Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 18 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 2

plastická a rekonstrukční chirurgie

Plastická a rekonstrukční chirurgie

Výpravná kniha prezentuje dlouholeté výsledky a zkušenosti brněnské plastické školy, na jejímž formování se zásadně podílel prof. L. Bařinka. Hlavním pilířem publikace je obrovské množství velmi pečlivě dokumentovaných kazuistik pacientů, které zaujímají prakticky celý rozsah oboru plastické chirurgie. Kniha je rozdělena do jedenácti kapitol podle jednotlivých oblastí zájmu oboru a ve vymezených tématech (rekonstrukce boltce, lymfedém končetin aj.) významně prohlubuje odborné znalosti čtenářů. Jedná se o největší monografii v oboru plastické chirurgie, která dosud byla u nás vydána.

 

Anémie v dětském věku

Anémie v dětském věku

V dnešní době je problematika anémií velmi aktuálním tématem, a to i z důvodu migrace, neboť vedle běžných typů anémií přibývá pacientů s netypickými formami anémií a to i v oblastech, kde se dříve nevyskytovaly. Vzhledem k nedostatečným znalostem lékařské veřejnosti o této problematice dochází k diagnostickým omylům a léčebným pochybením. Počet anémií v dětské populaci je značný a možnosti novodobé diagnostiky stále rozšiřují spektrum diagnóz o nové typy anémií. Je třeba, aby studenti také byli komplexně obeznámeni s touto problematikou v rámci pregraduální přípravy, a to konkrétně v pátém ročníku, kdy absolvují povinný předmět Pediatrie zakončený státní zkouškou. Doposud tato problematika nebyla v dostatečné míře zahrnuta do studijních programů.

 
autor: Barbora Ludíková, Dagmar Pospíšilová | LF UP | disciplína: Pediatrie, neonatologie | kategorie: Tutoriály | klíčová slova: Děti, Dítě, Anémie | příloh: 6 | zobrazeno: 5646x | publikováno: 12.4.2011 | poslední úpravy: 26.10.2012

Historie chirurgie: vybrané statě olomoucké a moravské chirurgie

Historie chirurgie: vybrané statě olomoucké a moravské chirurgie

V této publikaci cheme čtenáře seznámit s kořeny vzniku chirurgie, stručně s její světovou historií, pdrobně pak s historií českou se zvláštním přihlédnutím k olomoucké a moravské. Podařilo se nám shromáždit údaje z chirurgických pracovišť střední a severní Moravy díky pochopení velkého okruhu kolegů, kteří údaje za svá pracoviště zpracovali. Může se samozřejmě naskytnout otázka, nakolik je v současné době, plné odborných a organizačních změn, aktuální zabývat se historií chirurgie. Domníváme se, že i v tomto případě platí stará pravda „Hisorie je učitelkou národů“ a při znalosti historie se můžeme často vyvarovat zbytečných chyb a omylů. Snad to dokreslují i nálsedující citáty:

C. Bernard (1813-1878): „Stojíme totiž na intelektuálních ramenou svých předchůdců a jsme schopni vidět dále, než oni viděli jen proto, že nám k tomu pomohli.“

R. Jedlička (1925): „Šťastná bude česká chirurgie, dovede-li si uchovat povždy odkaz svých otců.

M. Duda (2008): „Vzpomínky na naše učitele a vlastní životní zkušenost nás utvrzují v tom, že každá doba i věk má své úkoly a cíle, a tedy i půvaby inspirující nás pro budoucnost.

 
autor: Miloslav Duda | LF UP | disciplína: Chirurgie, traumatologie, ortopedie | kategorie: Tutoriály | klíčová slova: chirurgie, historie chirurgie, učebnice | příloh: 1 | zobrazeno: 6383x | publikováno: 20.10.2012

Hrudní chirurgie

Hrudní chirurgie

Na diagnostice a léčbě chirurgických onemocnění se dnes podílí více odborností. Chirurgií prsní žlázy se zabývají všeobecní chirurgové (viz kapitola Diagnostika a léčba onemocnění prsu v bloku Základní výkony ve všeobecné chirurgii). Vrozené deformace hrudníku řeší dětští chirurgové, zatímco problematika srdce a velkých cév spadá do péče kardiochirurgů. Pracovní náplní hrudní chirurgie jsou u nás v dnešním pojetí chirurgická onemocnění plic, mediastina, hrudní stěny jícnu. Problematika onemocnění jícnu je zpracována v samostatné publikaci.

