Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 3

ošetrovateľská starostlivosť o pacientov s vybranými ochoreniami dýchacieho systému

Ošetrovateľská starostlivosť o pacientov s vybranými ochoreniami dýchacieho systému

Predkladané učebné texty prezentujú problematiku štyroch vybraných nozologických jednotiek z akútnych a chronických ochorení dýchacej sústavy – bronchiálna astma, chronická obštrukčná choroba pľúc, pľúcna tuberkulóza a pneumónia. Uvedená je charakteristika ochorenia, príčiny vzniku, symptomatológia, diagnostika, terapia farmakologická aj nefarmakologická, ošetrovateľská starostlivosť a edukácia pacienta. Text obsahuje prehľadové tabuľky a odkazy na rôzne typy literárnych dokumentov.

 
autor: Ivana Bóriková | JLF UK v Martine | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Pedagogické diela | klíčová slova: bronchiálna astma, chronická obštrukčná choroba pľúc, pľúcna tuberkulóza, pneumónia, diagnostika, terapia, ošetrovateľská starostlivosť, edukácia | příloh: 3 | zobrazeno: 4964x | publikováno: 20.9.2012 | poslední úpravy: 26.10.2012

starostlivosť o pomôcky

Starostlivosť o pomôcky

Dezinfekcia - skupiny dezinfekčných prostriedkov, príprava dezinfekčných prostriedkov, tekuté dezinfekčné prostriedky, antiseptiká, práškové dezinfekčné prostriedky, dezinfekčné vane, stroje na dezinfekciu, odporúčaná koncentrácia aexpozícia dezinfekčných prostriedkov.
Sterilizácia - obalový materiál, opakovane použiteľný sterilizačný obal, obaly k sterilizácií, sterilizácia parou pod tlakom, odporúčané parametre pri sterilizácií pomôcokv autoklávoch, horúcovzduchový sterilizátor, odporúčané parametre sterilizácie vhorúcovzduchových sterlizitároch, plazmová sterilizácia, centrálna sterilizácia, sterilizačná zóna, sklad sterilizovaného materiálu.
Nozokomiálne nákazy - pôvodcovia nozokomiálnych nákaz, endogenne aexogenne faktory nozokomiálnych nákaz, tranzietná flóra na rukách, štandard hygieny rúk.
Starostlivosť o posteľ - typy postelí, doplnky postele, vozítky a lehátka, typy detských postieľok, detské postieľky - pre novorodencov, matrace, nočné stolíky, pomôcky kuľahčeniu pohybu na posteli, pomôcky kuľahčeniu pohybu mimo postele, pomôcky k prevencii dekubitov, podložky z ovčieho rúna, pomôcky k úprave polohy, pomôcky k zaisteniu bezpečia, pomôcky k zvýšeniu komfortu, pomôcky uľahčujúce komunikáciu.

 
autor: Petronela Osacká | JLF UK v Martine | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Prednášky, Materiály k prednáškam | klíčová slova: dezinfekcia, sterilizácia, bariérová ošetrovateľská starostlivosť, posteľ pacienta | příloh: 8 | zobrazeno: 11528x | publikováno: 4.2.2011 | poslední úpravy: 2.12.2011

Hygienická starostlivosť

Hygienická starostlivosť

Hygienická starostlivosť - typy pacientov podľa celkového stavu, posudzovanie pacienta: Koža - farba kože, štruktúra kože, uniformita kože, teplota kože, vlhkosť kože, turgor kože, kožné lézie, krvácanie do kože a slizníc, edém. Dutina ústna - zápach z úst, pery a jazyk, ďasná, chrup, vlasy, nechty. Starostlivosť o chrup, špecifiká starostlivosti o dutinu ústnu. Kúpeľ pacienta - pod sprchou, vo vani, na posteli, sprchovací panel, kozmetické prípravky pre imobilných chorých, česanie, odvšivovanie, starostlivosť o nechty, postup vyzliekania pacienta s infúziou, umývanie vlasov, špecifiká ošetrovania nôh. Hygienická starostlivosť dojčaťa - technika držania a prenášania dojčaťa, umývanie dojčaťa vo vaničke, umývanie dojčaťa na prebaľovacom stole, starostlivosť po kúpeli, prebaľovanie. Starostlivosť o zubnú protézu. Vyberanie kontaktných šošoviek, vsadenie kontaktných šošoviek. Druhy naslúchacích aparátov. Masáž chrbta - smer hmatov, trenie chrbta otvorenou dlaňou, trenie lopatky a ramena, postupy vytierania a roztierania chrbta, spôsoby hnetenia, tepanie –„šklbanie “prstami a hrsťou, tepanie –päsťou a prstami, záverečné vytieranie. Prevencia intertriga a dekubitov - faktory podporujúce vznik dekubitu, mechanizmus vzniku dekubitu, predilekčné miesta vsupinačnej, pronačnej, semipronačnej a laterálnej polohe, predilekčné miesta vpolosede a v sede, klasifikácia dekubitov podľa EPUAP, klasifikácia dekubitu podľaTorrancce.

 
autor: Petronela Osacká | JLF UK v Martine | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Prednášky, Materiály k prednáškam | příloh: 6 | zobrazeno: 13469x | publikováno: 4.2.2011 | poslední úpravy: 2.12.2011
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 19 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 3

Multimediálna e-učebnica Ošetrovateľské postupy v špeciálnej chirurgii
.. s ošetrovateľskými postupmi perioperačnej starostlivosti v rámci chirurgickej propedeutiky. .. ..klíčová slova: intervencie, ošetrovateľské postupy, perioperačná ošetrovateľská st.. ..klíčová slova: ošetrovateľské postupy, perioperačná ošetrovateľská.. ..klíčová slova: postupy, perioperačná ošetrovateľská starostlivosť..

