Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 1

poškození teplem, chladem a elektrickým proudem

Poškození teplem, chladem a elektrickým proudem

E-learningová přednáška je určená pro studenty 5. ročníku, obor všeobecné lékařství, předmět neodkladná medicína.  Popisuje problematiku tepelného (termického i klasického) a chladového poranění a dále pak problematiku úrazu elektrickým proudem (nízkonapěťovým, vysokonapěťovým, bleskem).

 
autor: Pavel Herda | 1.LF UK | disciplína: Anesteziologie a intenzivní medicína | kategorie: Podklady k přednáškám, Ozvučené přednášky | klíčová slova: Neodkladná medicína, tepelné poranění, chladové poranění, úraz elektrickým bleskem | příloh: 1 | zobrazeno: 13486x | publikováno: 31.1.2008 | poslední úpravy: 26.4.2012
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 31 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 5

Metoda analýzy komet
.. analýzy komet umožňuje detekovat poškození DNA jednotlivých buněk. K široce využívaným aplik.. .. analýzy komet umožňuje detekovat poškození DNA jednotlivých buněk. K široce využívaným aplik.. ..klíčová slova: komet, poškození DNA, genotoxicita, oxidativní stres, .. ..klíčová slova: komet, poškození DNA, genotoxicita, oxidativní stres, elektroforéza j..

Porod a pánevní dno
.. je probírán vliv porodu ve smyslu poranění či poškození jednotlivých struktur a jsou nastíněny možnosti p.. .. na vliv porodu na statiku a integritu pánevního dna. První část dokumentu seznamuje s moderní fun..

Molecular biology
.. terms "recombinant DNA technology", "DNA cloning",.. ..klíčová slova: biology, mutagenesis, PCR, DNA, cloning, DNA ligation, transformation, plasmid..

Pelvic organ Prolaps
.. v nahlížení na problematiku sestupů pánevního dna. Práce se zabývá především novou klasifikací a d..

Návody k praktickým cvičením z molekulární biologie
.. k přednáškám~sekce-pkp#Výukové web.. .. podílejících se na dědičnosti organizmů, tedy DNA, RNA a proteinům, jejich vzájemné interakci a re.. ..klíčová slova: biologie, DNA, polymorfismus genetický, polymerázová řetězová r..

Analysis of genomic and proteomic data
.. MASS spectrometry, 2-D gel eletrophoresis and DNA sequencing.The book discuss all the important.. ..klíčová slova: proteomics, gene expression, dna, microarray, data analysis, regression,..

Vybrané biochemické a molekulárne-biologické metódy v lekárskom výskume a medicínskej diagnostike
..  3 METÓDY ŠTÚDIA DNA A RNA  6 Izolácia DNA ..

Protein preparation
.. methods to detect protein-protein and protein-DNA interactions as well as monitor motor activity.. ..klíčová slova: and protein-DNA interaction methods, EMSA, pull-down, yeast 2..

Základy bunkovej a molekulovej biológie vybraných nádorových ochorení a súvisiacich laboratórnych metód
.. V prvej kapitole je popísaná štruktúra a funkcia DNA. V druhej časti textu je rozobraná problematika e.. ..klíčová slova: molekulovej genetiky, DNA, nádory pľúc, kolorektálny karcinóm, nádory prsní..

Minimálně intervenční stomatologie
.. k přednáškám~sekce-pkp#Výukové vid.. .. zubů a dásní a pokud již došlo k jejich poškození nabízí možnost rekonstrukce minimálně inva..

Vyšetření karyotypu plodu z buněk plodové vody
.. chromozomální aberace, která vede k vážnému poškození plodu, může být těhotenství se souhlasem rodičů u..

Základy neurověd v zubním lékařství
.. díla~sekce-pedagogicka-dila#Materiály k předná.. .. základní principy reakce nervové tkáně na poškození a mechanismy regenerace, principy zachování s.. .. jsou výukový text sloužící jako podklad k přednáškám předmětu neurovědy pro studenty oboru stom.. .. MEFANET – Předměty/kurzy Neurovědy - přednáška [ZLNV041p] Pracoviště: Anatomický úst..

Spánok
..dnášky~clanky.php?s=prednasky#Univerzita tretieho .. ..dnáška pre poslucháčov UTV zo dňa 11...