 
autor: Miloslav Duda, Jiří Klein, Hana Podešvová | LF UP | disciplína: Chirurgie, traumatologie, ortopedie | kategorie: Tutoriály | klíčová slova: chirurgie, hrudní chirurgie, učebnice | příloh: 1 | zobrazeno: 8199x | publikováno: 20.10.2012

vchirurgie

Cévní chirurgie

Jako všechny oblasti medicíny také cévní chirurgie doznala řady změn. Během minulého století se obor, který se věnoval zástavě krvácení, stal v druhé polovině století oborem, který cévní svazek rekonstruoval. Dalším vývojovým krokem bylo zavedení alernativních endovaskulárních technik, jako jsou dilatace a stentování. Dnešní doba vyžaduje přehodnocení náplně oboru cévní chirurgie a je snahou definovat nové standardy a limitující faktory.

Předkládaný text je souhrn současných literárních a vlastních poznatků v cévní chirurgii. Odpovídá současným trendům a je zřejmé, že se názory budou dále vyvíjet. Nejčastější otázkou zůstává, kdy operovat a kdy ne. Nové techniky jsou minimálně invazivní, používají se hybridní výkony, které kombinují chirurgický a radiologický endovaskulární výkon a moderní zobrazovací techniky zkvalitňují pooperační zobrazení cévního nálezu.

Naší snahou je nové oznatky přiblížit sudentům a tím připomenout, že cévní chirurgie zůstává jednou ze základních chirurgických specializací, která má za úkol zachánit nejenom život a končetiny nemocných, ale také má preventivní poslání v oblasti kvality života.

 
autor: Petr Bachleda, Petr Utíkal, Martich Kocher, Jiří Herman, Dalibor Musil | LF UP | disciplína: Chirurgie, traumatologie, ortopedie | kategorie: Tutoriály | klíčová slova: chirurgie, cévní chirurgie, učebnice | příloh: 1 | zobrazeno: 8379x | publikováno: 20.10.2012 | poslední úpravy: 10.11.2012

chirurgie štítné žlázy

Chirurgie štítné žlázy

Chirurgie štítné žlázy je náročný výkon, který vyžaduje od chirurga zkušenost, trpělivost a pečlivost. Pro pacienta není příliš zatěžující, obávané jsou komplikace thyreoidektomie.

 
autor: Jiří Klofanda | 1.LF UK | disciplína: Chirurgie, traumatologie, ortopedie | kategorie: Podklady k přednáškám, Ozvučené přednášky | klíčová slova: Historie, anatomie, operační technika a taktika, komplikace, výsledky. | příloh: 1 | zobrazeno: 10599x | publikováno: 16.11.2006 | poslední úpravy: 29.6.2009

chirurgie a invazivní endoskopie

Chirurgie a invazivní endoskopie

Společným praktickým cílem oborů miniinvazivní chirurgie a invazivní endoskopie je zavádění efektivních léčebných metod minimálně zatěžujících nemocného a zárověň eliminace invazivních, nemocného traumatizujících, otevřených chirurgických výkonů. Na důkaz tohoto tvrzení je uvedena řada diagnosticko-léčebných endoskopicko-chirurgických a chirurgicko-endoskopických algorytmů, využívaných v současné lékařské praxi.

Gastroenterochirurgie 1 (obor: Vseobecne lekarstvi) - LEK-B00679

 
autor: Petr Růžička | 1.LF UK | disciplína: Chirurgie, traumatologie, ortopedie | kategorie: Podklady k přednáškám, Ozvučené přednášky | klíčová slova: Gastroenterochirurgie, miniinvazivní chirurgie, gastroenterologie, invazivní endoskopie, diagnosticko-léčební algorytmy | příloh: 1 | zobrazeno: 6778x | publikováno: 16.11.2006 | poslední úpravy: 29.6.2009

Základy plastickej chirurgie

Základy plastickej chirurgie

Vysokoškolská učebnica Základy plastickej chirurgie časť I. spracováva základnú problematiku odboru plastickej a rekonštrukčnej chirurgie. Rovnako ako v ostatných medicínskych odboroch aj v plastickej chirurgii sa objavujú nové postupy a nové skúsenosti, ktoré významne ovplyvňujú kvalitu klinickej práce. Tieto nové poznatky a metódy sú plne zastúpené v práve vychádzajúcej učebnici. Publikácia je rozdelená na časť všeobecnú a špeciálnu. Vo všeobecnej časti sú popísané zásady plastickej chirurgie ako sú hojenie rán, krytie defektov transplantátmi a lalokovými plastikami. V špeciálnej časti sa čitateľ zoznámi so súčasnými poznatkami v oblasti malígnych nádorov kože, Dupuytrenovou kontraktúrou a mimoriadne aktuálnou kapitolou o replantáciách. Logicky a prehľadne členený text dopĺňa obrazová dokumentácia.

