Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 0
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 4 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 3

Moderní formy prezentování výsledků na konferencích
..klíčová slova: prezentace, plakátová sdělení, počítačová.. ..klíčová slova: prezentace, plakátová sdělení, počítačová grafika..

Vyšetrovacie metódy v rádiodiagnostike
.. klasickým rentgenovým prístrojom. Angiografia. Počítačová tomografia. Počitačová tomografia axiálne scany. ..

Interaktivní výuka anatomie
.. LF UK 1. ortopedická klinika 1. LF UK, FN Motol Grafika, Fotografie Akademický malíř Ivan Helekal An..

Základy informačných technológií
..klíčová slova: hardvér, softvér, počítačová sieť, informačná be..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2020-08-15]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].