Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 5

Úvod do Pediatrie

Úvod do Pediatrie

Skripta pre nelekárske smery.
Celý ľudský život možno rozdeliť v zásade na tri obdobia: obdobie rastu a vývoja - detstvo a adolescencia, t.j. obdobie vzostupu, obdobie dospelosti, t.j. obdobie stability a obdobie starnutia, t.j. obdobie zostupu.
Náplňou pediatrie je starostlivosť o človeka v prvom období, v období rozvoja. Obdobie detstva je veľmi dynamické a medzi deťmi rozličného veku sú podstatne väčšie rozdiely ako medzi dospelými rôzneho veku. Je preto užitočné rozdeliť detský vek na určité obdobia charakterizované spoločnými znakmi.

 
autor: Ľudmila Košťálová, László Kovács a kolektív | LF UK v Bratislave | disciplína: Pediatrie, neonatologie | kategorie: Pedagogické diela, Materiály k prednáškam | klíčová slova: Dieťa, výživa, vývoj | příloh: 1 | zobrazeno: 2167x | publikováno: 22.3.2018

Zkušební testy z pediatrie

Zkušební testy z pediatrie

Studenti mají k dispozici na webovém rozhraní soubor ca. 2500 otázek z propedeutiky a všech specializací v rámci předmětu dětské lékařství. Zkušební test obsahuje vždy originální sadu 30 otázek, proporcionálně namíchaných. Po každém dalším spuštění se kombinace otázek a správnost odpovědí automaticky vygeneruje znova. Zkušební test je založen na metodě „multiple choice“, kdy student vybírá ze 4 možných odpovědí. Správná může být 1 nebo všechny čtyři. Časový limit pro splnění testu je 20 minut. Silnou stránkou testu je, že student může test několikrát opakovat, ale v důsledku generovaných změn složení odpovědí na danou otázku vede ke kreativnímu myšlení, nikoliv k memorování. Po vyhodnocení výsledku testu se zobrazí správné odpovědi. Jakékoliv pochybnosti může student v průběhu 4-týdenní studijního bloku konzultovat s pedagogy. Je vhodný i pro celoživotní vzdělávání. Slabou stránkou zůstává relativně malý počet otázek. Připravujeme obsahovou integraci s podobnými testy na jiných LF.

 
autor: Vladimír Mihál, Zapletalová Jiřina | LF UP | disciplína: Pediatrie, neonatologie | kategorie: Tutoriály | klíčová slova: Děti, Pediatrie, Testy | příloh: 1 | zobrazeno: 15074x | publikováno: 10.9.2009 | poslední úpravy: 10.11.2012

Vybrané kapitoly z pediatrie – aktualizované a rozšířené vydání

Vybrané kapitoly z pediatrie – aktualizované a rozšířené vydání

Cílem autorského kolektivu byl výběr, příprava a zpracování výukových materiálů z oboru dětského lékaství, které jsou vhodné pro multimediální prostředí s využitím nové technologie e-publikování FlipViewer. Obsáhlou publikaci pro studenty všeobecného lékařství tvoří 41 kapitol, které jsou zveřejňovány postupně. Jednotlivá témata jsou obohacena množstvím obzové dokumentace, grafů, tabulek a videosekvencí. Jako praktický doplněk slouží kazuistiky řešených klinických případů. Nově zpracovaná publikace spojuje několik samostatných odborných textů do jedné celistvé a provázané sestavy, která je přehledně členěna.

 
autor: Vladimír Mihál, Miroslava Čelková, Petra Langerová, Jan Potěšil, Karel Urbánek | LF UP | disciplína: Pediatrie, neonatologie | kategorie: Tutoriály | klíčová slova: dětské lékařství, e-učebnice, multimedia | příloh: 1 | zobrazeno: 13911x | publikováno: 15.9.2012 | poslední úpravy: 30.5.2014

Kazuistika založená na důkazu ve výuce pediatrie

Kazuistika založená na důkazu ve výuce pediatrie

Ve spolupráci Univerzity Palackého v Olomouci, lékařské fakulty a Univerzity Karlovy, 2.lékařské fakulty byl vytvořen kurz, který se zabývá využitím medicíny založené na důkazu (EBM) v pregraduálním lékařském vzdělávání. Předpokladem pro uplatnění zásad EBM je správné položení klinické otázky a efektivní vyhledání informací v široké škále dostupných zdrojů. Po těchto dvou krocích musí následovat kritické hodnocení dokumentů za účelem získání nejlepšího důkazu a uplatnění v péči o konkrétního pacienta. Výukové materiály jsou oborově zaměřeny na výuku pediatrie u lůžka pacienta, konkrétně na zpracování kazuistiky založené na důkazu.