 
autor: Drahomír Palenčár | LF UK v Bratislave | disciplína: Chirurgie, traumatologie, ortopedie, Ostatní | kategorie: Pedagogické diela, Prednášky, Materiály k prednáškam | klíčová slova: Plastika, hojenie rán, transplantácia | příloh: 1 | zobrazeno: 890x | publikováno: 27.3.2019

Choroby nadobličiek v detskom veku

Choroby nadobličiek v detskom veku

Nadobličky patria medzi najdôležitejšie žľazy s vnútornou sekréciou, ktorých správna činnosť je esenciálna pre funkciu všetkých ostatných orgánových systémov. Absolútny nedostatok nadobličkových hormónov je nezlučiteľný so životom, preto včasné rozpoznanie symptómov a adekvátna liečba sú nevyhnutné pre záchranu života a jeho následnú primeranú kvalitu. V predloženom učebnom texte sú opísané základné fyziologické poznatky o nadobličkách a ich hormónoch, ďalej etiológia, príznaky, súčasné možnosti diagnostiky a liečby pri nedostatku a nadbytku jednotlivých hormónov kôry a drene nadobličiek, pričom samostatnú kapitolu tvorí kongenitálna adrenálna hyperplázia. Verím, že tieto poznatky budú nápomocné pre študentov študujúcich v odbore Všeobecné lekárstvo, najmä v príprave na skúšku z pediatrie, ale aj pre iné príbuzné odbory.
 

 
autor: Jarmila Vojtková | JLF UK v Martine | disciplína: Pediatrie, neonatologie | kategorie: Pedagogické diela | klíčová slova: nadobličky, kortikoidy, detský vek, insuficiencia nadobličiek, hyperfunkcia nadobličiek, kongenitálna adrenálna hyperplázia | příloh: 4 | zobrazeno: 1705x | publikováno: 19.12.2017

Onkologické ochorenia v detskom veku

Onkologické ochorenia v detskom veku

Cieľom predkladaného učebného textu je prehľadne priblížiť študentom medicíny pred záverečnou štátnou skúškou z pediatrie a lekárom v príprave na špecializačnú skúšku z pediatrie základné a najnovšie poznatky o klinickom priebehu, diagnostike a liečbe onkologických ochorení, ktoré sú typické pre detský vek.

 
autor: Alexandra Kolenová | LF UK v Bratislave | disciplína: Hematologie, Onkologie, radioterapie | kategorie: Pedagogické diela, Materiály k prednáškam | klíčová slova: Leukémia, lymfómy, extrakraniálne solídne nádory | příloh: 1 | zobrazeno: 2554x | publikováno: 26.3.2018

Základné princípy laparoskopickej chirurgie

Základné princípy laparoskopickej chirurgie

Monografia podrobne analyzujúca základné princípy laparoskopickej chirurgie určená poslucháčom lekárskych fakúlt, lekárom v špecializačnej príprave v odbore chirurgia, chirurgom, gynekológom, urológom, traumatológom, gastroenterológom a lekárom prvého kontaktu so záujmom o laparoskopickú chirurgiu.

Šoltés M., Radoňak J.: Základné princípy laparoskopickej chirurgie, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Košice 2013, ISBN 978-80-8152-074-7 (tlačená verzia publikácie), ISBN 978-80-8152-075-4 (e-publikácia).

 
autor: Marek Šoltés, Jozef Radoňak | UPJŠ LF v Košiciach | disciplína: Chirurgie, traumatologie, ortopedie | kategorie: Výučbové publikácie a autorské diela | klíčová slova: laparoskopia, chirurgia | příloh: 2 | zobrazeno: 3228x | publikováno: 14.1.2014 | poslední úpravy: 16.1.2014

Praktické cvičenia z laparoskopickej chirurgie

Praktické cvičenia z laparoskopickej chirurgie

Vysokoškolské učebné texty sú určené študentom všeobecného lekárstva so záujmom o laparoskopickú chirurgiu. Poskytujú teoretický prehľad o všeobecných princípoch laparoskopickej chirurgie, používanom technologickom vybavení, jeho rizikách, patofyziológii kapnoperitonea a problematike ergonómie, so zameraním na aplikáciu týchto poznatkov v klinickej praxi, vrátane návodov na praktický nácvik základných laparoskopických zručností formou mechanickej simulácie a simulácie vo virtuálnej realite. Súčasťou sú aj autodidaktické testy na upevnenie získaných poznatkov.