Ošetrovateľský proces (teória a prax)
..Ošetrovateľská starostlivosť je starostlivosť poskytovaná se.. .. starostlivosť je starostlivosť poskytovaná sestrou/pôrodnou as.. ..klíčová slova: proces, ošetrovateľská.. ..klíčová slova: proces, ošetrovateľská starostlivosť..

Ošetrovateľstvo v neurológii
.. i špeciálnej neurológie, o ošetrovateľskej starostlivosti poskytovanej pacientom s vybranými .. ..klíčová slova: neurológia, ošetrovateľstvo v neurológii, ošetrovateľská.. ..klíčová slova: ošetrovateľstvo v neurológii, ošetrovateľská starostlivosť..

Ošetrovanie chronických rán
.. študijného programu sústavného vzdelávania Ošetrovateľská starostlivosť o chronické r.. .. programu sústavného vzdelávania Ošetrovateľská starostlivosť o chronické .. .. rán [2-JOS-131] Program sústavného vzdelávania - Ošetrovateľská starostlivosť o chronické rany [PSV-OChR] P.. .. Program sústavného vzdelávania - Ošetrovateľská starostlivosť o chronické rany [PSV-OChR] Pracoviská: Ústav oš..

Fyzická mobilita a imobilita
.. v pronačnej polohe, polohovacie hodiny. Ošetrovateľská rehabilitácia, ortostatický test, izometrické cv.. .. 2.12.2011 230.88 KB ktokoľvek – – Ošetrovateľská rehabilitácia - prezentácia 9.11.2011 2.04 MB k..

Vybrané kapitoly z paliatívnej ošetrovateľskej starostlivosti
.. ako aj sestrám a pedagógom, ktorí sa venujú starostlivosti a edukácii o nevyliečiteľne chorých v domácom pr.. .. Vybrané kapitoly z paliatívnej ošetrovateľskej starostlivosti - skripta 28.10.2013 1.12 MB ktokoľvek – .. ..klíčová slova: ošetrovateľská starostlivosť, nevyliečiteľne chorý, umierajúci, .. ..klíčová slova: ošetrovateľská starostlivosť, nevyliečiteľne chorý, umierajúci, obťažujúce sym..

Pediatrické ošetrovateľstvo
..klíčová slova: pediatria, ošetrovateľská.. ..klíčová slova: pediatria, ošetrovateľská starostlivosť..

Úvod do nemocničnej medicíny
.. hospitalizácie poskytuje nepretržitá zdravotná starostlivosť pacientom s najťažšími ochoreniami, úrazmi, aleb.. .. a v nemocniciach poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Venujú sa zásadám bezpečného poskytovania zdra.. ..klíčová slova: zdravotnej starostlivosti, vyšetrenie ..

Vybrané kapitoly z ošetrovateľskej teórie I
.. (nástroje jej zabezpečenia); štandardná ošetrovateľská terminológia a klasifikačné systémy v&n.. .. prax a vzdelávanie; kvalita ošetrovateľskej starostlivosti (nástroje jej zabezpečenia); štandardná oše..

Vyprázdňovanie moču a stolice
.. mechúra, čistá intermitentná autokatetrizácia, starostlivosť o defekáciu, poruchy a ťažkosti pacienta pri vy..

Peritoneálna dialýza u detí
.. očisťovania krvi. Je to komplexná špecializovaná starostlivosť o pacienta s obličkovým zlyhávaním. Prináša so se..

Praktické návody pre diagnostiku a liečenie popálenín
.. 600 popálených vyžaduje vysoko špecializovanú starostlivosť, ktorú je možné poskytnúť len v popáleninových ce.. .. popáleninových úrazov Popáleninová choroba Starostlivosť o pacienta v neodkladnom (šokovom) období S..

Úvod do Pediatrie
.. t.j. obdobie zostupu. Náplňou pediatrie je starostlivosť o človeka v prvom období, v období rozvoja. Ob..

Vybrané hodnotiace a meracie techniky v ošetrovateľstve
.. tiež pre sestry poskytujúce ošetrovateľskú starostlivosť v zdravotníckych a sociálnych zariadeniach. H..

Filozofia a etika v ošetrovateľstve - súbor prezentácií
.. – – 9. Bioetika, lekárska etika a ošetrovateľská etika 15.2.2016 901.95 KB ktokoľvek – ..

Hygienické zabezpečenie rúk v zdravotníckej starostlivosti (metodické usmernenie)
.. sa taktiež ďalšie aspekty hygieny rúk – starostlivosť o nechty, nosenie arteficiálnych nechtov, .. .. Hygienické zabezpečenie rúk v zdravotníckej starostlivosti..

Vybrané kapitoly z hepatológie a gastroenterológie
.. na lôžkových oddeleniach poskytujúcich zdravotnú starostlivosť pre týchto pacientov. Dražilová S., Gombošová L.,..

Význam transkraniálnej dopplerovskej sonografie v manažmente detského hydrocefalu
.. medicínskych odborov, ktorí poskytujú zdravotnú starostlivosť deťom s ..

Onkologické ochorenia v detskom veku
.. detskú onkológiu a hematológiu zabezpečuje, aby starostlivosť o detských pacientov prebiehala na území celej Sl..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2021-01-24]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].