Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 1

Multidisciplinárny pohľad na pečeň

Multidisciplinárny pohľad na pečeň

Príspevok prináša základné informácie z anatómie, histológie, biochémie, fyziológie ako aj patológie pečene, ktorá je centrálnym metabolickým orgánom. Keďže bol pripravovaný v spolupráci so študentmi, ktorí sami absolvovali všetky predklinické disciplíny, mal by predovšetkým pomôcť študentom medicíny v komplexnom pohľade na pečeň a deje, ktoré sa v nej odohrávajú. Určite bude vhodnou pomôckou aj pre starších medikov, ktorí si budú chcieť svoje vedomosti "oprášiť".

Výučbový materiál bol pripravený a vydaný s podporou projektu KEGA - 3/7130/09.

 
autor: Mária Mareková, Gabriel Sólya, Štefan Tóth, Jarmila Veselá | UPJŠ LF v Košiciach | disciplína: Anatomie, Histologie, embryologie, Lékařská chemie a biochemie, Fyziologie a patologická fyziologie, Patologie a soudní lékařství | kategorie: Podklady k prednáškam | klíčová slova: pečeň, anatómia, histológia, biochémia, fyziológia, patológia | příloh: 1 | zobrazeno: 8560x | publikováno: 9.1.2012
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 7

Multidisciplinárny pohľad na obličky
.. články: Multidisciplinárny pohľad na pečeň..

Vybrané kapitoly z hepatológie a gastroenterológie
.. spojených so zažívacím traktom, pankreasom a pečeňou. V časti venovanej pažeráku sú zahrnuté ocho.. ..klíčová slova: tenké črevo, pankreatitída, klinická výživa, pečeň..

Nekonvenčné T-lymfocyty
.. aromaticivorans, ktorá má značný tropizmus pre pečeň. Predpokladá sa, že táto baktéria, ktorá v svoj..

Aktuálna problematika infekčných ochorení
.. ATB. Nozokomiálne infekcie. Vírusové zápaly pečene – hepatitídy - diagnostika, liečba. HIV. L..

NK- a NKT-bunky - ich charakteristika, biologický a medicínsky význam
.. funkciu trofoblastu (uterinné NK-bunky), resp. v pečeni. Druhá subpopulácia NK-buniek je c..

Schizofrénia
.. Pečeň..

Klasifikácia v psychiatrii
.. Pečeň..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2021-01-19]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].