Šoltés M., Radoňak J.: Praktické cvičenia z laparoskopickej chirurgie, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Košice 2017, ISBN  978-80-8152-567-4.

 
autor: Marek Šoltés, Jozef Radoňak | UPJŠ LF v Košiciach | disciplína: Chirurgie, traumatologie, ortopedie | kategorie: Výučbové publikácie a autorské diela | klíčová slova: laparoskopia, chirurgia | příloh: 2 | zobrazeno: 1133x | publikováno: 28.12.2017

vybrané kapitoly z dětské chirurgie

Vybrané kapitoly z dětské chirurgie

Tento soubor výukových materiálů je věnován vybraným tématům z oblasti dětské chirurgie. Jedná se o malou chirurgii, chirurgii novorozence, obecnou traumatologii, viscerální traumatologii, náhlé příhody břišní, hrudní chirurgii, plastickou chirurgii, onkochirurgii, vrozené vývojové vady gastrointestinálního traktu a zmíněn je i syndrom týraného dítěte.

 
autor: Ladislav Plánka, Jana Bartošková, Štěpánka Bibrová, Robert Doušek, Matej Husár, Yvona Kaloudová, Břetislav Lipový, Robert Macháček, Jan Škvařil, Jitka Vokurková | LF MU | disciplína: Chirurgie, traumatologie, ortopedie, Pediatrie, neonatologie | kategorie: Multimediální učební pomůcky, Materiály k přednáškám | klíčová slova: malá chirurgie, chirurgie novorozence, obecná traumatologie, viscerální traumatologie, náhlé příhody břišní, hrudní chirurgie, vrozené vývojové vady, plastická chirurgie v dětském věku, popáleniny, dětská onkochirurgie, syndrom týraného dítěte | příloh: 16 | zobrazeno: 3297x | publikováno: 25.10.2018 | poslední úpravy: 4.12.2018

vybrané kapitoly z rekonstrukční chirurgie

Vybrané kapitoly z rekonstrukční chirurgie

Ve třech výukových videích je popsána rekonstrukce prsu pomocí vlastní tkáně (DIEP lalokem z podbřišku a gracilis lalokem z vnitřní strany stehna) a rekonstrukce palce ruky pomocí kombinovaného přenosu palce a druhého prstu z nohy. Všechna videa demonstrují předoperační stav, detailně okomentovaný průběh operace i výsledný pooperační stav.

 
autor: Tomáš Kempný, Jakub Holoubek, Martin Knoz, Břetislav Lipový | LF MU | disciplína: Anatomie, Chirurgie, traumatologie, ortopedie, Onkologie, radioterapie | kategorie: Výukové publikace a autorská díla, Digitální video | klíčová slova: rekonstrukce prsu, mikrochirurgie, tumor prsu, DIEP lalok, TMG lalok, gracilis lalok, rekonstrukce palce, přenos prstu z nohy na ruku | příloh: 3 | zobrazeno: 220x | publikováno: 3.11.2020 | poslední úpravy: 10.11.2020

Diferenciálna diagnostika opuchov v detskom veku

Diferenciálna diagnostika opuchov v detskom veku

Autori v súbornom referáte sumarizujú patofyziologické aspekty, najčastejšie príčiny, diagnostický a terapeutický manažment opuchových stavov v detskom veku. Osobitne rozoberajú generalizované a lokálne opuchy a uvádzajú ich diferenciálnodiagnostický postup. Prvým krokom racionálneho diagnostického algoritmu je detailný anamnestický rozbor a starostlivé fyzikálne vyšetrenie, ktoré poskytujú kľúčové informácie pre plánovanie laboratórnych vyšetrení a určenie kauzálnej liečby. Prognóza edémov v detskom veku je v drvivej väčšine prípadov dobrá, no zriedkavo sa za klinickým obrazom edému môže skrývať aj závažné životohrozujúce ochorenie.

 
autor: Ľudmila Podracká, Lászlo Kovács | UPJŠ LF v Košiciach | disciplína: Pediatrie, neonatologie | kategorie: Podklady k prednáškam | klíčová slova: opuchy v detskom veku, diagnostický algoritmus, kauzálna liečba | příloh: 1 | zobrazeno: 6718x | publikováno: 25.7.2008 | poslední úpravy: 13.10.2011

vybrané kapitoly z miniinvazivchirurgie formou videozáznamů

Vybrané kapitoly z miniinvazivní chirurgie formou videozáznamů

Tento edukační materiál poskytuje formou videozáznamů a doplňujících textů ucelený pohled do vybraných kapitol z miniinvazivní chirurgie. Podrobněji se zaobírá problematikou detekce sentinelové uzliny u karcinomu prsu, detekce sentinelové uzliny u karcinomu rekta a mini-invazivní radiačně navigovanou parathyreoidektomie (MIRP).

