 
autor: Zdeňka Vernerová, Daniel Housa | 3.LF UK | disciplína: Patologie a soudní lékařství | kategorie: Edukační weby, Materiály k přednáškám | klíčová slova: patologie, speciální patologie, obecná patologie, test, testové otázky | příloh: 1 | zobrazeno: 11002x | publikováno: 1.11.2010 | poslední úpravy: 26.5.2012
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 33 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 4

Hypertextový atlas vzácných lymfomů
.. na externím úložišti – Předměty/kurzy Patologie I - cvičení [VSPA0521c] Patologická anatomie [V.. ..klíčová slova: patologie,..

Hypertextový atlas dermatopatologie
.. atlas dermatopatologie obsahuje tisíce klinických a histologických ob.. .. atlas dermatopatologie je sbírkou cca 3200 dermatologických, většinou hi..

Virtuální mikroskop
.. atlasy budované na Ústavu patologie jsou k dispozici již od roku 1998. Obsahují s.. .. a to včetně spolupráce mezioborové. Atlas dermatopatologie je z atlasů nejstarší. Skládá se z 4787 obrazů kl.. ..klíčová slova: patologie, fetální patologie, novorozenecká patologie, hy..

Biopsia kože
.. lekársku verejnosť. Podľa platnej koncepcie patológie je náplňou odboru okrem diagnostickej činnosti a ..

Metoda analýzy komet
.. stanovení účinků chemoterapeutik na nádorové buňky, posuzování účinků oxidativního stresu a prote..

Imunitní mechanismy
.. zveřejněný komentovaný PP "Imunokompetentní buňky". Věnuje se vysvětlení pojmů: vrozená a získ..

Základy mikroskopických technik v histologii a embryologii
.. ve studiu biologie, histologie, embryologie a patologie..

Základy alergologie a klinické imunologie pro studenty lékařských fakult - II. část
.. buňkami, mezi něž patří makrofágy, dendritické buňky, monocyty a B lymfocyty. Kapitola popisuje vývoj ..

Prezentácia antigénov
.. Antigény proteínového charakteru spracúvajú bunky prezentujúce antigén (APC) a prezentačnými mol.. .. viaže na HLA-molekuly a zabuduje do membrány bunky, kde sa zviditeľňuje alfa/beta T-lymfocytom, sa ..

Forenzná patológia srdca a ciev
.. prvý učebný text s tématikou forenznej kardiopatológie a náhlej srdcovej smrti na Slovensku. Cieľom t..

Hematopoeza, vybrané metody zkoumání krevních elementů
..klíčová slova: kostní dřeň, stromální a kmenové buňky kostní dřeně, erytropoeza, granulopoeza, mo..

Nekonvenčné T-lymfocyty
.. Označuje ich ako nekonvenčné a patria sme NKT-bunky, MAIT-bunky a gama delta T-lymfocyty. V článku a .. .. Označuje ich ako nekonvenčné a patria sme NKT-bunky, MAIT-bunky a gama (g) delta (d) T-lymfocyty... ..klíčová slova: NKT-bunky, MAIT-bunky, CD1..

Histologie
.. Text členěný do sedmi kapitol pojednává o stavbě buňky a všech typů tkání, které tvoří tělo člověka. Zár..

Obrazový průvodce RTG snímků horní končetiny - typy fraktur, luxace
.. do těchto sekcí: 1) Normální nálezy bez známek patologie, 2) Hodnocení fraktur, 3) Luxace a subluxace, 4) ..

Metody celulárních separací
.. buněčné populace (např. hematopoetické kmenové buňky) lze identifikovat na základě exprese s..

Deprese, antidepresiva a membrány
.. buněčných membrán a k průniku antidepresiv do buňky a interakcím s nitrobuněčnými elementy. Protože t..

Rohovka - 1.časť
.. lamiel, medzi ktorými sú ploché väzivové bunky (keratocyty). Je súčasťou lámavého [optického, re..

Virtuální mikroskopický atlas
.. na které fakultě absolvují výuku histologie či patologie. Vlastní prohlížení mikroskopických preparátů je .. .. podstránky celého projektu: obecné, histologie, patologie a případy. Stránky histologie i patologie mají ob..

Gnatológia v prehľade
.. poznatkov z anatómie, histológie, fyziológie a patológie. Bauer a Gutowski (1975) definovali gnatológiu ..

Multidisciplinárny pohľad na pečeň
.. histológie, biochémie, fyziológie ako aj patológie pečene, ktorá je centrálnym metabolickým org..

Multidisciplinárny pohľad na obličky
.. histológie, biochémie, fyziológie ako aj patológie obličky. Keďže bol pripravovaný v spolupráci so š..

T-lymfocyty a ich subpopulácie
.. aktivácii sa nielen diferencujú na efektorové bunky, ale aj na pamäťové (Tm), ktoré prežívajú v organ.. .. príslušný cudzorodý antigén. Ide predovšetkým o bunky infikované vírusmi, nádorové a alogénne bunky. CT..

Imunopatogenéza a imunoterapia ulceróznej kolitídy
.. skupiny – ILC2, resp. ukazuje sa, že ILC-2-bunky sú na samom začiatku imunopatologických procesov .. ..klíčová slova: kolitída, ILC2-bunky, Th9-lymfocyty, IL-33, autoprotilátky pANCA, ..

Statistické hodnocení biodiverzity
.. hmoty od diverzity biochemických drah v rámci buňky, genetickou diverzitu organismů, složení bi..

Cytológia a všeobecná histológia
.. obrázková aj schematická charakteristika bunky a jednotlivých tkanív ľudského organizmu. V dyn..

Vědecká příprava pro Zubní lékařství
..klíčová slova: výzkum, aplikovaný výzkum, genetika, orální patologie, mikrobiom, odontogeneze, modelové organizmy, ..

Imunopatogenéza a imunoterapia sclerosis multiplex
.. následne stimulujú parenchýmové mikrogliové bunky, ktoré produkciou svojich cytokínov (IL-12, I..

Sprievodca všeobecného lekára Hematoonkologickými ochoreniami
.. v dôsledku poruchy zárodočnej krvotvornej bunky, z ktorej sa následne vyvinie populácia n..

eOtorinolaryngologie
.. - rejstřík 01 Anatomie - fyziologie - patologie 02 Symptomatologie 03 Vyšetřovací metody 04.. ..klíčová slova: anatomie, fyziologie, patologie, ucho, nos, hrtan, hltan, nosohltan, jícen, ..

Kapitoly z ortopedie
..klíčová slova: úrazy páteře, míšní komprese, deformity páteře, patologie bederní páteře, osteoporóza, diagnostika, léčení ..

MEF strana 1
1
strana 2
2
Další
 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2021-03-06]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].