Polypektomia, akútna pankreatitída, vredy žalúdka
..dnášky~clanky.php?s=prednasky#Univerzita tretieho .. .. traktu, choroby čreva a pankreasu. Prednáška pre UTV zo dňa 2..

Revmatochirurgie nohy
.. k přednáškám~sekce-pkp#Ozvučené pře.. .. onemocnění (revmatoidní artritida, lupenka, dna…). Pokročilá stadia vedou k deformitám ko..

Extrémní stavy
.. na změnu, která zabrání jeho potenciálnímu poškození, ukazuje do jaké míry je jedinec schopen p..

Problematika alergických stavov a imunológie
..dnášky~clanky.php?s=prednasky#Univerzita tretieho .. ..dnáška pre poslucháčov UTV zo dňa 26...

Vyšetrovacie metódy v rádiodiagnostike
..dnášky~clanky.php?s=prednasky#Univerzita tretieho .. ..dnáška pre poslucháčov UTV zo dňa 22...

Vybrané kapitoly z popáleninové medicíny
.. Součástí skript jsou také specifické typy poškození integrity kožního krytu – elektrotrauma, c.. .. – Předměty/kurzy Chirurgie III - přednáška [VLCH9X33p] Chirurgie III - cvičení [V..

Kašeľ, dobrý sluha - zlý pán
..dnášky~clanky.php?s=prednasky#Univerzita tretieho .. ..dnáška pre poslucháčov UTV zo dňa 27... .. [?] Klinicky citlivé [?] Licencia Prednáška kašeľ 6.4.2008 2.65 MB ktokoľvek – &nd..

Cytogenetika - stanovení karyotypu
.. chromosomové aberace, která vede k vážnému poškození plodu, může být těhotenství se souhlasem rodičů u.. .. – Předměty/kurzy Lékařská genetika - přednáška [BDLG021p] Pracoviště: Katedra laboratorních m..

Aktuálna problematika infekčných ochorení
..dnášky~clanky.php?s=prednasky#Univerzita tretieho .. ..dnáška pre poslucháčov UTV zo dňa 29...

Detekce nádorových biomarkerů v molekulárně biologické laboratoři
.. transkripce M.Staňková, J.Berkovcová: Izolace DNA J. Drábek: Design primetů pro polymerézovou ře..

Roztroušená skleróza - diagnostika, léčba, diferenciální diagnostika
.. díla~sekce-pedagogicka-dila#Materiály k předná.. .. relaxometrie a další umožňují hodnotit stupeň poškození tkáně, její reparaci, mozkovou atrofii a také úči.. ..dná se o učební text určený jednak studentům LF, dále..

Vybrané kapitoly z anestezie, resuscitace a intenzivní medicíny
.. k předná.. .. přístup řízen na externím úložišti – Poškození teplem, chladem a elektrickým proudem 31.1.2008 ..

Mikrobiologie on-line
.. latexová aglutinace, MIC, PCR - izolace DNA, PCR – elektroforéza, příprava ku..

Anatomická pitva - Úvod do pitevních cvičení
.. kůže od podkožního vaziva, aby nedošlo k poškození povrchově probíhajících cév a nervů. Po odkrytí k..

Vnitřní lékařství pro bakalářské studium ošetřovatelství - cyklus 25 přednášek
.. k předná.. .. 25 přednášek nazvaný Vnitřní lékařství pro bakalářské studi.. .. 11.1.2006 1.71 MB registrovaný uživatel – Poškození z fyzikálních příčin 11.1.2006 117 KB regi..

Prvá pomoc pre medikov
.. diela~clanky.php?s=Pedagogika#Prednášky~clanky.php?s=Prednasky#Materiály k p.. .. Liason Commitee on Resuscitation) združuje nadnárodné spoločnosti (American Heart Association, E.. .. resuscitácie určený širokej verejnosti, keďže úvodná laická prvá pomoc spravidla rozhoduje o k..

Současný pohled na patogenezi spinocelulárního karcinomu dutiny ústní
.. k předná.. .. pokrok v technologiích detekce a mapování DNA sekvencí, rozvoj možností analýzy RNA, rozvoj pro..

MEF strana 1
1
strana 2
2
Další
 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2020-11-30]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].