 

 
autor: Jiří Gatěk, Bohumil Dudešek, Jiří Duben Jiří Bakala, Miroslav Adámek | LF MU | disciplína: Chirurgie, traumatologie, ortopedie, Nukleární medicína | kategorie: Výukové publikace a autorská díla, Digitální video | klíčová slova: Biopsie sentinelové uzliny, karcinom prsu, karcinom rekta, chirurgický výkon, příštitné tělísko, miniinvazivní radiačně navigovaná parathyreoidektomie | příloh: 7 | zobrazeno: 8606x | publikováno: 27.10.2010 | poslední úpravy: 6.6.2011

Multimediální atlas pro výuku stomatologické chirurgie - retence zubů a vývojové odontogenní cysty

Multimediální atlas pro výuku stomatologické chirurgie - retence zubů a vývojové odontogenní cysty

Management retinovaných zubů patří k základním součástem praxe dentoalveolární i maxillofaciální chirurgie. Ačkoli většinu retinovaných zubů tvoří třetí moláry, retence může postihnout kterýkoli zub. Obvyklým řešením retence třetích molárů je extrakce, u ostatních retinovaných zubů potom fenestrace (s nebo bez použití ortodontické brakety), napřímení, transplantace nebo extrakce.

 
autor: Ondřej Liberda, Vojtěch Peřina, Milan Machálka, Oliver Bulik, Daniel Schwarz | LF MU | disciplína: Zubní lékařství | kategorie: Výukové publikace a autorská díla, Multimediální učební pomůcky, Edukační weby | klíčová slova: retence, chirurgická extrakce, třetí moláry, cysta, odontogenní, diagnostika, terapie, komplikace | příloh: 1 | zobrazeno: 11517x | publikováno: 19.2.2009

Klinická onkologie pro mediky: solidní nádory a nádory dětského věku

Klinická onkologie pro mediky: solidní nádory a nádory dětského věku

Ve výukovém textu jsou zpracována základní témata obecné a speciální onkologie v rozsahu, který považujeme za dostatečný v rámci pregraduální výuky. V obecné části jsou představeny základy nádorové epidemiologie, biologie, prevence, principy protinádorové léčby, zásady podpůrné a paliativní péče v onkologii. Ve speciální části jsou popsány nejčastější typy solidní ch a dětských nádorů z hlediska incidence, klinického obrazu, diagnostiky a léčby.

 
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 64 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 28

Základy dětské otorhinolaryngologie
..Výukové publikace a autorská dí.. ..Výukový text Základy dětské otorinolaryngologie ob.. .. věnovány tumorům a expanzivním procesům dětského věku a také problematice hlasu a .. ..vo Šlapák~autor-23213-ivo-slapak#Dalibor Janeček, L.. .. diagnostika chorob ucha Základy chirurgie ucha Poznámky k embryologii nosu .. .. ucha Klinická anatomie ucha Vyšetřovací metody ucha Vrozené vývojové vady.. .. Choroby vnitřního ucha Nádory ucha v dětském věku Poranění ucha Otogenní zán.. .. vnitřního ucha Nádory ucha v dětském věku Poranění ucha Otogenní zánětlivé komp.. ..klíčová slova: otolaryngologie, klinická anatomie, fyziologie, vyšetřovací metody, vrozené vývojové vady, terap..

Čelistní anomálie
.. podává přehled o léčbě čelistních anomálií a slouží k d.. ..ver.. .. MEFANET – Předměty/kurzy Stomatologická chirurgie - předpromoční praxe [STOC11Xpp] Stomatologická c.. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Li..

Epomed.cz: E-learning popáleninové medicíny
..vaná díla~clanky.php?s=pr#Edukační web.. .. je multimediální učební portál dostupný v elektronické podobě na internetu pro studenty m.. .. Klein~autori.php?tid=713#Ondřej Malý, Jakub Čiv.. .. na externím úložišti – Pracoviště: Katedra chirurgie.. .. Epomed.cz vzniká na podporu e-learningu jako moderního z.. ..klíčová slova: popáleniny, traumatologie, plastická.. ..klíčová slova: popáleniny, traumatologie, plastická chirurgie..

