Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 3 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 1

Vyšetření karyotypu plodu z buněk plodové vody

Vyšetření karyotypu  plodu z buněk plodové vody

Vyšetření karyotypu plodu z buněk plodové vody na pracovišti prenatální laboratoře oddělení lékařské genetiky. Prenatální diagnostika zaujímá významné místo mezi preventivními obory. Význam této disciplíny je nejen zdravotnický, ale i psychologický a ekonomický. Důležitou součástí prenatální diagnostiky je cytogenetické vyšetření. V případě nalezení chromozomální aberace, která vede k vážnému poškození plodu, může být těhotenství se souhlasem rodičů ukončeno.

 
autor: Eva Makaturová, Lenka Nastoupilová, Jaroslava Križanová, Marta Hanáková, Zdeněk Kalina, Jaroslav Winkler | LF MU | disciplína: Lékařská genetika, Porodnictví a gynekologie | kategorie: Multimediální učební pomůcky, Digitální video | klíčová slova: karyotyp, chromozóm, cytogenetika, prenatální diagnostika, amniocentéza | příloh: 1 | zobrazeno: 13528x | publikováno: 14.5.2008 | poslední úpravy: 27.10.2011

Léčba poruch plodnosti

Léčba poruch plodnosti

Video popisuje cyklus mimotělního oplodnění prováděný v rámci asistované reprodukce. Jsou popsány možnosti ovariální stimulace a jejího monitorování. Dále je zobrazen odběr oocytů pod ultrazvukovou kontrolu. V prezentaci je dále znázorněno oplození a kultivace embryí in vitro. Následuje schématické znázornění a videoprezentace transferu embryí do dělohy pacientky.

 
autor: Martin Huser, Igor Crha, Pavel Ventruba | LF MU | disciplína: Porodnictví a gynekologie | kategorie: Multimediální učební pomůcky, Digitální video | klíčová slova: neplodnost, asistovaná reprodukce, mikromanipulace, reprodukční medicína | příloh: 1 | zobrazeno: 12311x | publikováno: 18.1.2010 | poslední úpravy: 29.6.2018

Trojrozměrné rekonstrukce orgánů a topografických oblastí zárodků a plodů člověka a hlodavců založené na sériových histologických řezech

Trojrozměrné rekonstrukce orgánů a topografických oblastí zárodků a plodů člověka a hlodavců založené na sériových histologických řezech

Představujeme výsledky trojrozměrných rekonstrukcí povrchu těla a orgánů 4 zárodků a plodů člověka (temenokostrční délka 19, 27, 58 a 60 mm) a 3 plodů hlodavce druhu norník rudý (temenokostrční délka 16 mm) ze sbírek Ústavu histologie a embryologie LF UK v Plzni.                                              

 
autor: Zbyněk Tonar, Lukáš Nedorost, Vít Martin Matějka, Jitka Kočová | LF UK Plzeň | disciplína: Histologie, embryologie | klíčová slova: histologie, embryologie, histologie, embryologie | příloh: 1 | zobrazeno: 5159x | publikováno: 28.4.2010 | poslední úpravy: 14.11.2012
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 8 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 1

Očkování v graviditě
.. jednotlivých očkovacích látek pro těhotnou i plod. ..

Interaktivní embryologický atlas člověka (3. vydání)
.. kterým dochází v průběhu prvních dnů a týdnů po oplodnění. V atlase jsou použity zcela původní mikr.. ..klíčová slova: atlas člověka, zárodek člověka, lidský plod,..

Hypertextový atlas novorozenecké patologie
..klíčová slova: fetus, neonatální, novorozenec, těhotenství, plod..

Hypertextový atlas fetální patologie
.. informace o fyziologickém růstu a vývoji plodu a příčinách vrozených vývojových vad. Podrobně j.. ..klíčová slova: neonatální, fetální, novorozenec, těhotenství, plod..

Základy kardiotokografie pro porodní asistentky
.. je jedním z bezpečných způsobů, jak zjistit stav plodu in utero. Zaznamenává kontrakce dělohy a sr..

Vybrané kapitoly z reprodukční medicíny
.. zaměřeny především na diagnostiku a léčbu poruch plodnosti, výkony asistované reprodukce. Uvádí pře.. .. výkonech asistované reprodukce 4 % dětí. Poruchy plodnosti v současné době postihují přibližně každý se.. ..klíčová slova: plodnost, IVF, asistovaná reprodukce, embryologie, ..

Fotodokumentace prenatálního vývoje člověka a vybraných savců
.. makroskopickou fotodokumentací 40 zárodků a plodů ze sbírek Ústavu histologie a embryologie LF UK ..

Cytogenetika - stanovení karyotypu
.. chromosomové změny v karyotypu pacienta či plodu. Přítomnost VCA potvrzuje genetickou podstatu p.. .. postupy ovlivnit. Stanovení karyotypu z plodové vody Kolektiv autorů: RNDr. Makaturová Eva, Na.. ..klíčová slova: mikroskop, prenatální vyšetření karyotypu, plodová voda, choriové klky, kožní fib..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2021-10-26]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].