Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 1

krev, atlas krevních elementů

Krev, atlas krevních elementů

Výukový modul obsahuje popisnou část i bohatou obrazovou dokumentaci jak originálních mikrofotografií jednotlivých krevních elementů, tak i jejich vybraných patologických odchylek. Zahrnuty jsou také elektronogramy a schémata vzniklá na jejich podkladě. Přehledně jsou znázorněny v panoptickém barvení i jednotlivé typy krevních buněk. Získané vědomosti je možné využít při prohlížení naší flashové animace a otestovat si tak své znalosti. Doplňkem je přehledný popis krevních skupin a jejich vývoje. Věříme, že se tak studentům dostane důležitá pomůcka nejen pro studium histologie.

 
autor: Věra Křížková, Jana Jeriová, Michaela Miklíková | LF UK Plzeň | disciplína: Histologie, embryologie | klíčová slova: Krev, erytrocyt, trombocyt, leukocyt, neutrofil, eozinofil, bazofil, monocyt, makrofág, lymfocyt | příloh: 1 | zobrazeno: 4933x | publikováno: 21.8.2014 | poslední úpravy: 9.1.2015
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 13

Kvalitativní analýzy v klinické biochemii
..klíčová slova: ketony, bílkoviny, pH, bilirubin, urobilinogen, krev, leukocyty,..

Neurologické vyšetření norma
..klíčová slova: vyšetření, periferní nervový systém, centrální nervový systém, neuro..

Odběr krve
..klíčová slova: krev, odběr ..

Cytogenetika - stanovení karyotypu
.. Renata, Ph.D. Při stanovení karyotypu z periferní krve je prováděna analýza chromosomů jed.. ..klíčová slova: vyšetření karyotypu, karyotyp, chromosomy, periferní krev, T – lymfocyty, světelný mikroskop, pre.. ..klíčová slova: karyotypu, karyotyp, chromosomy, periferní krev, T – lymfocyty, světelný mikroskop, prenatální vy..

Histologie
..klíčová slova: epitelová tkáň, svalová tkáň, nervová tkáň, krev,..

Průkaz okultního krvácení, detekce krve ve stolici
..klíčová slova: nádory, střevo tlusté, okultní krev, screening, Kolorektální karcinom, nádory tl..

Úvod do počítačových systémů
.. hardware nutný pro chod počítače i přídavná periferní zařízení. Ozvučené prezentace jsou určeny st..

Hematopoeza, vybrané metody zkoumání krevních elementů
.. vývojových stádií krevních elementů jak v periferní krvi, tak v kostní dřeni, dále i jejich vy.. .. mikrofotografií jednotlivých vývojových stádií krevních elementů jak v periferní krvi, tak v kostní d.. ..klíčová slova: monocytopoeza, magakaryocytopoeza, lymfopoeza, krevní nátěr, průtoková cytometrie, laserová mikro..

TELEHEMATOLOGIE: společné řešení pro edukační obrazový archiv a vzdálené konzultace
.. také atributem nabývajícího hodnot z výběru: periferní krev, kostní dřeň, mozkomišní mok. Kromě výš.. .. nabývajícího hodnot z výběru: periferní krev, kostní dřeň, mozkomišní mok. Kromě výše uve.. ..klíčová slova: krev, telemedicína, likvor, buňka, kostní dřeň, hema..

Základy obecné neurologie pro studenty bakalářského studia ošetřovatelství a porodní asistence
..klíčová slova: nervový systém, periferní nervový systém, mozek, mícha, neuron, nerv, ne..

Základy anesteziologie
.. cest, zajištění žilního přístupu cestou periferní či centrální, zajištění neinvazivního či invaziv.. .. V případě nutnosti zajišťuje podání krve a krevních derivátů. V případě plánované větší krevní zt..

Aneuryzma abdominální aorty
.. a nevýhody. Ke komplikacím AAA patří např. periferní embolizace, ale především již zmíněná ruptura. Ru..

eOtorinolaryngologie
.. a biologika v ORL 15 Prezentace 15.1 Periferní obrny n. VII 15.2.1 Poznámky k anatomii ..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2020-10-01]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].