Ileózní náhlé příhody břišní - se zaměřením na etiopatogenezi, patofyziologii a diagnostiku
.. k přednáškám~sekce-pkp#Ozvučené p.. .. náhlé příhody břišní patří mezi závažné, život ohrožující stavy. V přednášce je uvede.. .. na externím úložišti – Předměty/kurzy Chirurgie 1,2 [B00679] Chirurgie 1,2 [B00679] Pracoviště: I.. .. Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence Ileózní náhlé příhody břišní 5.12.2..

Eustachova trubice a pneumatický systém spánkové kosti
..Výukové publikace a autorská dí.. ..vé postižení v oblasti pneumatického systému spán.. .. nejčastěji se vyskytujícím chorobám především v dětském věku, ale zároveň není nevýznamné také u dospělé .. .. se vyskytujícím chorobám především v dětském věku, ale zároveň není nevýznamné také u dospělé popul.. ..vo Šlapák~autor-23213-ivo-slapak#Dalibor J.. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Li.. ..klíčová slova: systém, spánková ..

Spánok
..verzita tretieho.. .. tretieho veku.. .. pre poslucháčov UTV zo dňa 11.12.2007. Definícia. Fyziológia sp.. .. V.. .. Príloha Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Lice.. .. – Predmety/kurzy Univerzita tretieho veku..

Polypektomia, akútna pankreatitída, vredy žalúdka
..verzita tretieho.. .. tretieho veku.. ..Vyšetrenia gastrointestinálneho traktu, choroby č.. .. Horákov.. .. Príloha Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Lice.. .. – Predmety/kurzy Univerzita tretieho veku.. ..klíčová slova: pankreatitída, vredy..

Záznam vybrané operační léčby v dětské chirurgii a neurochirurgii
.. v.. .. uvedený výkon mohl provést člověk sám. V rámci chirurgie platí tato skutečnost ještě více, proto je nezb.. ..Vizuální zážitek a osobní zkušenost je jedna z nejl.. ..v Plánka~autor-179948-ladislav-planka#Martin .. .. kdokoli – – Předměty/kurzy Chirurgie I - cvičení [VLCH0731c] Chirurgie II - cvičení [V.. .. Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence Mozkové aneuryzma 1 16.12.2015 k.. ..klíčová slova: video, dětská chirurgie,.. ..klíčová slova: video, dětská chirurgie, n..

Úvod do Pediatrie
.. pre nelekárske smery. Celý ľudský život možno rozdeliť v zásade na tri obdobia: ob.. .. je veľmi dynamické a medzi deťmi rozličného veku sú podstatne väčšie rozdiely ako medzi dospelými .. .. Košťálová~autori.php?tid=108#László Kovács a kol.. .. detského veku Telesný rast a vývoj P.. .. detského veku Telesný rast a vývoj Psychomotorický vý.. ..klíčová slova: výživa, v..

Artroskopie zápěstí
.. v.. .. se operační technika, která má v oboru chirurgie ruky nezastupitelnou funkci. Cílem tohoto videa .. .. zápěstí je progresivně rozvíjející se operační technika, která má v ob.. .. Čižmář~autor-40-igor-cizmar#Jaroslav Pilný, Martin Repko, Ivana Svíženská, Jaroslav Wi.. .. kdokoli – Pracoviště: Klinika úrazové chirurgie.. .. Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence Artroskopie zápěstí 7.4.2016 kdo..

Problematika alergických stavov a imunológie
..verzita tretieho.. .. tretieho veku.. .. pre poslucháčov UTV zo dňa 26.02.2008. Imunita. Novodobá h.. .. V.. .. Príloha Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Lice.. .. – Predmety/kurzy Univerzita tretieho veku..

Chirurgická propedeutika
.. přípravě. Přináší základní znalosti obecnné chirurgie (chirurgické propedeutiky) se zaměřením na roz.. .. určen pregraduálním studentům medicíny a lékařům v postgraduální přípravě. Přináší základní znalosti.. ..v.. .. Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence Chirurgická propedeutika 23.1.2015 ..

Vyšetrovacie metódy v rádiodiagnostike
..verzita tretieho.. .. tretieho veku.. .. pre poslucháčov UTV zo dňa 22.04.2008. História. Zobrazovacie d.. .. Príloha Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Lice.. .. – Predmety/kurzy Univerzita tretieho veku..