 
autor: Jarmila Potomková, Vladimír Mihál, Jitka Feberová, Pavel Hilšer, Martin Volmut, Jindra Reissigová | LF UP | disciplína: Lékařská informatika a informační věda, Ostatní, Pediatrie, neonatologie | kategorie: Tutoriály | klíčová slova: Vzdělávání, Informatika, Medicína založená na důkazu | příloh: 6 | zobrazeno: 16580x | publikováno: 21.12.2009 | poslední úpravy: 1.9.2020

Medicína založená na důkazu ve výuce pediatrie: metodické podklady

Medicína založená na důkazu ve výuce pediatrie: metodické podklady

Příručka Medicína založená na důkazu ve výuce pediatrie shrnuje základní metodické podklady, které postupně čtenáře seznamují s publikovanými prameny o historii EBM, vývoji názorů na paradigma klinické otázky, postupy vyhledávání důkazů a jejich kritického hodnocení a vlastními zkušenostmi se zaváděním EBM do pregraduální výuky pediatrie. Zde je kladen důraz na uplatnění kazuistiky založené na důkazu a nutnost mezioborové spolupráce, zejména mezi lékaři, biostatistiky a informačními specialisty. Textová část je doplněna pracovními materiály, které usnadní praktické osvojení principů medicíny založené na důkazu. V závěru zaznívá výzva k podpoře kritického myšlení v lékařském vzdělávání.
 

 
autor: Vladimír Mihál | LF UP | disciplína: Ostatní, Pediatrie, neonatologie | kategorie: Tutoriály | klíčová slova: Medicína založená na důkazu, pediatrie, metodické podklady | příloh: 6 | zobrazeno: 5098x | publikováno: 19.6.2015 | poslední úpravy: 14.9.2016
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 12 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 1

Soubor studijních materiálů k přednáškám z dětské kardiologie nejen pro pediatry
.. vzdělávací sítě MEFANET – Předměty/kurzy Pediatrie - přednáška [ZLPDP911p] Pediatrie - přednáška [aZ..

Výživa dětí
.. a podpora zdraví II – přednáška [VLOZ0642p] Pediatrie I – přednáška [VLPD7X31p] Pediatrie II - před..

Peritoneálna dialýza u detí
.. konkrétne peritoenálnej dialýze sa v učebniciach pediatrie venuje len okrajovo. Predkladaná publikácia je p..

Choroby nadobličiek v detskom veku
.. lekárstvo, najmä v príprave na skúšku z pediatrie, ale aj pre iné príbuzné odbory. ..

Onkologické ochorenia v detskom veku
.. medicíny pred záverečnou štátnou skúškou z pediatrie a lekárom v príprave na špecializačnú skúšku z pe..

Elektronická učebnice dětské medicíny
.. dětská onkologie, dětská otorinolaryngologie, pediatrie,.. .. všeobecného lékařství s rozšířenou výukou pediatrie na LF MU (CZ.1.07/2.2.00/15.0187). Dětská a.. ..klíčová slova: oční lékařství, onkologie, otorinolaryngologie, pediatrie,..

Medicína založená na důkazu v doktorském studijním programu
.. uplatňování medicíny založené na důkazu ve výuce pediatrie a klinickém rozhodování na Dětské klinice LF UP v..

Anémie v dětském věku
.. v pátém ročníku, kdy absolvují povinný předmět Pediatrie zakončený státní zkouškou. Doposud tato prob..

MRI V DETSKEJ KARDIOLÓGII
.. ale aj pre lekárov v príprave na atestáciu z pediatrie a dorastového lekárstva. Zároveň odporúčame pub..

Pediatrické ošetrovateľstvo
.. kurz je zameraný na vybrané kapitoly z pediatrie a pediatrického ošetrovateľstva a dopĺňa prez..

Význam transkraniálnej dopplerovskej sonografie v manažmente detského hydrocefalu
.. hlavne neurochirurgie, detskej chirurgie, pediatrie, neonatológie, neurológie a rádiológie. Som pre..

TELEHEMATOLOGIE: společné řešení pro edukační obrazový archiv a vzdálené konzultace
.. fyziologie, patofyziologie, vnitřního lékařství, pediatrie, onkologie, biostatistiky, informačních t..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2021-10-28]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].