Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 0
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 3 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 2

Vyšetrovacie metódy v rádiodiagnostike
.. klasickým rentgenovým prístrojom. Angiografia. Počítačová tomografia. Počitačová tomografia axiálne scany. ..

Základy informačných technológií
.. vybavenia osobných počítačov, Počítačové siete - princípy komunikácie a výmeny informácií na In.. ..klíčová slova: hardvér, softvér, počítačová sieť, informačná be.. ..klíčová slova: hardvér, softvér, počítačová sieť, informačná b..

Moderní formy prezentování výsledků na konferencích
..klíčová slova: prezentace, plakátová sdělení, počítačová..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2020-07-11]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].