Vyšetření urologického pacienta
.. výukového materiálu je přiblížit studentům medicí.. .. vzdělávací sítě MEFANET – Předměty/kurzy Chirurgie III - přednáška [VLCH9X33p] Chirurgie III - cv.. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Li.. ..klíčová slova: vyšetření, příznaky, urol..

Komplexní léčba dekubitů
..Výukové publikace a autorská dí.. .. pregraduálním i postgraduálním studentům zdravotnických oborů a všeobecného lékařství, lékařům .. .. Hokynková~autor-179993-alica-hokynkova#Petr Šín, Andrea Po.. .. 11.12.2019 6.3 MB kdokoli – Předměty/kurzy Chirurgie III - cvičení [VLCH9X33c] Chirurgie III - p.. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Li.. ..klíčová slova: nekrektomie, rekonstrukční techniky, lalokové ..

Vybrané kapitoly z popáleninové medicíny
..Výukové publikace a autorská dí.. .. v rámci chirurgické propedeutiky, ale také SRZ z chirurgie. Jednotlivé kapitoly jsou voleny citlivě v rámci .. .. jsou primárně určena pregraduálním studentům v jejich přípravě nejen v rámci chirurgické prop.. ..v Lipový~autor-87971-bretislav-lipovy#Daniela .. .. vzdělávací sítě MEFANET – Předměty/kurzy Chirurgie III - přednáška [VLCH9X33p] Chirurgie III - cv.. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Li.. ..klíčová slova: intenzivní péče, tekutinová léčba, infekční komplikace, ne..

Chirurgická léčba chronické pankreatitidy
.. k přednáškám~sekce-pkp#Ozvučené p.. .. zánět slinivky břišní je onemocnění postihující populaci ve st.. .. Šv.. .. na externím úložišti – Předměty/kurzy Chirurgie - klinika [B00074] Pracoviště: I. chirurgická kl.. .. Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence CHirurgická léčba chronické pank..

Akutní stavy v neurochirurgii
..Výukové publikace a autorská dí.. .. předmětů studia na lékařské fakultě - například chirurgie, neurologie a akutní medicína. Toto platí i pro p.. ..V současné době je neurochirurgická tématika rozp.. .. Chrastina~autor-179952-jan-chrastina#Zdeněk Novák, Pavel Cejpek, Ivo Říha, Radim Ja.. .. 2.9.2011 kdokoli – Předměty/kurzy Neurochirurgie [VLNR09X] Chirurgie III - cvičení [VLCH9X33c] C.. .. Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence Akutní stavy v neurochirurgii 2.. ..klíčová slova: neurochirurgie, Neurotraumatologie, Cerebrovaskulární n.. ..klíčová slova: neurochirurgie, Neurotraumatologie, Cerebrovaskulární n..

Základní výkony ve všeobecné chirurgii
.. základní onemocnění a výkony ve všeobecné chirurgii ná.. ..v Duda~autori.php?tid=39#Stanislav Czudek, Adolf.. .. Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence Základní výkony ve všeobecné chiru.. ..klíčová slova: chirurgie, všeobecná chirurgie, základní výkony, učeb.. ..klíčová slova: všeobecná chirurgie, základní výkony, učeb..

Kašeľ, dobrý sluha - zlý pán
..verzita tretieho.. .. tretieho veku.. .. pre poslucháčov UTV zo dňa 27.11.2007. Bronchiálny strom a p.. .. Príloha Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Lice.. .. – Predmety/kurzy Univerzita tretieho veku..

Turnerův syndrom – pacientské informace
.. informačních materiálů pro pacientky s Turnerovým syndromem nabízí původní podrobný přehled o pov.. .. Zapletalová~autori.php?tid=40#Jan Lebl, Jarmila .. .. zdroje Lebl J., Zapletalová J. Text pro dívky a ženy s Turnerovým syndromem .. .. Physician. 2007Aug 1;76(3):405-10 Sledování v dětském věku. Frías JL, Davenport ML; Committee on G.. .. 2007Aug 1;76(3):405-10 Sledování v dětském věku. Frías JL, Davenport ML; Committee on Genetics .. ..klíčová slova: v syndrom, pacientské informace, diagnostika a ..

Chirurgická propedeutika
..V jednotlivých prezentacích jsou zpracována vš.. ..v Plánka~autor-179948-ladislav-planka#David Starý, .. .. – Fyzikální vyšetření - specifika dětské chirurgie 7.1.2009 107.4 KB uživatel vzdělávací sítě MEFAN.. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Li.. ..klíčová slova: propedeutika, chirurgie, dětská traumatologie, rány, krevní tra.. ..klíčová slova: chirurgie, dětská traumatologie, rány, krevní ..

Elektronická učebnice dětské medicíny
..Výukové publikace a autorská dí.. .. dětská anesteziologie a resuscitace, dětská chirurgie, dětské infekční lékařství, dětská radiologie, dě.. .. elektronických výukových materiálů pro studenty lékařské fakulty s.. ..vo Šlapák~autor-23213-ivo-slapak#Rudolf Autrata, Z.. .. Petr Dominik, MUDr. Peter Košut, Ph.D Dětská chirurgie, ortopedie a traumatologie Dětská chirurgie v.. .. učebnice dětské medicíny byla vytvořena v rámci Operačního programu Vzdělávání pr.. .. aktuální poznatky o infekčních nemocech v dětském věku. Infekční nemoci typické pro dospělou medi.. .. poznatky o infekčních nemocech v dětském věku. Infekční nemoci typické pro dospělou medicínu js.. ..klíčová slova: chirurgie, infekční lékařství, radiologie, neurologie, oční.. ..klíčová slova: chirurgie, infekční lékařství, radiologie, neurologie, oční lékařství, onkol..

Současné možnosti diagnostiky a terapie u pacientů s inhalačním traumatem
..Výukové publikace a autorská dí.. .. trauma představuje akutní postižení dýchacích cest způsobené inha.. ..v Lipový~autor-87971-bretislav-lipovy#Jakub .. .. 14.6.2017 1.62 MB kdokoli – Předměty/kurzy Chirurgie III - cvičení [VLCH9X33c] Chirurgie III - p.. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Li..

Vybrané kapitoly z anestezie, resuscitace a intenzivní medicíny
.. oboru anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny. Čtenář se prostřednictvím powerp.. .. Bruthans~autor-178-jan-bruthans#Josef Závada, Jan Bláha, Pavel Herda, Michal Dobiáš, Lubor .. .. Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence Kardiopulmonální resuscitace 31.. .. Specifika intenzivní a resuscirační péče v dětském věku 5.2.2010 přístup řízen na externím úložišti .. .. intenzivní a resuscirační péče v dětském věku 5.2.2010 přístup řízen na externím úložišti &ndas.. ..klíčová slova: anestezie, resuscitace, intenzivní medicína, celková anestézie, regionální, perio.. ..váleno Ediční komisí LF UK~..

Aktuálna problematika infekčných ochorení
..verzita tretieho.. .. tretieho veku.. .. pre poslucháčov UTV zo dňa 29.4.2008. Antiinfektíva v klinickej a.. .. Anton van Leeuwenhoek, Luis Pasteur, Robert Koch, Paul.. .. – Predmety/kurzy Univerzita tretieho veku..

Hypertextový atlas vzácných lymfomů
..vý atlas obsahuje klinické i histologické obrazy ně.. .. hematologických a lymfatických malignit dětského věku. K histologickým obrazům se přistupuje pomocí roz.. .. Křen, Mojmír Moulis, Zdenka Křenov.. ..vý atlas histologie vzácných hematologických mal.. .. vzácných hematologických malignit dětského věku obsahuje stručné klinické informace o je..

Pohybová aktivita v prevenci nemocí
..vodní přednáška se zabývá významem pohybové aktivit.. .. medicíně. Pojednává o kalendářním a biologickém věku jedince. Jsou uvedeny základní pohybové vl.. ..Václav .. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Li.. ..klíčová slova: vá ..

Tříselný kanál
.. systematické, ale i topografické anatomie nebo chirurgie.. ..vá animace „Tříselný kanál“ nabízí názo.. .. Pavlíková~autori.php?tid=4#a k.. .. Pro zobrazení materiálu je nutné mít nainstalovaný Flash player. Možnost stažení přehrávače zde: ..

Horúčka
.. je nešpecifickým prejavom mnohých ochorení. Vo viac ako 90% ju vyvoláva i.. .. dôležitým príznakom chorôb v detskom veku a najčastejším dôvodom pre návštevu pedia.. .. Podracká~autori.php?tid=107#Lászlo Kov.. .. a liečebné postupy.Prílohy: Príloha Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Lice..

MEF strana 1
1
strana 2
2
strana 3
3
Další
 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2021-01-28]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].